Categorie archief: Algemeen

Demonstreren in Amsterdam!

Door op 20 september 2003 om 02:57 | Reacties uitgeschakeld voor Demonstreren in Amsterdam! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Doordat we onderweg waren, in Leiden bezig met het organiseren van de libertarische conventie in april, konden we onderstaand, voorgaand, bericht pas nu verwerken. Vandaag wordt in Amsterdam geprotesteerd tegen de plannen van de regering, die overigens wel al door het parlement zijn goedgekeurd. Uit de eerste berichten die ons bereikten lijkt het of deze demonstratie geen groot succes zal worden. Terwijl er toch enorm veel bezwaren tegen de regeringsplannen zijn.Veel bezwaren komen uiteraard voort uit het niet meer krijgen van allerlei door belastinggeld gefinancierde faciliteiten. Dit is op zich geen "libertarisch bezwaar". Het terugdringen van de verzorgingsstaat, zou zelfs positief beoordeeld kunnen worden. De libertarische bezwaren liggen meer op het gebied van de manier waarop dit alles gebeurt. Er zijn allerlei spelregels gemaakt, beloftes gedaan, contracten gesloten, en die worden nu zo maar van de baan geveegd. En er wordt geen alternatief geboden. Het is alsof je in een vacuüm valt. Je krijgt iets gewoon niet meer. Daar komt dan nog bij dat er op allerlei zaken helemaal niet wordt bezuinigd, die voor libertariërs eerder daarvoor in aanmerking komen. Neem ontwikkelingshulp, milieuactiviteiten, vredesoperaties. Ook zou al het geld aan "Cultuur" zwaar verminderd kunnen worden. Iedereen kan zelf wel bepalen voor welk schilderij of toneelstuk hij wil betalen. Wij vrezen echter dat de demonstratie inderdaad alleen maar een eenzijdig beeld zal laten zien. Ook een opmerking van Mira slaat de spijker op zijn kop: "”Meer eigen verantwoordelijkheid” is een loze kreet omdat het niet gepaard gaat met meer eigen vrijheid."

Libertarische Bijeenkomst in AMSTERDAM

Door op 12 september 2003 om 12:38 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische Bijeenkomst in AMSTERDAM |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op Donderdag 18 september is weer de maandelijkse bijeenkomst inPolitiek Caf é Meervrijheid , Roelof Hartplein (ingang naast de bibliotheek), Amsterdam Deze maand zal de bijeenkomst een revolutionair karakter hebben. Onze spreker neemt een stap terug in de tijd en neemt de aanwezigen mee naar de Amerikaanse Revolutie. Door een tijdmachine is onze rebel, genaamd Richard Henry Lee, naar het heden geteleporteerd en van de V.S. naar Europa gereisd. Mr. Lee zal zijn lezing (in het Engels) houden over: Anti-Federalism: An Idea Whose Time Has Come Aanmelden:Het wordt geïnteresseerden aangeraden zich van te voren aan te melden. Stuur een mailtje naar politiekcafe@meervrijheid.nl Aanvang 20.00 uur Voor meer gegevens zie:www.meervrijheid.nl

FREDERIC BASTIAT STICHTING, site en opening.

Door op 11 september 2003 om 12:34 | Reacties uitgeschakeld voor FREDERIC BASTIAT STICHTING, site en opening. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De website van de Frederic Bastiat Stichting is nu praktisch volledig operatief. Het is een prachtige site die uw bezoek ten volle verdient. Bezoek: www.bastiatstichting.nl De OPENINGSBIJEENKOMST FRÉDÉRIC BASTIAT STICHTINGDe datum voor onze openingsbijeenkomst is bekend: deze zal plaatsvinden op woensdag 19 november aanstaande. Er zal een lezing worden gegeven door Paul Cliteur. Hij zal spreken over de proliferatie van grondrechten. Er bestaat tegenwoordig een neiging bij mensen om alles wat ze willen of nodig hebben te vertalen in termen van een recht. Waar constituties van oudsher alleen negatieve rechten betroffen (een recht op een privé-sfeer, waar overheidsingrijpen niet is toegestaan) staan er nu steeds vaker positieve rechten in (rechten die een actief ingrijpen van de overheid vereisen). Cliteur legt uit waarom dit een probleem is. De locatie en het tijdstip van de bijeenkomst zijn nog niet bekend, maar hierover volgt snel meer informatie. De toegang tot de lezing is gratis. Wij verzoeken u om zich aan te melden via info@bastiatstichting.nl.

AYN RAND in Rusland

Door op 11 september 2003 om 11:42 | Reacties uitgeschakeld voor AYN RAND in Rusland |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ayn Rand is geboren in Rusland in 1905 en dat is in 2005 precies 100 jaar geleden. Libertarian International heeft daarom het jaar 2005 benoemd tot HET JAAR VAN AYN RAND. Verschillende organisaties hebben zich al bij deze benoeming aangesloten. Als u, of uw organisatie, ook tot de promotors wilt horen, geef dat dan op aan info@libertarian.nl Er wordt nu al begonnen met het organiseren van bijeenkomsten en andere zaken in dit verband. Zo wordt er gedacht om de Libertarische ISIL Conventie in dat jaar in St. Petersburg te houden. Heel interessant is een project voor het vertalen en uitgeven van de boeken van Ayn Rand in het Russisch en die op grote schaal in Rusland te verspreiden. De tijd is er rijp voor. De belangrijkste organisatoren voor dit project zijn Jaroslav Romantchuk uit Belarus, en Glenn Cripe uit de USA.De situatie is nu zover dat er voldoende geld ingezameld is om een kleine serie boeken te laten drukken. Daarbij zullen eerst "Atlas Shrugged" en de "Fountainhead" aan de beurt komen. Met deze kleine serie zal dan gewerkt worden om voldoende geld te verzamelen om een grote hoeveelheid te kunnen drukken. Als u ideeën hebt voor het nog beter slagen van dit project, of een donatie ervoor beschikbaar wilt stellen, laat het ons dat weten. Mail naar info@libertarian.nl

11 SEPTEMBER 2001

Door op 11 september 2003 om 09:53 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ook ik voel de emoties van de herinnering van de gebeurtenissen van twee jaar geleden in New York.Hoe stom is de mensheid om geweld te accepteren als middel tot oplossing van hun problemen. Waarom is het zo moeilijk om het geweldloze libertarisme te accepteren? Op De LI site staat een overpeinzing van Terry Brock.Zie www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art377 En hieronder een ontboezeming van Peter Siebelt:(We maken een yuitzondering voor een langer stuk op deze blog) "Geachte lezers,Ik kan er niet omheen. Vandaag, 11 september 2003, doet pijn. Net alsdodenherdenking op 4 mei.Oorlog, terrorisme, fundamentalisme, rood of bruim fascisme, het raakt me.Stop met het doden van onschuldige burgers. Stop met het vernielen van onzedemocratische samenleving. Stop met het verminken van de waarheid ofvermoorden van het vrije woord.Politici, we hebben genoeg van jullie slappe beleid. Kom op, pak ze aan.Laat je niet kisten door gevaarlijke figuren zoals Volkert van der Graaf.Zeg wat je denkt en doe wat je zegt.Mijn steun heb je. Waarom? Een korte terugblik naar september vorig jaar. American Cemetery and Memorial, Margraten, Netherlands. September 14, 2002 Speech by Peter Siebelt I AM A WARCHILD Today is special for me. More than 44 years ago I visited this cemetery onmany weekends with my mother. We came to search for the name of my father inthis white field of thousands of crosses. We believed that my father, whowas an American soldier, was killed in action. Fortunately, our search endedwhen I received a letter one day before Christmas in 1960 from my father. Hewas still alive and living in Brooklyn, New York. It took four more years, when I was eighteen years old, before I saw myfather for the first time. In the meantime the Cuba-crisis in 1962 and themurder of Kennedy in 1963 had strengthened my interest in American affairs.When I visited my father for the first time we spoke of many things: family,the world, politics, and dangers. Two items stand out in my mind about ourfirst discussion: the coming US involvement in Vietnam and the constructionof a world trade facility on the west side of lower Manhattan, New York. VIETNAM AND LOWER MANHATTAN At that time, the end of 1964, I had no indication that my American heritagewould shape my life until today.In 1965 the American forces started to be directly involved in the fightagainst the Communist Viet Cong and North Vietnamese in Vietnam. As aveteran, my father followed the developments very closely. The firstEuropean demonstrations against the American involvement in Vietnam tookplace in Holland: I saw the demonstrations on television and in the streetsof Amsterdam. The American flag was burned by radical demonstrators whocarried the Communist flag on their shoulders while passing the AmericanEmbassy. Windows where smashed and anti-American slogans painted on thewall. These kind of demonstrations were repeated in the early 1980s againstUS cruise missiles. Deployments that European Governments had asked for. I could not understand these actions. Why did they do this? My father,America, had fought to liberate this country. A small fire of disgustagainst the Left started to grow inside me. But I did not know then how theLeft-wing was organized and what was their ultimate goal. My father tried toexplain to me that most of the actions against the US had some connectionwith the Cold War. A fight between two big powers in which the demonstratorsplayed a role in influencing the public opinion against the United States. Due to this heritage my interest in the left-wing networks grew over theyears until it has become my profession: an investigative reporter,publisher and international expert on the relationship betweennon-governmental organizations, politics and terrorist networks. For manytimes I exposed their intrigues in the papers and I will continue to do so. Three days ago, 9-11, I attended a meeting organized by the Dutch SocialistParty (SP). The SP invited a prominent speaker, a suspected member of theMarxist ETA, the Basque terrorist group. The speaker, Juan RodriguezFernandez, was on the run for the Spanish police. The room was filled withthe hardcore of radical left-wing activists. Rodriguez was released on bailfrom a Dutch jail until the court will decide about his extradition toSpain. The item of the program was that persons like him were victims ofPresident George W. Bush’s war on terror. When asked of his thoughts aboutthe victims of 9-11 he responded “I don’t care about the three thousanddeaths under the WTC-rubble. I care about the Taliban being killed incontainers, and the death of the Kurdish PKK, or the Palestinians.” Loudapplause erupted in the room. America was the monster. I kept my emotions inside and prepared myself to bring the fine details ofthis evening to the general public.Its published today, in a daily paper. To end this brief perspective about why I am here, I simply want to say:thanks dad, thanks, to your colleague-soldiers who rest here in peace.Thanks for the liberty you gave us. I will try to do my best and keep ondefending this valuable possession. Peter Siebelt"

Resultaat van Forces voor vrijheid!

Door op 10 september 2003 om 01:09 | Reacties uitgeschakeld voor Resultaat van Forces voor vrijheid! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wiel Maessen stuurt ons het volgende bericht: <I>Horeca Nederland heeft de strijd tegen het horeca rookverbod gewonnen! Morgen in alle kranten. De datum van jan 2005 is van de baan. Ook sportkantines gaan onder de horeca regels vallen. Horeca Nederland (KHN) gaat een stappenplan formuleren dat recht moet doen aan de sociale acceptatie van rookverboden. Dat is nog (?) lang niet het geval. Dat is door Hoogervorst toegegeven. Het initiatief ligt dus niet meer bij de anti’s van VWS maar bij Horeca Nederland. KHN lag helemaal op de lijn van Forces (meeroken is niet gevaarlijk en de rookverboden zijn rampzalig voor het sociale en economische leven). We hebben hen met raad en daad bijgestaan in deze strijd. Bijna dagelijks gingen krantenartikelen met de beschrijvingen van de situatie in New York en Canada naar hun toe. Ook hebben we analyses rond het meerokenprobleem voor hun uitgevoerd. Zij hebben het materiaal onder andere gebruikt in hun gevecht tegen de ambtenaren bij VWS. En bij ontmoetingen die ze gehad hebben met VVD tweede kamerleden. Het heeft geholpen… Daar mogen we trots op zijn.</I> Inderdaad! Fijn te ervaren dat posituieve acties ook positieve resultaten kunnen opleveren. Ga zo door. Zie ook: www.forces-nl.org

VRIJBRIEF Totaal Project

Door op 08 september 2003 om 09:53 | Reacties uitgeschakeld voor VRIJBRIEF Totaal Project |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Henry Sturman deelt het volgende mee betreffende de voortgang van dit project: – Alle vrijbrieven zijn gescand. Otto Vrijhof (en hopelijk meer mensen) gaan beginnen met het nakijken van de spelling etc. van de artikelen.– Binnenkort hoop ik te beginnen met het maken van het vrijbriefarchief online. Langzaam aan zullen steeds meer artikelen geplaatst worden, totdat het compleet is (behalve nummers 4, 7 en 22 die ik nog mis, maar misschien zijn die nooit uitgekomen). Het komt te staan op www.libertarian.nl waarop dit moment nog een oude versie staat van de vrijbriefsite, met al een aantal artikelen. Verder: ik zoek mensen die Otto willen meehelpen met het controleren van de teksten (op OCR fouten en spelling). Het gaat om ongeveer 182 vrijbrieven met ongeveer 5 a 6 artikelen elk). Dus als je wil helpen heel graag, stuur me even een mailtje en met hoeveel vrijbrieven je zou willen beginnen. Je krijgt dan de artikelen in Word opgestuurd voor nalezen en correctie. Henry Sturman Te bereiken op henry@sturman.net

WERELDBANK

Door op 06 september 2003 om 10:09 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Soms vragen we ons af wat de Wereldbank allemaal doet, en waar ze hun geld vandaan halen.Vanuit een Oost-Europa nieuws-site klregen we het volgende bericht. Daaruit is te zien dat de Wereldbank hard meewerkt om ook de bevolking in Oost Europa en in de ex Sovjet Unie verder onder de slavernij van de belastingen te brengen! <i>UKRAINE TO GET $40 MILLION FROM WORLD BANKTO UPGRADE TAX COLLECTION First Deputy Prime Minister Mykola Azarov and WorldBank Director for Belarus, Moldova, and Ukraine LucaBarbone signed an accord in Kyiv on 4 September underwhich Ukraine will obtain a credit of $40 million fora 10-year program to modernize its Tax Service,Interfax reported. Azarov said the program will helpmake the work of the Tax Service more transparent, andtax regulations simpler and clearer.</i>

Wordt het Nederlandse volk wakker?

Door op 05 september 2003 om 11:55 | Reacties uitgeschakeld voor Wordt het Nederlandse volk wakker? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blikt dat steeds meer Nederlanders ontevreden zijn over de overheid. Begrijpelijk want die overheid heeft steeds meer beloofd wat ze niet waar kunnen maken. En steeds met hetzelfde recept: Iets werkt niet met veel (belasting)geld en regels, dan moeten er maar meer (belasting)geld en regels komen. Bij de aankondiging van dit rapport bleek dat 65 % van de mensen niet tevreden waren, voornamelijk op het gebied van zorg, onderwijs en veiligheid. Ex minister Dijkstal kwam op Tv en verweet de burgers dat ze ook veel te veel van de overheid verwachten. Ze moeten zelf ook maar voor voldoende veiligheid zorgen. Dat is wel heel grof. De overheid belooft de mensen veiligheid. En dat zou libertarisch gezien nog de enige taak zijn die een overheid zou moeten doen.Veiligheid, bescherming tegen geweld en fraude kunnen echter nooit vanuit een centraal punt gegarandeerd worden. De eerste beschermingstaak ligt inderdaad bij ieder persoonlijk. Het duurt veel te lang eer politie bij een bedreiging aanwezig is. Iedereen zou zich dus zoveel mogelijk zelf moeten kunnen verdedigen. Het meest kwalijke van die overheid is nu dat ze dat zo goed als onmogelijk maakt. Verdedigingswapens zijn verboden, zelfs strafbaar als je ze hebt. Zelfs een honkbalknuppel in je auto wordt bestraft. En als je jezelf (bij bvb een inbraak) verdedigt, en je doet de boef pijn, dan heb je kans dat jezelf in de gevangenis belandt.