Categorie archief: Milieu

Wilders en (nieuwe?) Libertarische Partij.

Door op 06 september 2004 om 21:25 | 8 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een aantal standpunten die Geert Wilders in het verleden verkondigde, kloppen met de libertarische ideeën. Maar daarom is hij nog geen Libertariër! Een aantal libertariërs koestert nu de gedachte om met Geert Wilders tot een (nieuwe?) politieke partij te komen. Lees verder »

Provinciaal Wanbeleid: de verantwoordelijken blijven buiten schot

Door op 04 augustus 2004 om 09:16 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Met veel tam-tam een nieuw beleid aankondigen en doorvoeren zonder dat je verantwoording aflegt over voorgaande jaren. Zo zorg je ervoor dat je niet kunt worden aangesproken op het gevoerde wanbeleid. De verantwoordelijken blijven buiten schot en kunnen ongestoord doorgaan met vriendjespolitiek en verkwisting van belastinggelden. “Nieuw beleid maken is bij de provincie belangrijker dan terugkijken naar resultaten en het bijstellen van beleid”, is de conclusie van de Provinciale Staten Noord-Holland. Lees verder »

Geloof

Door op 04 augustus 2004 om 08:00 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het spreekt voor zich dat vrijheid iedere betrokkenheid van de overheid bij geloofsuitingen uitsluit. Ook privépersonen mogen elkaar geen geloof opdringen. Lees verder »

Van Geel leidt NL naar afgrond

Door op 03 juli 2004 om 12:40 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Pieter van Geel, de staatssecretaris voor milieu, ziet een kans om door het NL voorzitterschap van de EU erg belangrijk te gaan doen. Hij wil de man worden die bereikt dat in 2020, 30 % minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990! Ongeacht de consequenties! Lees verder »

Day after tomorrow (2)

Door op 19 juni 2004 om 12:51 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We schreven woensdag 16 juni al over deze film en signaleerden enkele consequenties. Door een onmogelijke gebeurtenis angstaanjagend spectaculair te brengen, kunnen er verschillende gevolgen zijn. Het kan zijn dat het mensen ertoe brengt om over een belangrijk punt zoals het milieu meer na te denken en te discussiëren. Heel positief. Een ander gevolg kan zijn dat het veel mensen schrik inboezemt over wat er zou kunnen gebeuren. Die niet voldoende de onmogelijkheid van het scenario inzien, en dan nog meer geloven wat veel milieulobby’s en de overheid met haar collectivistische filosofie hen voorschotelt. Daarvoor waarschuwen ook de beide artikelen waarnaar in het voorgaande stukje werd verwezen. De op dit gebied uiterst deskundige Hans Labohm stuurde ons nog een aanvulling. Lees verder »

The Day after tomorrow

Door op 16 juni 2004 om 18:11 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze milieu-film draait op dit ogenblik in nogal wat bioscopen. Hij gaat over een enorme toekomstige milieuramp die met veel ingrijpende effecten de mensheid zowat vernietigt. En dat is dan de schuld van de huidige wereldbevolking die niet genoeg doet om het milieu te beschermen. Het is welliswaar een onmogelijk scenario, maar dat beseffen grote aantallen kijkers niet. Het gevaar is dat bij hen wel de schrik blijft hangen. En dat is wat de makers graag wilden? Gelukkig is er ook nog tegengas. Lees verder »

Nederland weer roomser dan de paus.

Door op 21 april 2004 om 12:16 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De halve wereld heeft in Kyoto besloten om allerlei beperkende maatregelen te treffen om de ontwikkeling van de economie af te remmen. Met uitzondering van enkele landen waarvan de machthebbers nog een beetje nadenken. Men heeft het idee daardoor “het milieu” te redden. (Het milieu is alles wat bestaat, met uitzondering van de mens!!) De NL regering, in dit geval onder aanvoering van Pieter van Geel (CDA, Staatssecretaris VROM)gaat maatregelen invoeren die nog veel verder gaan dan wat in Kyoto is afgesproken. Lees verder »

Klimaatverandering

Door op 19 januari 2004 om 08:00 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op de Libertarian.nl geeft Prof. Thoenes een uitstekende verhandeling over klimaatsveranderingen. In een reactie beweert een ecoloog, genaamd Gunter Van den Bossche, dat er wel degelijk een klimaatsverandering aanwezig, want zo zegt hij ,,als ecoloog merk ik nu al duidelijk de gevolgen van klimaatsverandering, en we staan nog maar aan de voet van de CO2-conc. die ons te wachten staat’. Dit is een perfect voorbeeld van subjectieve waarneming. Lees verder »