Categorie archief: EU

EU- Wie wil dat nog na deze analyse?

Door op 23 juni 2003 om 10:11 | Reacties uitgeschakeld voor EU- Wie wil dat nog na deze analyse? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Economist heeft een eerste analyse gemaakt van het drama dat zich dreigt te voltrekken met het invoeren van de nieuwe Europese Grondwet. ZIE: Europe’s proposed constitutionWhere to file it ? By: The Economist,op site: www.libertarian.to NEWS van 23 juni. Iedereen die echt geïnteresseerd is in wat er aan het gebeuren is, wordt aangeraden deze "Economist-beschouwing te lezen. Als je dan ook de koude rillingen krijgt, lees dan een aantal van de vroeger hier verschenen stukjes over de EU, en over wat we kunnen doen om te trachten dit te vermijden.

EU referendum en/of Petitie?

Door op 22 juni 2003 om 07:07 | Reacties uitgeschakeld voor EU referendum en/of Petitie? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We hebben de laatste paar dagen enkele keren ingehaakt op de actualiteit van het presenteren van het concept (in leer gebonden) van de nieuwe EU Grondwet. Het inzien van de noodzaak van een actie om de schade te beperken van die Grondwet, zowel als van de EU zelf, blijkt uit een aantal reacties die we ontvingen. Zowel op de HUBlog als via e-mails. De vraag is, WAT kunnen we doen? Voor de hand ligt om te zorgen dat er bij het eventuele referendum heel duidelijk NEEN wordt gestemd. ALS we tenminste aannemen dat "stemmen" een oplossing is. We kunnen immers ook ons ongenoegen laten blijken als er bij voorbeeld maar 10 % opkomst is! Het referendum is voorlopig alleen nog maar "raadgevend". Welk beleid op dit punt te bepalen, heeft pas zin als we weten dat er inderdaad een referendum komt. Dan kunnen we nog kiezen: werken aan het NEEN-stemmen, of aan het NIET-opkomen. Voorlopig zouden we dus kunnen proberen te werken aan HET LATEN DOORGAAN van dat referendum. Dank zij Niek, heb ik gezien dat er op dit gebied op het internet al het nodige gedaan wordt. Zo is er al een actie voor een referendum aan de gang op: europeesreferendum.nl , (en vandaar uit zijn er links naar nog meer sites). Het zou goed zijn als meer bezoekers van deze HUBlog ook een onderzoek naar die sites zouden doen, en dan adviseren welke wel of niet geschikt zijn om mee samen te werken. Op de net genoemde site is al een mogelijkheid om een oproep aan het parlement te ondertekenen. De tekst daarvan is:"Europa denkt na over een Grondwet. Dat gaat alle burgers aan! De ondertekenaars vragen het Nederlandse parlement om een raadplegend referendum over de Europese Grondwet, zomogelijk tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen van 10 juni 2004." Ik zie er geen probleem in, om die alvast te tekenen. (Als ik iets over het hoofd zie, graag commentaar). En dan ook ideeën en acties genereren om zoveel mogelijk anderen er toe te brengen om ook te tekenen. Los daarvan staat de eerder genoemde "PETITIE" om uit de EU te treden. Daar kom ik een volgende keer op terug.

God, EU-troefkaart van Valery

Door op 21 juni 2003 om 02:04 | Reacties uitgeschakeld voor God, EU-troefkaart van Valery |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In de nieuwe Europese Grondwet wordt God (nog) niet genoemd. Maar de NL-premier Balkenende, die "o zo tevreden is" ( BNdeStem) over die Grondwet, verlangt wel dat God in de definitieve tekst terechtkomt. Hij heeft al Polen, Portugal en Spanje aan zijn kant. Er is dus een kans, dat het hem zal lukken. Net zoals het ook gelukt is om de zittingstermijn van de Europese President terug te brengen van 5 jaar, naar 2 x 2 ½ ( = 5 ! ) jaar. (Zie ook in deze HUBlog: President van Europa. op 18-06-2003) Want er is nog verzet van Nederland. Balkenende zegt dat Nederland zal blijven vechten voor zijn vetorecht bij het vaststellen van de meerjarenbegroting. Wel, als de formulering van dit punt nu met een "compromis" zodanig wordt aangepast dat Giscard d’ Estaing toch krijgt wat hij wil, en daarmee tevens het gezicht van Balkenende redt, is de zaak beklonken. Als Giscard dan ook nog God in de tekst smijt, kan de NL premier vol trots, met het gevoel van een "Founding Father" de grootheid van Nederland aan den volke vertonen. Het volk blijft dan achter met weer minder vrijheid en zal de komende jaren de lasten daarvan ondervinden. Het wordt tijd ons meer te oriënteren op de manier waarop Nederland uit deze EU kan treden.

Nederland en de EU

Door op 20 juni 2003 om 12:10 | Reacties uitgeschakeld voor Nederland en de EU |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In de NRC van afgelopen woensdag werd door Hetty van Rooij goed weergegeven hoe in Nederland de feitelijke toestand is ten opzichte van de EU en de nieuwe Grondwet: "De conventie schrijft dat ze nu "namens de burgers van Europa" haar werk gedaan heeft. Maar het zal de burger allemaal een zorg zijn. Hij krijgt niets te zeggen over de toekomstige EU-voorzitter en evenmin over de samenstelling van de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Het Parlement lapt hij aan zijn laars, getuige de lage opkomstcijfers bij Europese verkiezingen." Dat dit inderdaad zo is, merk je heel vaak als je over de EU in gesprek komt. De opmerking: "Och, daar kun je toch niets aan doen" hoor je bijna dagelijks. Tot mijn positieve verrassing werd dit zelfs door het NOS nieuws op de TV bevestigd. Ook de betutteling vanuit Brussel werd daarbij aan de kaak gesteld. Met als voorbeeld de "Europese wet op de gehaktbal". Toch zouden we ons kunnen afvragen of we inderdaad niets kunnen doen. Of ligt hier een kans voor vrijheidsminnende mensen om deze negatieve machtsconcentratie ontwikkeling tegen te houden of er een einde aan te maken?We hebben de kans dat er een referendum over die nieuwe grondwet komt. Kunnen we daar wat mee doen? Of is het plan voor een "petitie" daarvoor beter geschikt? Of beide middelen aangrijpen? In ieder geval is het nuttig dat zoveel mogelijk personen deze negatieve ontwikkeling gaan beseffen. Laten we daarom elke gelegenheid aangrijpen om dit uit te dragen. Ammunitie hiervoor vindt u volop op de site van FREE EUROPE: www.free-europe.org P.S. U weet toch dat u ook een mooi “FREE EUROPE” T-shirt op die site kunt bestellen?

President van Europa.

Door op 18 juni 2003 om 03:03 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is typerend voor de politieke gang van zaken hoe de politici de nieuwe grondwet van de EU behandelen. "Nederland" was bij voorbeeld tegen een vaste President voor 5 jaar. Onder aanvoering van "ons" gingen een groot aantal (kleine) landen ten oorlog tegen dit voorstel. Maar al vlug zwakte dat verzet af. Eerst vertelde de regering dat de deur toch op een kier stond. Daarna kwam "dat men er toch mee kon leven." Het verhaal was, dat dat kon omdat die President minder macht kreeg dan eerst gedacht! (En de Commissie en het Parlement kregen méér macht, waardoor de totale balans voor de burgers is: nog minder vrijheid.) Ik heb nergens goed kunnen lezen, hoeveel en op welk punt die macht verminderd is. Het enige dat ik kon vinden, is dat hij in plaats van 5 jaar, nu maar twee keer twee en een half jaar mag aanblijven.(Ik heb nog op school geleerd dat 2 x 2 ½ = 5, maar de kwaliteit van het onderwijs is ook niet meer wat het geweest is.) Maar zelfs al krijgt die President maar heel weinig macht, dan nog zal die macht alleen maar groeien en groeien. Kijk eens naar de situatie van nu. Er is nu een halfjaarlijkse wisseling. Op 1 juli is het de beurt aan de Italiaanse Berlusconi. En je kunt nu al op allerlei plaatsen vernemen dat "EU diplomaten vrezen dat hun inspanningen het komend jaar doorkruist worden door de eigenzinnige Italiaanse premier". (o.a. in de Midden Oosten politiek) Als de huidige voorzitter al zoveel invloed kan uitoefenen dat men er bang voor is, kun je op twee vingers uitrekenen hoe machtig de nieuwe President is, en hoe machtig hij zal worden. Het laatste wat ik van Balkenende hoorde, was dat hij nog steeds tegen die vaste president is. Ik wil graag twee weddenschappen afsluiten:– Ik wed dat die vaste President er wel komt.– Ik wed dat als er in Nederland een raadgevend referendum komt, dat Balkenende het Nederlandse volk niet zal adviseren om NEEN te stemmen

Nog steeds vóór het NL referendum?

Door op 15 juni 2003 om 12:28 | Reacties uitgeschakeld voor Nog steeds vóór het NL referendum? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We kregen nog een paar reacties op onze aanbeveling voor het hebben van een referendum in Nederland over de nieuwe Europese Grondwet. Die Grondwet leidt tot nog meer macht naar de EU, dus minder vrijheid voor de burgers. Er komt een president, waar, zoals wij voorspelden, ook de NL-regering nu vóór is, en het EU Parlement krijgt meer macht. We hebben net kunnen zien aan de hand van het referendum in Polen, dat een overheid ontzettend machtig is om het volk te manipuleren. Allerlei voordelen worden eenzijdig gepropageerd, de nadelen worden verzwegen. En om dat te doen hebben ze miljoenen euro’s ter beschikking. Daarom wordt ook de uitslag van een referendum hoogstwaarschijnlijk positief voor de politici. Maar daar staan twee puntjes tegenover:Ten eerste zou het duidelijk maken dat de politici niet zo maar alles "zonder ons over ons" zouden moeten mogen beslissen.. Al wordt ook dat weer afgezwakt omdat het referendum alleen maar "raadgevend" is. Dat wil zeggen, je kunt vertellen wat je wil, maar we doen toch wat we zelf willen.Ten tweede is er natuurlijk een kleine kans dat het referendum een afwijzende uitkomst zou opleveren. Niet zo maar accepteren dat er meer macht naar Brussel gaat en minder vrijheid voor de burger komt. En stel eens dat er vroegtijdig wordt beslist dat dit raadgevend referendum er komt, zou er dan nog de mogelijkheid zijn om het ook tot een "beslissend" referendum te krijgen? De collectivistische politici hopen natuurlijk op een goedkeuring van hun wensen waardoor ze dan later kunnen zeggen: "Je (het volk) hebt het toch zelf gewild!" Voor mij slaat de balans nog door in de richting van wel een referendum. Als je het daarmee eens bent, probeer dan zoveel mogelijk dit idee te verspreiden. Het geeft je ook een kans om te laten weten dat je tegen de betutteling van Brussel bent. Mee eens?

President Vaclav Klaus tegen toetreding EU.

Door op 13 juni 2003 om 12:59 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Chechië heeft vandaag en morgen zijn referendum over het toetreden tot de EU. Vaclav Klaus, de huidige President van Chechië, heeft in een interview met de dagelijkse "Lidove noviny" van 11 juni verklaard dat hij niet blij is met de toetreding van Chechië tot de EU.Klaus is een econoom die zeer vaak de libertarische principes heeft verdedigd. Hij heeft ook op een aantal libertarische bijeenkomsten gesproken en "libertarische" publicaties geschreven. Klaus zei dat de Chechen eigenlijk langer van hun vrijheid genoten zouden moeten kunnen hebben, voordat ze nu weer in de Eu terechtkomen. Maar hij denk wel dat dat nu niet tegen te houden is omdat de EU zich met zo’n grote snelheid aan het ontwikkelen is. Klaus waarschuwt wel weer voor de gevaren van het Europese centralisme die nu nog versterkt worden door de ontwikkelingen met de nieuwe Europese Grondwet. Interessant is dat Klaus in dat gesprek weigerde om te vertellen hoe hij bij het referendum zou stemmen. Het zou niet juist zijn als de President daardoor de keuze van het volk zou beïnvloeden. Dat zou kunnen betekenen dat hij zelf NEE gaat stemmen! Eigenlijk jammer dat hij daar niet recht voor uit komt. Maar mogelijk is hij bang dat de EU politici dat later ten nadele van zijn land zullen gebruiken. De weigering om het te zeggen spreekt toch al boekdelen!

De Polen zijn gestrikt!

Door op 09 juni 2003 om 12:46 | Reacties uitgeschakeld voor De Polen zijn gestrikt! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Zowel Poolse, Europese als Amerikaanse politici wilden Polen graag opnemen in de EU.Het Pools tweedaagse referendum dat daarvoor formeel nodig was, dreigde aanvankelijk dit te doen mislukken. Daarvoor moesten immers minstens 50 % van de kiesgerechtigden aantreden. Op de eerste van de twee dagen kwam maar 17,6 % opdagen! De regering vermeerderde haar inspanningen om het volk op te wekken om te komen en "ja" te stemmen. De Katholieke Kerk werd ingeschakeld. De pastoors, bisschoppen, en zelfs de Paus in Rome drongen aan op stemmen. Ook de Amerikaanse regering hielp door te beloven dat er uitgebreide Amerikaanse bases in Polen zouden komen. Met veel economisch voordeel voor Polen. Nog los van de vele miljarden euro’s die de EU nu aan Polen gaat subsidiëren! Dit heeft tot het voor de politici gewenste resultaat geleid. De Westerse (en NL) pers spreekt van een overwinning, over het "massaal JA" van de Polen. Hoe massaal is dat? Laten we nu bekende cijfers eens bezien.Van de opgekomen 56,2 % stemmers waren er 81,9 % vóór toetreding. Dat is dus 46 % van de stemgerechtigden. 54 % heeft dus NIET JA gestemd. (Zouden we de stemgerechtigden (29,6 miljoen) betrekken op alle Polen (39 miljoen) dan hebben zelfs 72 % niet ja gestemd!) Natuurlijk is daar van alles tegen in te brengen, maar het maakt toch wel duidelijk dat er echt niet "massaal ja" is gestemd. Het maakt ook duidelijk met welke kleine marges dergelijke onmetelijk belangrijke beslissingen worden genomen. De Poolse President Kwasniewski heeft ondertussen de Paus al bedankt voor zijn "precious advice"! P.S. Over de consequenties van deze ontwikkeling zult u meer kunnen horen in de lezing van Albert Spits op de MeerVrijheid bijeenkomst in Amsterdam a.s. zaterdag 14 juni. Zie: www.meervrijheid.nl