Humor: Antillen

Door op 02 september 2003 om 12:08 | Reacties uitgeschakeld voor Humor: Antillen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vlak nadat we het vorige stukje geplaatst hadden, ontvingen we de volgende mededeling: The government of Curaçao announced today that it is changing its emblem toa condom because it more clearly reflects the government’s political stance. A condom stands up to inflation, halts production, destroys the next generation, protects a bunch of pricks, and gives you a sense of security while you’re actually being screwed.

Antillen in grote chaos hebben "recht" op hulp.

Door op 02 september 2003 om 11:51 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Uit de berichten en uitspraken van de Nederlandse politici blijkt dat het op de Antillen een grote chaos is. Dit is dan ook een volgende mogelijkheid voor deze politici om weer macht naar zich toe te trekken. Het verloopt precies zoals we in voorgaande stukjes al hadden voorspeld. De algemene mening van de politici is dat "Nederland ontkomt niet aan een ingrijpende sanering; anders glijdt het land af naar een bankroet".In gewone taal staat daar dat de Nederlandse belastingbetaler er niet aan ontkomt om nog meer belastinggeld naar de Antillen te sturen. Maxime Verhagen, CDA zegt:"de betrokkenheid van Nederland moet groter worden". Hij zegt dus:"De Nederlandse belastingbetaler moet meer betalen".Hij zegt ook dat "St. Maarten heeft RECHT [mijn hoofdletters] op grotere autonomie". Ik zou zeggen, geef ze dan de vrijheid! Maar dat bedoelen ze niet. Ze willen een "Status Aparte" waardoor de (belasting)geldstroom vanuit de NL belastingbetaler gegarandeerd blijft, en ze toch doen kunnen wat ze zelf willen. Ook vraagt St. Maarten om een peloton Nederlandse marechaussees om op te treden tegen immigranten en illegalen. Ook dat moet dan betaald worden door . . . . . . Het zal er wel op neerkomen dat de kleinkinderen van uw kleinkinderen nog steeds moeten werken om voldoende geld in deze bodemloze put te gooien.De enige oplossing is de Antillianen vrij te laten en hun eigen verantwoordelijkheid laten nemen.

Hoge druk op Zweden om toch ja te stemmen.

Door op 01 september 2003 om 12:13 | Reacties uitgeschakeld voor Hoge druk op Zweden om toch ja te stemmen. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Zweden mogen de kiezers bepalen of ze de euro als hun munt gaan gebruiken. Zoals overal elders willen de meeste politici dit graag, en bewerken ze "hun"onderdanen dan ook met alle mogelijke middelen en argumenten. Nu heeft ook het bedrijf Ericsson gedreigd uit Zweden weg te gaan als de mensen "neen" stemmen. Waarom eigenlijk? Het simplistische argument voor argeloze burgers dat je dan je geld niet hoeft te wisselen als je op vakantie gaat, geldt voor internationale bedrijven niet.Albet Spits schrijft daarover: "De reden voor de dreigementen van Ericsson en andere corporatistische instellingen is, dat men dan de gehele Europese markt zou kunnen bedienenop basis van één valuta. Men maakt een grote denkfout, dat het via een gemeenschappelijke munt gemakkelijker gaat. Dit is niet juist, want men kan zich bijvoorbeeld indekken door in de valuta te werken van de eurozone zelf en de kroon voor de Scandinavische markt. Hong Kong, Singapore, Zwitserland, Nieuw Zeeland, Australië etc. doen niet anders met hun eigen valuta t.o.v. de internationale markt. De euro kan zichzelf juist tegen Ericsson keren, als deze enorm stijgt t.a.v. andere valuta. Op dit moment is het een zegen voor Zweden en andere non-eurolanden, omdat ze zelf hun economisch en monetair beleid kunnen bepalen, i.p.v. een centraal orgaan, dat totaal geen oog heeft voor de lokale economische problemen, ziebijvoorbeeld de crisis in Duitsland t.a.v. de euro en het ‘one size fits all’ beleid van de ECB." Wij vermoeden dat er meer achter deze samenwerking tussen politici en grote bedrijven zit. Wie het weet mag het zeggen.****Zie ook :”Nej till Euron”“Fighting the Evil Empire in Another Province” van Sean Gabb Op: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art361

EUROLETTER 87 (September) is uit.

Door op 01 september 2003 om 07:12 | Reacties uitgeschakeld voor EUROLETTER 87 (September) is uit. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De september nieuwsbrief van LIBERTARIAN INTERNATIONAL is uit. Als u hem niet per e-mail ontvangen hebt, dan kunt u een gratis abonnement op deze (ongeveer maandelijkse) informatie ontvangen. INHOUD:1.LIBERTARIAN INTERNATIONAL AND LIBERTARIAN ALLIANCE FALL CONVENTION 2003, LONDON, UK, 22 – 23, NOVEMBER.2.LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING CONVENTION 2004 IN THE NETHERLANDS 3 – 4 APRIL, 20043.LIBERTARIAN WORLD ISIL CONFERENCE IN NEW ZEALAND FROM 21 – 26 JULY, 20044.HAS THE LIBERTARIAN REVOLUTION BEGUN ?SHOULD WE JOIN THE SOCIALISTS?5.FREEDOM IN ACTION: “Project-EMPOWERMENT” 6.LIBERTARIAN AUTOBIOGRAPHIES7.OFFICIAL RUSSIAN LIBERTARIAN PARTY8.”NEJ TILL EURON” FIGHTING THE EVIL EMPIRE IN ANOTHER PROVINCE9.WHAT CAN YOU DO TO GET A MORE FREE LIFE? Voor gratis abonnement mail naar info@libertarian.to

Politiek Café Meervrijheid BIJEENKOMST AMSTERDAM 18 september

Door op 01 september 2003 om 03:24 | Reacties uitgeschakeld voor Politiek Café Meervrijheid BIJEENKOMST AMSTERDAM 18 september |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze maand zal de bijeenkomst een revolutionair karakter hebben. Onze spreker neemt een stap terug in de tijd en neemt de aanwezigen mee naar de Amerikaanse Revolutie. Door een tijdmachine is onze rebel, genaamd Richard Henry Lee, naar het heden geteleporteerd en van de V.S. naar Europa gereisd. Mr. Lee zal zijn lezing (in het Engels) houden over: Anti-Federalism: An Idea Whose Time Has ComeAn Anti-Federalist Plan for California:Decentralization of California as a Model for the U.S.A. Voor meer informatie leest u de Open Letter to Governor Gray Davis and the Candidates for Governor of California: www.madeirasociety.com U merkt al, zowel de inhoud als de vorm zijn goed verzorgd. Het belooft dus een bijzondere avond te worden. Er is plaats voor maximaal 30 personen dus wees er snel bij en reserveer. Meer informatie en aanmelden op:www.meervrijheid.nl

Mislukte "Integratie".

Door op 30 augustus 2003 om 01:49 | Reacties uitgeschakeld voor Mislukte "Integratie". |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hoe lang is de overheid al bezig met pogingen om immigranten te integreren in de samenleving? En hoeveel miljarden heeft ze daar al tegenaan gesmeten? En wat zijn de resultaten? Een grootschalig onderzoek van het SCO Kohnstamm Instituut toont aan dat de scheiding tussen rassen en klassen op Amsterdamse scholen "volledig" is. De meeste scholen zijn of "wit" of "zwart". De situatie in andere grote steden is niet veel verschillend. Ook treedt deze scheiding niet alleen op bij scholen, maar ook in allerlei andere gemeenschappen. Zo beginnen er bij voorbeeld ook zwarte in witte amateurvoetbal- en andere clubs te ontstaan. Op zich is dit niet zo’n bezwaar, want verscheidenheid in scholen is een natuurlijke ontwikkeling in een samenleving waarin zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende wensen wonen.Het bezwaar komt uit de stigmatisatie en discriminatie (door de overheid) die daaruit kan volgen. Het integratie probleem is door de overheid zelf geschapen door haar immigratiebeleid. Eerst worden mensen aangetrokken door allerlei mooie aanbiedingen inclusief alle sociale voorzieningen. Dan komen er te veel mensen op af en moet de toestroom afgeremd worden en komen er allerlei, steeds veranderende beperkende wetten. Bij voorbeeld verschillen tussen economische en politieke vluchtelingen worden gemaakt. De overheid gaat dan haar zelfgemaakte problemen oplossen, met als gevolg dat allerlei "ongewenste" situaties alleen nog maar erger worden. De migratie is weer een duidelijk bewijs van de stelling dat "alles wat een overheid doet, heeft het tegengestelde resultaat van de genoemde doelstelling". In een vrije, libertarische, maatschappij zou dit hele probleem nooit ontstaan zijn. Het is ook alleen op te lossen door alle mensen gelijk te behandelen door het afschaffen van alle subsidies en voor iedereen duidelijk te maken dat ieder mens gelijkwaardig is, dezelfde rechten heeft, en dat iedereen verschillend is. En dat niemand een recht heeft op het leven of eigendom van een ander.Dit is in feite wat de libertarische filosofie zegt. ——————————————————————Inleidingen over het libertarisme kunt u vinden:Libertarisme, een introductie:www.libertarian.nl Libertarisme door Henry Sturman:www.meervrijheid.nl

"Innovatie" loopt groot gevaar in Nederland.

Door op 29 augustus 2003 om 11:00 | Reacties uitgeschakeld voor "Innovatie" loopt groot gevaar in Nederland. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De overheid wil er zich intensief mee gaan bemoeien! En misschien weet u ondertussen al, dat alles waar de overheid zich mee bemoeit, het tegengestelde resultaat oplevert als dat wat de bedoeling was. Drie Ministers willen er zich intensief mee gaan bezighouden. Balkenende (de Premier zelf), Brinkhorst (EZ), en vd Hoeven (Onderwijs). Deze drie gaan plannen maken. Op 5 september gaan ze met vertegenwoordigers uit de (groot?) industrie het "InnovatiePlatform" vormen. De president Directeuren van Philips, Shell, ING zitten in de club. En nog een aantal anderen die we zo nodig eventueel later nog vermelden. De Directeur, G.Kleisterlee, van Philips heeft gisteren al op een seminar verklaard dat er maar één centrum voor innovatie mag komen in Nederland, en wel in Eindhoven! Eventueel uitgestrekt tot Aken en Leuven. Welke belangen zouden daar nu een rol spelen? Wie zou er profiteren van al het belastinggeld dat dan naar Eindhoven stroomt? Ik denk dat in ieder geval het belang van de belastingbetalende bakker Pietersen uit Den Helder niet aan te tonen is. In tegendeel, hij heeft er nadeel door. Want, als hij niet verplicht was om dat geld af te dragen, had hij zijn aandeel veel beter zelf kunnen gebruiken om een nieuwe mixer (of wat dan ook) te kopen en daardoor innovatief aan zijn eigen bedrijf te werken. En zoals Pietersen zijn er duizenden anderen. Ook hier weer zijn er zaken die "men" ziet, de grote poeha commissie, en de zaken die men "niet ziet", namelijk de over het hele land onmogelijk gemaakte duizenden kleine innovaties. Wil de overheid echt de innovatie stimuleren, dan moet ze zorgen dat allerlei belemmerende wetten voor nieuwe en groeiende bedrijven worden afgeschaft en dat de (ook kleine) ondernemer vrij baan krijgt.

Race tegen de machine!

Door op 29 augustus 2003 om 01:06 | Reacties uitgeschakeld voor Race tegen de machine! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bill Bonner schrijft vandaag in de "Daily Reckoning" over wat er in Amerika met het geld gebeurt.Omdat dit uiteraard ook grote invloed op de wereldeconomie zal hebben, willen we de uitkomsten van de overheidsmaatregelen nu aan u doorgeven.Misschien iets om over na te denken: *** The sum also rises: Increase in money supply: $3 billion per weekCost of Iraq adventure: $1 billion per weekU.S. federal deficits: $10 billion per weekU.S. current account deficit: $10 billion per week.It adds up!Gold soars $7… Dow sinks… Some recovery!***

Vrouwelijke Generaal

Door op 28 augustus 2003 om 11:44 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Minister Kamp van het ministerie van Oorlog heeft beloofd dat er over 7 á 8 jaar een vrouwelijke generaal het leger mag aanvoeren. Als tenminste de huidige vrouwelijke kolonels niet eerder weg gaan. Om dat in de hand te werken zullen bij de komende bezuinigingen geen vrouwen worden ontslagen. Alleen maar mannen! Heb je ooit zo duidelijk discriminatie zien toepassen? En dat nog wel door politici die zelf wetten maken tegen discriminatie. Hier geldt weer de regel dat de gewone burgers zich moeten houden aan wetten, maar de politici die zelf die wetten maken, staan daar boven. Dergelijke maatregelen zijn niet alleen slecht voor mannen, maar ook voor vrouwen. Vrouwen die nu iets bereiken, worden bekeken alsof dat niet komt door hun prestatie, maar door protectie. Dat is niet goed voor de echte emancipatie. Gedegen artikelen hierover vindt u op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL, onder andere van Wendy McElroy. Wendy is een echte libertarische feministe!

Het "gevaarlijke" Libertarisme.

Door op 28 augustus 2003 om 10:00 | Reacties uitgeschakeld voor Het "gevaarlijke" Libertarisme. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Peter Siebelt leverde een artikel waarin hij weer enkele tipjes oplicht van de sluier over de subsidie industrie met al haar onderlinge verbanden. In plaats van aan te tonen dat Siebelt onjuistheden vertelt, gaan de (vooral linkse) betrokkenen met vuil gooien. In ons stukje van gisteren (27 aug) hebben we de "protestanten" al uitgenodigd om met een tegenstak met feiten te komen.In plaats daarvan kregen we gewoon een aantal scheldwoorden over ons heen! Kennelijk wordt men bang dat de waarheid aan het licht komt.Een reactie van Albert Spits willen we u dan ook niet onthouden: "Het is wel frappant hoe men ons als een groot gevaar ziet. Natuurlijk is dat wel begrijpelijk, want hun ideeën en gedachtegoed liggen op de mestvaalt, dat blijkt wel uit hun taalgebruik. Veel (extreem)collectivisten zijn zeer gefrustreerd, omdat hun utopische staat niet is gerealiseerd, integendeel al hun voorbeelden zijn op niets uitgelopen en uitgedraaid op misère en wanhoop. Vandaar dat men probeert te behouden wat men nog heeft d.m.v., scheldkannodes, demonisering, geweld, dwang en onderdrukking. Hun aanvallen op onze websites en denkwijze zijn nooit inhoudelijk, maar worden alleen veroordeeld op basis van emoties. Vandaar dat men deze mensen als intellectueel bankroet moet beschouwen en we moeten doorgaan hun zienswijze te weerleggen met lachwekkende voorbeelden. We hoeven deze mensen niet te bekeren, want dit zijn politiek-religieuze fanaten, die nauwelijks tot niet voor reden vatbaar zijn. Waar wij ons op richten zijn normale en redelijk denkende mensen, die objectief onze filosofie kunnen beoordelen op basis van enerzijds huidige voorbeelden en anderzijds de mogelijkheden die het libertarisme kan hebben in de toekomst. "