Zelf schrijven op de Vrijspreker

Zelf schrijven op Vrijspreker.nl? Dat kan! Stuur uw column per e-mail opsturen naar info@vrijspreker.nl. Vrijspreker.nl behoudt zichzelf het recht voor om columns te weigeren als deze niet binnen het kader van Vrijspreker.nl passen en/of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Hieronder volgen enkele richtlijnen en aandachtspunten die u in gedachten kunt houden bij het schrijven van een geschikte column.

  • Zorg dat het interessant en leesbaar is. Vrijspreker.nl is geen academische website maar wil meningen en ideeën aandragen op een toegankelijke wijze, gericht op de actualiteit.
  • Houd het kort. Een halve tot anderhalve pagina is vrijwel nooit te lang. Wanneer het meer dan twee pagina’s lang is, en van relatief hoge kwaliteit, kunt u zich beraden of uw stuk niet beter tot haar recht zou komen op Libertarian.nl of MeerVrijheid.
  • Gebruik duidelijke en redelijke argumentatie. Vermijd scheldpartijen. Humor, sarcasme en plagerijen zijn uiteraard wel toegestaan en worden toegejuicht!
  • Behandel in een column een duidelijk onderwerp. Besteed liever drie columns aan drie onderwerpen dan drie onderwerpen in één column.
  • Vermeld bij citaten altijd de bron en waar mogelijk een hyperlink naar de originele tekst
  • Voeg onderaan uw column, waar mogelijk, een lijstje met hyperlinks toe waarmee lezers meer informatie kunnen verkrijgen
  • Vermijd spellings- en typefouten.

Vrijspreker.nl zal, bij publicatie, columns volledig overnemen en hierop geen wijzigingen aanbrengen, afgezien van het mogelijk toevoegen van een plaatje en van hyperlinks naar verwante artikelen.

De laatste gepubliceerde ingezonden columns

Het partijpolitieke stelsel: waar het mis ging

Door op 19 mei 2018 om 01:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De laatste halve eeuw is de technologische vooruitgang niet meer ten goede gekomen aan onze bevolking. Het is de stelling van de auteur dat een belangrijke oorzaak hiervan is gelegen in de verslechterde werking van ons partijpolitieke stelsel. In het artikel ”Samenleving vanaf zestiger jaren” heeft de auteur maatschappelijke ontwikkelingen aangegeven die ongunstig uitwerkten op het partijpolitieke stelsel. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze dit gebeurde. Lees verder »

Scharrelslaven

Door op 17 mei 2018 om 06:00 | 15 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Tijdens de laatste LP verkiezingscampagne was het VERBOTEN sommige woorden te gebruiken, zoals ‘belastingslaaf’. De idee hierachter was vermoedelijk dat de meeste brave burgers op tilt slaan als je belastingen met slavernij vergelijkt. Dat is waarschijnlijk ook zo, maar dat zou ook juist een reden kunnen zijn om het woord wel te gebruiken. In ieder geval was de ‘gematigde toon’  campagne, getuige de hoeveelheid stemmen in vergelijking met de vorige verkiezingen, een eclatant echec. Lees verder »

Mannen Gaan Hun Eigen Weg – MGTOW

Door op 12 mei 2018 om 01:00 | 14 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een juriste vertelde me eens dat tijdens haar eerste les familierecht de hoogleraar zei: “Als je later trouwt zonder huwelijkse voorwaarden dan geef ik je met terugwerkende kracht een onvoldoende voor dit vak”. De consequenties kunnen groot zijn en soms erg onredelijk. Waarom heb ik dat nooit gehoord tijdens maatschappijleer? Dan zou ik nog iets nuttigs geleerd hebben op Staatsschool. Lees verder »

Escobar vs Belastingboerderij

Door op 05 mei 2018 om 08:41 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vroeger toen ik de Nieuwe Revu wel eens las (die zat in de leesmap) kwam ik soms een artikel tegen over Pablo Escobar. Ik kan me nog herinneren dat ik het altijd wat merkwaardig vond hoe een wat corpulente zoon van een eenvoudige keuterboer in een tweede wereldland zo snel zo puissant rijk kon worden met het verbouwen van een plantje. Nu zou ik meteen weten dat het door de overheid komt, maar toen kon ik het nog niet duiden. Lees verder »

Dan verhuis je toch naar Somalië?

Door op 19 april 2018 om 01:00 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Statisten gebruiken dit ‘argument’ wel eens om iemand die geen fan is van overheid schaakmat te zetten (in hun ogen dan). ‘Als je overheid zo geweldig vindt, dan verhuis je toch naar Noord Korea?’ is dan het gebruikelijke ‘riposte’. Een iets meer doorwrochte repliek volgt hieronder. Lees verder »