Dossier Klimaat Hysterie

Dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door de meeste politici aanvaard en is een dogma by milieu organisaties. Onder wetenschappers is de consensus echter lang niet zo unaniem als milieu clubs en de gevestigde media ons willen doen geloven.
De Vrijspreker belicht in dit dossier de standpunten van voor- en tegenstanders van deze opwarming hypothese.

Zonnewind op zijn zwakst in 50 jaar
De zonnewind – de stroom van geladen deeltjes die komt van de zon – is op zijn zwakste punt sinds 50 jaar.

Klimaat hoax: Warmt de aarde nu wel of niet op?
Door velen wordt aangenomen dat de aarde aan het opwarmen is. Er zijn nog steeds wetenschappers die dat verkondigen, maar dit wordt  door andere wetenschappers betwist. Hoe zit dat nu?

Het klimaat warmt “zeer waarschijnlijk” op door menselijke CO2-uitstoot
In dit fragment (van de overigens zeer interessante documentaire “The Truth About Global Warming” van Sir David Attenborough) zie je duidelijk dat de CO2-uitstoot relevant is voor de opwarming van de aarde, ook al is het slechts 4%. 

Het is meer dan 90% zeker dat meer dan de helft van de opwarming van de aarde die sinds 1950 heeft plaatsgevonden is veroorzaakt door de mens 

Falsification of the atmospheric CO2 greenhouse effects within the frames of physics
De hypothese dat de aarde opwarmt door een hogere CO2 concentratie in de atmosfeer heeft geen wetenschappelijke basis, in die zin dat zij onmogelijk vanuit de vaststaande natuurkundige beginselen kan worden afgeleid.

Hockeystick deel 2: Een onthutsend kijkje in de wereld van de klimatologische ‘peer review’
De hockeystick-grafiek, weet U het nog? Een icoon voor de opwarming van de aarde, want immers peer reviewed?

Klimaat hoax of niet?
Mathijs Romans komt opnieuw terug met nieuwe argumenten om aan te tonen dat ik (en andere klimaatsceptici) selectief  tewerk gaan en alleen maar naar één kant van de zaak kijken om ons gelijk te bewijzen. Het zal de lezer misschien verbazen, maar ik juich dat toe.

Klimaat-hoax. Geloven of weten?
Als ik “libertariërs” mag vertalen in “vrijdenkers” *), dan moet ik allereerst vaststellen dat dit begrip niets te maken heeft met politieke richtingen zoals “rechts” of “links”.  Begrippen als rechts en links in de politiek zijn twee vormen van dwaasheid, zei Ortega y Gasset al in 1929.

Klimaat objectieve libertariers? (3)
In zijn reactie suggereert Mathijs Romans dat ik selectief gebruik maak van grafieken om aan te tonen dat er geen verband is tussen CO2 en temperatuurstijging. In mijn regelmatige discussies met aanhangers van de AGW-hypothese heb ik dat verwijt eerder gehoord.

Waarom denken vrijwel alle libertariërs dat er sprake is van een klimaat-hoax? (vervolg)
Het is inderdaad opvallend dat vele nationale en internationale organisaties en websites die zich kritisch met klimaat bezig houden, van klassiek-liberale en/of libertarische signatuur zijn. Maar gelukkig zijn zij niet de enige.

Waarom denken vrijwel alle libertariërs dat er sprake is van een klimaat-hoax?
Het bevreemdt me dat libertariërs vrijwel allemaal geloven dat het klimaatprobleem, i.e. global warming, niet-bestaand is. Waarom is dat? In de samenleving is er i.i.g.
A) een redelijk percentage dat gelooft dat de aarde opwarmt en
B) een redelijke hoeveelheid mensen die geloven dat de mens daar een belangrijke rol in speelt.

130 Miljard voor Klimatisme
Zolang er geen rationele plannen gemaakt worden om de effecten over langere termijn op te vangen maar wel elk excuus om belasting te heffen en meer ge- en verboden uit te vaardigen wordt uitgebuit is het absoluut niet relevant of we opwarmen of niet, en of daar wel of niet een man-made component in zit.