Free State Project kiest New Hampshire!

Door op 02 oktober 2003 om 12:15 | Reacties uitgeschakeld voor Free State Project kiest New Hampshire! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het Amerikaanse project FSP heeft gisteren een belangrijke stap voorwaarts gemaakt. De opzet van dit project is om in een bepaalde staat zoveel libertariërs te krijgen, dat ze gewoon via het legale systeem naar een minimale staat toe kunnen kiezen. Daarvoor denken ze 20.000 personen nodig te hebben. De eerste stap was om meer dan 5000 geïnteresseerden te vinden, en ondertussen te studeren welke staat het meest in aanmerking zou komen. Op dat moment zou dan gekozen worden welke staat het doel wordt. Deze fase is dus nu afgesloten, gekozen is voor New Hampshire. Het persbulletin hierover kunt u vinden op:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art406 In Europa loopt een dergelijk project: "European Freestate Project", EFP.Meer hierover op deze HUBlog: 29 juni en 3 augustus, of op de site:www.eu In deze groep wordt ook bestudeerd of een vrije "provincie", of vrije stad ook tot de mogelijkheden behoort. OP de site van EFP kun je inschrijven om in de (interessant) mailings te worden opgenomen. Interessant om deze aanpak te hebben naast de acties van FREE EUROPE, www.free-europe.org

Onbetrouwbare politici ritselen over EU grondwet.

Door op 02 oktober 2003 om 10:38 | Reacties uitgeschakeld voor Onbetrouwbare politici ritselen over EU grondwet. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Uit enkele artikelen in de NRC van afgelopen maandag blijkt dat het standpunt van de NL-regering over de EU grondwet al vast ligt. De VVD wil nog steeds proberen een Commissaris met stemrecht te krijgen. Het CDA zal daar geen halszaak van maken. Een spek en bonen commissaris is beter dan geen commissaris. Het CDA dringt nu echter al aan dat haar "coalitie-partner" (de VVD) zich naar het standpunt van de regering moet voegen. De VVD is niet vrij om daar tegen te stemmen. En ook mogen ze voor het referendum de kiezers niet adviseren om NEE te stemmen. Wat blijft er dan nog over om individueel te kiezen? De manipulatie van de kiezer is al volop begonnen. Nu duidelijk blijkt dat Nederland per inwoner twee keer zoveel betaalt als nummer twee, gaat de Staatssecretaris stoer doen. Dat moet ophouden! (Let wel, dit loopt al jaren zo!) En als wisselgeld biedt hij dan aan dat Nederland zijn vetorecht zal prijsgeven!! Ieder verstandig mens weet nu al dat Nederland dus zijn vetorecht kwijt IS, en welk respijt die grootste betaler krijgt, (het braafste jongetje van de klas), moet je nog afwachten. Maar ook al stelt dat niets voor, het zal wel als een grote overwinning rondgebazuind worden. Er ligt voor FREE EUROPE nog een heel terrein braak.Zie www.free-europe.org

Geklungel over "gekozen burgemeesters"?

Door op 02 oktober 2003 om 01:59 | Reacties uitgeschakeld voor Geklungel over "gekozen burgemeesters"? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Om D66 mee te krijgen om een soort "meerderheidsregering" te vormen, hebben de andere partijen natuurlijk een aantal stokpaardjes aan die D66 aangeboden. Het resultaat is de huidige regering. De "gekozen burgemeester" is er één van die stokpaardjes. Dus nu besluit de regering dat we dat zullen gaan invoeren. En wel meteen, in één klap, in 2006. Alle tegenwoordige burgemeesters zullen dan ontslagen worden. Kan dat nu zo maar ineens? Is dat contractbreuk van de overheid of niet? Hebben ze gezorgd voor een goede afvloeiingsregeling en gouden handdrukken? Wat zegt de vakbond van burgemeesters hierover? In de deskundige analyses over deze procedure kun je lezen dat de consequenties van dit besluit helemaal niet goed geanalyseerd zijn! Hoe alles dan moet gaan werken. Een burgemeester met meer macht. Die moet hij wel krijgen, want "anders kan hij geen campagne voeren". Uiteraard campagne voor zichzelf!! Je krijgt dan inderdaad meer "volksmenners" dan "burgervaders"! Het schijnt zelfs zo te zijn dat om dat door te voeren de Grondwet (de Nederlandse) moet worden gewijzigd! En, weet je nog, daarvoor moet het parlement ontbonden worden. En dat alles moet in één klap bij de verkiezingen in 2006 gerealiseerd worden. En dat samen met een nieuwe grondwet voor de EU waarvan ook 80 % van de kiezers ook geen verstand heeft. Geen wonder dat alles wat de overheid doet, fout gaat!.

Vrouwen moeten ook in Mannenklooster mogen.

Door op 01 oktober 2003 om 12:08 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Omgekeerd natuurlijk ook. Want als dat niet wordt toegestaan, is dat volgens de knappe koppen in Brussel : "discriminatie". En dat is toch het ergste misdrijf dat je kunt begaan. Het klinkt idioot, maar de politici zijn er mee bezig! Zie op LIBERTARIAN INTERNATIONAL: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art402 Zou er in Brussel een vrouw zijn die graag in dat mannenklooster wil?Of zou er een man zijn die al vast de kaarten klaar wil leggen om in een vrouwenklooster in te treden?

Subsidiefestijn afgelopen?

Door op 01 oktober 2003 om 11:19 | Reacties uitgeschakeld voor Subsidiefestijn afgelopen? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dat is te mooi om waar te zijn. Er gebeurt echter wel iets. De NL regering gaat bezuinigen, en subsidies afschaffen. Een zeer zwak punt daarin is, dat die regering ook om de haverklap zegt dat het misschien maar tijdelijk is, en "dat er voor speciale gevallen" uitzonderingen mogelijk zijn! Dat is natuurlijk weer het begin van het weer invoeren en/of de groei van die subsidies. Zonder commentaar: Afgeschaft worden voor:De Unie van speeltuinen 763.069 euroDe judobond 227.587 euroHulplijn voor homoseksuelen 34.034 euroDe "darts gooiers" 127.526 euroPinksterjeugdbeweging, o.a bijbelstudiedagen 87.390De hulp aan gokverslaafden 47.132 euroPlattelandsjongeren 150.000 euro,Bond Vrije Evangelische Gemeentes 87.390 euroSurinaamse Marronjongeren (???) 87.390 euroKanobond 50.706 euro En zo is er nog veel meer. Wat een opsomming van onrechtvaardigheid. Allemaal belastinggeld dat van mensen onttrokken werd om aan anderen voor hun hobby’s te geven. En dan zijn de Gemeentelijke subsidies nog niet eens genoemd! Onze stelling: "Elke subsidie is misdadig." laat hier een klein beetje zien dat het niet alleen moreel onjuist is, maar dat de praktische uitvoering ook niet goed te praten valt.

OKTOBER PROGRAMMA

Door op 01 oktober 2003 om 08:48 | Reacties uitgeschakeld voor OKTOBER PROGRAMMA |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In OKTOBER zijn er weer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten: 7 okt. Dinsdag: LP bijeenkomst in Den Haag met Boris vd Ham 16 okt. Donderdag: MeerVrijheid Politiek Café Amsterdam met Marcel Roele.=====ANDERE data die interessant zouden kunnen zijn:– 5 okt. Verkiezingen in Tsjetsjenie waarvan de uitslag al wekenlang vaststaat!– 7 okt. Verkiezingen Governor in Californië. In NOVEMBER wordt het helemaal druk: 4 nov. Dinsdag: LP bijeenkomst in Den Haag19 nov. Woensdag: Bastiat Stichting Openingsbijeenkomst met Paul Cliteur20 nov. Donderdag: MeerVrijheid Politiek Café Amsterdam met Bart Croughs. 22/23 nov. LIBERTARIAN INTERNATIONAL Fall Convention in LondonZie: www.libertarian.to/conventions/fall2003.htm 25 nov. Dinsdag: Edmund Burke Stichting met Onno Ruding. Hier kun je dus een compleet libertarische week van maken!! Voor meer inlichtingen kun je terecht bij info@libertarian.nlDie je dan verder kan verwijzen.Als je zelf andere (relevante) bijeenkomsten wilt aankondigen,Neem dan contact op met info@libertarian.nl

Objectivist Governor in California?

Door op 30 september 2003 om 11:29 | Reacties uitgeschakeld voor Objectivist Governor in California? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bij de verkiezingen in Californië op 7 Oktober is naast Arnold Schwarzenegger ook een "echte objectivist" kandidaat.Logan Clements heeft een volledig objectivistisch programma. Hoewel hij veel positieve commentaren krijgt, lijkt de kans dat hij zal winnen, erg klein.Maar het allerbelangrijkste van deze escapade is toch de grote publiciteit die het objectivisme er door krijgt. Dat is net als met de Libertarische Partij. Ook die hebben het nog nooit gebracht tot een overweldigend stembusresultaat. Maar ondanks dat is de LP misschien toch het instrument geweest waardoor het libertarisme het meest bekend geworden is. Ook veel libertarische tegenstanders van een politieke partij geven dat toe. Omdat de kans klein is, is Logan Clement ook bezig met het voorbereiden van een "Objectivist TV Show". In uitzendingen van een half uur wil hij dan personen laten zien die iets positiefs gedaan hebben, of zich met succes om objectivistische redenen tegen de overheid hebben verzet.Zie OBJECTIVIST GOVERNOR Logan Clements op:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art400 Dit project lijkt iets dergelijks te beogen als het eerder genoemde project "EMPOWERMENT" van Christian Michel. Zie daarvoor op deze HUBlog:Topic 22 aug.: Vrijheid Werkt! Freedom Works!

Minister van Volkshuisvesting bezoekt HUBlog

Door op 30 september 2003 om 05:14 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ten minste dat moet bijna wel. Immers gisteren schreven we dat om de heersende woningnood op te heffen, er maar één methode is. Namelijk om een hele troep regels en wetten af te schaffen. Naar een libertarische samenleving. Laat ik nu gisteravond op de TV zien dat Sybilla Dekker schrok van het lage aantal nieuwbouwwoningen en dat ze dat drastisch zal veranderen. Hoe? Door het afschaffen van regels en wetten. Dat kan geen toeval zijn!! Dat advies moet ze wel hier hebben gelezen!

Kritiek en Kritiek 2.

Door op 29 september 2003 om 11:42 | Reacties uitgeschakeld voor Kritiek en Kritiek 2. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Zoals gisteren in het eerste deel gesteld, kan kritiek betrekking hebben op de "feiten" van het geval, of op de "waardering" van die feiten. Vandaag over de kritiek op de artikelen van Peter Siebelt. Peter heeft uitgebreide studies gemaakt van de "linkse netwerken". Daar schrijft hij over, en stelt hun misdadige facetten aan de kaak. Een actie die we als libertariërs alleen maar kunnen toejuichen. Dat Peter niet evenveel, of zelfs helemaal geen, artikelen maakt over de "rechtse netwerken" en hun misdaden, kunnen we jammer vinden. Maar het is een zaak van Peter, en zijn mogelijkheden. Wat we als redactie, of reactie, eenvoudig wel kunnen doen, is er op wijzen dat we minstens evenveel bezwaren hebben tegen de misdaden die in rechtse netwerken worden bedreven. Hetgeen we dan ook regelmatig doen.En natuurlijk reageren als er in de artikels, van wie dan ook, onwaarheden of onjuistheden zitten. Het kan zijn, zoals uit kritiek van Niek naar voren komt, dat door een artikel dat "links" aan de kaak stelt, de indruk gewekt wordt dat het libertarisme "rechts" is. Dat zouden we kunnen voorkomen door meer artikelen te publiceren die ook "rechtse klieken" veroordelen. Het zou daarom zeer interessant zijn als iemand een, of meer, artikel over die rechtse misdaden zou willen/kunnen maken.(Stuur naar info@libertarian.nl, of noem het hier onder “reactie”)

Nederland Loterijland.

Door op 29 september 2003 om 02:17 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Behalve om een bepaalde studie te mogen volgen, moet je nu ook aan een loterij meedoen om in aanmerking te mogen komen om een huis te kopen! Bij voorbeeld in de gemeente Rucphen staan 900 mensen op een wachtlijst voor een woning. Velen al vele jaren!Door allerlei (overheids)regelingen, wetten en verboden is er een groot tekort. Nu "mogen" er in Rucphen weer 26 koopwoningen gebouwd worden! Om die zo "eerlijk" mogelijk toe te wijzen, heeft de gemeente een loterij bedacht. Daarmee maken ze dan 26 mensen gelukkig. Vooral echter degenen die niet inloten en al heel lang op de wachtlijst staan, worden gedupeerd. Ook hier gaat weer de stelling op dat "Alles wat de overheid doet, verkeerd uit komt!" De enige goede oplossing is het afschaffen van al die regels en wetten en verboden. Laat bij voorbeeld mensen hun schuur of garage tot woning ombouwen, laat vakantiewoningen aanpassen tot normale gewone woningen, laat mensen een huis bouwen op plaatsen waar ze een ander niet hinderen, enz.Keer terug naar een vrije maatschappij. Zoals het nu gaat, zitten we over honderd jaar nog met een woningnood. En met ambtenaren die fijn de macht hebben om jou een woning toe te wijzen!