Dossier Kredietcrisis

Terwijl de kredietcrisis veel langer aanhoudt dan verwacht en zowel de Verenigde Staten als Europa af stevenen op een recessie, lijken de analyses en oplossingen van de mainstream experts allemaal neer te komen op hetzelfde; ’t ongebreidelt winststreven van de financiële markten is de oorzaak van de crisis en ’t enige antwoord hierop is meer regulering.
De Vrijspreker belicht in dit dossier de onderliggende oorzaken van de crisis en komt tot andere conclusies.

De oorzaken:

Economische neergang
Wat we hebben gezien in het afgelopen jaar is dat de economie nu de klappen heeft ontvangen van de jarenlange expansie van de geld- en krediethoeveelheid.

De Grote Oorlog
Na de eerste grote recessie van 1921-22 werd de kredietsluizen opengegooid en gaf aanleiding tot de roerige jaren 20. Tot in oktober 1929 de beurzen wereldwijd onderuit gingen en dit de aanleiding gaf tot wat we nu kennen als de grote crisis.

De Maestro vs. de Markt
Alan Greenspan beweert dat de vrije markt de financiële crisis niet heeft kunnen voorkomen, en dat hij “geschokt” is dat zijn zogenaamde “vrije-markt-ideologie” een “fout” bleek te bevatten.

De oorsprong van bank-kartels
Dr. Murray Rothbard was de auteur van de beste introductie die tot nog toe over geld is geschreven: What Has Government Done to Our Money?

Analyse Oorzaken van de crisis
Liebowitz presenteert in een zeer leesbaar stuk hoe de situatie zich heeft ontwikkeld. Daarbij belicht hij als oorzaak de factor van vaste/variabele hypotheekrentes en de rol die de overheid daarin speelde.

Keynes zit weer in het zadel
En dat zal het paard kreupel maken.

FOX over de kredietcrisis

Oorzaken van de Kredietcrises
De politici werken aan de symptomen en gebruiken de situatie om die regelingen te treffen die hun eigen doeleinden dichter bij brengen.

Artikelen over de financiele crises
History has a tendency to repeat itself. Governments have always been quick to claim credit during good economic times, and even quicker to blame the market during downturns.

Lessen van de Kredietcrisis
Sinds de Community Reinvestment Act van 1977, die door Clinton nog eens is aangescherpt, is het Congres bezig met het intimideren van banken en andere financiële instituten om hen leningen te laten verstrekken aan individuen en bedrijven die daar geheel niet voor in aanmerking kwamen.

Corporatisme
De schuld van deze economische misère ligt geheel bij de overheden en de centrale banken, met in het kielzog het bancaire stelsel.

De oorzaken van de kredietcrisis
Het is niet de vrije markt, maar juist het overheidsingrijpen in die markt dat de huidige crisis heeft veroorzaakt.

Schuldslavernij
Vaak wordt verwezen naar de economie alsof het een exacte wetenschap is zoals wiskunde of astronomie, zodat je deze in formules kunt neerleggen en daaruit via vooropgestelde veronderstellingen lering kunt trekken.

Dwangeconomie
In de First Post van afgelopen week stond een artikel van Phillip Bond die de schuld van de huidige kredietcrisis gaf aan het ‘neo-liberalisme:, wat dat ook mag betekenen.

Systeembreuk
Krediet komt van het latijnse woord ‘credere’, wat feitelijk vertrouwen betekent. Dat wil zeggen men vertrouwt erop dat alles wat in bruikleen is gegeven, zoals geld bijvoorbeeld, weer op termijn teruggegeven wordt.

Hubris
Er is nu in de wereld sprake van een strijd tegen de kredietcrisis. Zelfs Ben Bernanke en voorganger Alan Greenspan sluiten een grote recessie niet uit.

Nemesis (1)
Zowel de Verenigde Staten van Amerika als West-Europa voelen nu na 60 jaar economische hoogmoed het einde naderen.

Nemesis (2)
Veel commentatoren spreken van onverantwoordelijke speculanten, bedrijven, bankiers en particuliere leners, maar dit verlegt helaas de schuld van degene die deze situatie heeft mede veroorzaakt en dat is de overheid in casu de centrale banken.

Goud in perspectief
De moraal van dit verhaal is dan ook dat goedkoop geld en verkeerd overheidsbeleid een economie kunnen verwoesten.

Harde valuta
Iedereen begrijpt wat men met valuta bedoelt, maar weinigen zijn nog maar bekend met de term zachte en harde valuta.

Is deregulatie oorzaak crisis? Maar er was geen deregulatie!
Politici en media zingen in koor dat de vrije markt, het kapitalisme, de oorzaak is van de financiële crisis die we nu hebben. Als je dan aan iemand vraagt wat er precies gedereguleerd is, krijg je ontwijkende antwoorden.

Niet de vrije markt, maar de Amerikaanse overheid heeft de crisis op zijn geweten
Laat u niks wijsmaken: de Amerikaanse krediet crisis is veroorzaakt door de Amerikaanse overheid en niemand anders. Ondertussen wordt uiteraard de schuld weer op de vrije markt gegooid.

De Oplossingen:

Winnaars kredietcrisis
Bij alle rampspoedscenario’s, mistroostige verhalen over spaarcentjes en verloren vertrouwen en een volgens de media totaal tot stilstand gekomen economie, zijn er ook winnaars in de kredietcrisis.

Techniek laat het afweten bij CNN. Toeval ?
Peter Schiff, één van de mensen die al jaren geleden heeft gewaarschuwd voor het wereldwijde drama dat zich voor onze ogen ontvouwt, kreeg in een recent interview op CNN te maken met een technisch probleempje waardoor het interview werd afgebroken.

Keynesiaanse mythologie
John Maynard Keynes is een invloedrijke econoom geweest voor veel politici en academici, zoveel zelfs dat nu de meerderheid van de economische faculteiten in de westerse wereld les geeft in zijn theorieën. Dit terwijl hij zelf in zijn boek The General Theory of Employment, Interest, and Money uit 1936 heeft aangegeven niet te weten of deze theorieën wel klopten of uitvoerbaar waren en dat er waarschijnlijk een dictatuur voor nodig was om deze vorm van beleid te kunnen implementeren. Deze gedachte staafde hij ook door het voorwoord te schrijven van de Duitse vertaling van zijn boek, waarin hij het economisch beleid van Adolf Hitler prees.

Geef ons onze economische waarheid terug!
Keynes heeft de depressie helemaal niet opgelost; enkel maar in tijd verlengd. En in deze economische crisis grijpen de overheden opnieuw naar Keynes’ trukendoos.

Wereldwijde plundering van privé eigendom
Alvara Vargas Llosa van het Independent Institute beschrijft dat het bailout voorbeeld van de Verenigde Staten over de hele wereld als excuus voor navolging zal worden gebruikt om ook privé eigendom te nationaliseren.

Het miljardencircus is een gigantische beroving
Geld van mensen die het met hard werken verdiend hebben, wordt herverdeeld aan personen die door onverantwoordelijk handelen zelf al steenrijk geworden zijn.

Rente verlaagd tot 1 %. Binnenkort: geld toe als je leent
Alan Greenspan heeft net “schuld” bekend en toegegeven dat hij er mede verantwoordelijk is dat de rente te lang te laag gehouden is.

Pyromanen als brandblussers
In een artikel met die kop belicht Bill Bonner, met een aantal citaten uit ” America’s great depression”  van Murray Rothbard dat de maatregelen die de overheden nu nemen, net zo verkeerd zijn als die van 1929.

Financiële crisis is veroorzaakt door overheid
Voor wie nog niet overtuigd is, of nog niet oververzadigd door artikelen over de crisis,  hier een verwijzing naar een artikel van Sheldon Richman met veel links met bewijzen.

Is er wel een echte financiële crisis?
Robert Higgs van het “Independent Institute” vraagt zich af of de hele financiële paniek wel gerechtvaardigd is. Volgens hem blijkt uit feiten dat de kredietverstrekking min of meer gewoon doorgaat. Een paar procent minder omzet zijn al het gedoe niet waard.

Rothbard voorspelde de toekomst
Murray Rothbard, één van de toonaangevende “Austrians”, wist wat de toekomst zou brengen.

Waarom zijn die reddingsplannen voor banken af te keuren?
Op de Vrijspreker zijn de afgelopen dagen een aantal artikelen verschenen die de onjuistheid van de reddingsplannen hebben beschreven. Dat levert veel vragen op in de geest van “Wat wil je dan?”

Karl Marx ’s wederopstanding
In ’t Communistisch Manifest van 1848 publiceerde Karl Marx 10 maatregelen waardoor het proletariaat de macht over alle productiemiddelen in handen moest krijgen. En punt 5 is “centralisatie van kredietverlening in de staatsbanken, en een centrale bank met staatskapitaal en een monopoliepositie.

STAATSBANK: Karl Marx IS wederopgestaan
De politici hebben deze week weer grote successen behaald. Het vijfde doel uit het Communistisch Manifest van Karl Marx is verwezenlijkt: Centralisatie van het krediet in handen van de staat.

USSSR ?
Als het Huis van Afgevaardigden het rampenplan van USD 700.000.000.000,00 dat de Senaat vannacht heeft aangenomen, binnenkort ook goedkeurt, wordt de US daarmee de grootste financiële tirannie aller tijden.