Klassiekers

Winnaars kredietcrisis
Bij alle rampspoedscenario’s, mistroostige verhalen over spaarcentjes en verloren vertrouwen en een volgens de media totaal tot stilstand gekomen economie, zijn er ook winnaars in de kredietcrisis.

Vlak-tax? Vergeet het maar
Opeens pleit zelfs het CDA voor een vlak-tax. Terecht, want een vlak-tax is beter voor iedereen, mits natuurlijk een laag tarief gehanteerd wordt.

Mag ik een tientje lenen?
Ik kom wat geld tekort, dus u leent mij een tientje.

Monopolies bestrijden is een economische farce
Economen uit de neo-klassieke traditie beschouwen de aanpak van marktfalen doorgaans als een kerntaak voor de overheid.

Corrupte EU-ambtenaar
Groot nieuws, er is weer eens een corrupte ambtenaar betrapt in Brussel.

Een Land van Dieven
Veel van de ‘rechtvaardiging’ van de welvaartstaat ligt besloten in het reduceren van inkomensongelijkheid door het overhevelen van inkomen naar ‘de armen’.

Iedere democratie verandert in een dictatuur
In Nederland, het Westen, is bijna iedereen geïndoctrineerd dat “Democratie” de ideale vorm van samenleving is.

De broeikastheorie is apekool
Er is geen aantoonbaar verband tussen klimaat en kooldioxide. De kooldioxidepsychose is geen these maar een politieke ideologie.
Zie ook Hans Labohm’s reactie op Mathijs Romans.

Surprise!
Hoewel de meeste mensen nog steeds in de overtuiging zijn dat er eerst problemen zijn, die vervolgens door politici worden opgelost, is de werkelijkheid precies andersom.

Economisch onderwijs
Als men vindt dat men een mindere belasting als cadeau ziet, dan zit er toch iets radicaal verkeerd in ons collectivistisch onderwijs.