Categorie archief: Milieu

Windenergie: wel lasten, geen lusten

Door op 22 augustus 2012 om 10:00 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De overheid spiegelt de burgers voor dat windenergie een brandstofbesparing van 23 % geeft.  In werkelijkheid is dat maximaal 8% van het nominale vermogen van de molens. Na aftrek van de kosten maar een magere 4,14 %. Dat blijkt uit een recente studie van Kees le Pair. En vergroting van windenergiecapaciteit levert nog hogere verliezen (lees weggegooid belastinggeld en hogere energietarieven) op. Lees verder »

Politiek, een slechte voedingsbodem.

Door op 19 augustus 2012 om 10:12 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Volgens de US Energie- Onafhankelijkheid- en veiligheidswet, moet er dit jaar voor het equivalent  van 40% van de mais productie, ethanol en biodiesel (uit sojabonen) geproduceerd worden. Gek dat sinds die wet de maisprijzen verdrievoudigd en dit jaar zijn verdubbeld! Lees verder »

Even linken naar Powned

Door op 07 augustus 2012 om 14:10 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Niet dat ik het als de meest betrouwbare nieuwsbron zie, maar kijkt u eens op onderstaande link en dan vooral naar de (momenteel) 254 reacties. Als Maurice de Hond DEZE 254 reacties als representatief onderzoek zou gebruiken, zit de LP geheid in het kabinet. Het valt echt op dat er veel voor “niet stemmen” en “LP stemmen” kiezen. Gewoon, omdat het me opviel…: www.powned.tv

Schaliegas, de Russen en de EU

Door op 18 juli 2012 om 10:00 | 38 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Is winning van schaliegas controversieel ? Of is het controversieel omdat belanghebbenden als de Russen en de EU liever geen landen hebben met energieonafhankelijkheid ? Onlangs zag ik een tranentrekkende docu op Russia Today over de gevaren en verontreiniging van schaliegaswinning. Logisch als je beseft dat Rusland economisch gezien totaal afhankelijk is van zijn olie- en gasexport en geen serieuze concurrentie duldt. En propaganda bedrijven zit nu eenmaal in de Russische genen. Lees verder »

Ingezonden: De Groene Hel.

Door op 21 juni 2012 om 03:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Verstikkend oerwoud, slangen, moerassen en inboorlingen gewapend met gifpijlen. De Amazone, Borneo, Donker Afrika. Allemaal ver weg, denkt u. Toch leven u en ik er middenin zonder het te beseffen. Een inzichtbare groene hel van bepalingen, verboden, kindermisbruik en dwang. Dit alles door de voorvechters van groen en duurzaamheid. Milieuorganisaties. Lees verder »

Algemeen belang

Door op 13 juni 2012 om 10:00 | 32 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het belangrijkste argument tegen de volledige privatisering van nutsbedrijven (water, riolering, gaswinning) is dat deze industrieën ‘natuurlijke monopolies’ zijn. Dit omdat ze zulke hoge vastgestelde kosten hebben dat het inefficiënt zou zijn als er meer dan één producent in een bepaald gebied zou zijn. En als er één ondernemer actief zou zijn, is de gedachte dat die als monopolist zijn klanten zou uitpersen. Lees verder »

De Olympus antwoordt niet!

Door op 01 mei 2012 om 18:30 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In oktober 2011 verscheen een klimaatbrochure van de KNAW. De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen zegt van zichzelf: “Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.” En daarvoor krijgt ze dan iets van 150 miljoen euro overheidssubsidie. Lees verder »

Geen grenzen aan de groei

Door op 25 april 2012 om 10:00 | 14 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

40 jaar geleden kwam de Club van Rome met het rapport Grenzen aan de groei. Dit was een onderzoek naar 5 ‘zorgwekkende’ globale trends. Men concludeerde toen: ‘…als de huidige groei in bevolking, industralisatie, vervuiling, voedselproductie en vraag naar natuurlijke hulpbronnen onveranderd zou blijven, zullen de grenzen aan de groei snel bereikt zijn. Het meest waarschijnlijke resultaat zal een onverwachte en oncontroleerbare daling in bevolkingsaantal en industriële capaciteit zijn.’  Kommer en kwel, rampspoed, ellende en armoede dus. Lees verder »

Gestolen dode papagaaien

Door op 16 april 2012 om 05:00 | 10 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vrijspreker: Ik las het volgende stukje over wat er met papegaaien gebeurt die de roverheid steelt, ehh, confisqueert. Op Schiphol worden papegaaien gestolen door wetsdienaren om te voorkomen dat ze het lot worden van op winst beluste papegaaien handelaren. Na hun redding komen ze veilig in handen van de onkreukbare altruïstische dienaren van het algemeen belang. Deze zetten de papegaaien op transport naar het Nederlands Opvangcentrum Papegaaien (NOP) in Veldhoven dat geld krijgt van het ministerie van economische zaken. Dit is een soort papegaaien concentratiekamp, één van de grootste papegaaien concentratiekampen in de wereld. Lees verder »

Zeespiegeldaling gemeten door NASA

Door op 31 augustus 2011 om 11:00 | 22 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het zeespiegelniveau is in 2010 met 6 millimeter gedaald en zal verder dalen in 2011. Aldus de NASA in haar Jet Propulsion Laboratory rapport waar sinds 1993 de zeespiegel wereldwijd via satellieten gemeten wordt. Misschien een idee om de klimaatbangmakerij te stoppen, af te zien van megalomane dijkverhogingsplannen, een horde disfunctionerende ‘wetenschappers’ te ontslaan en bovenal fancy milieubelastingen te schrappen ? Lees verder »