Viering: week van Vrijheid om te Lezen

Door op 23 september 2003 om 10:31 | Reacties uitgeschakeld voor Viering: week van Vrijheid om te Lezen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Tot mijn verrassing ontving ik vanavond van Mary Lou Seymour, in het kader van haar "libertarische actie van de week", een actie die aansloot bij ons stukje over Vrijheid van Meningsuiting van heden morgen. Haar titel is: “Celebrate Banned Books Week. Dit is in Amerika kennelijk een actie die elk jaar in de laatste week van september gehouden wordt. We vermelden dit hier vanwege de toevallige samenloop, en om u meer gegevens te verstekken over de viering, de geschiedenis en de consequenties van deze actie. U kunt deze uitgebreid lezen op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL in het artikel van 23 September 2003 : Celebrate Banned Books Week Van: Mary Lou Seymour U vindt daar ook uitgebreide verwijzingen naar andere sites over dit gegeven.

Boekverbranding.

Door op 23 september 2003 om 02:31 | Reacties uitgeschakeld voor Boekverbranding. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In deze moderne tijd verwachten we in de westerse landen toch eigenlijk een "vrijheid van meningsuiting". We hebben hier al verschillende keren aangetoond dat die er in Nederland niet is. Bij voorbeeld als je niet politiek correct bent, kun je gestraft worden. Ook in België is die vrijheid er niet. Daar zijn nu twee broers door de Rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het verspreiden van boeken waarin de jodenvervolging wordt ontkend. Ze kregen een jaar celstraf en een boete van 2500 euro. Nu zal er aan die broers, net als aan anderen die de holocaust ontkennen, wel een steekje los zijn. Ze hoeven maar naar een plaats als Auschwitz te gaan, en ze zien alle bewijzen die ze hebben willen. We willen die broers wel met alle kracht bestrijden en bewijzen van hun onkunde aanvoeren. Maar we willen ook met alle kracht er voor strijden dat ze hun mening vrij mogen kunnen uiten.——–"In een vrije staat moeten ook de tongen vrij zijn."Desiderius Erasmus, Nederlands humanist, 1469-1536

Jan Peter Kennedy

Door op 23 september 2003 om 01:03 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Jan Peter Balkenende gaat steeds vaker de kreet van John Kennedy na-apen: "De burger moet niet vragen wat de overheid voor hem kan doen, maar wat hij voor de overheid kan doen!" Gek is, dat daar niet steeds onmiddellijk commentaar op komt. Het is namelijk de rollen volledig omkeren. Het is het zonder schroom stellen dat "de burger is de dienaar van de overheid!" Ik heb altijd geleerd en gedacht dat de overheid er voor de burger is. Ik heb altijd gedacht dat de burger de salarissen van de overheid betaalt. Maar misschien is het wel zo dat de overheid de burger een bepaald deel van zijn verdiensten "laat houden". Uit het uitblijven van felle reacties tegen deze uitspraak blijkt dat de politici hun bedoelingen niet eens meer hoeven te verbloemen, of voorzichtig in te pakken. Neen, zij kunnen geheel open en duidelijk vertellen dat de burger hun dienaar is. En moet dat volk dan nog in opstand komen tegen verdere verslaving in de EU?

Letland is nu ook gestrikt!

Door op 22 september 2003 om 12:51 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Zoals te verwachten, is ook het grootste gedeelte van het volk in Letland gezwicht voor de verleidingen van de politici. Alle tien de kandidaat-leden hebben JA gestemd. Ieder misschien met andere argumenten.In de Baltische landen heeft in ieder geval het argument "horen bij Europa", en de angst voor een nieuwe Russische bezetting, een grote rol gespeeld. Waarschijnlijk krijgen ze ook de eerste paar jaar nog een netto uitbetaling van het belastinggeld uit de oudere lidstaten. Vooral uit Nederland waar per hoofd van de bevolking bijna twee keer zoveel belastinggeld naar de EU gaat als van nummer twee! Alle landen krijgen een tweede kans om hun stem te laten horen. Namelijk als er over de Europese Grondwet wordt gestemd. Al is dat alleen een "raadgevende" stem. De overheden hoeven zich daar niets van aan te trekken. Het is onbegrijpelijk hoe de politici het voor elkaar krijgen om het "stemvee" telkens weer naar de stembus te krijgen, als je bedenkt dat 80 %, van bij voorbeeld de Nederlanders, toegeeft dat ze er praktisch niets over weten. En we mogen wel aannemen dat dat percentage in de andere EU landen die mee gaan beslissen over iets waar ze niets van weten, ongeveer gelijk zal liggen.Zo wordt de toekomst van de mensheid bepaald! Uitgebreide beschouwingen over Europa en Internationale Betrekkingen zijn te vinden op:www.libertarian.to/topics/overview.php?id=033

Zijn wij "Links" of "Rechts"?

Door op 22 september 2003 om 04:48 | Reacties uitgeschakeld voor Zijn wij "Links" of "Rechts"? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ik ben al vele jaren gewend dat sommige mensen mij "links" noemen en anderen zeggen dat ik "Rechts" ben. Ik heb daar altijd een beetje moeite mee, omdat in mijn ogen links te maken heeft met socialisme, en rechts met fascisme. Maar fascisme is "nationaal-socialisme". In ieder geval komen beide stromingen neer op het inbreuk maken op de persoonlijke vrijheid van ieder individu. Het is daarom ook beter om niet meer te verklaren dat het Libertarisme het met een aantal zaken in het socialisme eens is, en bij voorbeeld op economisch gebied eens is met het conservatisme. Veel beter is, zoals Carla Howell dat onlangs stelde:Zeg dat het Libertarisme de volledige individuele vrijheid voorstaat, en dat op het ene terrein de socialisten het met ons eens zijn, en op andere gebieden zijn de conservatieven het met ons eens. Maar zowel socialisme als conservatisme zijn niet consequent. De fouten in het linkse socialisme vallen waarschijnlijk meer op. Daardoor lijkt het alsof daar vanuit het libertarisme sneller op gereageerd wordt. Gevolg dat je dan voor "Rechts" uitgemaakt wordt. Voor iemand als Peter Siebelt, die zich gespecialiseerd heeft in de linkse organisaties, geldt dat dan in versterkte mate. Als bij voorbeeld Peter schrijft tegen organisaties als de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), wordt dat dan ook niet eens meer opgemerkt.En ik dacht dat je die clubs toch wel aan de rechtse kant kunt classificeren? Het afkeuren van elke inbreuk op de individuele vrijheid, door wie dan ook, is goed. Het goedkeuren van welke inbreuk dan ook, is slecht. En beide handelingen hoeven natuurlijk niet op elk moment gelijktijdig plaats te vinden.

MeerVrijheid, Politiek Café Amsterdam, Secessie.

Door op 22 september 2003 om 02:34 | Reacties uitgeschakeld voor MeerVrijheid, Politiek Café Amsterdam, Secessie. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Afgelopen donderdag was er weer een bijzonder geslaagde bijeenkomst in Amsterdam. Een kleine dertig deelnemers hadden een gezellige en leerzame avond. Charles Olson, als Richard Henry Lee, hield een voordracht waarin hij voor California een confederatie van kleinere gemeenschappen voorstelde.Deze lezing sprak zeer aan op een moment dat er in Europa naar een steeds grotere machtsconcentratie in de EU wordt gewerkt. Al de nadelen van de Amerikaanse Federatie liepen parallel met de nadelen die nu in de EU steeds sterker en sterker worden. De voordelen van lossere verbanden via een confederatie uiteraard ook. In de nieuwe Europese "grondwet" komt waarschijnlijk een clausule die het, althans in theorie, mogelijk maakt dat elke staat zich uit de EU kan terugtrekken.Dat zou voor Nederland een goede zaak zijn. Nederland betaalt jaar in jaar uit veel geld aan die EU en dat bedrag wordt door de uitbreiding alleen maar hoger. Het heeft geen enkel voordeel om "Kampioen-betaler" te zijn. Het lijkt bijzonder nuttig om voor een eventuele uittredingsmogelijkheid nu reeds gegevens te verzamelen en te onderzoeken wie er allemaal aan een dergelijk project mee willen werken. Zo lang zich nog geen duidelijke (libertarische?) organisatie daarvoor heeft gevormd, kunt u gegevens en ideeën sturen naar info@libertarian.nl .We zullen ze verzamelen en beschikbaar stellen aan het eventuele project. De volgende derde donderdag MeerVrijheid Bijeenkomst is al op 16 oktober.Reserveer al vast in je agenda.

Libertarische Conventie LONDEN

Door op 21 september 2003 om 12:36 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische Conventie LONDEN |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De LIBERTARIAN INTERNATIONAL FALL Convention wordt dit najaar georganiseerd door de LIBERTARIAN ALLIANCE op 22/23 november. Er zijn nu uitgebreide gegevens bekend over programma, sprekers en kosten.Zie:www.libertarian.to/conventions/fall2003.htmof vraag aan info@libertarian.to Het is weer een heel interessant programma. We zien uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Is er een libertariër in Leiden?

Door op 21 september 2003 om 01:46 | Reacties uitgeschakeld voor Is er een libertariër in Leiden? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De organisatie van de LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING Convention op 3 / 4 april in Leiden komt op gang. Daarbij spelen allerlei lokale zaken een grote rol. Zalen, restaurants, bezienswaardigheden en dergelijke. Maar ook de lokale contacten, zoals met de Universiteit en studenten. Hulp van personen die in Leiden wonen, of er goede contacten hebben, wordt zeer op prijs gesteld. Het organiseren van een conventie is bovendien leuk werk en een nuttige ervaring.Wie wil meewerken, of wie kent iemand die daarin interesse heeft? Mail naar info@libertarian.nl

"Health Fascism"

Door op 21 september 2003 om 01:36 | Reacties uitgeschakeld voor "Health Fascism" |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Is daar een Nederlands woord voor? Henry Sturman is bezig met een onderzoek (voor een publicatie)naar "health fascism". Over hoe de overheid ons onderdrukt onder het mom van bescherming van onze gezondheid. Dat kan bij voorbeeld over de anti-rookterreur gaan (recht op werkvrije werkplek, accijnzen, etc.), dat is actueel. Maar ook over verbod op drugs, verplicht veiligheidsgordels in auto, verplicht in ziekenfonds, alcoholaccijnzen, medicijnen alleen op recept, door de overheid vastgestelde kwaliteitseisen voor voeding en andere producten, verplichte inentingen (of is dat niet zo?). Nu is de vraag van Henry: wie heeft alvast meer voorbeelden van health fascism die ik kan verwerken? Of eventuele andere suggesties.

Demonstreren in Amsterdam!

Door op 20 september 2003 om 02:57 | Reacties uitgeschakeld voor Demonstreren in Amsterdam! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Doordat we onderweg waren, in Leiden bezig met het organiseren van de libertarische conventie in april, konden we onderstaand, voorgaand, bericht pas nu verwerken. Vandaag wordt in Amsterdam geprotesteerd tegen de plannen van de regering, die overigens wel al door het parlement zijn goedgekeurd. Uit de eerste berichten die ons bereikten lijkt het of deze demonstratie geen groot succes zal worden. Terwijl er toch enorm veel bezwaren tegen de regeringsplannen zijn.Veel bezwaren komen uiteraard voort uit het niet meer krijgen van allerlei door belastinggeld gefinancierde faciliteiten. Dit is op zich geen "libertarisch bezwaar". Het terugdringen van de verzorgingsstaat, zou zelfs positief beoordeeld kunnen worden. De libertarische bezwaren liggen meer op het gebied van de manier waarop dit alles gebeurt. Er zijn allerlei spelregels gemaakt, beloftes gedaan, contracten gesloten, en die worden nu zo maar van de baan geveegd. En er wordt geen alternatief geboden. Het is alsof je in een vacuüm valt. Je krijgt iets gewoon niet meer. Daar komt dan nog bij dat er op allerlei zaken helemaal niet wordt bezuinigd, die voor libertariërs eerder daarvoor in aanmerking komen. Neem ontwikkelingshulp, milieuactiviteiten, vredesoperaties. Ook zou al het geld aan "Cultuur" zwaar verminderd kunnen worden. Iedereen kan zelf wel bepalen voor welk schilderij of toneelstuk hij wil betalen. Wij vrezen echter dat de demonstratie inderdaad alleen maar een eenzijdig beeld zal laten zien. Ook een opmerking van Mira slaat de spijker op zijn kop: "”Meer eigen verantwoordelijkheid” is een loze kreet omdat het niet gepaard gaat met meer eigen vrijheid."