Kapitalisme is de toekomst.

Door op 22 juli 2003 om 07:38 | 55 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Andrei Ilarionov, economisch adviseur van Poetin stond als spreker op het programma van de libertarische wereldconventie in Litouwen. Edoch, hij werd door zijn baas teruggeroepenDe organisatoren en de deelnemers boften echter dat Yevgeny Volk op de conventie was, en bereid was om voor Iliaronov in te vallen. Yevgeny Volk is de president van de Hayek Foundation Moscow.Een onderdeel van de “Heritage Foundation”.Yevgeny bleek een uitmuntend spreker, en hij is bereid naar Nederland te komen voor een spreekbeurt. Misschien een mogelijkheid voor de Libertarian International Spring Convention in April 2004? Hij maakte voordat hij aan zijn onderwerp begon een extra compliment voor de econoom Eugen von Böhm-Bahwerk en voor Ayn Rand omdat hij het idee had dat deze personen nog wel wat meer lof hadden verdiend. Hij wees ook op de 100ste verjaardag van de geboorte van Ayn Rand in 2005. Mede daardoor werd door L I en ISIL 2005 uitgeroepen tot HET JAAR VAN AYN RAND. Hij stelde dat het belangrijkste obstakel voor grotere vrijheid is de algemene acceptatie van het overheidsinterventie. Hij beschreef op briljante wijze de situatie in Rusland waar de KGB nu het bedrijfsleven heeft overgenomen. Waar de bescherming van eigendomsrechten alles te wensen over laat, en waar de rechtspraak corrupt is.De kreet van Poetin om in 10 jaar het GDP te verdubbelen, is onzin. Het Kyoto verdrag zal ook voor voor Rusland een ramp zijn (als het al wordt toegepast) In September is er in Rusland een wereldconventie over “Global Warming”. Het is interessant om te zien wat er dan daar weer mee gaat gebeuren. Nogmaals, het zou geweldig zijn om deze man voor een lezing naar Nederland te halen.

Het is goed je vijanden te kennen.

Door op 22 juli 2003 om 03:17 | Reacties uitgeschakeld voor Het is goed je vijanden te kennen. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit was de stelling die Jacques de Guenin op de wereldconventie in Litouwen verdedigde. Jacques de Guenin is de burgemeester van de Franse Gemeente Saint Labouer, President van de “Cercle Bastiat” en de organisator van de Libertarische ISIL / LI conventie in DAX (Frankrijk). Hij toonde aan dat er een groot aantal organisaties zijn die allemaal optreden tegen de vrije markt. Praktisch allemaal staan ze onder een Marxistische of Trotskistische leiding.De meeste zijn anarchistisch maar hebben wel de staat nodig om hun doeleinden te verwezenlijken. De financiering komt voor een groot deel uit het “International Forum on Globalisation”, “The Foundation for a deep Ecology”, en uit de vakbonden. Deze hebben weer “International Solidarity Funds” door de overheden gefinancierd. En die overheden . . . . . die financiert u! Jacques de Guenin liet aan de hand van een aantal sheets zien hoe deze organisaties met veel sub-organisaties onderling verweven zijn. Het is een miljoenenindustrie, gefinancierd door u tegen u. Op de site van het Libertarisch Centrum kunt u nog veel meer over deze ondergrondse relaties lezen. Zie o.a.”Eco Nostra”:www.libertarian.nl

Vakantie in Zweden combineren met libertariers?

Door op 22 juli 2003 om 02:02 | Reacties uitgeschakeld voor Vakantie in Zweden combineren met libertariers? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 22 – 24 augustus is in Barnes, bij Stockholm het 11de FREEDOM FRONT SUMMER SEMINAR:Gegevens:Speakers: Dr Madsen Pirie, President Adam Smith InstiuteDr Sean Gabb, Libertarian AllianceMartin BorgsAnders VarveausBoris Bennolucic+ more The cost- meals and accomodation included – is 950 SEK / 130 USD / 100 EUR The seminar will be held in english and in scandinavian languages. see www.frihetsfronten.se for more information or drop a mail to mats.sylvan@telia.com

De recessie is over!! (Of niet??)

Door op 21 juli 2003 om 10:50 | Reacties uitgeschakeld voor De recessie is over!! (Of niet??) |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het "National Bureau of Economic Research" heeft het zelf gezegd! De recessie die in maart 2001 begon was in feite al over in november van hetzelfde jaar. Maar nu tonen de cijfers het pas goed aan. Toch waarschuwt de "Daily Reckoning" dat het wel gek is. De groei van het GNP stelt niets voor, in tegendeel. De werkloosheid groeit nog steeds, en nationale schulden stijgen nog.Normaal zou zijn dat schulden dalen in een recessie. Normaal zou zijn dat consumenten minder kopen en hun schulden verlagen. De winsten van bedrijven zijn nog steeds erg laag, maar de meeste mensen handelen nog alsof er niets aan de hand is. De Financial Times schrijft in dit verband dat de aandelen koersen ten opzichte van de winsten in het algemeen "bubble-achtige" waardes hebben. Het gevaar van deflatie – dalende prijzen, winsten, lonen en aankopen en stijgende schulden – zoals in de jaren dertig, is dan ook nog niet voorbij. De Daily Reckoning waarschuwt dan ook om verstandig met je geld om te gaan.De recessie mag dan al over zijn, maar ze is nog niet afgelopen De dollar en de euro schijnen een evenwicht gevonden te hebben op de koers Van $ 1,11 en goud schijnt weer een bodem gevonden te hebben op $ 343(Zie grafiek op MAIN van www.libertarian.to Daily Reckoning "adviseert" (ook maar een gevoel!!) om dollargebonden zaken te verkopen en goud te kopen.

Politie in NL werkt slecht. Wie is dat schuld?

Door op 21 juli 2003 om 10:41 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Albert stuurt ons een aantal interessante feiten: "De politie is meer gefocust op het geven van boetes en bekeuringen dan op het oplossen van misdrijven. Een voorbeeld is het prestatiecontract van minister Remkes. Er moeten 180.000 boetes meer worden uitgedeeld, dus meer geld binnenhalen. Het oplossingspercentage van misdrijven is in de laatste 10 jaar van ca. 20% naar 15% gekelderd. In Duitsland is dat gemiddeld 60% en in Nieuw Zeeland is dat boven de 90%. Zoals Frank Chodorov al vertelde in 1954, de Nederlandse staat is van een beschermende instelling naar een roofachtig instituut gegaan. De politie is niet meer dan een ordinair incassobureau geworden. In plaats van in de peperdure wagentjes te rijden zouden ze er beter aan doen om lopend de straat op te gaan (wijkagenten) en de kleine(?) criminaliteit aan te pakken. Jullie weten het wellicht nog wel met Dijkstal, die niet wist hoeveel agenten er werden aangenomen en dat het meeste geld in enorme computersystemen was gestoken." Ik denk dat de verantwoordelijkheid hiervoor gezocht moet worden bij de politici die de voorschriften en bevoegdheden voor de politie vast stellen.

Waarschuwing voor Frans-Duitse overheersing van EU

Door op 21 juli 2003 om 06:48 | Reacties uitgeschakeld voor Waarschuwing voor Frans-Duitse overheersing van EU |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De bekende Engelse professor Anthony Flew beschouwde het recht in een vrije maatschappij. Hij maakte duidelijk dat de ontwikkelingen in de EU levensgevaarlijk zijn voor de vrijheid. Een democratie, waar volgens meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, is op zich al niet rechtvaardig.Het is de situatie waarin twee vossen en een kip bij meerderheid besluiten wat ze voor het avondmaal zullen eten. Even duidelijk is dat de EU niet afstevent op een federatie, maar naar “één land”. De nieuwe grondwet verbergt deze ontwikkelingdan ook helemaal niet. In tegendeel. Dit alles onder leiding van een Frans-Duitse alliantie. Het is bekend dat vlak voor de recente topvergaderingen van de EU Jacques Chirac en Helmut Schröder samen dineren en bepalen wat er de volgende dag gaat besloten worden. Wat Hitler en Napoleon niet konden bereiken met geweld, schijnt nu door deze alliantie op vreedzame wijze wel verwezenlijkt te worden. De “slechtheid” van het proces en het resultaat worden er niet minderdoor. Geen wonder dat Anthony Flew als een “echte Engelsman” Tony Blair eenverrader noemt.

Natuurlijk is de recessie over!!

Door op 21 juli 2003 om 02:50 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Enkele uren nadat ik een stukje geschreven had waarin de vraag gesteld werd of de recessie over was, las ik in het ochtendblad NBdeSTEM een artikel: "Pot voor Kunst en cultuur". Dit had betrekking op de gemeente Roosendaal; maar er is geen twijfel mogelijk dat dit in andere gemeentes in Nederland op dezelfde of ergere manier speelt. In dat artikel werd bekend gemaakt dat er een pot is van 60.000 euro voor "vernieuwende kunst". Een klein onderdeeltje van de totale kunst en cultuur uitgaven. Dit (belasting)geld wordt besteed aan:– experimenten op het gebied van muziek e.d.Aansluitend op andere leuke dingen, zoals de "plusvoorzieningen":– Kunst op school.– Kunsteducatie– Kunstmaand,– Kunstlint,– Kunst op straat– Kunst voor jongeren Als er in een land waar zwaar bezuinigd moet worden op pensioenen, WAO, verzorging enz. , zoveel (belasting)geld besteed wordt aan leuke dingen voor de mensen (vooral voor de politici), dan kan het niet anders of de recessie is over. Ze zijn immers niet zo gek dat ze dat allemaal doen als er op andere gebieden echt nood is?Of wel? En slikt de burger dit dan allemaal zo maar? We hebben vroeger reeds gepleit om als één van de eerste bezuinigingen het gehele kunstbeleid bij de overheid weg te halen, het Ministerie (en de gemeentelijke afdelingen) te sluiten, en het belastinggeld aan de burgers terug te geven.Die kunnen dan zelf bepalen welke schilderijtjes ze kopen willen of niet! – – – – – – – Meer over besteding van belastinggelden vindt u op:www.libertarian.nl

Kapitalisme of Socialisme; er is geen derde weg!

Door op 20 juli 2003 om 06:10 | Reacties uitgeschakeld voor Kapitalisme of Socialisme; er is geen derde weg! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit was één van de stellingen die Yuri Maltsev op de libertarische wereldconventie in Litouwen hanteerde in zijn beschouwingen over deontwikkelingen van de economie in Oost Europa. Yuri Maltsev is een Rus die voordat hij naar Amerika vertrok als econoom werkte als “chief consultant of the USSR Bank for foreign trade” en als zodanig ook meewerkte aan het hervormingsprogramma van President Gorbachev’s “perestrojka”. Een maatschappelijk stelsel dat afwijkingen van het kapitalisme toestaat, komt vroeg of laat in een socialistisch stelsel terecht. Daarin zijn dan twee mogelijkheden:Of je komt terecht in een BUREACRATISCH stelsel zoals de Sovjet Unie,Of in een Nazi stelsel waarin je wel zogenaamd privé eigendom hebt, maar er niets over te zeggen hebt. Het is een fascistische economie. De eigenaar is eigenlijk maar een “bedrijfsleider”en geen “ondernemer” Beide stelsels leiden op den duur naar de afgrond. Alleen in het kapitalisme is elke transactie een win-win situatie, Het is belangrijk dat de oost Europese economieën <i>en ook de westerse!!</i> zosnel mogelijk overschakelen naar een echt kapitalistisch systeem. (Net als links verkeer ook in een klap moet overschakelen op rechts verkeer. Geleidelijkheid zou ook daar een ramp zijn) Hij ziet ook op den duur geen verbeteringen in Rusland als die door eenmassamoordenaar als het ex-hoofd van de KGB, Poetin tot stand gebrachtmoeten worden. Poetin blijft een groot gevaar.

Tony Blair, interessante ritselaar.

Door op 20 juli 2003 om 03:24 | Reacties uitgeschakeld voor Tony Blair, interessante ritselaar. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is interessant om te volgen hoe Tony Blair zijn positie tussen Amerika en Europa probeert uit te buiten. Hij is de beste Europese vriend van George Bush. George kan Tony goed gebruiken om Amerikaanse invloed op de EU uit te oefenen. Bovendien heeft George, die graag de Amerikaanse verkiezingen wil winnen, Tony nodig om hem te helpen uit het Irak probleem van de misleidende informatie over massavernietigingswapens. Dit geeft Tony macht in handen naar de Amerikaanse kant. Aan de andere kant zijn de EU collega’s van Tony, Helmut Schröder en Jacques Chirac er op gebrand dat Engeland zoveel mogelijk meespeelt in alle EU plannen. Dat geeft Tony troeven in handen ten opzichte van deze beiden. Met dit in het achterhoofd zijn een groot aantal van de uitspraken van Tony beter te begrijpen.Of het hem lukt zijn wens om President van Europa te worden hiermee in vervulling te brengen, staat nog te bezien.

Against Politics

Door op 19 juli 2003 om 10:07 | Reacties uitgeschakeld voor Against Politics |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Als je tegen “(partij) politiek bent, kun je een zee van argumenten voor je opvatting vinden op de site www.againstpolitics.comHier volgt een beschrijving van Aschwin de Wolf, de webmaster. De website Against Politics is vernoemd naar een boek van de libertarische politieke filosoof Anthony de Jasay.In eerste instantie was het een vehikel om systematisch de interesses van de webmaster toegankelijk te maken. Later kwam hier het besef bij dat de inhoud van de website een visie op het libertarisme vormt die tot op heden een minderheid vormt, namelijk libertarisme als de uitkomst van een sociaal contract tussen rationele individuen. Onder andere om die reden is een groot gedeelte van de pagina dan ook gewijd aan sociaal contract theorie en (dus) denkers als Benjamin Tucker, David Gauthier en Jan Narveson. Ondanks (of juist dankzij!) dat sociaal contract theorie een prominente plaats heeft op de site is ook een groot gedeelte ingeruimd voor rationeel anarchisme en recht in een staatloze samenleving. Als laatste is Against Politics uniek omdat de website een meer dan vrijblijvende belangstelling heeft voor het verruimen van de menselijke levensduur door middel van wetenschap. Nog controversieler is de aandacht voor de medische procedure van cryogene suspensie waarin mensen zich invriezen onder het vermoeden dat toekomstige medische technologieen in staat zullen zijn de overlijdensoorzaak van de patient te genezen en de ziekte van veroudering terug te draaien. Een van de laatste toevoegingen aan de website is een (bijna) dagelijkse (off-site) nieuws service waarbij vooral nieuws die op enige manier met individuele vrijheid en de grenzen van de bio-medische wetenschappen te maken heeft. <b.Against Politics:www.againstpolitics.com