Website LIBERTARIAN ALLIANCE

Door op 09 augustus 2003 om 02:37 | Reacties uitgeschakeld voor Website LIBERTARIAN ALLIANCE |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De website van LA bevat een grote hoeveelheid libertarische publicaties. Deze zijn gesorteerd op een aantal categorieën die het opzoeken van een bepaald onderwerp vergemakkelijken. Er zijn deze week weer een aantal nog niet eerder gepubliceerde stukken aan toegevoegd, in de volgende categorieën: Historical, Political, Philosophical, Personal Perspectives, Legal, and Economic Notes. Als je over een bepaald onderwerp iets wilt opzoeken, is het nuttig om daar eens te proberen.De site is:< www.libertarian.co.uk> as html and pdf files,================================================

Vandaag officiële oprichting van de Bastiat Stichting.

Door op 08 augustus 2003 om 12:42 | Reacties uitgeschakeld voor Vandaag officiële oprichting van de Bastiat Stichting. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag wordt het officieel! René van Wissen, Albert Spits en Sander Boon -de laatste is werkzaam bij de Telderstichting, het wetenschappelijk instituut van de VVD-, verrichten vandaag bij de notaris de formele handelingen. De Stichting wordt genoemd naar de naam van Frédéric Bastiat, een 19e-eeuwse Franse econoom met zeer "libertarische" gedachten. Sinds het Libertarisch Centrum in 2001 actief meewerkte aan het promoten van het JAAR VAN BASTIAT is er ook in Nederland meer belangstelling voor deze econoom ontstaan. Op de sites www.libertarian.nl en www.meervrijheid.nl staan dan ook een aantal artikelen van en over hem.De stichting heeft al een eigen site (in wording) www.bastiatstichting.nl Zeer positief is dat de Bastiat Stichting vooral het libertarisme, meer nog dan het klassiek-liberalisme, wil verbreiden. Zelfs het anarchisme! Uitspraken van het bestuur (René van Wissen) in de pers wijzen op een heel interessante positieve ontwikkeling. Zoals: " Velen zeggen: maak de taken van de staat dan zo beperkt mogelijk. Maar daar geloof ik niet in. Een overheid heeft altijd de neiging uit te dijen, meer ambtenaren aan te stellen, meer regels te verzinnen. Als je dat wil stoppen, moet je radicaal zijn en de staat helemaal afschaffen. Ik ben niet tegen de staat omdat ik zou denken dat de mens van nature goed is, maar omdat macht corrumpeert." Gefeliciteerd met deze officiële oprichting. Het libertarisme in Nederland is weer een stap verder.

Was Adolf de voorloper van de EU?

Door op 08 augustus 2003 om 11:17 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Beide wilden een centraal Europees bestuur (Brussel/Berlijn) Beide zijn met massa-democratie gekozen. Beide hadden een fiatmunt. (euro/Reichsmark) Beide hadden een enorme bureaucratie Beide wilden integratie (Gleichschaltung) Beide wilden een euroleger Beide wilden een europolitie Beide hadden een kleine politieke elite Beide wilden expansie Beide werden gesteund door collectivisten Albert Bovendien, bedrijven zetten een bureaucratie op om er geld mee te verdienen. De overheid zet een bureaucratie op om er geld mee uit te geven.

Is de "zwarte" markt de "echte" markt?

Door op 08 augustus 2003 om 11:11 | Reacties uitgeschakeld voor Is de "zwarte" markt de "echte" markt? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We kunnen niet zeggen dat de zwarte markt de echte vrije markt is. Immers zelfs als de betrokken partijen (de koper en de verkoper) hun afspraken geheel in vrijheid maken, worden ze van buitenaf bedreigd door allerlei instanties die vinden dat je aan hun steeds groeiend aantal regels moet voldoen. Als je je niet houdt aan die regels, en ze vangen je, kun je streng gestraft worden. In de hele EU. Maar toch neemt de zwarte markt toe. Deze toename wordt veroorzaakt door de toename van de regels en van de belastingen en andere lasten die door overheid worden opgelegd. Het verschil tussen de prijzen voor wit en zwart geld wordt daardoor steeds groter. Wierd Duk schrijft in BNdeSTEM dat er dit jaar in Duitsland zo’n 370 miljard euro in de zwarte markt worden omgezet. (17 % van het BNP; het vorig jaar was dat nog maar 5,6 %) In andere EU landen en uiteraard ook in Nederland, zal deze ontwikkeling eveneens plaats vinden.DUK zegt daarbij dat de staat door het zwarte circuit 75 miljard euro aan inkomsten mist. Ik weet niet hoe dit is berekend, maar als het is afgeleid van die 370 mjd., dan klopt dat waarschijnlijk niet eens. Immers, als iemand zijn huis moet laten schilderen voor 43 euro per uur (inclusief BTW??), in plaats van zwart voor 17 of zelfs 10, dan is er een grote kans dat het veel te duur uitkomt, hij het niet kan betalen, en het werk niet kan laten uitvoeren. (Bij voorbeeld voor 80 uur werk een verschil van 3.440 tegen 800 euro)Beide partijen, huiseigenaar en zwartschilder, zijn slechter af, ze zijn beide ietsje minder gelukkig dan als ze vrij hun gang hadden kunnen gaan. Toch gaan de overheden steeds feller achter dat door hen begeerde geld aan. In het artikel van Wierd Duk wordt genoemd dat in Duitsland nu de douane wordt uitgebreid met een afdeling: "Directie voor de bestrijding van zwart werk"die wordt uitgerust met 5000 medewerkers.Door al die medewerkers heeft de overheid weer meer (belasting)geld nodig, waardoor de producten/diensten weer duurder worden, dus zwartwerk relatief aantrekkelijker. (afgezien van de geweldsdreiging door de overheid). Meer werk wordt zwart uitgevoerd en de overheid vangt nog minder geld. De enige oplossing is, zoals Friedrich Scheider van de Universiteit van Linz ook zegt, dat de belastingen (en de regels) verlaagd worden zodat de producten/diensten goedkoper worden en het verschil tussen wit en zwart werk zo gering dat het niet waard is om daarvoor het risico te lopen om gestraft te worden. Net als de scheiding van Staat en Kerk, moet er ook een scheiding komen van Staat en Economie.—————————————-Op de site kunt u veel artikelen vinden over de libertarische opvattingen t.o.v. de markt. Zie onder andere:"De Anatomy van de staat" door Murray Rothbard, vertaald door René van Wissen.—————————————-"Een echte vrije markt is volstrekt onverenigbaarmet het bestaan van een Staat”

ECO NOSTRA

Door op 08 augustus 2003 om 04:30 | Reacties uitgeschakeld voor ECO NOSTRA |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op zondag 10 Augustus zal Peter Siebelt een lezing geven en zijn boeksigneren en tevens verkopen in de Spaanse kubus in Rotterdam. Hier zal hij ingaan op vragen over het netwerk achter Volkert van der Graaf en de “spekkoek” van de Europese Millieu-maffia, Eco Nostra. Datum; 10 Augustus 2003tijdstip; 14.00 uuradres; Spaanse Kubus,Spaanse Polder (voorheen Ter Meulen gebouw)Vlaardingenweg 62 te Rotterdam Vanaf Centraal station kun je de bus pakken naar de Spaanse Polder, als je precies wilt weten hoe en waar kijk dan op www.9292ov.nl namens Stichting Beeld van Pim en de Vrienden van Pim Fortuyn vragen;mail dan even naar [email]schmitt_rene@hotmail.com[/email]

KANSEN / SPOED

Door op 08 augustus 2003 om 03:47 | Reacties uitgeschakeld voor KANSEN / SPOED |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Onze relatie Hardy Bouillon heeft mogelijkheden om studies/research op het gebied van economie in de phamaceutische industrie te financieren. Als je geïnteresseerd bent, of iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn, dan staan er contactadressen en al iets meer gegevens op www.libertarian.to

De Paus zegent genetisch gemodificeerd voedsel!

Door op 08 augustus 2003 om 01:26 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een verrassing voor veel mensen is dat de Paus, het Vaticaan, nu officieel genetisch gemodificeerd voedsel goedkeurt.Volgens een spoedig te publiceren rapport over biotechnologie is GM voedsel zelfs DE oplossing voor de hongersnood en ondervoeding die in vele delen van de wereld nog steeds heerst. Iedere dag sterven nog altijd 24.000 mensen doordat ze onvoldoende voedsel hebben. Volgens Worldwide Religious News heeft Aartsbisschop Renato Martino, hoofd van de "Pontifical Council for Justice and Peace, gezegd dat de toekomst van de mensheid op het spel staat en dat er geen ruimte is voor ideologische argumenten zoals die door milieuactivisten naar voren worden gebracht. Doordat GM voedsel een "hot item" is in de discussies tussen de USA en de EU, zal dit standpunt nog een belangrijke rol gaan spelen.– – – – Op de site kunt u libertarische opvattingen betreffende GM voedsel vinden. Onder andere in het artikel van Hans Labohm: “Voorzorgsbeginsel leidt tot stagnatie:www.libertarian.nl (Dank aan REASON, David Boaz)

De "Groene Baret"

Door op 07 augustus 2003 om 12:28 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De groene baret is het trotse symbool van het Nederlandse Corps Commandotroepen. De mensen die de eer hebben om deze te dragen, hebben heel speciale, moeilijke prestaties verricht. Velen zelfs niet alleen gedurende hun opleiding, maar ook daarna in de praktijk. De "Commando’s" zijn dan ook terecht trots op hun corps en tonen dit graag door hun baret. Vooral ook voor de veteranen is dit belangrijk. Maar wat gat er nu gebeuren? Nu wil men alle soldaten een groene baret gaan geven. Met de smoes dat die kleur beter staat bij de nieuwe uniformen!! Hoe verzinnen ze het. Wat is de achtergrond? De achtergrond is dat prestatie niet beloond mag worden. Nederland is plat. Iemand die, zoals de commando’s, uitsteekt boven de middelmaat, moet omlaag geduwd worden. (En iemand die achterblijft moet je omhoog trekken!). Ze kunnen de commando’s moeilijk hun groene baret afnemen. Wel, de oplossing is dat je iedereen een groene baret geeft. Het onderscheid is dan verdwenen en de "gelijkheid" is weer iets dichter bij. Blijf af van de groene baret!

Is Libertarisme een utopie?

Door op 07 augustus 2003 om 12:07 | Reacties uitgeschakeld voor Is Libertarisme een utopie? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Veel libertariërs zullen de opmerking dat wat zij willen wel aardig klinkt, maar dat het een utopie is. Tibor Machan geeft daar een goede reactie op, en weerlegt deze stelling in een kort artikel op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONL op 1 augustus. Het libertarisme gaat over de bescherming van individuele rechten, voornamelijk "leven, vrijheid, en het streven naar geluk". Het is inderdaad een veeleisende, consequente filosofie. Niemand kan gedwongen worden om "moreel goed"te zijn. Daarvoor is vrijheid nodig. Het verwezenlijken van een "goede" maatschappij via een socialistisch of communistisch dwangsysteem (of zelfs de huidige welvaartsstaat), dat is een utopie. Het streven naar een vrije, moreel goede, maatschappij is geen utopie. En het is te verwezenlijken als voldoende personen daarvan overtuigd raken. Dit artikel van Tibor kan misschien nuttig zijn om deze opmerking te beantwoorden, of om onze eigen opvatting te versterken. Je kunt het stukje vinden op: “” Is libertarianism utopian?"www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art326

Arnold Schwarzenegger nieuwe Gouverneur van Californië??

Door op 07 augustus 2003 om 07:40 | Reacties uitgeschakeld voor Arnold Schwarzenegger nieuwe Gouverneur van Californië?? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Voor het eerst in de geschiedenis van Californië mogen de kiezers bepalen of ze de oude gouverneur (Gray Davis, wiens officiële periode nog niet om is) willen houden, of dat er een ander moet komen. Veel kandidaten hebben zich voor deze verkiezing gemeld. Zowel van de politieke partijen als zelfstandigen. Nu ook Arnold Schwarzenegger. Meteen gaan er de geruchten dat hij een goede libertarische kandidaat is.Maar hij zou nog heel wat moeten leren/veranderen eer hij een libertariërs! Ook al deelde hij onlangs de boeken: "Free to Choose" (Milton and Rose Friedman) uit!Hij schijnt een "gematigd conservatief"te zijn. Dat is natuurlijk voor allerlei uitleg vatbaar. Het optreden van een dergelijke bekende, rijke persoon zal echter de libertarische kandidaat niet in de kaart spelen. Het is overigens niet erg duidelijk wie nu de "eigenlijke echte"libertarische kandidaat is.De namen van Gary Coleman en van Ned Roscoe worden genoemd. We zullen dit proberen te volgen. Deze verkiezing lijkt anders in Californië ook wel een operette-achtig tintje te krijgen. Iemand vroeg al of het Duitse Schwarzenegger in het Engels "black nigger" betekende!