Zelf schrijven op de Vrijspreker

Zelf schrijven op Vrijspreker.nl? Dat kan! Stuur uw column per e-mail opsturen naar info@vrijspreker.nl. Vrijspreker.nl behoudt zichzelf het recht voor om columns te weigeren als deze niet binnen het kader van Vrijspreker.nl passen en/of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Hieronder volgen enkele richtlijnen en aandachtspunten die u in gedachten kunt houden bij het schrijven van een geschikte column.

  • Zorg dat het interessant en leesbaar is. Vrijspreker.nl is geen academische website maar wil meningen en ideeën aandragen op een toegankelijke wijze, gericht op de actualiteit.
  • Houd het kort. Een halve tot anderhalve pagina is vrijwel nooit te lang. Wanneer het meer dan twee pagina’s lang is, en van relatief hoge kwaliteit, kunt u zich beraden of uw stuk niet beter tot haar recht zou komen op Libertarian.nl of MeerVrijheid.
  • Gebruik duidelijke en redelijke argumentatie. Vermijd scheldpartijen. Humor, sarcasme en plagerijen zijn uiteraard wel toegestaan en worden toegejuicht!
  • Behandel in een column een duidelijk onderwerp. Besteed liever drie columns aan drie onderwerpen dan drie onderwerpen in één column.
  • Vermeld bij citaten altijd de bron en waar mogelijk een hyperlink naar de originele tekst
  • Voeg onderaan uw column, waar mogelijk, een lijstje met hyperlinks toe waarmee lezers meer informatie kunnen verkrijgen
  • Vermijd spellings- en typefouten.

Vrijspreker.nl zal, bij publicatie, columns volledig overnemen en hierop geen wijzigingen aanbrengen, afgezien van het mogelijk toevoegen van een plaatje en van hyperlinks naar verwante artikelen.

De laatste gepubliceerde ingezonden columns

Escobar vs Belastingboerderij

Door op 05 mei 2018 om 08:41 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vroeger toen ik de Nieuwe Revu wel eens las (die zat in de leesmap) kwam ik soms een artikel tegen over Pablo Escobar. Ik kan me nog herinneren dat ik het altijd wat merkwaardig vond hoe een wat corpulente zoon van een eenvoudige keuterboer in een tweede wereldland zo snel zo puissant rijk kon worden met het verbouwen van een plantje. Nu zou ik meteen weten dat het door de overheid komt, maar toen kon ik het nog niet duiden. Lees verder »

Dan verhuis je toch naar Somalië?

Door op 19 april 2018 om 01:00 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Statisten gebruiken dit ‘argument’ wel eens om iemand die geen fan is van overheid schaakmat te zetten (in hun ogen dan). ‘Als je overheid zo geweldig vindt, dan verhuis je toch naar Noord Korea?’ is dan het gebruikelijke ‘riposte’. Een iets meer doorwrochte repliek volgt hieronder. Lees verder »

Einstein en global warming

Door op 12 april 2018 om 01:00 | 9 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Albert Einstein zou bijna zeker een global warming scepticus zijn geweest als hij nog zou leven. Veel gerenommeerde, huidige wetenschappers zijn ook sceptici. Einstein liet een rijke erfenis van citaten achter die onthullen hoe hij waarschijnlijk tegen de huidige global warming cultus aan zou kijken. Lees verder »

Stephen Hawking en het Krugman effect

Door op 29 maart 2018 om 06:56 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De pas overleden Stephen Hawking was geniaal op zijn vakgebied en zonder twijfel vele malen intelligenter dan ik. Maar dat wil niet zeggen dat hij het altijd bij het rechte eind had. Vaak worden briljante figuren en Nobelprijswinnaars (dat is niet altijd hetzelfde, zeker wanneer het de Nobelprijs voor economie betreft die door een centrale bank wordt uitgedeeld) gevraagd naar hun mening over andere zaken dan hun vakgebied. Want als ze briljant zijn op het ene vlak dan hebben ze vast ook wel wat zinnigs te melden over andere dingen en mensen nemen derhalve hun uitlatingen tamelijk serieus en daarmee versterken ze het idee bij het briljante figuur dat hij/zij ook inderdaad veel verstand heeft van andere zaken. Een soort Dunning Kruger effect maar dan bij uiterst competente mensen. Ik weet niet of daar een term voor is, zo niet dan stel ik voor het ‘ het Krugman effect’  te noemen. Lees verder »

Slecht die muren!

Door op 24 maart 2018 om 01:00 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ondanks alle retoriek over het metselen van muren tussen landen en het optrekken van tariefmuren, is technologie langzaam maar zeker muren aan het slechten. Wat bepaalt je nationaliteit nu eigenlijk naast je paspoort? Waar je woont, werkt? De taal die je spreekt? De valuta die je gebruikt? Als dat zo is, dan kunnen we hopelijk het idee van ‘nationaliteit’ (en daarmee het nationalisme dat zo vaak door overheden is misbruikt)  in de komende decennia zien vervagen. Steeds meer zullen technologische ontwikkelingen ons in staat stellen om bijna overal op de planeet (en zelfs daarbuiten) te leven en te werken. Lees verder »