Libertarische oplossing!

Door op 27 juli 2003 om 01:18 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische oplossing! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In het recente nummer van het uitstekende Duitse libertarisch magazine ."eigentümlich frei" schrijft André Lichtschlag over een commissie van de EU die werkt aan het verbieden van foto’s van schaars geklede vrouwen in bladen, tijdschriften en dergelijke. Vrouwen als seks object moeten in de reclame worden verboden. Verschillende bladen laten al protesten horen. Maar André schrijft dat ze daar mee moeten ophouden en zelf maatregelen nemen. Ze moeten gewoon, als die wet echt in werking gaat, onmiddellijk alle foto’s van politici verbannen.André durft een weddenschap aan dat er dan binnen enkele dagen weer naakte vrouwen zullen verschijnen! Voor degenen die Duits kunnen lezen is dit tijdschrift een aanrader.Zie: www.eifrei.de

Pensioenen wel of niet veilg?

Door op 26 juli 2003 om 12:14 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hoe zit het nu eigenlijk precies met onze pensioenen? Regelmatig zien we in de pers tegengestelde berichten zoals "geen zorg, onze pensioenen zijn veilig" en als woensdag: "Pensioenen op papier geruïneerd". (NRC)Doordat in de verschillende landen van de EU de pensioenen op verschillende manieren worden gefinancierd wordt de zaak nog complexer. De dreiging dat Nederlands gespaard geld gesluisd zal worden naar andere landen, die bijvoorbeeld alleen maar een omslagstelsel hebben, is wel degelijk aanwezig. Deze kwestie is zo ingewikkeld dat de gemiddelde Nederlander er niet 100 % hoogte van kan krijgen. Maar het moet toch mogelijk zijn dat er iemand eens een goed, duidelijk, rationeel verhaal over maakt dat klopt met de feiten? De opmerkingen in het genoemde NRC artikel van Menno Tamminga zijn niet erg geruststellend. Zoals bij voorbeeld ". . . blijkt dat de pensioenfondsen 11 miljard euro tekort komen", "Pensioenfondsen moeten volgens de normen van de Verzekeringskamer tenminste een vermogen hebben van 105 % van hun verplichtingen.Kennelijk hebben ze dat nu dus niet. Wat gaat er nu dan gebeuren? Niets geloof ik; het artikel zegt er tenminste niets over.Wel gaan pensioenfondsen al vast premies verhogen en uitkeringen verlagen. Het lijkt toch niet zo lekker te zitten met die pensioenen die door overheidsinstanties beloofd zijn. Wordt het niet tijd om de pensioenen te privatiseren? Zie over dit onderwerp ook:www.libertarian.nl

Libertarische oplossing voor Spam?

Door op 26 juli 2003 om 11:38 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische oplossing voor Spam? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bijna iedereen heeft in meer of mindere mate last van spam. Zelfs sommige libertariërs worden er zo kwaad over, dat ze maatregelen willen laten nemen door de overheid. Dat is wat de overheid graag wil, maar het laatste waar wij op zitten te wachten. De vrijheid van het internet is de overheid al lang een doorn in het oog en een verbod op spam, in welke vorm ook, is een grote voet tussen de deur. Tibor Machan waarschuwde daar ook al voor in een artikel "Spam and the State" dat beschikbaar is opwww.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art231 Op de libertarische wereldconventie in Litouwen is, op initiatief van Vince Miller, een libertarische werkgroep gevormd die gaat zoeken naar vrije markt oplossingen voor dit probleem. Glenn Cripe zal deze "taskforce" coördineren. Als je wilt meewerken of ideeën voor deze werkgroep hebt, neem dan contact op met Glenn.Zijn E-mail is: glenncripe@yahoo.com

Heeft Minister Kamp boter op zijn hoofd?

Door op 26 juli 2003 om 05:21 | Reacties uitgeschakeld voor Heeft Minister Kamp boter op zijn hoofd? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Nederlandse Minister van Oorlog, Henk Kamp, werd twee dagen geleden op TV-Netwerk geïnterviewd over het sturen van militairen naar Irak. De vraag ging over hoe gevaarlijk dat was en of het wel verantwoordelijk was om Nederlandse soldaten daar heen te sturen. Het antwoord van Henk Kamp was, dat dat natuurlijk verantwoord was. Anders zouden ze dat toch ook nooit doen!Maar het interessante van dit gesprek kwam, toen de interviewer vroeg: "HOE verantwoord is dat dan? Waar meet u dat aan af? We zien nu dat er elke dag een paar Amerikanen worden doodgeschoten. Wat als dat ook met Nederlanders gebeurt?" Kamp kon daar echter alleen maar omheen draaien. Hij kon geen enkele maatstaf noemen. Hoe sterk de vraagsteller er ook op terugkwam. Hij was erg goed op dat punt. Conclusie is dat het sturen van soldaten naar de andere kant van de wereld verantwoord is, als de overheid zegt dat het verantwoord is. Net als het befaamde antwoord op de vraag "Waarom is dat zo?" : "Het is zo, omdat ik het zeg!" Aansluitend hierop is de vraag van enkele Kamerleden om de rapporten van de MIVD (vroegere BVD) te mogen zien waarop de regering heeft besloten om soldaten naar Irak te sturen. Iedereen weet nu ondertussen wel dat Bush en Blair in moeilijkheden zitten omdat het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat zij de acute gevaren van Irak / Hussein hebben overdreven. Er bestaat dus een kans, dat ook de NL politici hebben overdreven. Logische vraag van Kamerleden; "Laat de rapporten van de MIVD maar eens zien. De Kamer moet immers de regering controleren! Tot nu toe weigert Kamp deze rapporten te laten zien. Ook aan een vertrouwenscommissie! Hij stelt dat de Kamer niet de BIVD mag controleren. Maar dat is ook niet de vraag. De vraag is wat de regering met dat rapport gedaan heeft. Als er niets te verbergen is, waarom zou je dan de Kamer niet dat rapport laten lezen?Door zo te handelen, laadt Kamp automatisch een verdenking op zich. Wij zijn benieuwd hoe dit afloopt.

Ontwikkelingshulp privatiseren is wel echt nodig.

Door op 26 juli 2003 om 03:15 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We pleitten daarvoor in ons stukje van 24 juli. Op de eerste plaats omdat overheidshulp met belastinggeld immoreel is. Het kan nooit moreel zijn om geld van de één af te pakken om het aan de ander te geven. Los daarvan komt veel van dat geld ook nog op de verkeerde plaats terecht. Zwitserse bankrekeningen onder andere. En dan komt daar nog de fraude bovenop. Zoals bij een scholenproject in Indonesië, waar 900.000 euro aan fraude verdween. Maar de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne vindt dat niet zo erg. De NRC rapporteert vandaag over een vraaggesprek dat de krant met haar had, dat zij dat relativeert en zegt dat het "hooguit om 900.000 euro" gaat. www.nrc.nl Natuurlijk zal dat wel maar een klein deel van het totaalbedrag zijn. Maar dit is wel een portie die is als fraude aan het licht gekomen is. Hoeveel andere, dergelijke porties zijn er nog? In hetzelfde interview zegt Agnes immers dat de corruptie in Indonesië is een ,,geweldig probleem, dat tot in de haarvaten van de samenleving zit”. Als de minister al doet of die 900.000 euro niet zo erg is, hoe denken dan de lagere ambtenaren er over?Het geeft niet de indruk dat het immoreel verkregen belastinggeld goed wordt besteed. Laten we daarom blijven pleiten voor afschaffing van de (overheids)ontwikkelingshulp en tevens voor afschaffing van de handelsbelemmeringen voor die ontwikkelingslanden.

De EU rukt op!

Door op 25 juli 2003 om 12:05 | Reacties uitgeschakeld voor De EU rukt op! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ook al wordt in de media op dit moment de aandacht niet erg op de EU gevestigd, de verdere machtsconcentratie in Brussel gaat toch gewoon door. Zo zien we dat Italiaanse politici de definitieve goedkeuring van de nieuwe grondwet willen bespoedigen en nog dit jaar willen afronden. (Italië is tot 1 januari voorzitter). De Duitse ambassadeur bij de Eu waarschuwt tegen het heropenen van de discussies en is net als de meeste andere Europese landen bang dat dan de bereikte compromissen weer op losse schroeven komen te staan. En Frankrijk wil al helemaal niets wijzigen! Protesten van enkele landen, o.a. Ierland en Finland, klinken zwak. Van Nederland en België hoor je helemaal niets!Dus veel aandrang om de nieuwe grondwet er zo snel mogelijk door te persen. Israël vraagt de EU op een vergadering van ministers van Buitenlandse zaken in Brussel om zich meer met de conflicten in het Midden Oosten te bemoeien. De Europese ministers van Buitenlandse zaken tonen zich "blij verrast", net als ook hun Palestijnse collega. Minister van Ardenne (Ontwikkelingshulp) die minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) verving, noemde het zelfs een "doorbraak".Er komen nieuwe mogelijkheden voor onze politici. Meer macht naar Brussel. De Europese Commissie wil meer geld door het (weg)transport meer te belasten. Tolheffing via het "eurovignet". Men zegt dat het is om de infrastructuur te verbeteren en het fileprobleem te verkleinen. Maar tegelijkertijd wordt bepaald dat een deel van de buit ook aan andere, gerelateerde, projecten zoals milieu en de concurrenten van het wegtransport (spoorwegen) gegeven kan worden. Bovendien moet natuurlijk een deel worden afgeroomd om de ambtenaren en het controleapparaat hiervoor te financierenOm te beginnen vallen alleen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton onder de regeling. Iedereen die even nadenkt weet echter dat deze beperking straks zal worden afgebouwd totdat het voor alle auto’s geldt. Zodra dit "politiek haalbaar" is! Het is ook duidelijk dat dat geld ergens vandaan moet komen. De kosten van het vervoer stijgen, de producten worden duurder, de consument moet meer betalen voor alles wat hij nodig heeft. Deze paar voorbeelden tonen aan dat, ook al is het vakantietijd, uw vrijheid verder wordt uitgekold. Voor meer informatie over dergelijke ontwikkelingen zie de site van FREE EUROPE www.free-europe.org Zie ook het vandaag geplaatste uitstekende artikel van Hans Labohm:"Eurosclerose’: het taaie ongerief" op site van het Libertarisch Centrum:www.libertarian.nl

"Cultuur" is erger dan ik dacht.

Door op 25 juli 2003 om 09:44 | Reacties uitgeschakeld voor "Cultuur" is erger dan ik dacht. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Enkele dagen geleden, 21 juli, in het stukje "Natuurlijk is de recessie over" schreef ik over de geldverspilling voor "cultuur". De 60.000 euro van één enkele gemeente, voor één van haar vele cultuurprojecten was slechts een voorbeeld. Bedragen die verspild worden vanuit ministeries zijn vele malen groter. Een voorbeeld:De NRC publiceert dat de Staatssecretarissen Van der Laan van Cultuur en Nicolaï van Buitenlandse Zaken, 831.893 euro beschikbaar stellen voor <I>internationale</I> cultuurprojecten. Nederland is kennelijk te klein om de cultuurdrang van politici te bevredigen! Projecten worden gesteund die <I>iets nieuws toevoegen aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur</I>. U begrijpt dat dit belangrijk is! Het geld komt uit een "pot" HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerking) zegt de NRC. Ik denk echter dat het uit uw belastinggeld komt. Voor 2003 zit er "ruim 11 miljoen" in die pot. En wat er "homogeen" is, kan ik u nog niet vertellen. Eén van de resultaten zal zijn "een retrospectief van 20 Nederlandse films" dat reist [met wie?] vanaf Los Angeles langs cinematheken [??? Staat niet Koenen-Endepols] in de VS en Canada. Een ander deel. 334.193 euro [voor het gemak 735.000 oude guldens] is ten behoeve van het behoud van het gemeenschappelijk Nederlands/Ghanees cultureel erfgoed in Elmina. Geweldig toch!? Een ander deel,147.000 euro gaat naar het Dutch Jazz Connection voor het impulsproject circuitvorming voor Nederlandse Jazz in het buitenland. Toch ook geweldig? Iedereen die door bezuinigingen minder zorg krijgt, zal met deze wetenschap daar nu beter in berusten! Wel, dit zal u een beeld geven wat er met uw belastinggeld gebeurt. Waarschijnlijk betaalt u uw belasting nu met veel meer plezier. Of niet? Wij blijven van mening dat het Ministerie van Cultuur gesloten moet worden en al het belastinggeld teruggegeven moet worden aan de betalers.

2004 Het Jaar van Richard Cobden

Door op 25 juli 2003 om 03:05 | Reacties uitgeschakeld voor 2004 Het Jaar van Richard Cobden |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In 2004 is het 200 jaar geleden dat Richard Cobden in Manchester geboren is. Daarom hebben LIBERTARIAN INTERNATIONAL< LIBERTARIAN ALLIANCE en het LIBERTARISCH CENTRUM besloten om 2004 uit te roepen tot HET JAAT VAN RICHARD COBDEN. Richard Cobden heeft een belangrijke bijdrage geleverd om tot een vrije markt te komen. Net als ook zijn tijdgenoot Frederic Bastiat. Over de hiermee in verband staande acties hopen we u tijdig te kunnen informeren.Mocht u zelf al ideeën, wensen, commentaren hebben, laat ons die dan weten. Onder andere zullen we op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING Convention, (die in Nederland zal plaats vinden) speciale aandacht aan Richard Cobden wijden. Over Cobden kun je een heel goed artikel vinden op de site van L I ( 9 april 2003):"RICHARD COBDEN, Creator of the Free Market" by John ChodesZie: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art149

Over inflatie gesproken:

Door op 24 juli 2003 om 12:17 | Reacties uitgeschakeld voor Over inflatie gesproken: |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Jezus bracht 30 zilverlingen op!Twee zonen van Saddam Hoessein brengen 30 miljoen dollar op!(K.F.)

Ontwikkelingshulp

Door op 24 juli 2003 om 11:50 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Schaf de ontwikkelingshulp af! De laatste paar dagen hebben we weer uitgebreid kunnen lezen en zien dat er met ontwikkelingshulp gezwendeld wordt. Deze keer bij de bouw van scholen in Indonesië.Maar dat is niet het enige dat fout loopt. De Financial Times publiceerde deze week over een rapport dat de Hoge Commissaris voor de minst ontwikkelde landen, Anwarul Chowdhury, in Geneve presenteerde. Daarin bleek onder andere dat minstens 15 van die arme landen er het afgelopen jaar op achteruit zijn gegaan. Als één van de hoofdoorzaken noemde hij de grote landbouwsubsidies die de rijke landen aan hun boeren verstrekken. Daardoor, en door de invoerrechten die het Fort Europa op producten uit arme landen heft, kunnen die landen hun producten helemaal niet kwijt, en blijven arm. Het belangrijkste punt is echter weer de immoraliteit van de politiek. Mensen in de EU moeten belasting betaling om de landbouw te subsidiëren en ontwikkelingsgeld aan overheden in vreemde landen te geven. Tegelijkertijd worden (landbouw)producten uit de derde landen geweerd door invoerrechten. Een immoreel overheidsspel. Gevolgen:EU producten kunnen goedkoop op de markt gebracht worden in de derde wereld. Daar kan de eigen landbouw niet tegen concurreren en kan zich dus niet ontwikkelen. De mensen blijven arm. Ook de "arme" mensen in de EU moeten met het mindere geld dat ze na belasting over houden, eten kopen dat duurder is dan het zou zijn zonder die subsidies en invoerrechten. De oplossing, althans een grote stap voorwaarts zou eenvoudig zijn: Schaf de landbouwsubsidies en de ontwikkelingshulp af. Geef de burgers dat geld terug. Schaf tegelijkertijd de invoerrechten af, en geef de ontwikkelingslanden een eerlijke kans. Iedereen wordt er dan beter van. Misschien met uitzondering van de vele ambtenaren op ministeries en Brussel die nu alleen maar belang erbij hebben dat de mensen in de ontwikkelingslanden arm blijven. Deze oplossing zou er zonder meer zijn in een libertarische of anarcho-kapitalistische maatschappij.Ook hier blijkt dat: "Het morele is tevens het praktische". —————————-Dieper gaande beschouwingen over ontwikkelingshulp e.d. kunt u vinden op:www.libertarian.nl