Categorie archief: Rechten

Homohuwelijk gedoe.

Door op 02 augustus 2003 om 12:47 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Twee homoseksuele mannen zijn officieel "getrouwd". Kerk en Staat ( de Paus en Bush) gaan hevig protesteren. De Paus probeert zelfs aan politici op te dragen dat ze moeten zorgen dat wetten die dergelijke "huwelijken" toestaan, ongedaan gemaakt worden. Ayn Rand maakte in "For The New Intellectual" een goede analyse over de onderlinge haat en samenwerking van staat en kerk in de omschrijving van "Atilla en de Witchdoctor". Dit gedoe wordt veroorzaakt doordat een "huwelijk" een aantal verschillende facetten heeft. Een "huwelijk" is onder andere een vermogenscontract. Wie kan er nu bezwaar maken als twee mensen met elkaar willen vastleggen hoe ze in de toekomst hun vermogen willen delen? Zo is het ook een "samenwerkingsovereenkomst" waar toch ook niemand anders iets mee te maken heeft. Al eeuwenlang heeft het huwelijk echter ook en vooral te maken met de seksuele omgang met elkaar die gepaard gaat met het krijgen van kinderen. Deze koppeling zit er in bijna alle culturen. Deze koppeling is bij een homohuwelijk onmogelijk. Dat is dan ook een groot verschil met het traditionele huwelijk. En wat dan nog? Als ook de homoseksuele personen zouden erkennen dat er toch een verschil is, en ze zouden hun overeenkomst (op alle andere punten hetzelfde als het traditionele huwelijk) met een andere term aanduiden, dan zouden de problemen voor een groot deel opgelost zijn.

Is “vrijheid” noodzakelijk?

Door op 16 juli 2003 om 07:34 | Reacties uitgeschakeld voor Is “vrijheid” noodzakelijk? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Doug den Uyl analyseerde op de libertarische wereldconventie in Litouwen het begrip “vrijheid” en de noodzakelijkheid of wenselijkheid ervan. Doug den Uyl is onder andere VP van het “Liberty Fund”, een organisatie die meer dan 100 lezingen per jaar organiseert. In zijn lezing concludeerde hij onder andere dat mensen in een samenleving vrijheid nodig hebben om welvaart te scheppen en gelukkig te zijn. Dat betekent dat mensen vrij moeten zijn om datgene te kiezen wat ze zelf willen, en niet gedwongen moeten worden om (een deel van) hun productie af te geven.Ook niet als dat voor een zogenaamd “goed doel” is. Gedwongen worden om voor een goed doel te betalen, heeft niets te maken moreel bezig te zijn. De mens is een sociaal wezen en moet vrij zijn om ethisch te kunnen handelen. Vrijheid is een waarde op zichzelf!

Ik wil ook een fotoverbod.

Door op 01 juli 2003 om 09:20 | Reacties uitgeschakeld voor Ik wil ook een fotoverbod. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Mijn huis ligt aan een landweggetje waar regelmatig toeristen langs komen. Regelmatig worden er ook foto’s gemaakt. Daardoor voel ik mij bedreigd. Die foto’s zouden immers gebruikt kunnen worden om te bestuderen waar de zwakke plekken in mijn huis zitten. Mijn veiligheid zou zeer gediend zijn met een verbod om in mijn buurt foto’s te maken. Gelukkig is er nu een precedent. De gemeente Wassenaar heeft een verbod uitgevaardigd om op de openbare weg, in de buurt van een woning van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima, foto’s te maken.Wie een foto maakt gaat de cel in, zo wordt er gedreigd. De Vereniging van Journalisten schijnt (terecht) woedend te zijn omdat hierdoor weer een inbreuk gemaakt wordt op de persvrijheid. Natuurlijk niet alleen op de "pers"vrijheid, maar op de vrijheid van alle burgers om op de openbare weg foto’s te maken. We weten allemaal uit ervaring dat als er eenmaal op één plek zo’n verbod is, dat er dan meerdere zullen volgen en dat de restricties scherper zullen worden. Wij zijn benieuwd wat die Vereniging van Journalisten nu gaat DOEN.

Straf allochtonen anders dan Nederlanders!

Door op 30 juni 2003 om 12:51 | Reacties uitgeschakeld voor Straf allochtonen anders dan Nederlanders! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit idee dat de politiecommissaris van Den Haag, Wiarda, lanceerde, werd terecht van alle kanten afgekraakt. Voor de wet, door de overheid, moet iedereen gelijk behandeld worden. Of iemand blauwe of bruine ogen heeft, mag daar geen verschil in maken. Een dergelijk idee kan alleen maar bij iemand opkomen doordat in onze maatschappij gedacht wordt en aanvaard is dat het "recht" gehandhaafd moet worden door misdadigers te "straffen". Dat straffen gebeurt door de overheid. De rechtspraak speelt zich dan ook af tussen de verdachte en de overheid. Het slachtoffer staat buiten spel. In een libertarische samenleving zou dat fundamenteel anders moeten. Het slachtoffer is niet gebaat bij een straf van de misdadiger. In tegendeel, het slachtoffer wordt een tweede keer gestraft omdat hij ook nog eens kost en inwoning (in de gevangenis) voor de misdadiger moet betalen. Via zijn belastingaanslag. In een libertarische maatschappij zou een systeem komen waarin "Recht geschiedt". Het slachtoffer moet door de misdadiger volledig gecompenseerd worden voor de schade die hij heeft geleden. Teruggave of betaling van het gestolene of beschadigde, inclusief de extra kosten en tijd die het slachtoffer heeft moeten besteden. (In het geval van moord, waarbij aan de vermoorde geen schadevergoeding kan betaald worden, spelen nabestaanden een rol. Hiervoor zijn speciale regels. Het gaat hier om 98 % van de misdaden) Als u hier meer over wil weten, lees dan de uitstekende toespraak van Christian Michel op www.liberalia.com : SHOULD CRIMINALS BE PUNISHED ?"Towards A Libertarian Justice Processwww.liberalia.com

EU-grondwet geen interesse?

Door op 26 juni 2003 om 12:54 | Reacties uitgeschakeld voor EU-grondwet geen interesse? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Na de juichtonen bij de presentatie in Griekenland van de concept grondwet (in leer gebonden) is er nu in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Daarbij vallen direct drie dingen op: De Nederlandse Premier Balkenende stelde duidelijk dat de regering vindt dat we deze grondwet maar moeten accepteren. Hij vergeleek het met een "bouwwerk, waaruit je niet zo maar steentjes kunt trekken, op straffe van ineenstorting van de hele constructie".Hij had het ook kunnen vergelijken met een "mand appelen, waarin rotte appels zitten". Als je die er niet uithaalt, zijn er in een mum van tijd alleen maar rotte appels! Bij het beschouwen van de verslagen over dit debat in de media valt op dat de inbreng van de politici in de Kamer hoofdzakelijk gaat over de te vergeven baantjes. De President, en de Commissarissen! Heeft dit iets te maken met carrière planning? Heel belangrijk viel op dat er praktisch geen belangstelling was. De NRC schrijft over een "gapend lege publiek- en perstribune [bij] een onderwerp waarvan iedereen beweert dat het de toekomst van ons land en onze staat fundamenteel zal beïnvloeden." We zien hier een demonstratie van de lethargie en de algemene mening dat je er toch niets aan kunt doen. "Ze (de politici) doen toch wat ze al lang bekonkeld hebben." Met deze houding zullen we zeker niets bereiken. Laten we wakker blijven en trachten wat te doen!De plannen van FREE EUROPE om een "Petitie voor uittreding uit de EU" te organiseren lijken een heel reële mogelijkheid om een begin te maken aan het terugdraaien van de huidige negatieve ontwikkelingen. We zullen u hier op de hoogte houden van dit project. Bezoek ondertussen de site www.free-europe.org

Bankgeheim, wat was dat?

Door op 25 juni 2003 om 11:16 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Er was eens een tijd waarin er voor mensen privacy bestond. Eén van de facetten daarvan was dat je niet hoefde te vertellen wat je salaris was. Dat ging een ander niets aan. Ook hoeveel geld je op de bank had was geheim. De banken waren zelfs tot geheimhouding verplicht. Maar dat is allemaal over. De politici hadden steeds meer geld nodig. Dat kunnen ze alleen maar krijgen door de burgers steeds meer te belasten.De burgers proberen echter op legale, en soms illegale, wijze zo weinig mogelijk te betalen. Vooral proberen ze hun spaarcenten veilig te stellen. Die mensen kregen echter rente van de bank. Dat was een nieuwe prooi voor de politici die bepaalden dat rente "inkomen" is, en daar moet belasting over worden betaald. Een groot aantal mensen gaf dat echter niet op. Die vonden het onzin om over die paar centen ook nog eens belasting te betalen. Geen nood, de politici hieven het bankgeheim op en verplichtten de banken om aan hen te melden hoeveel rente iedere klant ontvangen had. Een aantal mensen brachten hun spaarcenten toen over de grens naar een ander land. Maar ook dat werd een doorn in het oog van de politici en ze gingen met hun collega’s overeenkomsten maken. En met succes. Vandaag hoorden we bij de nieuwsberichten dat Duitse banken de namen van Nederlandse klanten aan de NL overheid hebben opgegeven. Ook van het internationale bankgeheim blijkt hoe langer hoe minder over. * * * * * * Op www.libertarian.nl en www.libertarian.to vindt u uitgebreide beschouwingen over privacy. Onder andere:Burgers bespied – opkomst van de digitale politiestaat. Zie:www.libertarian.nl

"Recht" op Zorg?

Door op 19 juni 2003 om 12:07 | Reacties uitgeschakeld voor "Recht" op Zorg? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Tot mijn verbazing las ik in het ochtendblad dat "Balkenende tornt aan recht op zorg". Zou de nieuwe regering nu ook al dit soort "rechten" gaan inperken? We weten al lang dat het voor een overheid de gewoonste zaak van de wereld is om de spelregels gedurende het spel te veranderen. Dat doen ze constant en het één van de redenen waarom alles wat een overheid doet, verkeerd uitkomt. Op de eerste plaats is het natuurlijk onfatsoenlijk om met een recht, belofte of afspraak te sjoemelen. Maar omdat het zo vaak door de overheid gebeurt, valt het de meeste mensen niet eens meer op. Na een paar kankerkreten, omdat men minder krijgt, is het meestal over en kan de overheid weer verder gaan. Maar er is ook een ander facet. Principieel kan iemand helemaal geen "recht" op zorg hebben. Net zo min als recht op onderwijs, een woning, vakantie enz. Of dat nu in de Universele Verklaring van de rechten van de mens staan of niet. Dat doet er niet toe. Immers door dit als een "recht" te beschouwen, moet men de rechten van anderen noodzakelijk schenden. Want als ik recht heb op één of al die zaken, dan MOET iemands anders (gedwongen) die zaak aan mij verstrekken. En dat is duidelijk een inbreuk op zijn leven en eigendom. Het zou fijn zijn als Balkenende aan die zogenaamde rechten wil gaan tornen omdat hij de immoraliteit ervan inziet. Maar ik denk dat hij dat nog niet door heeft. * * * * U kunt hier een uitstekende beschouwing over lezen in de artikelen o.a. van Frank van DunOp www.libertarian.nl met in het bijzonder het artikelNatuurlijke rechten vs. Mensenrechten. Zie:www.libertarian.nl

Gevaarlijke nieuwe Europese Grondwet.

Door op 19 juni 2003 om 07:59 | Reacties uitgeschakeld voor Gevaarlijke nieuwe Europese Grondwet. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Morgen wordt officieel op de EU vergadering in Griekenland het (voorgekookte) stuk van de "Conventie" door Valery Giscard d’Estaing gepresenteerd. We hebben al diverse malen op de negatieve consequenties gewezen. Op deze plaats en ook in artikelen op www.libertarian.nl en op www.meervrijheid.nl Toch wordt het elke dag duidelijker dat het nog veel negatiever is als we eerst dachten. Om een duidelijker inzicht te krijgen, raden we iedereen aan om het persbulletin te lezen over publicatie van de Engelse David Heathcoat-Amory MP die u op de site van LI kunt vinden opwww.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art258en genoemd: "The European Constitution and what it means for Britain" Natuurlijk ziet u dan wat het betekent voor Nederland en België en alle anderen. Dit korte persbulletin geeft een uitstekend overzicht van waar het onder andere over gaat. Daarna kunt u eventueel het volledige pamflet bestellen.Het volledige essay lezen kan je koude rillingen bezorgen! Het is urgent om maar snel te bestuderen welke mogelijkheden in die grondwet zijn opgenomen om uit de EU te treden. (En dan te plannen hoe dit te verwezenlijken!)

Terroristen door rechter vrijgelaten.

Door op 06 juni 2003 om 03:23 | Reacties uitgeschakeld voor Terroristen door rechter vrijgelaten. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De rechter in Rotterdam heeft 12 terroristen vrijgelaten omdat de bewijzen verkregen door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (tegenwoordig AIVD) niet gebruikt mogen worden. Van deze onzin begrijp ik niets. We betalen belasting om een veiligheidsdienst te laten werken en te betalen. Dan betalen we belasting voor het Openbaar Ministerie die misdadigers voor de rechter moet brengen. Dan betalen we belasting voor Justitie om de misdadigers te veroordelen. En dan blijkt dat we met al de verkregen gegevens niets (kunnen) doen. Al het werk is dus voor niets geweest en al dat (belasting)geld is gewoon weggegooid geld. Als je dan ook nog leest dat hetzelfde is gebeurd in december 2002, dan kun je niet anders dan weer denken aan de uitspraak van Harry Browne, "dat alles wat de overheid doet, verkeerd uit komt". En dat dan ook nog met de enige taak die we eventueel bij een overheid zouden willen laten: "Het beschermen van de burgers tegen geweld en fraude." Zelfs dat doen ze niet goed.