Drugs legaliseren?

Door op 10 oktober 2003 om 10:25 | 8 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Uit een enquête onder de rechterlijke macht bleek dat 75 % van de rechters voorstander is om softdrugs te legaliseren. En 25 % wil zelfs ook harddrugs legaliseren. Dat zou een teken voor de overheid moeten zijn om dat eens echt serieus te overwegen. Maar dat gebeurt niet.Daar zijn (minstens) twee redenen voor:1. Door het verbod op drugsgebruik, en dus de fabricage en de handel, heeft de overheid een machtsmiddel om allerlei controles op de burgers uit te oefenen.2. Datzelfde geldt voor politici in andere landen, en die houden elkaar aan afspraken om de verboden te handhaven. Zo wordt het eerste punt zwaar versterkt. Verschillende personen in de media beweerden dat de rechters tot die uitspraak gekomen zijn, omdat er zoveel drugsgevallen zijn, dat ze de hele rechtsgang verstoren.Dit zou een praktische reden zijn. Door de politici weer eenvoudig te pareren door te zeggen dat er dan maar wat meer geld in de controle en dergelijke gestopt moet worden. De enige juiste manier om drugs te legaliseren, ontlegaliseren, is op morele gronden. Namelijk het (libertarische) uitgangspunt dat IEDER mens recht heeft op zijn eigen leven, en dus ook zelf moet kunnen bepalen wat hij/zij wel of niet eet, dringt, snuift of wat dan ook. Alleen op basis van dit morele argument zouden de rechters de overheid moeten overtuigen dat die overheid immoreel bezig is met haar inbreuk op de vrijheid van ieder persoon.Daardoor is de overheid de bron van een groot deel van de misdaad._*_*_*_Meer over drugs o.a. op:www.libertarian.nl Voor de overeenkomst met "roken" zie ook: www.forces-nl.org

Suiker in NL drie keer de wereldmarktprijs!

Door op 09 oktober 2003 om 12:33 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Uiteraard ziet de "suikerindustrie" dus niets in het plan om de suikermarkt te liberaliseren. Dat zou u toch ook niet als u een product leverde dat door de overheid een monopolie kreeg? Toch begint, te langzaam, het libertarische begrip door te dringen, dat al die beschermingsmaatregelen slechts een bepaalde groep mensen bevoordelen, ten koste van alle anderen. Die anderen zijn niet alleen de arme boeren in de ontwikkelingslanden, maar ook ALLE consumenten. Alle consumenten moeten voor alles waar suiker in verwerkt is, te veel betalen. Allemaal geld dat ze niet kunnen besteden aan andere zaken. Er wordt nu geklungeld, ook in EU verband, om de bescherming een beetje af te zwakken door minder te laten exporteren of door de minimum prijs (door de overheid opgelegd) een beetje te verlagen.Het is allemaal immoreel machtsmisbruik ten koste van de armste mensen.

Winkeldiefstal is ook stelen.

Door op 09 oktober 2003 om 12:24 | 38 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een vrouw steelt bier en hondenvoer in een supermarkt. Personeelsleden achtervolgen haar en houden haar aan. Dit gaat gepaard met geweld. De vouw overlijdt later aan de gevolgen van dat geweld. Ieder weldenkend mens zal dit afschuwelijk vinden. Iemand zodanig verwonden dat zij sterft voor het stelen van een blikje bier, is natuurlijk excessief, en had niet mogen gebeuren. De vrouw heeft echter wel gestolen. Zij pakte het eigendom van een ander. Een duidelijk geval van initiëren van geweld. Om dit te herstellen wordt ook in een libertarische maatschappij het gebruik van geweld geaccepteerd. Alles om het recht weer te herstellen. Daarbij wordt er van uitgegaan dat niet meer geweld gebruikt moet worden dan nodig om de toestand weer tot normaal terug te brengen. Geen slaan of trappen voor straf. Het probleem is echter dat door de emotionele toestand waarin dit plaats vindt, de objectieve grensbepaling heel moeilijk is. Een overreactie kan eenvoudig optreden.En dat hoort een dief te weten. Door de agressieve daad, stelt hij/zij zich bloot aan de (over)reacties van eigenaar. Dit wordt nog versterkt als die eigenaar zich door de politie/overheid verlaten weet. Die doen niets als de prijs van het gestolene "te laag" is, en onvoldoende als de prijs hoog genoeg is. Iets dat winkeldieven heel goed weten. Een dief niet vervolgen en de schade niet laten herstellen, is een grote fout die de rechteloosheid stimuleert, en daardoor het recht in eigen hand nemen. Doordat de overheid haar primaire (enige echte) taak zo slecht vervult, krijgen we in de samenleving steeds meer misdaad en zullen excessen als hier beschreven blijven optreden. Op de site zijn uitgebreidere beschouwingen over eigendomsrechten en bescherming daarvan te vinden. Zie onder andere:www.libertarian.nl P.S. Waartoe bruut geweld kan leiden is te lezen in een artikel op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL over Noord Korea:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art414

Openings bijeenkomst Frédéric Bastiat Stichting

Door op 09 oktober 2003 om 05:22 | Reacties uitgeschakeld voor Openings bijeenkomst Frédéric Bastiat Stichting |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op woensdag 19 november aanstaande.Paul Cliteur zal een lezing geven over de proliferatie van grondrechten. Programma:19.30 uur: Zaal open 19.55 uur: Welkomstwoord door René van Wissen, voorzitter Bastiat Stichting 20.00 uur: Lezing Paul Cliteur 20.30 uur: Vragen en discussie 21.00 uur: Borrel in CREA Cafi 22.00 uur: Einde bijeenkomst Locatie: Stichting CREA, Turfdraagsterpad 17, Amsterdam (vlak bij de UvA) Bereikbaarheid: CREA is het handigst te bereiken met tramlijn: 4, 9, 16, 20, 24 of 25 vanaf Amsterdam Centraal Station. Het aantal plaatsen voor de bijeenkomst is beperkt, dus als u verzekerd wilt zijn van een plaats geeft u zich dan zo snel mogelijk op via info@bastiatstichting.nl. Consumpties zijn voor eigen rekening. De toegang is gratis.

Schwartzenegger is het dus geworden!

Door op 08 oktober 2003 om 10:45 | Reacties uitgeschakeld voor Schwartzenegger is het dus geworden! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een soort "American dream"! Van straatarme Oostenrijkse immigrant tot miljonair tot Governor van Californië. Met (voor zover nu bekend) een meerderheid van 54 % tegen 46 % voor de zittende Governor die nu naar huis gestuurd wordt. Het is wel positief dat een politicus die het slecht doet, ontslagen kan worden. Toch geeft het te denken dat er bij deze, en andere verkiezingen, geld altijd een heel grote rol speelt.De ontslagprocedure kwam pas goed op gang toen een miljonair, die waarschijnlijk zelf Governor wilde worden, er $ 1,7 miljoen tegen aan smeet. Toen Schwartzenegger mee ging doen, moest in zijn campagne ook veel geïnvesteerd worden. Schattingen zeggen dat er minimaal $ 21,5 voor is opgehaald, waarvan $ 10 van Arnold zelf. (Dat is overigens "maar" een derde van zijn beloning voor zijn rol in Terminator 3!) Waar Schwartzenegger principieel voor staat, is de meeste mensen nog een groot raadsel. Hij heeft vooral beloofd dat hij de troep gaat opruimen. De Republikeinen zijn hem gaan steunen toen bleek dat ze met hem een goede kans zouden maken. Vooral door zijn grote bekendheid! Wat er echt gaat gebeuren zullen we na zijn aantreden op uiterlijk 15 november wel merken. Dan zullen zijn volgende ambities, President van de Verenigde Staten, ook meer duidelijk worden.

Verkiezingen in Californië

Door op 07 oktober 2003 om 09:37 | Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen in Californië |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag zijn de verkiezingen voor de vervanging van de Governor in Californië. Er zijn zoveel mensen die Gray Davis een slecht bestuurder vinden, dat ze besloten te trachten hem te vervangen. Men heeft het gepresteerd om daar verkiezingen voor uit te schrijven. De overwinning schijnt vooral te gaan tussen Davis, en Arnold Schwartzenegger. Deze laatste heeft zo’n grote kans doordat hij als filmster zo bekend is. Uit zijn uitlatingen tot nu toe kunnen we tenminste niet concluderen dat hij een groot bestuurder zal worden. Maar je kunt nooit weten welke invloed hij eventueel kan hebben. Als hij dit wint, is een volgende stap misschien het presidentschap van de Verenigde Staten! Maar eigenlijk is interessanter om te leren hoeveel stemmen iemand krijgt die meedingt met een echt objectivistisch programma. Dat doet, zoals we reeds eerder vermeldden, Logan Clement. Hij is zowat de enige van de 135 kandidaten die stelt dat niet de overheid de problemen moet oplossen, maar dat de overheid het probleem is. Zijn hoofdpunten zijn:– Zorg voor een economische opbloei door het afschaffen van belastingen en regels waar ook maar enigszins mogelijk.– Verminder de overheidsuitgaven met minimaal 50 %– Privé scholen voor alle kinderen Meer (kort maar interessant samengevat) gegevens over de specifieke plannen voor: ECONOMY, EDUCATION, WELFARE, TRAFFIC JAMS, ENVIRONMENT, GOVERNMENT DEBT, ILLEGAL ALIENS, CRIME, HOUSING, staan in het artikel over deze verkiezingen op LIBERTARIAN INTERNATIONAL site op 6 oktober: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art412 P.S. Het schijnt dat de "officiële" kandidaat van de Libertarische Partij, Ned Roscoe, zich al realiseert dat hij heel weinig kans heeft doordat de media alles concentreren op de wedstrijd Davis – Schwartzenegger.

Tweede Kamer wil blijven discrimineren.

Door op 07 oktober 2003 om 01:06 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Zij willen "positieve discriminatie" handhaven. Met uitzondering van de VVD, die een voorstel tot afschaffing van die wetten indiende. Positieve discriminatie is gewoon discriminatie. Het is onderscheid maken, waarbij de ene mens wordt bevoordeeld, en de andere dus benadeeld, om de één of andere reden. Meestal om redenen die niet essentieel zijn voor het vervullen van een bepaalde taak. Niet de beste persoon krijgt dan de betrekking, maar degene die toevallig vrouw is, of allochtoon, of klein is, of blond, of wat dan ook. Het libertarisme heeft geen bezwaar tegen discriminatie tussen privé personen onderling. Iedereen is vrij om te kiezen met wie hij/zij wel/niet wil samenwerken.Maar dat geldt natuurlijk niet voor een overheid(instelling). Daardoor horen alle mensen gelijk behandeld te worden, en moet de keuze voor een baan gemaakt worden op het enige relevante argument: Bekwaamheid. Jammer dat Ruud Luchtenveld (VVD) het afschaffen van die discriminatie verdedigde met het argument "dat het niet meer nodig" is. Hij had het beter op principiële doen met het argument dat het immoreel is. Veel en uitgebreider beschouwingen vindt u op de site van het LIBERTARISCH CENTRUM:www.libertarian.nl Of op het nieuwe VRIJBRIEF Archief:www.libertarian.nl

Overheid houdt woningnood in stand.

Door op 06 oktober 2003 om 09:02 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bouwbedrijf Van Hemert heeft volgens BNdeStem (2 oct.) in de gemeente Rucphen 4,5 ha grond al 20 jaar ter beschikking en wil daar nu 35 woningen op bouwen.In een gemeente waar 900 mensen op een wachtlijst staan om een woning ter beschikking te krijgen! Maar dat mag niet. Omdat "er is geen bouwcontingent voor". Dat wil zeggen dat de overheid bepaalt dat er maar een, door haar te bepalen, hoeveelheid woningen gebouwd mag worden. Maar op die manier houden ze de schaaste aan woningen in stand en kan de overheid haar macht en baantjes in stand houden. Diezelfde overheid die nu belooft dat er 400.000 woningen meer gebouwd zullen gaan worden. Dit is eigenlijk een compleet gekkenhuis. Het hoeft de overheid, de belastingbetaler, geen cent te kosten. Laat van Hemert die woningen bouwen, laat hem zijn eigen risico lopen, en laat hem 35 stellen gelukkig maken. De woningnood zou er weer een fractie kleiner door worden. En doordat er vele "van Hemerts" zijn, misschien wel helemaal verdwijnen.

Genadeloos zegeviert Koning Voetbal weer.

Door op 06 oktober 2003 om 06:48 | Reacties uitgeschakeld voor Genadeloos zegeviert Koning Voetbal weer. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het volk moet bezuinigen op zorg en andere noodzakelijke zaken. Maar Koning Voetbal pakt in Arnhem weer 30 miljoen belastinggeld om te voetballen. Typerend vond ik de opmerking van een scheepsbouwer die werkeloos wordt omdat de werf vd Giessen de Noord dicht gaat.Hij zei:"Waren we maar een voetbalclub, dan kregen we wel geld van de overheid." In wat voor soort land leven we eigenlijk?

Verboden te wonen

Door op 05 oktober 2003 om 11:36 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Onder deze kop stond in de NRC een hoofdartikel dat duidelijk aangaf hoe de woningnood bewust door de overheid wordt veroorzaakt. Al weer door al die wetten, regels, beperkingen, voorschriften die de overheid die fijne "macht" geven om over ons te beslissen. Weer een bijna ongelooflijk verhaal over vakantiehuizen:In een groot aantal vakantiehuizen mogen de eigenaren niet het hele jaar wonen. Ze mogen wél permanent bewoond worden door "anderen dan de eigenaar"! Echt waar! Het staat zo letterlijk in de NRC.Waar gaat het nu om? Om de eigenaar te pesten? Te misgunnen dat hij daar woont? Het maakt toch helemaal niets uit wie er iets bewoont? Het gevolg is echter dat een groot aantal eigenaren van vakantiewoningen gedwongen worden om een andere woning als formeel definitief adres aan te houden. Die woning is niet beschikbaar voor de woningmarkt, staat een groot deel van het jaar leeg, en woningzoekenden krijgen geen woning. Door met die flauwe kul op te houden, en mensen te laten wonen waar ze willen, zouden op korte termijn een paar honderd woningen ter beschikking kunnen komen. Hoef je verder helemaal niets aan te doen. Vrijheid werkt!