Verkiezingen in Californië

Door op 07 oktober 2003 om 09:37 | Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen in Californië |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag zijn de verkiezingen voor de vervanging van de Governor in Californië. Er zijn zoveel mensen die Gray Davis een slecht bestuurder vinden, dat ze besloten te trachten hem te vervangen. Men heeft het gepresteerd om daar verkiezingen voor uit te schrijven. De overwinning schijnt vooral te gaan tussen Davis, en Arnold Schwartzenegger. Deze laatste heeft zo’n grote kans doordat hij als filmster zo bekend is. Uit zijn uitlatingen tot nu toe kunnen we tenminste niet concluderen dat hij een groot bestuurder zal worden. Maar je kunt nooit weten welke invloed hij eventueel kan hebben. Als hij dit wint, is een volgende stap misschien het presidentschap van de Verenigde Staten! Maar eigenlijk is interessanter om te leren hoeveel stemmen iemand krijgt die meedingt met een echt objectivistisch programma. Dat doet, zoals we reeds eerder vermeldden, Logan Clement. Hij is zowat de enige van de 135 kandidaten die stelt dat niet de overheid de problemen moet oplossen, maar dat de overheid het probleem is. Zijn hoofdpunten zijn:– Zorg voor een economische opbloei door het afschaffen van belastingen en regels waar ook maar enigszins mogelijk.– Verminder de overheidsuitgaven met minimaal 50 %– Privé scholen voor alle kinderen Meer (kort maar interessant samengevat) gegevens over de specifieke plannen voor: ECONOMY, EDUCATION, WELFARE, TRAFFIC JAMS, ENVIRONMENT, GOVERNMENT DEBT, ILLEGAL ALIENS, CRIME, HOUSING, staan in het artikel over deze verkiezingen op LIBERTARIAN INTERNATIONAL site op 6 oktober: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art412 P.S. Het schijnt dat de "officiële" kandidaat van de Libertarische Partij, Ned Roscoe, zich al realiseert dat hij heel weinig kans heeft doordat de media alles concentreren op de wedstrijd Davis – Schwartzenegger.

Tweede Kamer wil blijven discrimineren.

Door op 07 oktober 2003 om 01:06 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Zij willen "positieve discriminatie" handhaven. Met uitzondering van de VVD, die een voorstel tot afschaffing van die wetten indiende. Positieve discriminatie is gewoon discriminatie. Het is onderscheid maken, waarbij de ene mens wordt bevoordeeld, en de andere dus benadeeld, om de één of andere reden. Meestal om redenen die niet essentieel zijn voor het vervullen van een bepaalde taak. Niet de beste persoon krijgt dan de betrekking, maar degene die toevallig vrouw is, of allochtoon, of klein is, of blond, of wat dan ook. Het libertarisme heeft geen bezwaar tegen discriminatie tussen privé personen onderling. Iedereen is vrij om te kiezen met wie hij/zij wel/niet wil samenwerken.Maar dat geldt natuurlijk niet voor een overheid(instelling). Daardoor horen alle mensen gelijk behandeld te worden, en moet de keuze voor een baan gemaakt worden op het enige relevante argument: Bekwaamheid. Jammer dat Ruud Luchtenveld (VVD) het afschaffen van die discriminatie verdedigde met het argument "dat het niet meer nodig" is. Hij had het beter op principiële doen met het argument dat het immoreel is. Veel en uitgebreider beschouwingen vindt u op de site van het LIBERTARISCH CENTRUM:www.libertarian.nl Of op het nieuwe VRIJBRIEF Archief:www.libertarian.nl

Overheid houdt woningnood in stand.

Door op 06 oktober 2003 om 09:02 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bouwbedrijf Van Hemert heeft volgens BNdeStem (2 oct.) in de gemeente Rucphen 4,5 ha grond al 20 jaar ter beschikking en wil daar nu 35 woningen op bouwen.In een gemeente waar 900 mensen op een wachtlijst staan om een woning ter beschikking te krijgen! Maar dat mag niet. Omdat "er is geen bouwcontingent voor". Dat wil zeggen dat de overheid bepaalt dat er maar een, door haar te bepalen, hoeveelheid woningen gebouwd mag worden. Maar op die manier houden ze de schaaste aan woningen in stand en kan de overheid haar macht en baantjes in stand houden. Diezelfde overheid die nu belooft dat er 400.000 woningen meer gebouwd zullen gaan worden. Dit is eigenlijk een compleet gekkenhuis. Het hoeft de overheid, de belastingbetaler, geen cent te kosten. Laat van Hemert die woningen bouwen, laat hem zijn eigen risico lopen, en laat hem 35 stellen gelukkig maken. De woningnood zou er weer een fractie kleiner door worden. En doordat er vele "van Hemerts" zijn, misschien wel helemaal verdwijnen.

Genadeloos zegeviert Koning Voetbal weer.

Door op 06 oktober 2003 om 06:48 | Reacties uitgeschakeld voor Genadeloos zegeviert Koning Voetbal weer. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het volk moet bezuinigen op zorg en andere noodzakelijke zaken. Maar Koning Voetbal pakt in Arnhem weer 30 miljoen belastinggeld om te voetballen. Typerend vond ik de opmerking van een scheepsbouwer die werkeloos wordt omdat de werf vd Giessen de Noord dicht gaat.Hij zei:"Waren we maar een voetbalclub, dan kregen we wel geld van de overheid." In wat voor soort land leven we eigenlijk?

Verboden te wonen

Door op 05 oktober 2003 om 11:36 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Onder deze kop stond in de NRC een hoofdartikel dat duidelijk aangaf hoe de woningnood bewust door de overheid wordt veroorzaakt. Al weer door al die wetten, regels, beperkingen, voorschriften die de overheid die fijne "macht" geven om over ons te beslissen. Weer een bijna ongelooflijk verhaal over vakantiehuizen:In een groot aantal vakantiehuizen mogen de eigenaren niet het hele jaar wonen. Ze mogen wél permanent bewoond worden door "anderen dan de eigenaar"! Echt waar! Het staat zo letterlijk in de NRC.Waar gaat het nu om? Om de eigenaar te pesten? Te misgunnen dat hij daar woont? Het maakt toch helemaal niets uit wie er iets bewoont? Het gevolg is echter dat een groot aantal eigenaren van vakantiewoningen gedwongen worden om een andere woning als formeel definitief adres aan te houden. Die woning is niet beschikbaar voor de woningmarkt, staat een groot deel van het jaar leeg, en woningzoekenden krijgen geen woning. Door met die flauwe kul op te houden, en mensen te laten wonen waar ze willen, zouden op korte termijn een paar honderd woningen ter beschikking kunnen komen. Hoef je verder helemaal niets aan te doen. Vrijheid werkt!

EU Grondwet: Verhofstadt super collectivist.

Door op 05 oktober 2003 om 11:23 | Reacties uitgeschakeld voor EU Grondwet: Verhofstadt super collectivist. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Gisteren zijn in Rome de eerste kaarten neergelegd door de spelers van het politieke spel over de macht (en baantjes) in de toekomstige EU. De vorige week heeft de NL Balkenende weer gezegd dat je niet mag vragen “wat de staat voor jou kan doen, maar wat jij voor de staat kunt doen”. Een oude John Kennedy kreet waarmee bedoeld is dat de belangen van alle anderen in je staat boven jouw eigen belangen gaan. De Belgische Verhofstadt doet daar nu nog een schepje bovenop. Hij heeft gisteren in Rome opgeroepen “om de nationale belangen opzij te zetten voor het Europese belang”. Hetgeen dus betekent dat de belangen van alle andere landen gaan boven het belang van je eigen land. Eerst moet je dus de belangen van alle Nederlanders (Belgen, etc) laten voorgaan, en dan nog daaroverheen bedenken of al die 24 andere landen niet moeten voorgaan. Dit is een erkenning door politici van de minachting voor ieder individu, verpakt in idealistische taal. P.S. bij monde van de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Michel heeft België zich al zo goed als akkoord verklaard met de concept EU grondwet. Hij stelde dat er geen beter compromis denkbaar is dan het geproduceerde stuk.

Vandaag begint geritsel EU Grondwet.

Door op 04 oktober 2003 om 11:23 | Reacties uitgeschakeld voor Vandaag begint geritsel EU Grondwet. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag beginnen in Rome de vergaderingen van de 25 landen van de EU over de nieuwe machtsverdeling. Zou het toeval zijn dat die beginnen op "dierendag"? Want alle deelnemende staatshoofden zijn, net als de dieren, allemaal gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere!!Er zijn de grote (belangrijke) jongens die de dienst uitmaken, en er zijn de "dwergen" waarvan (zoals Chirac zei) men zich niet veel moet aantrekken. De essentie van het spel is echter dat elk van die 25 presidenten straks tegen hun kiezers kunnen beweren dat zij een overwinning behaald hebben, en dat de wensen van hun kiezers vervuld zullen worden. Slechts één voorbeeld: Vanuit de meeste landen, waaronder Nederland, hebben bezwaren tegen het huidige voorstel van de "vaste voorzitter". Het vervangen van de zittingstermijn van 5 jaar, in 2 x 2 ½ jaar (dat is toch 5 ???) is nog niet genoeg. Er zal dus wel een "andere" formulering komen. Ook iets met minder macht voor die voorzitter. Maar de essentie is dat er iets dergelijks wél zal komen, en dan wordt die macht over een paar jaar er gewoon aan toegevoegd. Een aantal wil graag dat het woord "christelijk" in de grondwet genoemd wordt. Dat is iets wat helemaal niets voorstelt, maar waar wel een paar presidenten als "resultaat" mee naar huis gestuurd kunnen worden. Behalve de hoofdpunten die in het nieuws komen, zijn er nog 269 bladzijden in het, in leer gebonden, concept dat straks onze toekomst gaat bepalen. Begin maar al vast te studeren, dan kunt u op het referendum deskundig NEE stemmen. Blijft u ook oriënteren op de FREE EUROPE site: www.free-europe.org

“Bezuinigingen” van de politiek!

Door op 03 oktober 2003 om 06:12 | Reacties uitgeschakeld voor “Bezuinigingen” van de politiek! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Meer geld voor politieke partijen Aschwin schrijft ons: DEN HAAG – De landelijke politieke partijen krijgen meer geld te verdelen. Is er nu nog 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar, straks wordt dat 15 miljoen. Dat heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. De subsidie wordt in de toekomst mede afhankelijk van het aantal leden dat een partij heeft. Nu krijgen partijen nog geld op grond van het aantal kamerzetels. Verder worden de regels voor de besteding van het geld soepeler. Partijen mogen de subsidie ook gaan gebruiken voor verkiezingscampagnes en werving. De ruimte voor giften en sponsoring wordt daarentegen beperkt. Partijen hoeven nu alleen giften boven 4500 euro openbaar te maken. Dat wordt straks 2000 euro, als het aan Remkes ligt. ——Los van het feit dat dit in strijd is met alle fatsoen gedurende bezuinigingen op de zorg en dergelijke, wijzen we ook nog eens op de immoraliteit. Je belastinggeld wordt op die manier gebruikt voor propaganda voor zaken waar je het niet mee eens bent!

Free State Project kiest New Hampshire!

Door op 02 oktober 2003 om 12:15 | Reacties uitgeschakeld voor Free State Project kiest New Hampshire! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het Amerikaanse project FSP heeft gisteren een belangrijke stap voorwaarts gemaakt. De opzet van dit project is om in een bepaalde staat zoveel libertariërs te krijgen, dat ze gewoon via het legale systeem naar een minimale staat toe kunnen kiezen. Daarvoor denken ze 20.000 personen nodig te hebben. De eerste stap was om meer dan 5000 geïnteresseerden te vinden, en ondertussen te studeren welke staat het meest in aanmerking zou komen. Op dat moment zou dan gekozen worden welke staat het doel wordt. Deze fase is dus nu afgesloten, gekozen is voor New Hampshire. Het persbulletin hierover kunt u vinden op:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art406 In Europa loopt een dergelijk project: "European Freestate Project", EFP.Meer hierover op deze HUBlog: 29 juni en 3 augustus, of op de site:www.eu In deze groep wordt ook bestudeerd of een vrije "provincie", of vrije stad ook tot de mogelijkheden behoort. OP de site van EFP kun je inschrijven om in de (interessant) mailings te worden opgenomen. Interessant om deze aanpak te hebben naast de acties van FREE EUROPE, www.free-europe.org

Onbetrouwbare politici ritselen over EU grondwet.

Door op 02 oktober 2003 om 10:38 | Reacties uitgeschakeld voor Onbetrouwbare politici ritselen over EU grondwet. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Uit enkele artikelen in de NRC van afgelopen maandag blijkt dat het standpunt van de NL-regering over de EU grondwet al vast ligt. De VVD wil nog steeds proberen een Commissaris met stemrecht te krijgen. Het CDA zal daar geen halszaak van maken. Een spek en bonen commissaris is beter dan geen commissaris. Het CDA dringt nu echter al aan dat haar "coalitie-partner" (de VVD) zich naar het standpunt van de regering moet voegen. De VVD is niet vrij om daar tegen te stemmen. En ook mogen ze voor het referendum de kiezers niet adviseren om NEE te stemmen. Wat blijft er dan nog over om individueel te kiezen? De manipulatie van de kiezer is al volop begonnen. Nu duidelijk blijkt dat Nederland per inwoner twee keer zoveel betaalt als nummer twee, gaat de Staatssecretaris stoer doen. Dat moet ophouden! (Let wel, dit loopt al jaren zo!) En als wisselgeld biedt hij dan aan dat Nederland zijn vetorecht zal prijsgeven!! Ieder verstandig mens weet nu al dat Nederland dus zijn vetorecht kwijt IS, en welk respijt die grootste betaler krijgt, (het braafste jongetje van de klas), moet je nog afwachten. Maar ook al stelt dat niets voor, het zal wel als een grote overwinning rondgebazuind worden. Er ligt voor FREE EUROPE nog een heel terrein braak.Zie www.free-europe.org