Sabine Herold

Door op 02 augustus 2003 om 10:17 | Reacties uitgeschakeld voor Sabine Herold |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Sabine is de jonge Franse dame die een soort revolutie teweeg aan het brengen is. Weet je wel, we schreven een paar dagen geleden dat mede door haar acties in Parijs meer dan 100.000 mensen op de been kwamen. Wanneer een revolutie begonnen is, kunnen de historici meestal pas achteraf zeggen. Dat kan niet zo gemakkelijk door mensen die ermiddenin zitten. Maar als we bedenken dat voor decennia het voor libertariërs (en gelijkgestemden) al moeilijk was om een paar honderd mensen enthousiast te krijgen, dan is 100.000 een ongelooglijk getal. Dus toch een revolutie? We willen de ontwikkelingen graag op de voet proberen te volgen.In ieder geval gaat LIBERTARIAN INTERNATIONAL de mogelijkheid onderzoeken om Sabine als spreekster te krijgen op de L I SPRING Convention op 3 / 4 april 2004. Zie ook op de L I site: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art327

Frederic Bastiat Stichting

Door op 02 augustus 2003 om 01:11 | Reacties uitgeschakeld voor Frederic Bastiat Stichting |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze nieuwe Nederlandse klassiek-liberale / libertarische denktank is meteen positief bezig. De eerste bijeenkomst van de Bastiat Stichting zal zijn op 24 september met Paul Cliteur over de Europese Grondwet en de wildgroei van “rechten”. Dit zal plaats vinden in Amsterdam. De exacte lokatie is nog niet bekend, maar reserveer het al vast in je agenda! De stichting heeft ook reeds een beginnende website: www.bastiatstichting.nl

Nederlandse Stichting Frederic Bastiat

Door op 01 augustus 2003 om 03:23 | Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse Stichting Frederic Bastiat |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In het Nederlands Dagblad en in het Reformatorisch Dagblad staan artikelen die aankondigen dat er de volgende week in Nederland de nieuwe Stichting Frederic Bastiat zal worden opgericht. Dit is goed nieuws, want deze stichting heeft tot doel de "libertarische filosofie" verder uit te dragen. We waren al blij toen de Edmund Burke Stichting werd opgericht. Deze laatste concentreert zich echter vooral op het "conservatisme", en dat is duidelijk al een verbetering voor de vrijheid t.o.v. wat bij voorbeeld de VVD biedt. Ook positief is de opmerking in de publicatie dat beide genoemde stichtingen van plan zijn goed met elkaar samen te werken. Wij zien de verdere ontwikkeling met veel belangstelling tegemoet.

Het Pentagon gaat gokken.

Door op 29 juli 2003 om 10:49 | Reacties uitgeschakeld voor Het Pentagon gaat gokken. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Waarschijnlijk waren de meeste van onze lezers verbaasd over de laatste stunt van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, Zij kondigden aan dat ze een markt gaan openen om te gokken op toekomstige gebeurtenissen in het Midden Oosten. Zoiets als gokken bij paardenrennen. Wie het beste gokt wanneer Saddam Hussein dood gaat, krijgt de grootste prijs. Een aantal jaren geleden is een dergelijk systeem ontworpen om te gokken/voorspellen wanneer bepaalde politici zouden doodgaan. Ik dacht dat dit systeem een zachte dood gestorven was, maar ik zal proberen er deze week iets meer over de ontwikkeling te vernemen. Hoort u nog. Bij het systeem dat door het US Ministerie is opgezet, hoort waarschijnlijk ook het gokken op de datum dat George Bush, Rumsfeldt en Tony Blair en anderen dood zullen gaan. Het is ook niet onwaarschijnlijk dat personen die op een bepaalde sterfdatum inzetten, graag willen meewerken om die datum te realiseren!! Dat zou aanslagen op Bush cs wel eens in de hand kunnen werken. Of mag alleen gegokt worden op Midden Oosten politici?

Darwinian Awards 2003

Door op 29 juli 2003 om 10:46 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Jaarlijks worden deze awards uitgereikt voor de meest extreme daad van stomheid.Hier een voorbeeld: Een man kwam in een supermarkt in Louisiana naar de kassa, legt een $ 20 dollar biljet op de toonbank en vraagt om het te wisselen. Op het moment dat de caissière de geldlade open heeft, trekt hij een revolver, eist alle geld uit de kassa, en krijgt dat inderdaad. De man pakt dat geld en rent weg terwijl hij zijn 20 dollarbiljet op de toonbank laat liggen. Het totale bedrag dat hij buitgemaakt had, was . . . 15 dollar! (Als iemand een revolver op je richt en je geld geeft, heeft hij dan een misdaad begaan?)

Voor broeikaseffect is CO2 helemaal niet belangrijk.

Door op 28 juli 2003 om 12:48 | Reacties uitgeschakeld voor Voor broeikaseffect is CO2 helemaal niet belangrijk. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De stand en de werking van de zon bepalen of de temperatuur op aarde hoger of lager wordt. Dit is aangetoond in een studie die vermeld is in het artikel van Tim Patterson:"Cosmic-climate study cools Kyoto" en dat te vinden is op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art312 Schandalig is in dit verband dat politici in praktisch alle landen maar blijven beweren dat het wel door de CO2 komt, en daarom miljarden aan belastinggeld verspillen. Deze verspilling is afgesproken in het bekende Kyoto verdrag. Ook Hans Labohm toont al lang op overtuigende wijze aan dat politici op onverantwoorde wijze foutieve en onzekere gegevens gebruiken om hun invloed te vergroten. Uitgebreide en degelijke beschouwingen over het milieu kunt u lezen op de site:www.libertarian.nl Het is belangrijk dat het artikel van Tim Patterson zo veel mogelijk bekendheid krijgt. Help mee, lees het zelf, en stuur het door aan zo veel mogelijk vrienden en bekenden.

OPROEP! Belangrijk! Urgent

Door op 28 juli 2003 om 07:50 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

IS DE REVOLUTIE BEGONNEN? In Frankrijk is een groep jonge mensen begonnen met te protesteren tegen het linkse geweld. Toen ze in Parijs een demonstratie organiseerden, kregen ze 100.000 mensen de straat op! Lees het belangrijke artikel van de Wall Street Journal op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL site:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art322 De nieuwe groep noemt zich: “Liberté, j’ecris ton nom,” (Vrijheid, ik schrijf je naam) en één van meest naar voren tredende personen is Sabine Herold. Naar aanleiding van deze ontwikkeling wordt ook in het Duitse Magazine "eigentúmlich frei" hierover gepubliceerd en de vraag gesteld of en hoe in Duitsland en andere landen tot dezelfde successen te komen. Het blad plaatst dan ook een oproep voor het vormen van libertarische groepen op de universiteiten en hogescholen. Dit lijkt een uitstekend idee. Waarschijnlijk is het nu in deze (vakantie)tijd niet het juiste moment om daar in Nederland/België ook over te beginnen. Maar omdat het zo belangrijk is, vraag ik u toch al vast naar uw mening, advies en eventuele medewerking.

Nederland uit de Verenigde Naties.

Door op 28 juli 2003 om 03:14 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit hardop zeggen is bijna net zo erg als vloeken! Toch is het de overweging waard. Als maar voldoende mensen ervan overtuigd raken dat deze organisatie slecht voor ons is. In andere landen zijn mensen er mee bezig om hun land uit de VN te krijgen. In de Verenigde Staten onder andere Congreslid Ron Paul. Hij is in libertarische kringen vooral bekend doordat hij Presidentskandidaat voor de Libertarische Partij geweest is. Hij heeft een wet ingediend om de VS uit de VN te laten stappen. (zie hier onder) En niet alleen er uitstappen, maar ook niets meer financieren! Bij een stemming op 15 juli jl. werd het voorstel afgewezen met 350 tegen 74 stemmen. Toch waren de indieners gelukkig met de stemming, omdat er ten opzichte van vorig jaar 12 meer voorstemmen waren.Ze zijn er nog lang niet, maar bijna 20 % meer voorstemmers per jaar kan vlug resultaat opleveren! Laten we in Nederland maar beginnen met uit de EU te stappen. Zie hiervoor www.free-europe.org Veel interessante gegevens over Ron Paul en zijn acties op: www.ronpaul.org——————————————————About This Legislation:H.R. 1146 – The American Sovereignty Restoration Act of 2003 ends membership of the United States in the United Nations. H.R. 1146 repeals the United Nations Participation Act of 1945. The act directs the president of the United States to terminate U.S. participation in the United Nations (U.N.), including any organ, specialized agency, commission, or other affiliated body. It requires closure of the U.S. mission to the U.N. H.R. 1146 prohibits: (1) the authorization of funds for the U.S. assessed or voluntary contribution to the U.N.; (2) the authorization of funds for any U.S. contribution to any U.N. military operation; and (3) the expenditure of funds to support the participation of U.S. armed forces as part of any U.N. military or peacekeeping operation. The act bars U.S. armed forces from serving under U.N. command.——————————————————-

45 % kent de Europese Conventie!

Door op 27 juli 2003 om 03:01 | Reacties uitgeschakeld voor 45 % kent de Europese Conventie! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dat staat in de NRC van 26 /27 juli! Ik durf te beweren dat geen enkele van onze lezers de Europese Conventie "kent". Of wel?De "constitutie" is op dit ogenblik een in leer gebonden concept Grondwet van 260 pagina’s met 70.000 woorden. (De USA constitutie was 17 pagina’s met 4500 woorden!) Als je verder leest in de NRC, zie je dat er in Europa 25.000 mensen geënquêteerd zijn met o.a de vraag: "Heeft u wel eens gehoord van de Conventie over de toekomst van Europa?" Dat is natuurlijk heel wat anders. Maar ook dan blijft er nog een grote twijfel.Een persoonlijke ervaring had ik toen ik enkele weken geleden iemand vroeg of hij iets wist over de Europese Conventie. Het antwoord was: "Ja, die gaan de volgende week vergaderen in Griekenland." Hij bedoelde de conventie als de vergadering, de conferentie, van de regeringsleiders, en niet de nieuwe "Grondwet". Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen wel eens gehoord hebben van de vele, jarenlang aan de gang zijnde, Europese vergaderingen. Het zou me niets verwonderen als het juiste percentage over "kennis" (gehoord hebben van) van die Grondwet veel lager is. Zeker als je verder leest dat uit de enquête blijkt dat in Griekenland 81 % van de mensen met de conventie bekend is! (In NL 42 %) Nog enkele cijfers uit die enquêteVóór een Europese Grondwet is 70 % uit huidige en 58 % uit toekomstige lidstaten. Voor Nederland is dat 71 %, terwijl Fransen, Belgen, Luxemburgers meer dan 75 % vóór zijn. In Zweden maar 30 %.Vóór een vaste voorzitter zijn 55 %, in Nederland is dat 54 % terwijl in België ruim 70 % vóór is. Finland 24 %. En dan staat er nog dat 69 % het Europarlement een stem wil geven in alle kwesties over de toekomst van Europa. Zelfs al twijfel je aan de juistheid hiervan, dan slaat toch de angst je om het hart. Is Europa nog te redden?. Hier ligt een grote taak voor FREE-EUROPE! Wie was dat ook weer die het had over mensen die zelf de strop maken om zich te laten ophangen?Zie www.free-europe.org

Libertarische oplossing!

Door op 27 juli 2003 om 01:18 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische oplossing! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In het recente nummer van het uitstekende Duitse libertarisch magazine ."eigentümlich frei" schrijft André Lichtschlag over een commissie van de EU die werkt aan het verbieden van foto’s van schaars geklede vrouwen in bladen, tijdschriften en dergelijke. Vrouwen als seks object moeten in de reclame worden verboden. Verschillende bladen laten al protesten horen. Maar André schrijft dat ze daar mee moeten ophouden en zelf maatregelen nemen. Ze moeten gewoon, als die wet echt in werking gaat, onmiddellijk alle foto’s van politici verbannen.André durft een weddenschap aan dat er dan binnen enkele dagen weer naakte vrouwen zullen verschijnen! Voor degenen die Duits kunnen lezen is dit tijdschrift een aanrader.Zie: www.eifrei.de