Links

Hieronder vindt u een verzameling links naar interessante sites. Vrijspreker.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en staat niet persé achter de meningen die erop verkondigd worden. De websites openen automatisch in een nieuw browservenster.

Nederlandstalige Links

Algemeen

Libertarian.nl
Libertarian.nl is de officiele website van de Nederlandse libertarische beweging.

MeerVrijheid.nl
Actuele site ter promotie van individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen

Thinktanks

Ludwig von Mises Instituut Nederland
Nederlandse Libertarische denktank

Liberales
Vlaamse Liberale denktank

Stichtingen en organisaties

De Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD)

NVVE
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie

Net Kwesties
Magazine over vrijheid, rechten en regels op Internet

Forces Nederland
Organisatie van en door rokers strevend naar de vrijheid om voor je eigen gezondheid zorg te dragen en zelf te beslissen wat je wel of niet rookt

Partijen

De Libertarische Partij
Libertarische politieke partij in Nederland

Individuen

De Homepage van Bart Croughs
Libertarisch columnist

De homepage van Wladimir van Kiel

Tractatus Philosophicus
Homepage van B.N. van Eikema Hommes

Engelstalige Links

Algemeen

Free-Europe
Internationale portal gericht tegen de stortvloed aan regels en wetten en het verdwijnen van de nationale souvereigniteit door de Europese Unie

An Introduction to Libertarianism
Engelse inleiding in het libertarisme

Liberty Fund
Een schat aan informatie over libertarisch, klassiek liberaal en conservatief gedachtengoed. Online – gratis – wereldbibliotheek van grote verwante denkers.

The Adventures of Jonathan Gullible
A Free Market Odyssey

Laissez Faire Books
Klassiek liberale en libertarische boeken

RKBA.org
Extensieve site omtrent het recht op vrij wapenbezit

Anti-war.com
Anti-oorlog en anti-interventionisme nieuws site

Lew Rockwell.com
De anti-staat, anti-oorlog, pro vrije markt nieuws site

Against Politics
Anarcho-Capitalism portal

iFeminists
Portal voor Libertarische feministen

Anti-State.com
Portal voor Market Anarchism

the Center for Consumer Freedom
Actie site voor eigen verantwoording in het kiezen van levensmiddelen

Bureaucrash.com
Freedom activists

Thinktanks

Ludwig von Mises Institute
Economie op basis van de Oostenrijkse School en libertarisme

The Official Cato Institute Homepage
Beleidsvoorstellen op basis van libertarisme

Libertarian Alliance
Radicale en actieve Engelse libertarische organisatie

Stichtingen en organisaties

European Digital Rights
Stichting voor verdediging van digitale burgerrechten in Brussel

In Defense of Freedom
Groepering die zich verzet tegen de stortvloed aan vrijheidsbeperkende maatregelen als antwoord op de terroristische aanslagen op 11 September 2001

Partijen

Libertarian Party (USA)
De grootste libertarische politieke partij in de wereld

BLOGs

Poliziek
Blog van David Frankenhuis, gericht op jongeren.

Blog van Ronald Vliegen