Categorie archief: Milieu

Ingezonden: De Groene Hel.

Door op 21 juni 2012 om 03:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Verstikkend oerwoud, slangen, moerassen en inboorlingen gewapend met gifpijlen. De Amazone, Borneo, Donker Afrika. Allemaal ver weg, denkt u. Toch leven u en ik er middenin zonder het te beseffen. Een inzichtbare groene hel van bepalingen, verboden, kindermisbruik en dwang. Dit alles door de voorvechters van groen en duurzaamheid. Milieuorganisaties. Lees verder »

Algemeen belang

Door op 13 juni 2012 om 10:00 | 32 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het belangrijkste argument tegen de volledige privatisering van nutsbedrijven (water, riolering, gaswinning) is dat deze industrieën ‘natuurlijke monopolies’ zijn. Dit omdat ze zulke hoge vastgestelde kosten hebben dat het inefficiënt zou zijn als er meer dan één producent in een bepaald gebied zou zijn. En als er één ondernemer actief zou zijn, is de gedachte dat die als monopolist zijn klanten zou uitpersen. Lees verder »

De Olympus antwoordt niet!

Door op 01 mei 2012 om 18:30 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In oktober 2011 verscheen een klimaatbrochure van de KNAW. De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen zegt van zichzelf: “Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.” En daarvoor krijgt ze dan iets van 150 miljoen euro overheidssubsidie. Lees verder »

Geen grenzen aan de groei

Door op 25 april 2012 om 10:00 | 14 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

40 jaar geleden kwam de Club van Rome met het rapport Grenzen aan de groei. Dit was een onderzoek naar 5 ‘zorgwekkende’ globale trends. Men concludeerde toen: ‘…als de huidige groei in bevolking, industralisatie, vervuiling, voedselproductie en vraag naar natuurlijke hulpbronnen onveranderd zou blijven, zullen de grenzen aan de groei snel bereikt zijn. Het meest waarschijnlijke resultaat zal een onverwachte en oncontroleerbare daling in bevolkingsaantal en industriële capaciteit zijn.’  Kommer en kwel, rampspoed, ellende en armoede dus. Lees verder »

Gestolen dode papagaaien

Door op 16 april 2012 om 05:00 | 10 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: Ik las het volgende stukje over wat er met papegaaien gebeurt die de roverheid steelt, ehh, confisqueert. Op Schiphol worden papegaaien gestolen door wetsdienaren om te voorkomen dat ze het lot worden van op winst beluste papegaaien handelaren. Na hun redding komen ze veilig in handen van de onkreukbare altruïstische dienaren van het algemeen belang. Deze zetten de papegaaien op transport naar het Nederlands Opvangcentrum Papegaaien (NOP) in Veldhoven dat geld krijgt van het ministerie van economische zaken. Dit is een soort papegaaien concentratiekamp, één van de grootste papegaaien concentratiekampen in de wereld. Lees verder »

Zeespiegeldaling gemeten door NASA

Door op 31 augustus 2011 om 11:00 | 22 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het zeespiegelniveau is in 2010 met 6 millimeter gedaald en zal verder dalen in 2011. Aldus de NASA in haar Jet Propulsion Laboratory rapport waar sinds 1993 de zeespiegel wereldwijd via satellieten gemeten wordt. Misschien een idee om de klimaatbangmakerij te stoppen, af te zien van megalomane dijkverhogingsplannen, een horde disfunctionerende ‘wetenschappers’ te ontslaan en bovenal fancy milieubelastingen te schrappen ? Lees verder »

Overheidsidioterie over vis eten

Door op 24 juni 2011 om 03:00 | 30 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een advies van de gezondheidsjongens is om twee keer per week VIS te eten. Dat staat in de “Richtlijn goede voeding” Maar dat moet je niet doen, want dat is slecht voor het milieu. En dat zegt de Gezondheidsraad. Uiteraard zult u nu natuurlijk ophouden met twee keer per week vis te eten. Gelukkig wordt u nog niet verplicht om vegetariër te worden. Lees verder »

Het groen-grijze zwarte energiegat

Door op 22 juni 2011 om 11:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het IPCC en Greenpeace zijn twee handen op één duurzame onrendabele buik. Greenpeace levert ‘onomstotelijk’ bewijs bij de kletsverhalen van het IPCC en de Groene Vrede geldmachine krijgt daar in ruil invloed, geld en macht voor terug. Belangenverstrengeling alom en veel wereldvreemd getetter als ‘voor 2050 draait de wereldeconomie voor 80 procent op duurzame energie’.  Dat gaan wij alleen niet meemaken want tegen die tijd is Europa straatarm en compleet uitgewoond door de euro-steunoperaties, bankenreddingsacties en het zwarte subsidiegat dat duurzame energie heet. Lees verder »

Natuurlijk evenwicht

Door op 01 juni 2011 om 11:00 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een systeem van balans of natuurlijk evenwicht waar de natuur naar terugkeert, bestaat niet. Lang is gedacht dat een dergelijk mechanisme werkte maar constante verandering en chaos is het enige dat zeker is in de natuur. Toch houden overheden en milieulobby’s ijzerheinig vast aan deze misvatting. Met achterhaalde mythes bedonderen zij de massa. De natuur moet in balans gebracht – en gehouden – worden en dat mag het nodige belastinggeld, regelgeving en zo nodig mensenlevens kosten. Lees verder »

Ingezonden: Megastallen

Door op 15 mei 2011 om 03:00 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Uiteraard zijn er voor en tegenstanders voor deze grootschalige projecten, maar wat er in ieder geval ontbreekt, is een structureel onderzoek naar de locaties waar ze wel gevestigd zouden kunnen worden zonder dat de omgeving er hinder van ondervindt. Daarbij is het van belang te weten wat de infrastructuur voor de omgeving is en of er goede ontsluitingswegen voor aan en afvoer van goederen en dieren zijn, of aangelegd kunnen worden. Ook zou er onderzocht moeten worden of het mogelijk is om slachterijen in de nabijheid van deze megastallen te realiseren, om daardoor dierenleed bij vervoer te voorkomen. Ook zou er gezocht moeten worden naar een mogelijkheid om biogas installaties rendabel te maken, wat kostendrukkend kan zijn. Lees verder »