Salaris 10 miljoen? Ja graag!

Door op 12 september 2003 om 11:21 | Reacties uitgeschakeld voor Salaris 10 miljoen? Ja graag! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door het hoge salaris en afvloeiingsregeling van Anders Moberg bij Albert Heyn zijn de topsalarissen weer eens op de hitparade gekomen. Uit de meeste kritische opmerkingen blijkt gewoon jaloezie of afgunst. Nog aangewakkerd doordat de commissie Tabaksblat allerlei regels voor commissarissen voorgesteld heeft. Zolang deze regels gebruikt worden door het bedrijfsleven en/of de bedrijfs-eigenaren, ook wel aandeelhouders genoemd, is er niets aan de hand. Ieder bedrijf en iedere aandeelhouder kan dan zelf bepalen wat hij er mee doet.Maar we zien nu al dat de politici op de loer liggen, en die regels zo snel mogelijk tot wet willen verheffen. Weer een stap in de richting van het uithollen van het eigendomsrecht en machtsvergroting van de politici. Het is duidelijk dat er in een vrije (libertarische) maatschappij van een dergelijke wetgeving geen sprake zal zijn. Veel aandeelhouders hebben tegen de regeling met Moberg geprotesteerd. Maar toen het op stemmen aankwam, de door iedereen vrijwillig afgesproken manier om besluiten te nemen, stemde 97 % vóór aanname van die regeling. Als aandeelhouder die tegen is, kun je dan twee dingen doen. Je kunt je er bij neerleggen, of je zegt dat je niet meer meespeelt en je verkoopt je aandeel. Domweg slap is het als nu twee grootaandeelhouders, de Pensioenfondsen ABP en PGGM, een zielige brief schrijven dat ze het er niet mee eens waren, maar wel vóór gestemd hebben, maar met het mes op de keel.Dit is gelogen. Er was geen mes! Ze durfden op de vergadering niet flink te zijn en tegen te stemmen. Als zij het voorbeeld hadden gegeven, hadden mogelijk meerderen dat gevolgd.

FREDERIC BASTIAT STICHTING, site en opening.

Door op 11 september 2003 om 12:34 | Reacties uitgeschakeld voor FREDERIC BASTIAT STICHTING, site en opening. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De website van de Frederic Bastiat Stichting is nu praktisch volledig operatief. Het is een prachtige site die uw bezoek ten volle verdient. Bezoek: www.bastiatstichting.nl De OPENINGSBIJEENKOMST FRÉDÉRIC BASTIAT STICHTINGDe datum voor onze openingsbijeenkomst is bekend: deze zal plaatsvinden op woensdag 19 november aanstaande. Er zal een lezing worden gegeven door Paul Cliteur. Hij zal spreken over de proliferatie van grondrechten. Er bestaat tegenwoordig een neiging bij mensen om alles wat ze willen of nodig hebben te vertalen in termen van een recht. Waar constituties van oudsher alleen negatieve rechten betroffen (een recht op een privé-sfeer, waar overheidsingrijpen niet is toegestaan) staan er nu steeds vaker positieve rechten in (rechten die een actief ingrijpen van de overheid vereisen). Cliteur legt uit waarom dit een probleem is. De locatie en het tijdstip van de bijeenkomst zijn nog niet bekend, maar hierover volgt snel meer informatie. De toegang tot de lezing is gratis. Wij verzoeken u om zich aan te melden via info@bastiatstichting.nl.

AYN RAND in Rusland

Door op 11 september 2003 om 11:42 | Reacties uitgeschakeld voor AYN RAND in Rusland |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ayn Rand is geboren in Rusland in 1905 en dat is in 2005 precies 100 jaar geleden. Libertarian International heeft daarom het jaar 2005 benoemd tot HET JAAR VAN AYN RAND. Verschillende organisaties hebben zich al bij deze benoeming aangesloten. Als u, of uw organisatie, ook tot de promotors wilt horen, geef dat dan op aan info@libertarian.nl Er wordt nu al begonnen met het organiseren van bijeenkomsten en andere zaken in dit verband. Zo wordt er gedacht om de Libertarische ISIL Conventie in dat jaar in St. Petersburg te houden. Heel interessant is een project voor het vertalen en uitgeven van de boeken van Ayn Rand in het Russisch en die op grote schaal in Rusland te verspreiden. De tijd is er rijp voor. De belangrijkste organisatoren voor dit project zijn Jaroslav Romantchuk uit Belarus, en Glenn Cripe uit de USA.De situatie is nu zover dat er voldoende geld ingezameld is om een kleine serie boeken te laten drukken. Daarbij zullen eerst "Atlas Shrugged" en de "Fountainhead" aan de beurt komen. Met deze kleine serie zal dan gewerkt worden om voldoende geld te verzamelen om een grote hoeveelheid te kunnen drukken. Als u ideeën hebt voor het nog beter slagen van dit project, of een donatie ervoor beschikbaar wilt stellen, laat het ons dat weten. Mail naar info@libertarian.nl

11 SEPTEMBER 2001

Door op 11 september 2003 om 09:53 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ook ik voel de emoties van de herinnering van de gebeurtenissen van twee jaar geleden in New York.Hoe stom is de mensheid om geweld te accepteren als middel tot oplossing van hun problemen. Waarom is het zo moeilijk om het geweldloze libertarisme te accepteren? Op De LI site staat een overpeinzing van Terry Brock.Zie www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art377 En hieronder een ontboezeming van Peter Siebelt:(We maken een yuitzondering voor een langer stuk op deze blog) "Geachte lezers,Ik kan er niet omheen. Vandaag, 11 september 2003, doet pijn. Net alsdodenherdenking op 4 mei.Oorlog, terrorisme, fundamentalisme, rood of bruim fascisme, het raakt me.Stop met het doden van onschuldige burgers. Stop met het vernielen van onzedemocratische samenleving. Stop met het verminken van de waarheid ofvermoorden van het vrije woord.Politici, we hebben genoeg van jullie slappe beleid. Kom op, pak ze aan.Laat je niet kisten door gevaarlijke figuren zoals Volkert van der Graaf.Zeg wat je denkt en doe wat je zegt.Mijn steun heb je. Waarom? Een korte terugblik naar september vorig jaar. American Cemetery and Memorial, Margraten, Netherlands. September 14, 2002 Speech by Peter Siebelt I AM A WARCHILD Today is special for me. More than 44 years ago I visited this cemetery onmany weekends with my mother. We came to search for the name of my father inthis white field of thousands of crosses. We believed that my father, whowas an American soldier, was killed in action. Fortunately, our search endedwhen I received a letter one day before Christmas in 1960 from my father. Hewas still alive and living in Brooklyn, New York. It took four more years, when I was eighteen years old, before I saw myfather for the first time. In the meantime the Cuba-crisis in 1962 and themurder of Kennedy in 1963 had strengthened my interest in American affairs.When I visited my father for the first time we spoke of many things: family,the world, politics, and dangers. Two items stand out in my mind about ourfirst discussion: the coming US involvement in Vietnam and the constructionof a world trade facility on the west side of lower Manhattan, New York. VIETNAM AND LOWER MANHATTAN At that time, the end of 1964, I had no indication that my American heritagewould shape my life until today.In 1965 the American forces started to be directly involved in the fightagainst the Communist Viet Cong and North Vietnamese in Vietnam. As aveteran, my father followed the developments very closely. The firstEuropean demonstrations against the American involvement in Vietnam tookplace in Holland: I saw the demonstrations on television and in the streetsof Amsterdam. The American flag was burned by radical demonstrators whocarried the Communist flag on their shoulders while passing the AmericanEmbassy. Windows where smashed and anti-American slogans painted on thewall. These kind of demonstrations were repeated in the early 1980s againstUS cruise missiles. Deployments that European Governments had asked for. I could not understand these actions. Why did they do this? My father,America, had fought to liberate this country. A small fire of disgustagainst the Left started to grow inside me. But I did not know then how theLeft-wing was organized and what was their ultimate goal. My father tried toexplain to me that most of the actions against the US had some connectionwith the Cold War. A fight between two big powers in which the demonstratorsplayed a role in influencing the public opinion against the United States. Due to this heritage my interest in the left-wing networks grew over theyears until it has become my profession: an investigative reporter,publisher and international expert on the relationship betweennon-governmental organizations, politics and terrorist networks. For manytimes I exposed their intrigues in the papers and I will continue to do so. Three days ago, 9-11, I attended a meeting organized by the Dutch SocialistParty (SP). The SP invited a prominent speaker, a suspected member of theMarxist ETA, the Basque terrorist group. The speaker, Juan RodriguezFernandez, was on the run for the Spanish police. The room was filled withthe hardcore of radical left-wing activists. Rodriguez was released on bailfrom a Dutch jail until the court will decide about his extradition toSpain. The item of the program was that persons like him were victims ofPresident George W. Bush’s war on terror. When asked of his thoughts aboutthe victims of 9-11 he responded “I don’t care about the three thousanddeaths under the WTC-rubble. I care about the Taliban being killed incontainers, and the death of the Kurdish PKK, or the Palestinians.” Loudapplause erupted in the room. America was the monster. I kept my emotions inside and prepared myself to bring the fine details ofthis evening to the general public.Its published today, in a daily paper. To end this brief perspective about why I am here, I simply want to say:thanks dad, thanks, to your colleague-soldiers who rest here in peace.Thanks for the liberty you gave us. I will try to do my best and keep ondefending this valuable possession. Peter Siebelt"

Atlas Shrugged

Door op 10 september 2003 om 13:08 | 53 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ayn Rand’s epochal novel, first published in 1957, has been a bestseller for more than four decades as well as an intellectual landmark. It is the story of a man who said that he would stop the motor of the world–and did. Was he a destroyer or the greatest of liberators? Why did he have to fight his battle, not against his enemies but against those who needed him most–and his hardest battle against the woman he loved? What is the world’s motor–and the motive power of every man? Tremendous in its scope, this novel presents an astounding panorama of human life–from the productive genius who becomes a worthless playboy…to the great steel industrialist who does not know that he is working for his own destruction…to the philosopher who becomes a pirate…to the woman who runs a transcontinental railroad…to the lowest track worker in her Terminal tunnels. Peopled by larger-than-life heroes and villains, charged with towering questions of good and evil, Atlas Shrugged is Ayn Rand’s masterpiece. It is a philosophical revolution told in the form of an action thriller. Lees verder »

Er wordt hard gewerkt aan sollicitatie van Jaap

Door op 10 september 2003 om 12:48 | Reacties uitgeschakeld voor Er wordt hard gewerkt aan sollicitatie van Jaap |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een sollicitatie voor Secretaris Generaal van de NAVO gaat niet gewoon openlijk. Alles wordt achter de schermen geregeld. Ministers en premiers en andere invloedrijke personen bellen elkaar op en proberen zo de bal de gewenste kant op te laten rollen. Jaap de Hoop Scheffer zelf moet in die sollicitatie periode voorzichtig laveren. En zeker vermijden dat er wordt gesproken over zijn falen als leider van het CDA.Hij heeft een paar dagen geleden al verklaard dat hij helemaal achter de grote, invloedrijke, landen staat. Kleine landen, waaronder Nederland, hoeven besluiten alleen maar aangezegd te krijgen. (Zie 7 aug).En Jaques Chirac heeft zelf gezegd dat je je van die "dwergen" niets hoeft aan te trekken.Uiteraard, want dat is toch "democratisch". Die grote landen hebben immers verreweg de meeste mensen. Ook is het goed om de huidige baas van de NAVO, Lord Robertson, aan je kant te hebben. Want die zal zeker invloed op de benoeming van zijn opvolger hebben.Bij zijn afscheidslunch in Den Haag met de Koningin, Jan Peter, Henk en Jaap werd voorzichtig alleen over koetjes en kalfjes gesproken. Maar ook kreeg Robertson een hoge onderscheiding: Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau!Prompt verklaarde Robertson toen dat Jaap een goede secretaris-generaal zou kunnen zijn. Wat zouden "wij" ons toch fijn voelen als "wij" die hoge baan mogen bezetten!

Wat betekent dat 80 % vóór een referendum is?

Door op 10 september 2003 om 11:07 | Reacties uitgeschakeld voor Wat betekent dat 80 % vóór een referendum is? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 3 augustus citeerden we uit de NRC in ons commentaar op deze HUBlog: (zie daar) De bekendheid van het Nederlandse volk met zaken die de EU betreffen, is bedroevend, Zoals: -65 % weet niet dat er aan de nieuwe bevoegdheden van Brussel wordt gewerkt.-65 % weet niet dat Nederlandse parlementariërs daaraan meewerken.-79 % weet niet dat de concept nieuwe Grondwet nog gewijzigd kan worden. Wat moet je dan denken als nu gepubliceerd wordt dat 80 % vóór een referendum over die EU-Grondwet is? (Blijkt uit een "belevingsmonitor" die door het kabinet gehanteerd wordt) Dan bestaat minimaal de helft van deze "stemmers"(?) uit personen die er niets of onvoldoende van af weten. Dat betekent dat de uitkomst vooral gebaseerd zal worden door het gemanipuleer van de politici en degene die zijn stelling op de meest charmante manier kan overbrengen op de massa.Van objectieve beoordeling van de inhoud is duidelijk geen sprake. Blijft natuurlijk ook nog de vraag wat het voor zin heeft een referendum te houden als dat toch niet bindend is?De politici trekken zich toch niets van het volk aan. Alleen maar als er gestemd moet worden voor hun eigen baantje. Hoeveel mensen zouden wij nu kunnen overtuigen om NEE te stemmen, met als argument: "Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen dat we niet weten waarover we stemmen en wat de consequenties daarvan zijn". Zelfs al zouden de politici toch hun eigen zin doen, dan nog is een groot aantal NEE-stemmers een "teken". En het kan een goede opstap zijn voor het referendum of petitie voor het uittreden uit de EU. Zie ook www.free-europe.org

Resultaat van Forces voor vrijheid!

Door op 10 september 2003 om 01:09 | Reacties uitgeschakeld voor Resultaat van Forces voor vrijheid! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wiel Maessen stuurt ons het volgende bericht: <I>Horeca Nederland heeft de strijd tegen het horeca rookverbod gewonnen! Morgen in alle kranten. De datum van jan 2005 is van de baan. Ook sportkantines gaan onder de horeca regels vallen. Horeca Nederland (KHN) gaat een stappenplan formuleren dat recht moet doen aan de sociale acceptatie van rookverboden. Dat is nog (?) lang niet het geval. Dat is door Hoogervorst toegegeven. Het initiatief ligt dus niet meer bij de anti’s van VWS maar bij Horeca Nederland. KHN lag helemaal op de lijn van Forces (meeroken is niet gevaarlijk en de rookverboden zijn rampzalig voor het sociale en economische leven). We hebben hen met raad en daad bijgestaan in deze strijd. Bijna dagelijks gingen krantenartikelen met de beschrijvingen van de situatie in New York en Canada naar hun toe. Ook hebben we analyses rond het meerokenprobleem voor hun uitgevoerd. Zij hebben het materiaal onder andere gebruikt in hun gevecht tegen de ambtenaren bij VWS. En bij ontmoetingen die ze gehad hebben met VVD tweede kamerleden. Het heeft geholpen… Daar mogen we trots op zijn.</I> Inderdaad! Fijn te ervaren dat posituieve acties ook positieve resultaten kunnen opleveren. Ga zo door. Zie ook: www.forces-nl.org

WERELDBANK helpt belastingen

Door op 09 september 2003 om 12:19 | Reacties uitgeschakeld voor WERELDBANK helpt belastingen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Soms vragen we ons af wat de Wereldbank allemaal doet, en waar ze hun geld vandaan halen.Vanuit een Oost-Europa nieuws-site klregen we het volgende bericht. <I>UKRAINE TO GET $40 MILLION FROM WORLD BANKTO UPGRADE TAX COLLECTION First Deputy Prime Minister Mykola Azarov and WorldBank Director for Belarus, Moldova, and Ukraine LucaBarbone signed an accord in Kyiv on 4 September underwhich Ukraine will obtain a credit of $40 million fora 10-year program to modernize its Tax Service,Interfax reported. Azarov said the program will helpmake the work of the Tax Service more transparent, andtax regulations simpler and clearer.</I> Daaruit is te zien dat de Wereldbank hard meewerkt om ook de bevolking in Oost Europa en in de ex Sovjet Unie verder onder de slavernij van de belastingen te brengen!

Referendum, 65 % of meer tegen EU Grondwet?

Door op 09 september 2003 om 12:07 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Raad van State heeft geen bezwaar tegen een referendum over de nieuwe Europese Grondwet in Nederland. Dus de kans dat zo’n referendum er komt, is weer iets groter. De fundamentele waarde van een referendum blijft een vraagteken. Op de eerste plaats weten de stemmers veel te weinig waarover het echt gaat, en worden zij door de politici gemanipuleerd. De morele waarde van een referendum is even negatief als van een gewone verkiezing. Ook hier gaat een (kleine) meerderheid aan de minderheid haar wil opleggen. Als het al een meerderheid is! Er zijn wel praktische kanten aan.Positief is, dat het referendum het de politici moeilijker maakt. Ook is er een kleine kans dat een bepaalde zaak door het referendum in een richting van meer vrijheid omslaat. En er wordt aandacht geschonken aan zaken die belangrijk kunnen zijn.Negatief is, dat als het politiek gemanipuleer slaagt, dat dan de politici weer het wapen in handen hebben van: "Je hebt er toch zelf voor gekozen". We schreven in "Topic 5 sept.: Wordt het Nederlandse volk wakker? "dat 65 % niet tevreden is met de overheid.Zou daarom maar 35 % voor die Europese Grondwet stemmen? Immers die andere 65 %, die niet tevreden zijn met de overheid, zullen toch niet stemmen voor nog méér overheid? Of wel?