Categorie archief: Subsidie Industrie

Protest tegen extra belastinggeld naar Kliq.

Door op 11 augustus 2003 om 05:26 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De overheid geeft 43 miljoen euro extra belastinggeld aan haar staatsbedrijf Kliq. We signaleerden deze wantoestand in een stukje op 4 augustus. (Wat KLIQ officieel betekent, heb ik nog nergens kunnen vinden!!In antwoord op reactie van lezer: dit woord is wel goed geschreven, "kliek" was misschien juister.) Jeannette Poorter, Directeur van een ander reïntegratiebedrijf, heeft terecht in een open brief aan de minister geprotesteerd, en eist nu dat de andere reïntegratiebedrijven ook 43 miljoen krijgen. Ze verwijt de overheid concurrentievervalsing en vriendjespolitiek. Ze heeft al veel bijval gekregen van collega-bedrijven die op haar brief die aan 200 (twee honderd) andere bedrijven gestuurd was. Zij heeft gelijk! De actie is terecht in zoverre dat de overheid alle burgers hetzelfde moet behandelen. En die actie is te begrijpen omdat de staat nu eenmaal 1,2 MILJARD (miljard!) belastinggeld per jaar aan het uitdelen is. (Waarvan de resultaten overigens zeer en zeer minimaal en teleurstellend zijn.) Edoch! Het is niet de juiste oplossing. De juiste, morele oplossing is dat óók die 43 miljoen niet worden uitgegeven. En dit dan als begin van het afbouwen van de volledige 1,2 miljard. Deze kunnen dan weer aan de belastingbetaler worden teruggegeven. P.S.We stuurden dit bericht ook aan Jeannette Poorter, en zijn zeer benieuwd of we er een reactie op krijgen.

Staat schiet Kliq te hulp.

Door op 04 augustus 2003 om 06:06 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ik lees in de krant: (NRC en BNdeSTEM) "Reïntegratiebedrijf Kliq krijgt 43 miljoen euro van de staat. Want Kliq wordt ontmanteld. Het publieke reïntegratiebedrijf behoudt met 600 werknemers de naam Kliq. Het eigen vermogen van 15 miljoen euro wordt door de staat gefourneerd. De staat betaalt ook 28 miljoen aan het sociaal plan waardoor 850 arbeidsplaatsen verdwijnen. Kliq Employability wordt verkocht aan het Belgische Solvus. Kliq had eerder al 1500 banen geschrapt. De staat is enig aandeelhouder en had het bedrijf eerder al een bruidschat van 100 miljoen euro gegeven. Vorig jaar leed Kliq op een omzet van 120 miljoen een verlies van 20 miljoen, en in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 10 miljoen.Maar: NU komt er een levensvatbaar reïntegratiebedrijf met marktconforme voorwaarden." Kan iemand mij uitleggen wat er hier aan de hand is? Ik snap hier helemaal niets van.

Ontwikkelingshulp privatiseren is wel echt nodig.

Door op 26 juli 2003 om 03:15 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We pleitten daarvoor in ons stukje van 24 juli. Op de eerste plaats omdat overheidshulp met belastinggeld immoreel is. Het kan nooit moreel zijn om geld van de één af te pakken om het aan de ander te geven. Los daarvan komt veel van dat geld ook nog op de verkeerde plaats terecht. Zwitserse bankrekeningen onder andere. En dan komt daar nog de fraude bovenop. Zoals bij een scholenproject in Indonesië, waar 900.000 euro aan fraude verdween. Maar de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne vindt dat niet zo erg. De NRC rapporteert vandaag over een vraaggesprek dat de krant met haar had, dat zij dat relativeert en zegt dat het "hooguit om 900.000 euro" gaat. www.nrc.nl Natuurlijk zal dat wel maar een klein deel van het totaalbedrag zijn. Maar dit is wel een portie die is als fraude aan het licht gekomen is. Hoeveel andere, dergelijke porties zijn er nog? In hetzelfde interview zegt Agnes immers dat de corruptie in Indonesië is een ,,geweldig probleem, dat tot in de haarvaten van de samenleving zit”. Als de minister al doet of die 900.000 euro niet zo erg is, hoe denken dan de lagere ambtenaren er over?Het geeft niet de indruk dat het immoreel verkregen belastinggeld goed wordt besteed. Laten we daarom blijven pleiten voor afschaffing van de (overheids)ontwikkelingshulp en tevens voor afschaffing van de handelsbelemmeringen voor die ontwikkelingslanden.

"Cultuur" is erger dan ik dacht.

Door op 25 juli 2003 om 09:44 | Reacties uitgeschakeld voor "Cultuur" is erger dan ik dacht. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Enkele dagen geleden, 21 juli, in het stukje "Natuurlijk is de recessie over" schreef ik over de geldverspilling voor "cultuur". De 60.000 euro van één enkele gemeente, voor één van haar vele cultuurprojecten was slechts een voorbeeld. Bedragen die verspild worden vanuit ministeries zijn vele malen groter. Een voorbeeld:De NRC publiceert dat de Staatssecretarissen Van der Laan van Cultuur en Nicolaï van Buitenlandse Zaken, 831.893 euro beschikbaar stellen voor <I>internationale</I> cultuurprojecten. Nederland is kennelijk te klein om de cultuurdrang van politici te bevredigen! Projecten worden gesteund die <I>iets nieuws toevoegen aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur</I>. U begrijpt dat dit belangrijk is! Het geld komt uit een "pot" HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerking) zegt de NRC. Ik denk echter dat het uit uw belastinggeld komt. Voor 2003 zit er "ruim 11 miljoen" in die pot. En wat er "homogeen" is, kan ik u nog niet vertellen. Eén van de resultaten zal zijn "een retrospectief van 20 Nederlandse films" dat reist [met wie?] vanaf Los Angeles langs cinematheken [??? Staat niet Koenen-Endepols] in de VS en Canada. Een ander deel. 334.193 euro [voor het gemak 735.000 oude guldens] is ten behoeve van het behoud van het gemeenschappelijk Nederlands/Ghanees cultureel erfgoed in Elmina. Geweldig toch!? Een ander deel,147.000 euro gaat naar het Dutch Jazz Connection voor het impulsproject circuitvorming voor Nederlandse Jazz in het buitenland. Toch ook geweldig? Iedereen die door bezuinigingen minder zorg krijgt, zal met deze wetenschap daar nu beter in berusten! Wel, dit zal u een beeld geven wat er met uw belastinggeld gebeurt. Waarschijnlijk betaalt u uw belasting nu met veel meer plezier. Of niet? Wij blijven van mening dat het Ministerie van Cultuur gesloten moet worden en al het belastinggeld teruggegeven moet worden aan de betalers.

Ontwikkelingshulp

Door op 24 juli 2003 om 11:50 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Schaf de ontwikkelingshulp af! De laatste paar dagen hebben we weer uitgebreid kunnen lezen en zien dat er met ontwikkelingshulp gezwendeld wordt. Deze keer bij de bouw van scholen in Indonesië.Maar dat is niet het enige dat fout loopt. De Financial Times publiceerde deze week over een rapport dat de Hoge Commissaris voor de minst ontwikkelde landen, Anwarul Chowdhury, in Geneve presenteerde. Daarin bleek onder andere dat minstens 15 van die arme landen er het afgelopen jaar op achteruit zijn gegaan. Als één van de hoofdoorzaken noemde hij de grote landbouwsubsidies die de rijke landen aan hun boeren verstrekken. Daardoor, en door de invoerrechten die het Fort Europa op producten uit arme landen heft, kunnen die landen hun producten helemaal niet kwijt, en blijven arm. Het belangrijkste punt is echter weer de immoraliteit van de politiek. Mensen in de EU moeten belasting betaling om de landbouw te subsidiëren en ontwikkelingsgeld aan overheden in vreemde landen te geven. Tegelijkertijd worden (landbouw)producten uit de derde landen geweerd door invoerrechten. Een immoreel overheidsspel. Gevolgen:EU producten kunnen goedkoop op de markt gebracht worden in de derde wereld. Daar kan de eigen landbouw niet tegen concurreren en kan zich dus niet ontwikkelen. De mensen blijven arm. Ook de "arme" mensen in de EU moeten met het mindere geld dat ze na belasting over houden, eten kopen dat duurder is dan het zou zijn zonder die subsidies en invoerrechten. De oplossing, althans een grote stap voorwaarts zou eenvoudig zijn: Schaf de landbouwsubsidies en de ontwikkelingshulp af. Geef de burgers dat geld terug. Schaf tegelijkertijd de invoerrechten af, en geef de ontwikkelingslanden een eerlijke kans. Iedereen wordt er dan beter van. Misschien met uitzondering van de vele ambtenaren op ministeries en Brussel die nu alleen maar belang erbij hebben dat de mensen in de ontwikkelingslanden arm blijven. Deze oplossing zou er zonder meer zijn in een libertarische of anarcho-kapitalistische maatschappij.Ook hier blijkt dat: "Het morele is tevens het praktische". —————————-Dieper gaande beschouwingen over ontwikkelingshulp e.d. kunt u vinden op:www.libertarian.nl

Miljarden te graaien uit EU-pot.

Door op 02 juli 2003 om 10:14 | Reacties uitgeschakeld voor Miljarden te graaien uit EU-pot. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een groep EU – "experts" onder leiding van een echte voormalige EU-commissaris, Karel van Miert, en andere politici, zoals de befaamde ex-minister van verkeer Smit-Kroes, heeft een rapport gemaakt om 248 miljard (miljard) euro te gaan besteden aan een 18 grote projecten. Hoge snelheidslijnen, snelwegen en dergelijke. Van diverse politici, inclusief de huidige NL minister van verkeer Karla Peijs (CDA), zijn al juichende kreten gehoord. De kunst is nu namelijk om een deel van het door u betaalde belastinggeld dat (na afroming) vanuit Den Haag naar Brussel is gegaan, en daar (na afroming) beschikbaar wordt gesteld voor deze projecten, weer terug te halen naar Nederland. Zelfs al lukt maar een fractie van het betaalde, dan nog kan het aan den volke worden verkocht als een positief resultaat van "ons lidmaatschap van de EU". We "krijgen"dan immers geld uit de EU! Dus fijn dat we lid van die club zijn. Dat het ons eigen geld is (verminderd met allerlei bedragen) hoef je aan de burgeres niet te vertellen. Het geheugen van de gemiddelde kiezer is immers toch maar erg kort. Wij bezien de ontwikkeling van deze projecten dan ook met deze basisfeiten als uitgangspunt. We zullen er zeker nog op terugkomen. Alleen nog dit, één van die graaiprojecten is het befaamde Europese navigatie project Galileo. Een vroegere libertarische mening daarover kunt u op de site vinden onder:www.libertarian.nl De gedachten daarbij aan al de (tot nu toe) mislukkingen en kostenoverschrijdingen bij het politie-communicatie project C2000 stemmen ons niet erg gerust. Hoe kunnen we dit alles toch aan de gemiddelde burger duidelijk maken?

Bodemloze put

Door op 17 juni 2003 om 11:21 | Reacties uitgeschakeld voor Bodemloze put |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In een studie van de NRC blijkt dat de "Betuwe lijn" acht (8 x) keer zo duur wordt als oorspronkelijk aan het volk verkocht. Maar niet alleen de aanleg is duurder, ook de exploitatie blijkt niet rendabel te zijn. Men zegt dat er de zeker de eerste 10 tot 20 jaar belastinggeld in deze put gegooid moet worden. Let wel, als de overheid dat nu al erkent, dat het dan mogelijk ook acht keer zo lang wordt. Met andere woorden: de lijn wordt nooit rendabel! Denk eens wat er allemaal voor andere dingen met al die miljarden had kunnen gebeuren, en nog zou kunnen gebeuren. Bij het lezen van dergelijke berichten komt altijd de neiging om van de daken te schreeuwen dat wij daar al jarenlang voor waarschuwen (in de VRIJBRIEF en op www.libertarian.nl). Maar het gaat ons ook vandaag niet om een stukje zelfbevrediging.Waar het om gaat, is dat ook hier weer is aangetoond dat: "Alles wat een overheid doet, heeft onbedoelde (?) consequenties en heeft het tegengestelde resultaat." De oproep die zeven hoogleraren vandaag weer deden om met die verkwisterij te stoppen, verdient dan ook een serieuze behandeling. De groep van zeven bestaat uit: emeritus hoogleraar economie Heertje, hoogleraar ruimtelijke economie Oosterhaven, emeritus hoogleraar vervoerseconomie Polak, hoogleraar vervoerseconomie Rietveld, emeritus hoogleraar bedrijfskunde Tilanus, hoogleraar planning Pols en hoogleraar politieke wetenschappen Tromp. Een aantal van deze hoogleraren stuurt al sinds 1998 aan op heroverweging van de Betuwelijn. Ook toen waarschuwden zij de Kamer dat uitstel van de aanleg van de lijn noodzakelijk was om ‘te voorkomen dat de Betuweroute tot een bestuurs- en planningsramp leidt’ We konden zelfs snel een negatief oordeel van de Rekenkamer opdiepen:"Al eerder, 22 juni 2000, [al drie jaar geleden, maar er zijn nog oudere waarschuwingen] publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Beleidsinformatie Betuweroute’. De hoofdconclusie van dit rapport was: bij de besluitvorming over de Betuweroute was de beschikbare informatie vaak onvolledig of gebrekkig. Onder andere ontbrak een goede kosten-batenanalyse" Mede omdat er sprake is van valse voorlichting, bedrog, moet er een parlementaire enquête komen en moeten de schuldigen gestraft worden.

Hup Holland, Hup,

Door op 13 juni 2003 om 06:06 | Reacties uitgeschakeld voor Hup Holland, Hup, |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Neen, vandaag niet voor de voetbal. Vandaag voor de NL-regering. Premier Balbenende wil namelijk in heel Nederland "het Oranje gevoel" levendig maken en iedereen als één persoon achter de regering laten staan. Een eigen clublied is er nog niet. U mag uw voorstel indienen. Misschien, als uw inzending gekozen wordt, krijgt u wel belasting reductie. Eindelijk komt dan nu een aap uit een mouw. Het was tot nu toe altijd een raadsel waarom de overheid zo gul is om aan een bepaalde groep mensen, bijv. voetballers, zoveel van uw belastinggeld te geven. (Vandaag weer vele miljoenen aan Vitesse, een voetbalclub uit Arnhem.) Maar nu horen we dat dat is om het Oranjegevoel op te kweken! Eerst oefenen op de voetbal, en dan nu echt gebruiken voor steun aan de overheid. Er is voor een overheid geen middel te gek om te proberen u in het gareel te krijgen.

India wil geen NL-ontwikkelingshulp!

Door op 08 juni 2003 om 04:01 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Eindelijk eens goed nieuws! Er was alleen al in dit jaar 71 miljoen euro voor steun uitgetrokken. Dat betekent logisch een vermindering van het begrotingstekort, of een teruggave aan de belastingbetaler. Ik kan niet verhelen dat ik toch een kleine vrees heb dat geen van deze beide logische stappen gedaan zullen worden. Ik vrees dat de politici al lang besloten hebben om het dan aan iemand anders te geven. Ook vrees ik dat een andere logische stap niet gedaan zal worden. Er gaat ook belastinggeld naar een aantal Quango’s (quasi-non-governmental-organisations), die het dan weer aan India geven. De overheid zou dus nu ook onmiddellijk die geldstroom moeten stoppen.Maar ik vrees alweer dat ook dat niet gaat gebeuren. Ik vraag me wel af hoeveel (belasting)geld naar die quango’s gaat. Als iemand dat weet, zou ik het graag vernemen. Het gaat om (onder ander ?) NOVIB, ICCO, Cordaid, Hivos, Plan Nederland. Wanneer zou de belastingbetaler wakker worden en gaan protesteren?Wie bindt de kat de bel aan? * * * Voor libertarische opvattingen over ontwikkelingshulp, zi:www.libertarian.nlen vooral het boek van Johan Norberg:www.libertarian.nl