Zelf schrijven op de Vrijspreker

Zelf schrijven op Vrijspreker.nl? Dat kan! Stuur uw column per e-mail opsturen naar info@vrijspreker.nl. Vrijspreker.nl behoudt zichzelf het recht voor om columns te weigeren als deze niet binnen het kader van Vrijspreker.nl passen en/of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Hieronder volgen enkele richtlijnen en aandachtspunten die u in gedachten kunt houden bij het schrijven van een geschikte column.

  • Zorg dat het interessant en leesbaar is. Vrijspreker.nl is geen academische website maar wil meningen en ideeën aandragen op een toegankelijke wijze, gericht op de actualiteit.
  • Houd het kort. Een halve tot anderhalve pagina is vrijwel nooit te lang. Wanneer het meer dan twee pagina’s lang is, en van relatief hoge kwaliteit, kunt u zich beraden of uw stuk niet beter tot haar recht zou komen op Libertarian.nl of MeerVrijheid.
  • Gebruik duidelijke en redelijke argumentatie. Vermijd scheldpartijen. Humor, sarcasme en plagerijen zijn uiteraard wel toegestaan en worden toegejuicht!
  • Behandel in een column een duidelijk onderwerp. Besteed liever drie columns aan drie onderwerpen dan drie onderwerpen in één column.
  • Vermeld bij citaten altijd de bron en waar mogelijk een hyperlink naar de originele tekst
  • Voeg onderaan uw column, waar mogelijk, een lijstje met hyperlinks toe waarmee lezers meer informatie kunnen verkrijgen
  • Vermijd spellings- en typefouten.

Vrijspreker.nl zal, bij publicatie, columns volledig overnemen en hierop geen wijzigingen aanbrengen, afgezien van het mogelijk toevoegen van een plaatje en van hyperlinks naar verwante artikelen.

De laatste gepubliceerde ingezonden columns

Wat wil Wilders?

Door op 14 maart 2005 om 09:49 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Eindelijk het 1e document waarin de Groep Wilders aangeeft welke richting het uit zou moeten. Met mijn klassiek-liberale/libertarische bril heb ik het document een bestudeerd en de positieve en negatieve punten eens op een rijtje gezet. Het document zelf is te lezen en te downloaden op www.geertwilders.nl Lees verder »

10 argumenten tegen de EU grondwet

Door op 02 maart 2005 om 12:16 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Met dit artikel wil ik zo veel mogelijk goede en sterke argumenten verzamelen tegen die zogenaamde “Europese Grondwet” of wat het ook officieel mag zijn. Aangezien het een verdrag is dat “grondwet” wordt genoemd, zal ik het gemakshalve “grondwet” noemen. Anders klink ik net zo onduidelijk als die officiele referendum-vraag. Lees verder »

Kyoto betwist

Door op 19 februari 2005 om 18:38 | Reacties uitgeschakeld voor Kyoto betwist |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De klimaatgrafiek die aantoont dat de aarde steeds warmer wordt, is een statistisch verzinsel. Dat stellen twee Canadese onderzoekers. In de week dat het protocol van Kyoto in werking trad, betwisten zij de fundamenten van het verdrag. In Netwerk een interview met een van hen, Stephen McIntyre. Lees verder »

Monetaire chaos

Door op 09 februari 2005 om 07:15 | Reacties uitgeschakeld voor Monetaire chaos |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

“De wereld lijkt een fase van monetaire chaos te zijn binnengetreden”, stelt Dries Lesage terecht. Die monetaire chaos ontstond nadat de akkoorden van Bretton Woods, die voor vaste wisselkoersen en monetaire stabiliteit zorgden, in 1973 werden opgezegd. Lesage stelt dat er slechts één oplossing is om de monetaire instabiliteit te beeindigen en dat is het uittekenen van ‘een nieuwe financiële architectuur’. Lees verder »

Johan Norberg over Hoppe

Door op 08 februari 2005 om 14:12 | Reacties uitgeschakeld voor Johan Norberg over Hoppe |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hoppe meent op grond van liberale beginselen mensen structureel buiten te moeten sluiten, Norberg wil op grond van diezelfde beginselen iedereen er bij hebben. Het spreekt voor zich dat ik Norberg meer zie zitten. Ik heb het idee dat in Nederland de figuur Hoppe onder libertariers veel minder omstreden is. Zou dat de “geest van “pim” zijn? Norberg schreef over Hoppe op www.johannorberg.net:LIBERTARIANS FOR BIGOTS: For some strange reason, a bigot anti-gay professor, who prefer monarchy to democracy and oppose open borders (and think that the pro-immigration position I have “can be understood only psychologically”) has become the favourite of some American libertarians. Read the excellent libertarian thinker Tom Palmer’s devastating portrait of Hans-Herman Hoppe here. And be sure to read the discussion afterwards, which is even more interesting. Door Klassiek Liberaal

Indonesia en de lege musea: born corrupt, educated to be bribed

Door op 08 februari 2005 om 09:32 | Reacties uitgeschakeld voor Indonesia en de lege musea: born corrupt, educated to be bribed |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vanmiddag kreeg ik een leverancier van beelden uit Java op bezoek. Hij vertelde mij, dat de inhoud van de overheidsmusea in zijn omgeving nu voornamelijk bestaat uit copieen en soms alleen foto’s van hetgeen zich eens in de musea bevond. De onafhankelijkheid heeft de gewone burger in Indonesie weinig meer opgeleverd dan een systeem zonder enige rechtszekerheid onder afroming van een deel van zijn inkomen dat in de vorm van kleine en soms grote steekpenningen afgedragen moet worden aan talrijke ambtenaren. Rechters of officieren van justitie die niet dagelijks met penningen gestoken worden, zijn niet te vinden. Menig Indonesier heeft dan ook tegen mij verzucht : ” Kapan habis kemerdekaan itu ?” (wanneer zal het afgelopen zijn met die onafhankelijkheid ?) Ook ontstaat nu bij steeds meer mensen een nostalgie naar het Suharto- tijdperk, waarvan het einde een periode inluidde van groeiende en zich uitbreidende corruptie. Door Hans Koopman

Einde rechtsstaat?

Door op 26 januari 2005 om 11:18 | Reacties uitgeschakeld voor Einde rechtsstaat? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Donner en Remkes komen met voorstellen die de vrijheid beperken: *Verdachten* van terreur kunnen, als het aan hen ligt, worden uitgesloten van basale rechten zoals werken waar je wilt en gaan en staan waar vrije burgers mogen gaan en staan. Mensen die zich met radicale ideologie inlaten kunnen een meldingsplicht krijgen. Eens in de zoveel tijd moeten zij op het politiebureau verschijnen. Ze krijgen ook een straatverbod: ze mogen niet op luchthavens, het Binnenhof of in de buurt van bedreigde personen komen. En ze krijgen een beroepsverbod: ze mogen geen les geven op scholen en niet preken in de moskee. Lees verder »

Een achterlijk afscheid van de verlichting

Door op 21 januari 2005 om 09:40 | Reacties uitgeschakeld voor Een achterlijk afscheid van de verlichting |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Recentelijk is in de discussie over vrijheid van meningsuiting hoog opgegeven van de Verlichting als het fundament van onze westerse beschaving. Daar schijnt echter nu een einde aan te komen, getuige twee artikelen waarin vóóraanstaande Nederlanders, onder hen een minister, de eeuw der verlichting bagatelliseren of zelfs de wezenlijke vernieuwing ervan bestrijden. Lees verder »

Giro 555

Door op 06 januari 2005 om 09:18 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De particuliere Nederlandse burger heeft volgend op de ramp in zuidoost Azie massaal gestort op giro 555. Ook in andere landen, arme zowel als rijke, hebben ontroerde burgers diep in hun buidels getast om de getroffen gebieden te helpen. Het is zelfs zó veel, dat Artsen zonder Grenzen laat weten geen geld meer te willen ontvangen. Zouden al deze royale individuen, die zo meeleven met slachtoffers van een ramp ver weg, ongeroerd blijven bij het leed van hun buurman wanneer hij getroffen wordt door een persoonlijke ramp? Lees verder »