"Innovatie" loopt groot gevaar in Nederland.

Door op 29 augustus 2003 om 11:00 | Reacties uitgeschakeld voor "Innovatie" loopt groot gevaar in Nederland. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De overheid wil er zich intensief mee gaan bemoeien! En misschien weet u ondertussen al, dat alles waar de overheid zich mee bemoeit, het tegengestelde resultaat oplevert als dat wat de bedoeling was. Drie Ministers willen er zich intensief mee gaan bezighouden. Balkenende (de Premier zelf), Brinkhorst (EZ), en vd Hoeven (Onderwijs). Deze drie gaan plannen maken. Op 5 september gaan ze met vertegenwoordigers uit de (groot?) industrie het "InnovatiePlatform" vormen. De president Directeuren van Philips, Shell, ING zitten in de club. En nog een aantal anderen die we zo nodig eventueel later nog vermelden. De Directeur, G.Kleisterlee, van Philips heeft gisteren al op een seminar verklaard dat er maar één centrum voor innovatie mag komen in Nederland, en wel in Eindhoven! Eventueel uitgestrekt tot Aken en Leuven. Welke belangen zouden daar nu een rol spelen? Wie zou er profiteren van al het belastinggeld dat dan naar Eindhoven stroomt? Ik denk dat in ieder geval het belang van de belastingbetalende bakker Pietersen uit Den Helder niet aan te tonen is. In tegendeel, hij heeft er nadeel door. Want, als hij niet verplicht was om dat geld af te dragen, had hij zijn aandeel veel beter zelf kunnen gebruiken om een nieuwe mixer (of wat dan ook) te kopen en daardoor innovatief aan zijn eigen bedrijf te werken. En zoals Pietersen zijn er duizenden anderen. Ook hier weer zijn er zaken die "men" ziet, de grote poeha commissie, en de zaken die men "niet ziet", namelijk de over het hele land onmogelijk gemaakte duizenden kleine innovaties. Wil de overheid echt de innovatie stimuleren, dan moet ze zorgen dat allerlei belemmerende wetten voor nieuwe en groeiende bedrijven worden afgeschaft en dat de (ook kleine) ondernemer vrij baan krijgt.

Race tegen de machine!

Door op 29 augustus 2003 om 01:06 | Reacties uitgeschakeld voor Race tegen de machine! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bill Bonner schrijft vandaag in de "Daily Reckoning" over wat er in Amerika met het geld gebeurt.Omdat dit uiteraard ook grote invloed op de wereldeconomie zal hebben, willen we de uitkomsten van de overheidsmaatregelen nu aan u doorgeven.Misschien iets om over na te denken: *** The sum also rises: Increase in money supply: $3 billion per weekCost of Iraq adventure: $1 billion per weekU.S. federal deficits: $10 billion per weekU.S. current account deficit: $10 billion per week.It adds up!Gold soars $7… Dow sinks… Some recovery!***

Vrouwelijke Generaal

Door op 28 augustus 2003 om 11:44 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Minister Kamp van het ministerie van Oorlog heeft beloofd dat er over 7 á 8 jaar een vrouwelijke generaal het leger mag aanvoeren. Als tenminste de huidige vrouwelijke kolonels niet eerder weg gaan. Om dat in de hand te werken zullen bij de komende bezuinigingen geen vrouwen worden ontslagen. Alleen maar mannen! Heb je ooit zo duidelijk discriminatie zien toepassen? En dat nog wel door politici die zelf wetten maken tegen discriminatie. Hier geldt weer de regel dat de gewone burgers zich moeten houden aan wetten, maar de politici die zelf die wetten maken, staan daar boven. Dergelijke maatregelen zijn niet alleen slecht voor mannen, maar ook voor vrouwen. Vrouwen die nu iets bereiken, worden bekeken alsof dat niet komt door hun prestatie, maar door protectie. Dat is niet goed voor de echte emancipatie. Gedegen artikelen hierover vindt u op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL, onder andere van Wendy McElroy. Wendy is een echte libertarische feministe!

Het "gevaarlijke" Libertarisme.

Door op 28 augustus 2003 om 10:00 | Reacties uitgeschakeld voor Het "gevaarlijke" Libertarisme. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Peter Siebelt leverde een artikel waarin hij weer enkele tipjes oplicht van de sluier over de subsidie industrie met al haar onderlinge verbanden. In plaats van aan te tonen dat Siebelt onjuistheden vertelt, gaan de (vooral linkse) betrokkenen met vuil gooien. In ons stukje van gisteren (27 aug) hebben we de "protestanten" al uitgenodigd om met een tegenstak met feiten te komen.In plaats daarvan kregen we gewoon een aantal scheldwoorden over ons heen! Kennelijk wordt men bang dat de waarheid aan het licht komt.Een reactie van Albert Spits willen we u dan ook niet onthouden: "Het is wel frappant hoe men ons als een groot gevaar ziet. Natuurlijk is dat wel begrijpelijk, want hun ideeën en gedachtegoed liggen op de mestvaalt, dat blijkt wel uit hun taalgebruik. Veel (extreem)collectivisten zijn zeer gefrustreerd, omdat hun utopische staat niet is gerealiseerd, integendeel al hun voorbeelden zijn op niets uitgelopen en uitgedraaid op misère en wanhoop. Vandaar dat men probeert te behouden wat men nog heeft d.m.v., scheldkannodes, demonisering, geweld, dwang en onderdrukking. Hun aanvallen op onze websites en denkwijze zijn nooit inhoudelijk, maar worden alleen veroordeeld op basis van emoties. Vandaar dat men deze mensen als intellectueel bankroet moet beschouwen en we moeten doorgaan hun zienswijze te weerleggen met lachwekkende voorbeelden. We hoeven deze mensen niet te bekeren, want dit zijn politiek-religieuze fanaten, die nauwelijks tot niet voor reden vatbaar zijn. Waar wij ons op richten zijn normale en redelijk denkende mensen, die objectief onze filosofie kunnen beoordelen op basis van enerzijds huidige voorbeelden en anderzijds de mogelijkheden die het libertarisme kan hebben in de toekomst. "

Je zult maar "Spooren" heten!

Door op 28 augustus 2003 om 09:46 | Reacties uitgeschakeld voor Je zult maar "Spooren" heten! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Fons Spooren heeft slechte dingen gedaan. Het schijnt dat hij, terwijl hij wist dat hij besmet was met het HIV virus, (betaalde?) seks gehad heeft met anderen. Volledig afkeurenswaardig. Los van dat, schijnt hij dat ook nog met minderjarige (17,8 jarige ?) jongens gehad te hebben. Of dat een legaal "strafbaar" feit is, hangt af van de wetten die daarover bestaan. Dat is dus in handen van de rechters. Waar in de media-maatschappij geen rekening mee wordt gehouden, zijn de gevolgen van het optreden van die media in deze zaak voor zijn vrouw, kinderen en verdere familie.Je kunt geen krant openslaan, of Spooren staat met grote letters op de voorpagina. Bij elke radio en TZ uitzending hoor je zeven keer per dag en zeven dagen per week steeds maar weer dat Spooren foute dingen gedaan heeft en hoever nu de gerechtelijke procedure gevorderd is. Los van de vraag of dit wel of niet wettelijk geoorloofd moet zijn. Iedereen met de naam "Spooren" zal van af nu in de maatschappij dit "seksschandaal" met zich mee moeten dragen. Is er voor de media niets belangrijkers te vermelden? Of zijn er ergens verborgen belangen bij dit hele proces?

Een Russische Libertarische Partij

Door op 27 augustus 2003 om 07:22 | Reacties uitgeschakeld voor Een Russische Libertarische Partij |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Echt waar! Wie had 10 jaar of zelfs 5 jaar geleden durven dromendat dat er zo snel zou komen? Igor Souzdaltsev en Vladimir Didenko, waarmee we op de libertarische conventie in Vilnius afspraken zoveel mogelijk samen te werken, deelden mee dat de partij nu officieel is goedgekeurd. Op 7 December a.s. doen zij mee aan de verkiezingen voor het Parlement, de "Duma", waarvoor Vladimir Didenko de eerste libertarische candidaat zal zijn. Het "doel" van partij is officieel het creeren van een vrije markt maatschappij in Rusland We volgen deze ontwikkeling met grote belangstelling.

Parlementariërs op vakantie.

Door op 26 augustus 2003 om 11:59 | Reacties uitgeschakeld voor Parlementariërs op vakantie. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is altijd moeilijk om je in te houden om te zeggen "Dat heb ik je toch voorspeld" als zoiets inderdaad uitkomt. Zo schreven we in deze rubriek dat de reis van de Nederlandse fractievoorzitters naar de Antillen wél door zou gaan, ondanks dat de "premier", Mirna, hen niet wilde ontvangen. Sommige politici opperden dan ook zwakjes om maar niet te gaan. Maar de broer van de premier vond het toch wel beter dat ze maar kwamen. Denkend aan al die miljoenen Nederlandse euro’s die misschien in gevaar zouden kunnen komen. Dus zei hij tegen zijn zus, "Ach, geef die lui een handje" en dan is alles goed. Zo gebeurde. De politici kregen hun smoes en konden "naar eer een geweten" naar hun "overzeese gebiedsdelen" gaan.Daar aangekomen, gingen ze naar de ontvangst van de premier. Die liet hen eerst 10 minuten wachten (van het ervoor uitgetrokken half uur). Daarna kwam ze snel binnen, gaf de belangrijke Nederlanders een handje, (allemaal?) en zei toen dat ze zich verder maar moesten amuseren met de zon en het strand. Vakantie geslaagd.

De waarheid en de intolerantie!

Door op 26 augustus 2003 om 11:12 | Reacties uitgeschakeld voor De waarheid en de intolerantie! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit is (vertaald) de titel van een boek van David Kelley waarin hij probeert de verhoudingen tussen objectivisten onderling, en van objectivisten met libertariërs wat meer duidelijkheid te geven. Dit in vervolg op zijn verbanning door Leonard Peikoff uit het (volgens Peikoff) "echte" objectivisme. Ook in libertarische kringen kom je periodiek neigingen tot verbanning of afscheiding tegen. Zit in de aard van het beestje van zelfstandige individuen! Op zich niet zo erg. Zo staat er vandaag (26 aug.) een stuk van Peter Siebelt op de site dat aanleiding tot reacties geeft:www.libertarian.nlSiebelt reageert daarin op een aanval op zijn laatst verschenen boek: "ECO NOSTRA" door Hans de Bruin: www.libertarian.nl En daarop komen dan ook weer een aantal positieve en negatieve reacties. Reeds 25 jaar geleden spraken we met een aantal libertariërs af, om te proberen op een beschaafde manier met elkaar te discussiëren, en de waarheid te zoeken. "It is not important WHO is right, but WHAT is right". Ik heb me jaren geleden geërgerd aan de methodieken van (ook nog gesubsidieerde) organisaties als FOK en KAFKA omdat ze van die stomme conclusies trokken. Piet kent Jan, Jan kent Kees, Kees kent Henk enz, totdat Truus kent Anton, en die is een misdadiger. DUS Piet is ook een misdadiger. Toen ik voor het eerst (oppervlakkig) de publicaties van Peter Siebelt zag, kwam in eerste instantie ook de vraag bij me op of hier dezelfde procedures een rol speelden. Totdat ik serieuzer ging kijken en Peter hierover ondervroeg. Toen bleek, dat Peter voor al die connecties bewijzen had! En, (en dat is essentieel) dat het er niet om gaat of iemand iemand "kent" maar of iemand met iemand "samenwerkt" en/of dat men elkaar "financiert" (en dat dan nog meestal met geld van de belastingbetaler). En dat is een honderd procent andere situatie. In plaats van, zoals jammer genoeg gebeurt, ook het Libertarisch Centrum in de rechtse hoek te schoppen, zou het veel nuttiger zijn om Peter Siebelt uit te dagen om een bepaald concreet punt dan maar eens te bewijzen, of aan te tonen dat een bepaald punt niet waar is. Frappant is dat nog niemand van de uitgebreide geëxposeerde Eco Nostra het aangedurfd heeft om Siebelt een proces aan te doen!Als libertariërs zouden we het overigens geweldig vinden als of Siebelt, of een ander op dezelfde wijze, met bewijzen, het rechtse netwerk zou bloot leggen. Het libertarisme veroordeelt links en rechts beide op dezelfde gronden. Beide ontkennen namelijk de soevereiniteit van het individu. Terwijl in het libertarisme de eigen soevereiniteit centraal stelt.

Johan Norberg in Nederland.

Door op 25 augustus 2003 om 05:36 | Reacties uitgeschakeld voor Johan Norberg in Nederland. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 25 september 2003, Hooglandse Kerk LeidenAanvang 20.00 uur / Aanmelden noodzakelijk. Johan Norberg, de Zweedse auteur van de bestseller `Leve de globalisering’, zal op 25 september 2003 de Telderslezing verzorgen. Johan is een bekend libertarier die al op veel conventies heeft gesproken. Onder andere ook op de LI Spring conventie in Parijs in 2002 De jaarlijks door de Teldersstichting georganiseerde Telderslezing is bedoeld om het maatschappelijk debat in Nederland te prikkelen met verdiepende liberale denkbeelden en inzichten van een gezaghebbend wetenschapper of politicus. In `Leve de globalisering’ weerlegt Norberg de standpunten en het doemdenken van de antiglobaliseringsbeweging die beweert dat vrije handel de ongelijkheid in de wereld vergroot, dat economische groei het milieu schaadt, dat multinationals de lonen laag houden, en dat vrije financiële markten crises veroorzaken. Allemaal fabels, aldus Norberg: van de vrije markt profiteert arm en rijk. Alleen in landen met een gesloten economie is de misère toegenomen. Niet de globalisering is dus een probleem, maar het gebrek aan globalisering. Zijn Telderslezing zal gaan over de relatie tussen globalisering, ontwikkelingssamenwerking en migratie. U kunt zich voor de lezing onder vermelding van naam, adres, telefoon- en/of faxnummer en eventueel organisatie per brief of fax aanmelden bij de Teldersstichting of via info@teldersstichting.nl. Reserveer al vast de datum!!

"Neo – conservatieven".

Door op 25 augustus 2003 om 01:00 | Reacties uitgeschakeld voor "Neo – conservatieven". |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Met termen als neo-conservatief, neo-libertarisch, paleo-libertarisch en dergelijke heb ik altijd problemen. Problemen door (voor mij althans) onduidelijkheid. Maar kennelijk ben ik niet de enige. Ron Paul, de congressman van Mexico heeft onlangs een uitstekende toespraak gehouden over neo-conservatieven. Hij komt daarin tot de conclusie dat personen die beweren neo-conservatief te zijn, niet "neo" en ook niet "conservatief" zijn! Het is een toespraak die het waard is om in zijn geheel gelezen te worden, vooral omdat ze een duidelijk beeld geeft over hedendaagse stromingen. Niet alleen in Amerika. Je kunt echter ook een korter uittreksel lezen op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL op NEWS dd. 23 aug. : Neo-Conservatives: NOT "neo" and NOT "conservative": “Neo-conned”www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art353 Het "Libertarisme" is een duidelijke politieke filosofie. Simpel gezegd de 100 – 100 positie op de Nolan-quiz. Daarom is het nut van termen als neo en paleo libertariërs erg betrekkelijk. Hetgeen niet wegneemt, dat als iemand het er op een detailpunt niet honderd procent mee eens is, hij toch dicht genoeg erbij kan zijn om hem/haar niet "uit de beweging te stoten. We kunnen het best eens zijn met de uitspraak van David Friedman (anarchist) dat er geen twee libertariërs over alles precies hetzelfde denken, en "I am not one of them!"