Openbare Verkoop Libertarische Zaken

Door op 26 juni 2003 om 04:16 | Reacties uitgeschakeld voor Openbare Verkoop Libertarische Zaken |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is de gewoonte om op de Libertarische ISIL Wereldconventie een openbare verkoop te houden van producten die daarvoor ter beschikking zijn gesteld. De opbrengst komt dan ten goede aan de organisatoren. Vaak kun je daardoor aardige dingen te pakken krijgen die je nergens anders meer kunt vinden. Dit jaar (Conventie in Litouwen) is dit uitgebreid tot een openbare verkoop op het internet. Daaraan kan dus iedereen meedoen.Dit dank zij de website van e-libertarian die Henry Sturman hiervoor ter beschikking heeft gesteld. Zelfs als je niets wilt kopen, is het toch aardig om die site eens te bezoeken om te zien wat er wordt aangeboden. En wie weet . . . . !!! De Openbare Libertarische Verkoop is op: www.elibertarian.com

Bankgeheim, wat was dat?

Door op 25 juni 2003 om 11:16 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Er was eens een tijd waarin er voor mensen privacy bestond. Eén van de facetten daarvan was dat je niet hoefde te vertellen wat je salaris was. Dat ging een ander niets aan. Ook hoeveel geld je op de bank had was geheim. De banken waren zelfs tot geheimhouding verplicht. Maar dat is allemaal over. De politici hadden steeds meer geld nodig. Dat kunnen ze alleen maar krijgen door de burgers steeds meer te belasten.De burgers proberen echter op legale, en soms illegale, wijze zo weinig mogelijk te betalen. Vooral proberen ze hun spaarcenten veilig te stellen. Die mensen kregen echter rente van de bank. Dat was een nieuwe prooi voor de politici die bepaalden dat rente "inkomen" is, en daar moet belasting over worden betaald. Een groot aantal mensen gaf dat echter niet op. Die vonden het onzin om over die paar centen ook nog eens belasting te betalen. Geen nood, de politici hieven het bankgeheim op en verplichtten de banken om aan hen te melden hoeveel rente iedere klant ontvangen had. Een aantal mensen brachten hun spaarcenten toen over de grens naar een ander land. Maar ook dat werd een doorn in het oog van de politici en ze gingen met hun collega’s overeenkomsten maken. En met succes. Vandaag hoorden we bij de nieuwsberichten dat Duitse banken de namen van Nederlandse klanten aan de NL overheid hebben opgegeven. Ook van het internationale bankgeheim blijkt hoe langer hoe minder over. * * * * * * Op www.libertarian.nl en www.libertarian.to vindt u uitgebreide beschouwingen over privacy. Onder andere:Burgers bespied – opkomst van de digitale politiestaat. Zie:www.libertarian.nl

EU Uitbreidings-geil

Door op 25 juni 2003 om 10:25 | Reacties uitgeschakeld voor EU Uitbreidings-geil |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De procedures met de serie van 10 landen die nu binnenkort de geneugten van de EU mogen ervaren, is nog niet helemaal afgehandeld. Er zijn zelfs nog landen die eerst een referendum moeten houden.Maar de politici zijn niet bang voor mislukking van hun plan. Want ze zijn alweer bezig met de volgende serie die binnengehaald kan worden. De vijf landen van de westelijke Balkan (Kroatië, Biosnië-Herzegovina, Unie Servië/Montenegro, Macedonië en Albanië) zijn op de recente "Top" in Griekenland namelijk al uitgenodigd. Ze moeten natuurlijk nog aan allerlei eisen voldoen, maar na deze formele uitnodiging is er geen weg meer terug. De politici spreken dan ook al hierover als een "historische" gebeurtenis. De problemen met Kosovo (officieel een Servische provincie) dat onafhankelijkheid wil, zijn nog lang niet opgelost.. Het blijft nog steeds het bekende wespennest. Maar de politici willen kennelijk zo graag landverovertje spelen, dat ze dat maar onderschatten. Welke Nederlandse/Belgische burger heeft er eigenlijk enige inbreng in wat er daar gebeurt?Het gaat wel om het belang (en het belastinggeld) van die burger. Och, de burger heeft toch geen inbreng in alles wat er Brussel gebeurt! Hij zegt: "Je kunt er toch niets tegen doen". En door zo te denken, wordt dat nog waar ook en is het "volk van slaven" is wel angstig dichtbij! Elk succesvol verzet tegen dictatuur is ergens klein begonnen. Help mee de plannen voor bevrijding te verwezenlijken. Zie ook www.free-europe.org

Zwarte dag voor de vrijheid

Door op 24 juni 2003 om 12:08 | Reacties uitgeschakeld voor Zwarte dag voor de vrijheid |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

"Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft in een beladen uitspraak bepaald dat positieve discriminatie in het onderwijs blijft toegestaan. De Amerikaanse Grondwet verbiedt “niet het beperkt op maat gesneden gebruik van ras bij toelatingsbeslissingen in het onderwijs”, zei rechter Sandra Day O’Connor." NOS-Nieuws. Wij hebben al vaker gesteld dat "discriminatie", dat wil zeggen "onderscheid maken", niet strafbaar mag zijn. Iedereen discrimineert de hele dag, bij elke keuze die hij maakt. Ieder mens is een individu en elk individu is anders, met andere voorkeuren en andere weerstanden. In een libertarische samenleving mag iedereen in vrijheid zijn eigen keuzen doen, zo lang hij dezelfde rechten van anderen daarbij niet schendt. Maar een voor een overheid, een rechter of een overheidsinstelling (school/universiteit/ politie/etc) hoort iedereen gelijke rechten te hebben. Een overheid mag geen onderscheid maken, niet positief en niet negatief, tussen personen met een verschillende huidskleur, geslacht, religie of wat dan ook. Positieve discriminatie is ook discriminatie en in beide gevallen wordt er iemand benadeeld. En het is ook nog in strijd met de grondwet!Vandaar dat alle "wettelijk opgelegde "quota systemen" afgekeurd en afgeschaft moet worden. Hieronder hoort uiteraard ook de huidige overheidsvoorkeur voor vrouwen. Politici kunnen wel de mond vol hebben over Waarden en Normen, maar zolang ze dergelijke quota-systemen aanhangen blijven ze zelf immoreel bezig. De uitspraak van het Hoge Gerechtshof in Amerika zal ook invloed hebben op de politici in Nederland, België, de EU. Het zal hen sterken om nog immoreler te worden. Ik vrees dat we hier nog jaren last van zullen ondervinden. ***Over discriminatie /emancipatie / rechten kunt u een keur van artikelen vinden op de sites www.libertarian.nl en www.libertarian.to, waaronderwww.libertarian.nl (spoedloket bedrijven)www.libertarian.nl (art 1 verdwijnen)en de artikelen van Wendy McElroy:www.libertarian.to/topics/overview.php?id=045

Oproep! VRIJBRIEF totaal op Internet (2)

Door op 23 juni 2003 om 11:36 | Reacties uitgeschakeld voor Oproep! VRIJBRIEF totaal op Internet (2) |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze oproep plaatsten we twee dagen geleden in deze rubriek. En vandaag ziet het er naar uit dat dit project doorgaat. Alle nummers van de VRIJBRIEF op het Net!!(Zie de oproep op 21 juni voor uitgebreider gegevens) Er zijn namelijk nu al toezeggingen voor 655 euro. Dat wil zeggen dat we nog maar 245 euro nodig hebben! We zijn ervan overtuigd dat er ruim voldoende libertariërs zijn die het belangrijk vinden dat al die publicaties op één plaats terugvindbaar op het internet zullen verschijnen. Als u dat ook vindt, aarzel dan niet en doe nu een toezegging plus een specificatie van het bedrag dat je wilt doneren naar Henry, henry@sturman.net

vrijheid-list

Door op 23 juni 2003 om 11:10 | Reacties uitgeschakeld voor vrijheid-list |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Als u met andere libertariërs wil discussiëren, of een bepaald onderwerp ter discussie wil stellen, kunt u terecht op het Libertarisch Vrijheid-FORUM. (link op www.libertarian.nl ) Maar er is ook een andere mogelijkheid. Namelijk door in te schrijven op de "vrijheid-list". Het FORUM gebruiken, betekent dat u er naar toe moet surfen, waarna u kunt uitzoeken over welk onderwerp u wat wil weten en/of inbrengen. De "vrijheid-list" heeft het voordeel dat u de nieuwe berichten direct ontvangt in uw inbox, en dat u onmiddellijk kunt mailen en antwoorden naar alle andere abonnees. Uit het feit dat deze list al meerdere jaren werkzaam is, en dat er nu ongeveer 85 abonnees zijn, kunt u concluderen dat ze in een behoefte voorziet. U kunt het zelf uitproberen door er aan deel te nemen.Inschrijven kan op: www.sturman.nl Het spreekt vanzelf dat u ook gemakkelijk op elk gewenst moment kunt uitschrijven

EU- Wie wil dat nog na deze analyse?

Door op 23 juni 2003 om 10:11 | Reacties uitgeschakeld voor EU- Wie wil dat nog na deze analyse? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Economist heeft een eerste analyse gemaakt van het drama dat zich dreigt te voltrekken met het invoeren van de nieuwe Europese Grondwet. ZIE: Europe’s proposed constitutionWhere to file it ? By: The Economist,op site: www.libertarian.to NEWS van 23 juni. Iedereen die echt geïnteresseerd is in wat er aan het gebeuren is, wordt aangeraden deze "Economist-beschouwing te lezen. Als je dan ook de koude rillingen krijgt, lees dan een aantal van de vroeger hier verschenen stukjes over de EU, en over wat we kunnen doen om te trachten dit te vermijden.

Recordaantal Nederlanders emigreerde in 2002

Door op 23 juni 2003 om 09:32 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bijna 36.000 in Nederland geboren personen zijn in 2002 verhuisdnaar het buitenland. Een record, want sinds 1960 lag dat cijfer niet meer zo hoog. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De populairste verhuisbestemming buiten de landgrenzen is België, op de voet gevolgd door Duitsland. Samen zijn deze twee landen goed voor de helft van de emigratiestroom vanuit Nederland. Driekwart van de Nederlandse emigranten kiest voor een Europees land. Buiten Europa zijn landen als de Verenigde Staten, Canada en Australië favoriet.Hoewel de Nederlandse economie op het moment in een recessie verkeert, vindt CBS-onderzoeker Han Nicolaas het nog te vroeg om de vergelijking te trekken met de situatie van eind jaren ’50 van de vorige eeuw. Het emigratiecijfer lag in die jaren nog hoger dan vorig jaar. Veel Nederlanders ontvluchtten Nederland destijds wegens de slechte economische omstandigheden. Ze vertrokken naar landen als Canada en Australië, doorgaans permanent. Nicolaas sluit niet uit dat sommige Nederlanders naar het buitenlandverkassen wegens de betere economische vooruitzichten daar. “In economischmindere tijden zien we deze trend altijd in een bepaalde mate”, aldus deonderzoeker. “Maar de situatie is nu echt anders dan in de jaren ’50 van devorige eeuw. We hebben de indruk dat mensen nu meer tijdelijk emigreren, omlater weer terug te keren naar Nederland. Ook de belastingen zullen wel eens een rol spelen.” [Red: dit lijkt ons een open deur!] Welke conclusie je hier ook uit kunt trekken, het zal in ieder geval niet zijn dat de (toekomstige) situatie in Nederland als positief wordt beoordeeld.Dit zou echter op eenvoudige wijze sterk te verbeteren zijn als de betuttelende en dictatoriale rol van de overheid sterk geminimaliseerd zou kunnen worden. De libertarische ideeen zullen daarvoor nog meer verbreid moeten worden. [Dank aan Aschwin voor het sturen van dit bericht]

MeerVrijheid Bijeenkomst 14 juni FOTO’s

Door op 23 juni 2003 om 05:37 | Reacties uitgeschakeld voor MeerVrijheid Bijeenkomst 14 juni FOTO’s |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We hebben reeds eerder vermeld dat de MeerVrijheid bijeenkomst in Amsterdam een groot succes was. Als u iets van de sfeer nog wilt proeven, zie dan een selectie van de foto’s op: www.meervrijheid.nl Dit bekijken haalt het natuurlijk bij lange na niet met het werkelijk beleven. Maar het zal u toch een indruk geven en mogelijk stimuleren om een volgende gebeurtenis echt zelf mee te maken.

Hef het leger helemaal op.

Door op 23 juni 2003 om 02:28 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een leger is er om het land te verdedigen tegen buitenlandse aanvallen. Na de val van de Berlijnse muur en het in elkaar klappen van de Russische communistische macht, is het gevaar van een dergelijke aanval tot bijna nul teruggebracht. Dat wil logisch geredeneerd zeggen dat we geen leger meer nodig hebben. Dat hadden politici en legertop ook al jaren geleden door. Maar ze wilden toch dit machtsapparaat niet kwijt en gingen andere taken zoeken. "Vredesmissies" werden uitgevonden en aan den volke als belangrijk verkocht."Nederland speelt op het wereldtoneel zijn rol mee!" Op dit moment moeten er in het leger grote bezuinigingen plaats vinden. Er is sprake van 9 à 10 duizend ontslagen. (Van de totaal 70.000) Is dit niet een pracht gelegenheid om het hele leger op te heffen? Nederland, en België ook, zouden daardoor miljarden euro’s kunnen sparen. Geld dat niet van de belastingbetaler opgeëist hoeft te worden en/of desnoods gebruikt kan worden voor gezondheidszorg, infrastructuur, en dergelijke zaken. (Al vinden we dat ook dat door de particuliere sector verzorgd hoort te worden.) De "verdediging" van het land kan dan, zo nodig, geregeld worden door afspraken met de Verenigde Staten. Die hebben we nu immers ook nodig. Als er in Europa ergens een conflict is (Balkan) dan kunnen al die Europese staten niets doen zonder de hulp van Amerika. Dus dat verandert niets. We kunnen een voorbeeld nemen aan Costa Rica. Dat land heeft ook geen leger en niemand heeft er daar problemen mee.