Categorie archief: Politiek

Tony Blair, interessante ritselaar.

Door op 20 juli 2003 om 03:24 | Reacties uitgeschakeld voor Tony Blair, interessante ritselaar. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is interessant om te volgen hoe Tony Blair zijn positie tussen Amerika en Europa probeert uit te buiten. Hij is de beste Europese vriend van George Bush. George kan Tony goed gebruiken om Amerikaanse invloed op de EU uit te oefenen. Bovendien heeft George, die graag de Amerikaanse verkiezingen wil winnen, Tony nodig om hem te helpen uit het Irak probleem van de misleidende informatie over massavernietigingswapens. Dit geeft Tony macht in handen naar de Amerikaanse kant. Aan de andere kant zijn de EU collega’s van Tony, Helmut Schröder en Jacques Chirac er op gebrand dat Engeland zoveel mogelijk meespeelt in alle EU plannen. Dat geeft Tony troeven in handen ten opzichte van deze beiden. Met dit in het achterhoofd zijn een groot aantal van de uitspraken van Tony beter te begrijpen.Of het hem lukt zijn wens om President van Europa te worden hiermee in vervulling te brengen, staat nog te bezien.

Against Politics

Door op 19 juli 2003 om 10:07 | Reacties uitgeschakeld voor Against Politics |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Als je tegen “(partij) politiek bent, kun je een zee van argumenten voor je opvatting vinden op de site www.againstpolitics.comHier volgt een beschrijving van Aschwin de Wolf, de webmaster. De website Against Politics is vernoemd naar een boek van de libertarische politieke filosoof Anthony de Jasay.In eerste instantie was het een vehikel om systematisch de interesses van de webmaster toegankelijk te maken. Later kwam hier het besef bij dat de inhoud van de website een visie op het libertarisme vormt die tot op heden een minderheid vormt, namelijk libertarisme als de uitkomst van een sociaal contract tussen rationele individuen. Onder andere om die reden is een groot gedeelte van de pagina dan ook gewijd aan sociaal contract theorie en (dus) denkers als Benjamin Tucker, David Gauthier en Jan Narveson. Ondanks (of juist dankzij!) dat sociaal contract theorie een prominente plaats heeft op de site is ook een groot gedeelte ingeruimd voor rationeel anarchisme en recht in een staatloze samenleving. Als laatste is Against Politics uniek omdat de website een meer dan vrijblijvende belangstelling heeft voor het verruimen van de menselijke levensduur door middel van wetenschap. Nog controversieler is de aandacht voor de medische procedure van cryogene suspensie waarin mensen zich invriezen onder het vermoeden dat toekomstige medische technologieen in staat zullen zijn de overlijdensoorzaak van de patient te genezen en de ziekte van veroudering terug te draaien. Een van de laatste toevoegingen aan de website is een (bijna) dagelijkse (off-site) nieuws service waarbij vooral nieuws die op enige manier met individuele vrijheid en de grenzen van de bio-medische wetenschappen te maken heeft. <b.Against Politics:www.againstpolitics.com

Monarchie is beter dan Democratie!

Door op 18 juli 2003 om 08:18 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hoewel Hans Hermann Hoppe niet pleit voor een monarchie, verdedigt hij wel dat een monarchie een groot aantal voordelen heeft boven een democratie. Hij is professor aan de Universiteit van Nevada in Las Vegas en de schrijver van de, al in veel talen vertaalde, bestseller:”Democracy, the God that failed”. Hij heeft samengewerkt met Murray Rothbard, en wordt vaak als diens “opvolger” gezien. Hoppe is voorstander van een maatschappij waarin vrijheid heerst en gebaseerd is op “natuurlijke orde”. In die wereld spelen verzekeringsmaatschappijen een zeer belangrijke rol. Allerlei zaken die nu de overheid (slecht of niet) doet, worden veel beter gedaan door verzekeringsmaatschappijen.We zien bij voorbeeld nu in onze wereld dat de overheid (politie) praktisch niets doet om gestolen goederen terug te vinden. Het brengt voor de overheid immers ook niets op. Een verzekeringsmaatschappij zou zeker haar best doen om zowel de dief te vangen als de buit terug te vinden. Ze heeft daar immers zelf profijt van. Ook zouden ze het (verdedigings)wapenbezit aanmoedigen omdat aangetoond is dat dit het aantalmisdaden verlaagt, en daardoor ook de verzekeringskosten weer lager uitkomen. En zo had Hoppe nog een groot aantal zeer interessante ]voorbeelden. Zijn boek is beslist een aanrader zo niet een “must reading”. Het is mij niet bekend of er aan een Nederlandse vertaling wordt gewerkt en of er iemand is die daar belangstelling voor heeft. Zo ja, laat het dan weten.

Hef het leger helemaal op.

Door op 23 juni 2003 om 02:28 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een leger is er om het land te verdedigen tegen buitenlandse aanvallen. Na de val van de Berlijnse muur en het in elkaar klappen van de Russische communistische macht, is het gevaar van een dergelijke aanval tot bijna nul teruggebracht. Dat wil logisch geredeneerd zeggen dat we geen leger meer nodig hebben. Dat hadden politici en legertop ook al jaren geleden door. Maar ze wilden toch dit machtsapparaat niet kwijt en gingen andere taken zoeken. "Vredesmissies" werden uitgevonden en aan den volke als belangrijk verkocht."Nederland speelt op het wereldtoneel zijn rol mee!" Op dit moment moeten er in het leger grote bezuinigingen plaats vinden. Er is sprake van 9 à 10 duizend ontslagen. (Van de totaal 70.000) Is dit niet een pracht gelegenheid om het hele leger op te heffen? Nederland, en België ook, zouden daardoor miljarden euro’s kunnen sparen. Geld dat niet van de belastingbetaler opgeëist hoeft te worden en/of desnoods gebruikt kan worden voor gezondheidszorg, infrastructuur, en dergelijke zaken. (Al vinden we dat ook dat door de particuliere sector verzorgd hoort te worden.) De "verdediging" van het land kan dan, zo nodig, geregeld worden door afspraken met de Verenigde Staten. Die hebben we nu immers ook nodig. Als er in Europa ergens een conflict is (Balkan) dan kunnen al die Europese staten niets doen zonder de hulp van Amerika. Dus dat verandert niets. We kunnen een voorbeeld nemen aan Costa Rica. Dat land heeft ook geen leger en niemand heeft er daar problemen mee.

Asielzoekers naar de Falkland eilanden?

Door op 21 juni 2003 om 12:57 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Eén van de eerste nieuwe uitvindingen van de in Griekenland in vergadering zijnde top-politici is het inrichten van asielcentra buiten het ford Europa.Voordeel (?) is dat het dan voor die mensen moeilijker is om te ontsnappen en daardoor dan toch binnen de vestingwallen te zijn. Er zijn landen die dit idee niet goed vinden, en niet meedoen. Maar onze Balkenende en Nicolaï (staatssecretaris van Europese Zaken) schijnen zo enthousiast te zijn, dat zij zeggen dat we het dan desnoods alleen doen.Ik heb nog geen voorstellen gezien van de locatie van die centra. De Falkland Eilanden? Siberië? Hawaï? Of Zwitserland? Ben benieuwd waar ze mee komen. Wel moet voor ieder simpel denkend mens duidelijk zijn dat:– dit veel duurder is dan die mensen gewoon in [ Nederland ] op te vangen waar alle faciliteiten bij de hand zijn. Je hoeft dan immers geen leger ambtenaren, artsen, militairen, bewakers te exporteren.– De communicatie met de opperhoofden in Den Haag moeilijker zal verlopen De twee hoofdstellingen betreffende de werking van een overheid zullen ook hier weer op gaan:– 1. Alles wat een overheid doet zal het tegengestelde resultaat hebben van de aanvankelijk gestelde doelen.– 2. Er zullen onbedoelde onvoorziene consequenties optreden die punt 1 versteken. Conclusie: Gewoon NIET DOEN.

Trucs van ambtenaren en politici.

Door op 20 juni 2003 om 07:56 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dat het beleid voor de Betuwe lijn nergens op lijkt, is al lang bekend. De twee hoofdstellingen betreffende de werking van de overheid, worden hier in volle glorie gedemonstreerd.(1.Behalen tegengesteld resultaat, versterkt door 2.onbedoelde consequenties) Maar dank zij de Algemene Rekenkamer komt nu ook aan het licht dat de politici trucjes onder elkaar gebruiken die niet door de beugel kunnen. Zaken die, als ze in particuliere bedrijven zouden gebeuren, onmiddellijk tot arrestaties, rechtspraken, straffen en ontslagen zouden leiden. De voormalige minister de Boer liet bijna een miljard euro (985 miljoen) als een stiekeme reserve buiten de kosten van de Betuwelijn en de HSL-zuid ergens wegmoffelen apart op de infrastructuurbegroting. Het meest verwonderlijke is dat er nog niemand in staat van beschuldiging gesteld is, of is gearresteerd. De controle van de Tweede Kamer op de Regering blijkt ook al niet veel voor te stellen. Nu wil men gaan studeren om te leren hoe je dergelijke projecten wel onder controle kunt houden. Uiteraard veel te laat, maar tegen de tijd dat ze het "weten", zijn er al lang weer andere politici en andere omstandigheden. Er is maar één goede oplossing: De overheid moet zich helemaal niet met bouwprojecten bemoeien. Als het bedrijfsleven een spoorlijn wenst, laat hen die dan zelf bouwen en financieren. Dan wordt er gewerkt met het geld van de ondernemers en niet met het geld van de belastingbetaler. De overheid moet echt terugtreden en alles (echt) privatiseren.

Verboden speelgoed.

Door op 16 juni 2003 om 10:48 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Alleen al het in bezit hebben van een speelgoedpistooltje waaruit je erwtjes kunt schieten, kan je een boete opleveren van 250 tot 450 euro. Niet bij voorbeeld in Frankrijk, Spanje en Portugal. Maar wel in Nederland. De reden van dit strenge NL verbod is dat dit speelgoed op het gezicht bijna niet van echt is te onderscheiden en daarom gebruikt kan worden om iemand te bedreigen. Los van het feit dat het, hoewel onverstandig, dus ook gebruikt zou kunnen worden voor zelfverdediging, is deze verklaring nog lang geen reden om iemand domweg voor het "bezit" ervan te beboeten. Dan moeten we ook mensen gaan beboeten voor het bezit van een aardappelschilmesje, een keukenmes, een zakmes, een hockey stick en noem maar op. Je kunt met alles iemand bedreigen. Noem nog even de "auto". Ik kan me geen dreigender wapen voorstellen dan de auto. Elke dag vallen er in Nederland enkele doden door. Tien doden op een weekend is geen uitzondering. Wanneer zou het eenvoudige bezit van een auto strafbaar worden ? Het treurige van deze hype tegen wapenbezit is dat het de misdadigers in de kaart speelt en plegen van misdaden voor hen minder gevaarlijk, dus aantrekkelijker, maakt. Daardoor neemt de misdaad toe.

Tendentieuze Krantenkop:

Door op 15 juni 2003 om 12:15 | Reacties uitgeschakeld voor Tendentieuze Krantenkop: |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

"Medewerkers AH opnieuw in de fout" En dan volgt het verhaal dat de twee medewerkers die het vorig jaar een winkeldief overmeesterden, er nu weer een hebben gevangen. Maar ook deze keer hebben ze hem pijn gedaan en de boef deed aangifte. De boevenvangers werden ingerekend en vastgezet. Nu hadden deze medewerkers de vorige keer "excessief geweld"gebruikt. Ze hebben toen de man nog geslagen toen hij al door de politie was ingerekend. (Keek de politie even de andere kant op?). Dat is natuurlijk niet goed te praten. Of dit nu ook is gebeurd, staat niet in het persbericht. Misschien wel, misschien niet. Maar wat weer opvallend is, is dat ook deze krantenkop weer suggereert dat de arme boef heeft moeten lijden door geweld van personen die hun eigendom trachtten te verdedigen. Het lijkt wel of het onfatsoenlijk is om je eigendom te verdedigen. Misdadigers maken daar gretig gebruik van. De libertarische filosofie zegt dat ieder zijn eigen lijf en goed mag verdedigen. Daarbij mag je, moet je meestal, geweld gebruiken. De stelling is dat dat niet meer geweld mag zijn dan noodzakelijk om jezelf en je goed veilig te stellen. Dat klinkt redelijk. Edoch, wie bepaalt dat in de hitte van de strijd? Als de adrenaline en de angst door je bloed kruipen, dan sla je gewoon zo hard je kunt, en met het eerste het beste wapen dat je ziet. En terecht mijns inziens. Het wordt tijd dat we, en vooral de overheid speelt hier een rol, de boeven duidelijk maken dat ze groot gevaar lopen als ze trachten aan het eigendom van een ander te komen. ** * * * * * * * * * *Over het Recht op zelfverdediging vindt u op www.libertarian.nl een keur van artikelen. Zie o.a.www.libertarian.nl

Irak Leugens?

Door op 10 juni 2003 om 11:23 | Reacties uitgeschakeld voor Irak Leugens? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Engeland wordt Premier Tony Blair aan de tand gevoeld over zijn verhalen over massavernietigingswapens waarmee hij de oorlog tegen Irak rechtvaardigde.In Amerika worden dezelfde soort vragen, om dezelfde reden, aan de President George Bush gevraagd. Het is positief dat Lousewies van de Laan (D66) nu aangegooid heeft dat er in Nederland ook maar eens een degelijk onderzoek gedaan moet worden naar de redenen waarom "Nederland" indertijd steun aan die oorlog heeft toegezegd. Los ervan of we vóór of tegen die oorlog zijn, we willen wel de feiten weten. Een parlementair onderzoek juichen we dus toe.Te meer omdat we net in de E-VRIJBRIEF van Mei-Juni een stukje publiceerden getiteld:"POLITICI KUNNEN NIET ANDERS DAN LIEGEN" waarin we een studie aanhaalden van een Britse politicoloog die deze stelling heeft onderzocht en positief bewezen! Bij een enquête wordt er in ieder geval dieper gegraven dan in een gewoon debat. Het wordt waarschijnlijker dat er meer waarheid boven komt. En dat willen we graag. Of die enquête er komt, is nog een grote vraag want de politici van de grote partijen VVD en CDA voelen niets voor zo’n onderzoek. Maar die waren ook mede verantwoordelijk voor dat besluit. Of zijn ze bang voor de waarheid? * * * * *Op www.libertarian.nl kunt u een gratis abonnement op de E-VRIJBRIEF aanvragen.

Zijn er betrouwbare politici?

Door op 09 juni 2003 om 04:49 | Reacties uitgeschakeld voor Zijn er betrouwbare politici? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bij de invoering van de Europese Monetaire Unie (EMU) en de Euro werd door alle politici plechtig beloofd dat ze zich aan de begrotingsafspraken zouden houden. Deze afspraken waren immers "in marmer gebeiteld". Al snel bleek dat Frankrijk en Duitsland (o.a.) zich niet aan de afspraken hielden. Toen kwam er veel gepraat en gedreig met boetes. Prodi, de Voorzitter van de Commissie, noemde het toen zelfs "dom" om te trachten het pact te handhaven; dom om je afspraken na te komen.Ook Duisenberg met zijn Centrale Bank was geneigd soepel te zijn. Als de begrotingen maar “in de toekomst” (?) in evenwicht zouden komen.Het bleef bij een "gele kaart". Big deal! Maar de zaak is daarmee niet opgelost. De Duitse Bondskanselier heeft deze week verklaard dat Duitsland zich niet meer aan het pact wil houden. De begrotingsregels moeten "flexibel geïnterpreteerd" worden! Je afspraken moet je "flexibel uitleggen". Als Duitsland echter in 2004 niet aan de regels voldoet, zou de Commissie gedwongen zijn boetes op te leggen. Ik begrijp niet hoe dat kan. Want als er bij die tekorten nog eens miljarden euro’s straf betaald moet worden, dan worden die tekorten toch alleen maar groter?Wedden dat ze een draai vinden om er onderuit te komen? Zijn er betrouwbare politici? Ik geloof het niet!