Nederland uit de Verenigde Naties.

Door op 28 juli 2003 om 03:14 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit hardop zeggen is bijna net zo erg als vloeken! Toch is het de overweging waard. Als maar voldoende mensen ervan overtuigd raken dat deze organisatie slecht voor ons is. In andere landen zijn mensen er mee bezig om hun land uit de VN te krijgen. In de Verenigde Staten onder andere Congreslid Ron Paul. Hij is in libertarische kringen vooral bekend doordat hij Presidentskandidaat voor de Libertarische Partij geweest is. Hij heeft een wet ingediend om de VS uit de VN te laten stappen. (zie hier onder) En niet alleen er uitstappen, maar ook niets meer financieren! Bij een stemming op 15 juli jl. werd het voorstel afgewezen met 350 tegen 74 stemmen. Toch waren de indieners gelukkig met de stemming, omdat er ten opzichte van vorig jaar 12 meer voorstemmen waren.Ze zijn er nog lang niet, maar bijna 20 % meer voorstemmers per jaar kan vlug resultaat opleveren! Laten we in Nederland maar beginnen met uit de EU te stappen. Zie hiervoor www.free-europe.org Veel interessante gegevens over Ron Paul en zijn acties op: www.ronpaul.org——————————————————About This Legislation:H.R. 1146 – The American Sovereignty Restoration Act of 2003 ends membership of the United States in the United Nations. H.R. 1146 repeals the United Nations Participation Act of 1945. The act directs the president of the United States to terminate U.S. participation in the United Nations (U.N.), including any organ, specialized agency, commission, or other affiliated body. It requires closure of the U.S. mission to the U.N. H.R. 1146 prohibits: (1) the authorization of funds for the U.S. assessed or voluntary contribution to the U.N.; (2) the authorization of funds for any U.S. contribution to any U.N. military operation; and (3) the expenditure of funds to support the participation of U.S. armed forces as part of any U.N. military or peacekeeping operation. The act bars U.S. armed forces from serving under U.N. command.——————————————————-

45 % kent de Europese Conventie!

Door op 27 juli 2003 om 03:01 | Reacties uitgeschakeld voor 45 % kent de Europese Conventie! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dat staat in de NRC van 26 /27 juli! Ik durf te beweren dat geen enkele van onze lezers de Europese Conventie "kent". Of wel?De "constitutie" is op dit ogenblik een in leer gebonden concept Grondwet van 260 pagina’s met 70.000 woorden. (De USA constitutie was 17 pagina’s met 4500 woorden!) Als je verder leest in de NRC, zie je dat er in Europa 25.000 mensen geënquêteerd zijn met o.a de vraag: "Heeft u wel eens gehoord van de Conventie over de toekomst van Europa?" Dat is natuurlijk heel wat anders. Maar ook dan blijft er nog een grote twijfel.Een persoonlijke ervaring had ik toen ik enkele weken geleden iemand vroeg of hij iets wist over de Europese Conventie. Het antwoord was: "Ja, die gaan de volgende week vergaderen in Griekenland." Hij bedoelde de conventie als de vergadering, de conferentie, van de regeringsleiders, en niet de nieuwe "Grondwet". Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen wel eens gehoord hebben van de vele, jarenlang aan de gang zijnde, Europese vergaderingen. Het zou me niets verwonderen als het juiste percentage over "kennis" (gehoord hebben van) van die Grondwet veel lager is. Zeker als je verder leest dat uit de enquête blijkt dat in Griekenland 81 % van de mensen met de conventie bekend is! (In NL 42 %) Nog enkele cijfers uit die enquêteVóór een Europese Grondwet is 70 % uit huidige en 58 % uit toekomstige lidstaten. Voor Nederland is dat 71 %, terwijl Fransen, Belgen, Luxemburgers meer dan 75 % vóór zijn. In Zweden maar 30 %.Vóór een vaste voorzitter zijn 55 %, in Nederland is dat 54 % terwijl in België ruim 70 % vóór is. Finland 24 %. En dan staat er nog dat 69 % het Europarlement een stem wil geven in alle kwesties over de toekomst van Europa. Zelfs al twijfel je aan de juistheid hiervan, dan slaat toch de angst je om het hart. Is Europa nog te redden?. Hier ligt een grote taak voor FREE-EUROPE! Wie was dat ook weer die het had over mensen die zelf de strop maken om zich te laten ophangen?Zie www.free-europe.org

Libertarische oplossing!

Door op 27 juli 2003 om 01:18 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische oplossing! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In het recente nummer van het uitstekende Duitse libertarisch magazine ."eigentümlich frei" schrijft André Lichtschlag over een commissie van de EU die werkt aan het verbieden van foto’s van schaars geklede vrouwen in bladen, tijdschriften en dergelijke. Vrouwen als seks object moeten in de reclame worden verboden. Verschillende bladen laten al protesten horen. Maar André schrijft dat ze daar mee moeten ophouden en zelf maatregelen nemen. Ze moeten gewoon, als die wet echt in werking gaat, onmiddellijk alle foto’s van politici verbannen.André durft een weddenschap aan dat er dan binnen enkele dagen weer naakte vrouwen zullen verschijnen! Voor degenen die Duits kunnen lezen is dit tijdschrift een aanrader.Zie: www.eifrei.de

Pensioenen wel of niet veilg?

Door op 26 juli 2003 om 12:14 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hoe zit het nu eigenlijk precies met onze pensioenen? Regelmatig zien we in de pers tegengestelde berichten zoals "geen zorg, onze pensioenen zijn veilig" en als woensdag: "Pensioenen op papier geruïneerd". (NRC)Doordat in de verschillende landen van de EU de pensioenen op verschillende manieren worden gefinancierd wordt de zaak nog complexer. De dreiging dat Nederlands gespaard geld gesluisd zal worden naar andere landen, die bijvoorbeeld alleen maar een omslagstelsel hebben, is wel degelijk aanwezig. Deze kwestie is zo ingewikkeld dat de gemiddelde Nederlander er niet 100 % hoogte van kan krijgen. Maar het moet toch mogelijk zijn dat er iemand eens een goed, duidelijk, rationeel verhaal over maakt dat klopt met de feiten? De opmerkingen in het genoemde NRC artikel van Menno Tamminga zijn niet erg geruststellend. Zoals bij voorbeeld ". . . blijkt dat de pensioenfondsen 11 miljard euro tekort komen", "Pensioenfondsen moeten volgens de normen van de Verzekeringskamer tenminste een vermogen hebben van 105 % van hun verplichtingen.Kennelijk hebben ze dat nu dus niet. Wat gaat er nu dan gebeuren? Niets geloof ik; het artikel zegt er tenminste niets over.Wel gaan pensioenfondsen al vast premies verhogen en uitkeringen verlagen. Het lijkt toch niet zo lekker te zitten met die pensioenen die door overheidsinstanties beloofd zijn. Wordt het niet tijd om de pensioenen te privatiseren? Zie over dit onderwerp ook:www.libertarian.nl

Libertarische oplossing voor Spam?

Door op 26 juli 2003 om 11:38 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische oplossing voor Spam? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bijna iedereen heeft in meer of mindere mate last van spam. Zelfs sommige libertariërs worden er zo kwaad over, dat ze maatregelen willen laten nemen door de overheid. Dat is wat de overheid graag wil, maar het laatste waar wij op zitten te wachten. De vrijheid van het internet is de overheid al lang een doorn in het oog en een verbod op spam, in welke vorm ook, is een grote voet tussen de deur. Tibor Machan waarschuwde daar ook al voor in een artikel "Spam and the State" dat beschikbaar is opwww.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art231 Op de libertarische wereldconventie in Litouwen is, op initiatief van Vince Miller, een libertarische werkgroep gevormd die gaat zoeken naar vrije markt oplossingen voor dit probleem. Glenn Cripe zal deze "taskforce" coördineren. Als je wilt meewerken of ideeën voor deze werkgroep hebt, neem dan contact op met Glenn.Zijn E-mail is: glenncripe@yahoo.com

Heeft Minister Kamp boter op zijn hoofd?

Door op 26 juli 2003 om 05:21 | Reacties uitgeschakeld voor Heeft Minister Kamp boter op zijn hoofd? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Nederlandse Minister van Oorlog, Henk Kamp, werd twee dagen geleden op TV-Netwerk geïnterviewd over het sturen van militairen naar Irak. De vraag ging over hoe gevaarlijk dat was en of het wel verantwoordelijk was om Nederlandse soldaten daar heen te sturen. Het antwoord van Henk Kamp was, dat dat natuurlijk verantwoord was. Anders zouden ze dat toch ook nooit doen!Maar het interessante van dit gesprek kwam, toen de interviewer vroeg: "HOE verantwoord is dat dan? Waar meet u dat aan af? We zien nu dat er elke dag een paar Amerikanen worden doodgeschoten. Wat als dat ook met Nederlanders gebeurt?" Kamp kon daar echter alleen maar omheen draaien. Hij kon geen enkele maatstaf noemen. Hoe sterk de vraagsteller er ook op terugkwam. Hij was erg goed op dat punt. Conclusie is dat het sturen van soldaten naar de andere kant van de wereld verantwoord is, als de overheid zegt dat het verantwoord is. Net als het befaamde antwoord op de vraag "Waarom is dat zo?" : "Het is zo, omdat ik het zeg!" Aansluitend hierop is de vraag van enkele Kamerleden om de rapporten van de MIVD (vroegere BVD) te mogen zien waarop de regering heeft besloten om soldaten naar Irak te sturen. Iedereen weet nu ondertussen wel dat Bush en Blair in moeilijkheden zitten omdat het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat zij de acute gevaren van Irak / Hussein hebben overdreven. Er bestaat dus een kans, dat ook de NL politici hebben overdreven. Logische vraag van Kamerleden; "Laat de rapporten van de MIVD maar eens zien. De Kamer moet immers de regering controleren! Tot nu toe weigert Kamp deze rapporten te laten zien. Ook aan een vertrouwenscommissie! Hij stelt dat de Kamer niet de BIVD mag controleren. Maar dat is ook niet de vraag. De vraag is wat de regering met dat rapport gedaan heeft. Als er niets te verbergen is, waarom zou je dan de Kamer niet dat rapport laten lezen?Door zo te handelen, laadt Kamp automatisch een verdenking op zich. Wij zijn benieuwd hoe dit afloopt.

Ontwikkelingshulp privatiseren is wel echt nodig.

Door op 26 juli 2003 om 03:15 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We pleitten daarvoor in ons stukje van 24 juli. Op de eerste plaats omdat overheidshulp met belastinggeld immoreel is. Het kan nooit moreel zijn om geld van de één af te pakken om het aan de ander te geven. Los daarvan komt veel van dat geld ook nog op de verkeerde plaats terecht. Zwitserse bankrekeningen onder andere. En dan komt daar nog de fraude bovenop. Zoals bij een scholenproject in Indonesië, waar 900.000 euro aan fraude verdween. Maar de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne vindt dat niet zo erg. De NRC rapporteert vandaag over een vraaggesprek dat de krant met haar had, dat zij dat relativeert en zegt dat het "hooguit om 900.000 euro" gaat. www.nrc.nl Natuurlijk zal dat wel maar een klein deel van het totaalbedrag zijn. Maar dit is wel een portie die is als fraude aan het licht gekomen is. Hoeveel andere, dergelijke porties zijn er nog? In hetzelfde interview zegt Agnes immers dat de corruptie in Indonesië is een ,,geweldig probleem, dat tot in de haarvaten van de samenleving zit”. Als de minister al doet of die 900.000 euro niet zo erg is, hoe denken dan de lagere ambtenaren er over?Het geeft niet de indruk dat het immoreel verkregen belastinggeld goed wordt besteed. Laten we daarom blijven pleiten voor afschaffing van de (overheids)ontwikkelingshulp en tevens voor afschaffing van de handelsbelemmeringen voor die ontwikkelingslanden.

De EU rukt op!

Door op 25 juli 2003 om 12:05 | Reacties uitgeschakeld voor De EU rukt op! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ook al wordt in de media op dit moment de aandacht niet erg op de EU gevestigd, de verdere machtsconcentratie in Brussel gaat toch gewoon door. Zo zien we dat Italiaanse politici de definitieve goedkeuring van de nieuwe grondwet willen bespoedigen en nog dit jaar willen afronden. (Italië is tot 1 januari voorzitter). De Duitse ambassadeur bij de Eu waarschuwt tegen het heropenen van de discussies en is net als de meeste andere Europese landen bang dat dan de bereikte compromissen weer op losse schroeven komen te staan. En Frankrijk wil al helemaal niets wijzigen! Protesten van enkele landen, o.a. Ierland en Finland, klinken zwak. Van Nederland en België hoor je helemaal niets!Dus veel aandrang om de nieuwe grondwet er zo snel mogelijk door te persen. Israël vraagt de EU op een vergadering van ministers van Buitenlandse zaken in Brussel om zich meer met de conflicten in het Midden Oosten te bemoeien. De Europese ministers van Buitenlandse zaken tonen zich "blij verrast", net als ook hun Palestijnse collega. Minister van Ardenne (Ontwikkelingshulp) die minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) verving, noemde het zelfs een "doorbraak".Er komen nieuwe mogelijkheden voor onze politici. Meer macht naar Brussel. De Europese Commissie wil meer geld door het (weg)transport meer te belasten. Tolheffing via het "eurovignet". Men zegt dat het is om de infrastructuur te verbeteren en het fileprobleem te verkleinen. Maar tegelijkertijd wordt bepaald dat een deel van de buit ook aan andere, gerelateerde, projecten zoals milieu en de concurrenten van het wegtransport (spoorwegen) gegeven kan worden. Bovendien moet natuurlijk een deel worden afgeroomd om de ambtenaren en het controleapparaat hiervoor te financierenOm te beginnen vallen alleen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton onder de regeling. Iedereen die even nadenkt weet echter dat deze beperking straks zal worden afgebouwd totdat het voor alle auto’s geldt. Zodra dit "politiek haalbaar" is! Het is ook duidelijk dat dat geld ergens vandaan moet komen. De kosten van het vervoer stijgen, de producten worden duurder, de consument moet meer betalen voor alles wat hij nodig heeft. Deze paar voorbeelden tonen aan dat, ook al is het vakantietijd, uw vrijheid verder wordt uitgekold. Voor meer informatie over dergelijke ontwikkelingen zie de site van FREE EUROPE www.free-europe.org Zie ook het vandaag geplaatste uitstekende artikel van Hans Labohm:"Eurosclerose’: het taaie ongerief" op site van het Libertarisch Centrum:www.libertarian.nl

"Cultuur" is erger dan ik dacht.

Door op 25 juli 2003 om 09:44 | Reacties uitgeschakeld voor "Cultuur" is erger dan ik dacht. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Enkele dagen geleden, 21 juli, in het stukje "Natuurlijk is de recessie over" schreef ik over de geldverspilling voor "cultuur". De 60.000 euro van één enkele gemeente, voor één van haar vele cultuurprojecten was slechts een voorbeeld. Bedragen die verspild worden vanuit ministeries zijn vele malen groter. Een voorbeeld:De NRC publiceert dat de Staatssecretarissen Van der Laan van Cultuur en Nicolaï van Buitenlandse Zaken, 831.893 euro beschikbaar stellen voor <I>internationale</I> cultuurprojecten. Nederland is kennelijk te klein om de cultuurdrang van politici te bevredigen! Projecten worden gesteund die <I>iets nieuws toevoegen aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur</I>. U begrijpt dat dit belangrijk is! Het geld komt uit een "pot" HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerking) zegt de NRC. Ik denk echter dat het uit uw belastinggeld komt. Voor 2003 zit er "ruim 11 miljoen" in die pot. En wat er "homogeen" is, kan ik u nog niet vertellen. Eén van de resultaten zal zijn "een retrospectief van 20 Nederlandse films" dat reist [met wie?] vanaf Los Angeles langs cinematheken [??? Staat niet Koenen-Endepols] in de VS en Canada. Een ander deel. 334.193 euro [voor het gemak 735.000 oude guldens] is ten behoeve van het behoud van het gemeenschappelijk Nederlands/Ghanees cultureel erfgoed in Elmina. Geweldig toch!? Een ander deel,147.000 euro gaat naar het Dutch Jazz Connection voor het impulsproject circuitvorming voor Nederlandse Jazz in het buitenland. Toch ook geweldig? Iedereen die door bezuinigingen minder zorg krijgt, zal met deze wetenschap daar nu beter in berusten! Wel, dit zal u een beeld geven wat er met uw belastinggeld gebeurt. Waarschijnlijk betaalt u uw belasting nu met veel meer plezier. Of niet? Wij blijven van mening dat het Ministerie van Cultuur gesloten moet worden en al het belastinggeld teruggegeven moet worden aan de betalers.

2004 Het Jaar van Richard Cobden

Door op 25 juli 2003 om 03:05 | Reacties uitgeschakeld voor 2004 Het Jaar van Richard Cobden |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In 2004 is het 200 jaar geleden dat Richard Cobden in Manchester geboren is. Daarom hebben LIBERTARIAN INTERNATIONAL< LIBERTARIAN ALLIANCE en het LIBERTARISCH CENTRUM besloten om 2004 uit te roepen tot HET JAAT VAN RICHARD COBDEN. Richard Cobden heeft een belangrijke bijdrage geleverd om tot een vrije markt te komen. Net als ook zijn tijdgenoot Frederic Bastiat. Over de hiermee in verband staande acties hopen we u tijdig te kunnen informeren.Mocht u zelf al ideeën, wensen, commentaren hebben, laat ons die dan weten. Onder andere zullen we op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING Convention, (die in Nederland zal plaats vinden) speciale aandacht aan Richard Cobden wijden. Over Cobden kun je een heel goed artikel vinden op de site van L I ( 9 april 2003):"RICHARD COBDEN, Creator of the Free Market" by John ChodesZie: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art149