Vandaag wordt Mirna President van de Antillen.

Door op 11 augustus 2003 om 07:36 | Reacties uitgeschakeld voor Vandaag wordt Mirna President van de Antillen. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Mirna wordt in naam President terwijl haar broer Anthony echt aan de touwtjes trekt om de honderden miljoenen euro’s van de Nederlandse belastingbetaler te verdelen. De politici doorzien deze poppenkast heel goed, maar doen er (voorlopig!) niets aan. De Antillen zijn immers een deel van "ons" Koninkrijk en zijn daarin autonoom. De regering zal zelf "felicitaties sturen"! Als ik het goed begrijp, is het enige dat "Nederland" mag doen, het geven van al dat belastinggeld, en het toelaten van personen die ze daar kwijt willen. Die hebben immers een NL paspoort, en kunnen daardoor zonder meer immigreren. In sommige artikelen en gesprekken hoor je nu al zeggen dat "Nederland" nu eens "echt" maatregelen moet nemen. Met daarbij de opmerking dat dat in het begin wel nog "veel meer geld" zal gaan kosten! Spaar ons daarvoor! Stoot af die hap! Geef ze de noodzaak om op eigen benen te staan en daarmee de kans een eigen welvaart op te bouwen. Wijs hen op het voorbeeld van HongKong. Daar waren ook geen mineralen, of andere natuurlijke voordelen. De enige reden van de welvaartsontwikkeling in HongKong was de VRIJHEID! Dat voorbeeld kunnen ze volgen!

Protest tegen extra belastinggeld naar Kliq.

Door op 11 augustus 2003 om 05:26 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De overheid geeft 43 miljoen euro extra belastinggeld aan haar staatsbedrijf Kliq. We signaleerden deze wantoestand in een stukje op 4 augustus. (Wat KLIQ officieel betekent, heb ik nog nergens kunnen vinden!!In antwoord op reactie van lezer: dit woord is wel goed geschreven, "kliek" was misschien juister.) Jeannette Poorter, Directeur van een ander reïntegratiebedrijf, heeft terecht in een open brief aan de minister geprotesteerd, en eist nu dat de andere reïntegratiebedrijven ook 43 miljoen krijgen. Ze verwijt de overheid concurrentievervalsing en vriendjespolitiek. Ze heeft al veel bijval gekregen van collega-bedrijven die op haar brief die aan 200 (twee honderd) andere bedrijven gestuurd was. Zij heeft gelijk! De actie is terecht in zoverre dat de overheid alle burgers hetzelfde moet behandelen. En die actie is te begrijpen omdat de staat nu eenmaal 1,2 MILJARD (miljard!) belastinggeld per jaar aan het uitdelen is. (Waarvan de resultaten overigens zeer en zeer minimaal en teleurstellend zijn.) Edoch! Het is niet de juiste oplossing. De juiste, morele oplossing is dat óók die 43 miljoen niet worden uitgegeven. En dit dan als begin van het afbouwen van de volledige 1,2 miljard. Deze kunnen dan weer aan de belastingbetaler worden teruggegeven. P.S.We stuurden dit bericht ook aan Jeannette Poorter, en zijn zeer benieuwd of we er een reactie op krijgen.

Studentenkamers duur in geregelde markt.

Door op 10 augustus 2003 om 12:20 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is heel moeilijk om in een universiteitstad een studentenkamer te krijgen. En als dat al lukt, heb je kans dat er heel veel geld aan huur voor moet worden betaald. Hier hebben we te maken met dezelfde oorzaak als bij de woningnood. De bemoeienis van de overheid! De overheid, aangemoedigd door vakbonden, ging zich steeds meer met studentenhuisvesting bemoeien. De rechten van de (zwakke) student t.o.v. de (sterke) verhuurder steeds meer uitgebreid. Het gevolg was dat veel verhuurders ophielden met kamers te verhuren. Er komen minder kamers beschikbaar en de wet van vraag aanbod doet al weer haar werk. De LSVB, Landelijke Studenten Vak Bond, schatte het vorig jaar al dat de kamernood 50 tot 100 duizend is. Door het feit dat de overheid ook de totale woningmarkt beheert, zijn er ook te weinig starterwoningen beschikbaar, waardoor afgestudeerde studenten noodzakelijk langer op hun studentenkamer moeten blijven wonen. Overheidsoplossing: een wet maken die afgestudeerden uit hun kamer zet! En een van de laatste uitvindingen is om studenten in de lege opvangcentra voor asielzoekers te laten wonen. Ook laat de overheid in veel gevallen niet toe dat mensen in hun vakantiehuizen gaan wonen, waardoor ook weer minder startwoningen beschikbaar zijn. Net als dat de overheid verbiedt dat oudere mensen (boeren) hun huis verbouwen zodat ze bij de kinderen en kleinkinderen kunnen blijven wonen. En zo zijn er nog een aantal van die overbodige regelingen op te noemen. De oplossing voor het studentenprobleem: Maak de woningmarkt geheel vrij!

SABINE HEROLD

Door op 10 augustus 2003 om 10:00 | Reacties uitgeschakeld voor SABINE HEROLD |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Kort geleden, noemden we Sabine Herold in deze HUBlog vanwege de positieve berichten die we kregen over haar successen in het bestrijden van de vakbonden. (zie 2 augustus).Zij kreeg in Parijs 100.000 mensen op straat.Zij werd gezien als de nieuwe "libertarische" Joan d’Arc. Nadat we dat ook in de EUROLETTER hadden gepubliceerd kwamen er echter andere reacties vanuit onze Franse libertarische vrienden. De volledige verhalen hierover volgen nog, maar hier al vast iets. Er is wrijving ontstaan doordat Franse libertariers slogans gebruikten als *dismantling* Social Security and State funded pension plans, terwijl Sabine Herold & Co deze alleen maar wilde hervormen. Enkele maanden geleden waren er in Frankrijk golven van protest tegen een plan Van de overheid om de staatspensioenen te hervormen. Sabine leiidde toen de tegendemonstratie om de overheid, Chirac/Raffarin te steunen. Tegen de socialisten zijn, wil nog niet zeggen dat iemand libertarisch is. In feite demonstreerde zij ten gunste van de Raffarin-regering, die helemaal niet liberaal te noemen is. Zo zie je maar weer dat alles niet zo eenvoudig is als het lijkt!We verwachten binnen enkele dagen met een uitgebreider rapport van onze Franse vrienden te komen.

Honderden miljoenen gokgeld

Door op 10 augustus 2003 om 09:57 | Reacties uitgeschakeld voor Honderden miljoenen gokgeld |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het gokken in casino’s staat weer even in de aandacht. De Franse ondernemer Tranchant wil in Bergen op Zoom een casino openen. Maar hij mag dat niet van de Nederlandse overheid, omdat de overheid haar monopolie op deze lucratieve handel niet wil prijsgeven. Dezelfde overheid die zo de mond vol heeft en wetten en instellingen in het leven roept om monopolies te verbieden en te bestraffen! Ook dit tekent weer eens de immoraliteit van de overheid die zelf doet wat ze anderen verbiedt. Het is toch duidelijk dat als iets verkeerd is voor de een, dan is het ook verkeerd voor een ander. Als iets verkeerd is voor één persoon, dan is het ook verkeerd voor een groep van personen, en dus ook voor de overheid. Maar de overheid, de OVERheid, staat daar boven. Net zoals in andere morele zaken:"Gij zult niet doden, behalve als de overheid het zegt"."Gij zult niet stelen, behalve als de overheid het zegt". Misschien komt hier een positief punt van de EU om de hoek kijken. Want het zou wel eens kunnen zijn dat vanuit Brussel de Nederlandse regering gedwongen wordt om haar monopolie los te laten. Een andere principiële vraag is wat een overheid er mee te maken heeft als iemand wil gokken? Is dat niet een zaak die het individu zelf mag bepalen? Of moeten we allemaal tegen onszelf beschermd worden?

Zou de "Goud Standaard" reëel worden?

Door op 10 augustus 2003 om 01:10 | Reacties uitgeschakeld voor Zou de "Goud Standaard" reëel worden? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ron Paul neemt echte stappen om in het US parlement om terug te gaan naar de goudstandaard!Hij heeft officieel een wet ingediend om weer terug te gaan naar "eerlijk geld" Dit zou een heel interessante stap kunnen worden.Ik verwacht dat die wet natuurlijk door de politici zal worden afgestemd. Maar dan is het wel in het parlement geweest. En dan weet je niet wie daar weer op inhaakt en wat de gevolgen daar weer van zullen zijn. De tekst kun je lezen op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL site:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art334 Ideeën hebben consequenties!

Suriname ligt voor op Nederland.

Door op 09 augustus 2003 om 11:07 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

U kent ondertussen wel het spreekwoord:"Alles wat een overheid doet heeft onbedoelde consequenties en bereikt het tegengestelde van de bedoeling". Is er een principieel verschil tussen Suriname en Nederland, of is het maar gradueel? In de NRC van woensdag staat op de voorpagina: "Alles loopt mis voor de overheid in Suriname."En dan wordt onder andere genoemd:— "bijna overal waar de overheid de sturende partij is – of behoort te zijn – loopt het mis. Brandweer en politie hebben geldgebrek. Ziekenhuizen hebben te weinig medicijnen, scholen kampen met grote problemen, de belastinginning loopt niet efficiënt (misschien het enige positieve punt!) en een aantal staatsbedrijven is er beroerd aan toe.— "Suriname is een van de armste landen; duizenden Surinamers zijn maandelijks in staat de dure reis naar Nederland te maken.— Er is een bloeiende "informele economie" (ook wel zwarte markt genoemd. Zie ons stukje "Is de "zwarte" markt de "echte" markt" van 8 augustus.— Veel Surinamers hebben het vertrouwen in de overheid verloren— Het overheidsapparaat is veel te groot. — Tegen de corruptie wordt zo goed als niets gedaan. Wel, Nederland is goed uit met zijn overzeese grondgebieden. : Afstoten die hap! Zie ook onze opmerkingen van 6 augustus "Kostbare Operette op de Antillen."

NOORWEGEN: Libertarisch Zomer Seminar.

Door op 09 augustus 2003 om 10:21 | Reacties uitgeschakeld voor NOORWEGEN: Libertarisch Zomer Seminar. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het Noorse libertarisch zomerseminar zal dit jaar plaats vinden in Barnens Ö, ongeveer 100 km ten Noorden van Stockholm.De sprekers van dit jaar zijn: Dr. Madsen Pirie, Dr. Sean Gabb, Arlo Pignotti, Scott Tips, Henrik Alexandersson, Martin Borgs (Se), Boris Benulic (Se),Anders Varveus (Se). (The three marked (Se) give talks in Swedish) Als je geïnteresseerd bent in deelname, contact: mats.sylvan@telia.com

Website LIBERTARIAN ALLIANCE

Door op 09 augustus 2003 om 02:37 | Reacties uitgeschakeld voor Website LIBERTARIAN ALLIANCE |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De website van LA bevat een grote hoeveelheid libertarische publicaties. Deze zijn gesorteerd op een aantal categorieën die het opzoeken van een bepaald onderwerp vergemakkelijken. Er zijn deze week weer een aantal nog niet eerder gepubliceerde stukken aan toegevoegd, in de volgende categorieën: Historical, Political, Philosophical, Personal Perspectives, Legal, and Economic Notes. Als je over een bepaald onderwerp iets wilt opzoeken, is het nuttig om daar eens te proberen.De site is:< www.libertarian.co.uk> as html and pdf files,================================================

Vandaag officiële oprichting van de Bastiat Stichting.

Door op 08 augustus 2003 om 12:42 | Reacties uitgeschakeld voor Vandaag officiële oprichting van de Bastiat Stichting. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag wordt het officieel! René van Wissen, Albert Spits en Sander Boon -de laatste is werkzaam bij de Telderstichting, het wetenschappelijk instituut van de VVD-, verrichten vandaag bij de notaris de formele handelingen. De Stichting wordt genoemd naar de naam van Frédéric Bastiat, een 19e-eeuwse Franse econoom met zeer "libertarische" gedachten. Sinds het Libertarisch Centrum in 2001 actief meewerkte aan het promoten van het JAAR VAN BASTIAT is er ook in Nederland meer belangstelling voor deze econoom ontstaan. Op de sites www.libertarian.nl en www.meervrijheid.nl staan dan ook een aantal artikelen van en over hem.De stichting heeft al een eigen site (in wording) www.bastiatstichting.nl Zeer positief is dat de Bastiat Stichting vooral het libertarisme, meer nog dan het klassiek-liberalisme, wil verbreiden. Zelfs het anarchisme! Uitspraken van het bestuur (René van Wissen) in de pers wijzen op een heel interessante positieve ontwikkeling. Zoals: " Velen zeggen: maak de taken van de staat dan zo beperkt mogelijk. Maar daar geloof ik niet in. Een overheid heeft altijd de neiging uit te dijen, meer ambtenaren aan te stellen, meer regels te verzinnen. Als je dat wil stoppen, moet je radicaal zijn en de staat helemaal afschaffen. Ik ben niet tegen de staat omdat ik zou denken dat de mens van nature goed is, maar omdat macht corrumpeert." Gefeliciteerd met deze officiële oprichting. Het libertarisme in Nederland is weer een stap verder.