EUROLETTER 85 vandaag uitgegaan.

Door op 29 juni 2003 om 07:01 | Reacties uitgeschakeld voor EUROLETTER 85 vandaag uitgegaan. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Vandaag is de EUROLETTER 85 uitgegaan. Deze maandelijkse nieuwsbrief van LIBERTARIAN INTERNATIONAL bevat vooral nieuws over de komende (internationale) Conventies en over nieuwe en lopende libertarische acties en projecten. Hij zal één dezer dagen ook op de site van L I verschijnen.www.libertarian.to Maar als u een eigen (gratis) abonnement wil hebben, kunt u dat op deze site aanvragen of een mail sturen aan info@libertarian.to

European Freestate Project

Door op 29 juni 2003 om 03:00 | Reacties uitgeschakeld voor European Freestate Project |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

EUROPEAN FREESTATE PROJECT (EFP) is een nieuw Europees project om te werken aan een vrije maatschappij. Het is geïnitieerd door André Lichtschlag van het Duitse libertarische magazine: " eigenthümlich frei" naar analogie van het Amerikaanse "Free State Project". Het idee er achter is om gebruik te maken van de mogelijkheden die er in de maatschappij legaal nog zijn. In dit geval vooral binnen de EU. Het is immers mogelijk dat iedere EU burger overal in de EU mag gaan wonen, daar volledig wordt geaccepteerd en ook aan verkiezingen mag meedoen. Stel nu dat het lukt dat een groot aantal libertariërs allemaal in een bepaald land gaan wonen. Als er dat voldoende zijn, kunnen die bij verkiezingen zodanig stemmen dat er meer vrijheid, en uiteindelijk een "libertarische staat" (minimum government) ontstaat. Dit is een lange termijn project. Allerlei consequenties en mogelijkheden moeten nog worden bestudeerd. Dit maakt het project overigens extra interessant. Toch blijkt dat het wel aanslaat en de organisatoren hebben al heel wat werk verzet. De site van EFP: www.eu geeft o.a. de visie, overzicht van het plan, details en een FAQ.Op de site is een heel interessant artikel waarin Chris Vigelius een (voorlopige) berekening maakt betreffende het aantal libertariërs dat nodig is om een ommekeer in een land te weg te brengen.www.eu Chris wil graag uw commentaar en/of inbreng . Voorlopig kan ieder geïnteresseerde deelnemen aan de discussies en de ontwikkelingen volgen door in te schrijven op de mailinglist. Ook actieve hulp is welkom. Inschrijven kan op:www.eu www.eu

Sterkste schouders de lichtste lasten.

Door op 28 juni 2003 om 01:53 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De standaardkreet dat "de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen" is de laatste tijd weer erg in bij politici.De uitspraak werd onder andere gebruikt door de Minister van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst, een doorgewinterde politicus van D66. Deze week gebruikte de voorzitter van de FNV, L. de Waal die uitdrukking om aan te geven dat het kabinet de bezuinigingen verkeerd verdeelde. Beiden vinden dat de "rijken" méér belast moeten worden. Het is een uitspraak die in het verleden al zo vaak gedaan is, en hij "lijkt" zo logisch, dat er bijna niemand een vraagteken bij zet. Maar is het wel een juiste of verstandige uitspraak? Als we in een vrije samenleving zouden zitten en ieder neemt vrijwillig de lasten op zich die hij kan/wil dragen, dan zou deze stelling automatisch gerealiseerd worden.Als echter, zoals nu in de maatschappij, de lasten worden "opgelegd", is dat niet meer zo zeker. Immers veel van die "sterke schouders" hebben veel gepresteerd. Ze hebben hard gewerkt, goede ideeën gehad, risico gelopen en daardoor producten of diensten geleverd die de maatschappij nodig had of wilde hebben. ( Hier buiten beschouwing gelaten dat er tegenwoordig ook veel "rijken" zijn die rijk geworden zijn door overheidshulp en/of oneerlijkheid; dat is een ander verhaal.) Doordat nu op deze schouders steeds meer lasten worden gelegd, is er en groot aantal van hen die het genoeg vinden en stoppen met produceren. Omdat het geen zin meer heeft; opbrengsten worden toch wegbelast en als je bedrijf groeit, krijg je alleen maar meer ellende van vakbonden, ondernemingsraden, formulierenwerk, voorschriften en controles. Dit is het meest ten nadele van de armen of zwakken. Die hebben minder kans om een baan te krijgen, en kunnen over minder producten beschikken. Het is een ijzeren wet, dat in de maatschappij alleen geconsumeerd kan worden, wat er (ergens) geproduceerd is. Onlangs was er een stelling die aanbeval om mensen die meer dan bvb. honderd duizend euro per jaar verdienen, géén belasting te laten betalen. Omdat zij al zoveel voor de maatschappij gedaan hebben dat ze daarvoor beloond, althans niet gestraft moeten worden. Zij zouden dan doorgaan, en aangemoedigd worden om nog veel meer rendabel te produceren. Waardoor er meer beschikbaar komt (ook en vooral voor de zwakken) om te consumeren.

Rente verlaging goed voor economie?

Door op 27 juni 2003 om 10:29 | Reacties uitgeschakeld voor Rente verlaging goed voor economie? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Amerikaanse Centrale Bank, de FED, heeft de rente weer met een kwart procent verlaagd. Dit om de economie te stimuleren. De ECB, de Europese Centrale Bank, komt nu in de verleiding om hetzelfde te doen. Ook verlagen. Maar helpt dat tegenwoordig nog wel? De laatste anderhalf jaar, vanaf dat de neergang in de economie inzette, hebben ze al twaalf keer eerder de rente verlaagd. En dat heeft kennelijk nooit geholpen. Zou nu de dertiende keer wel helpen? Of is nog een veertiende keer nodig? De interbancaire rente (rente tussen de banken onderling) is in Amerika nu nog maar 1 (Eén) procent. Dus veel ruimte om te verlagen is er niet meer. Het kan toch niet zo gek worden dat als je geld gaat lenen, dat je dan nog rente "uitbetaald" krijgt? Het is nu al de laagste stand van de laatste 50 jaar. Overigens heeft de ECB met een rente van 2 procent ook niet erg veel ruimte om no0g lager te gaan! Wat moet je nu doen met je spaarcentjes? Wie het "weet" mag het zeggen. Jammer is dan niemand het weet! Je kunt hoogstens redeneren wat er “zou moeten" gebeuren. Maar ook dat zal niet echt gaan gebeuren. Allerlei onverwachte dingen gebeuren; en overheidsmaatregelen horen daarbij. Als je echt bezig bent met na te denken wat je met je spaarcentjes moet doen, lees dan toch nog eens het stuk "The Case For Gold" by Bill Bonner, 27 Juni 2003 op www.libertarian.to In eerste instantie reclame om een belangrijk boek te kopen, maar met zoveel gegevens dat je er voor het bepalen van je beleid altijd wat van opsteekt.

Referendum in opkomst.

Door op 27 juni 2003 om 07:24 | Reacties uitgeschakeld voor Referendum in opkomst. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Over een "referendum" wordt de laatste tijd vooral gesproken betreffende de nieuwe EU-grondwet. Met als eerste vraag, of er wel een referendum zal komen. In deze kolom, en bij andere libertarische gelegenheden, wordt er over gediscussieerd of een dergelijk referendum positief of negatief uitwerkt. Vooral omdat door de enorme reclame- en manipulatiemogelijkheden van de overheid de uitslag hoogstwaarschijnlijk ten gunste van de overheid zal uitkomen.Maar dat hoeft niet zeker te zijn, zeker als het referendum meer gebruikt gaat worden. Zo wil de vakcentrale FNV dit najaar een referendum hebben over de bezuinigingen van het NL kabinet. FNV voorzitter, L de Waal, merkte daarbij op dat een referendum wel eens effectiever zou kunnen zijn de een "demonstratie". Het is nog niet bekend hoe zij zich dat voorstellen, maar het kan nuttig zijn om dat nauwlettend te volgen. Al is het alleen maar om van te leren!!En uiteraard om onze houding te bepalen.

EU-grondwet geen interesse?

Door op 26 juni 2003 om 12:54 | Reacties uitgeschakeld voor EU-grondwet geen interesse? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Na de juichtonen bij de presentatie in Griekenland van de concept grondwet (in leer gebonden) is er nu in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Daarbij vallen direct drie dingen op: De Nederlandse Premier Balkenende stelde duidelijk dat de regering vindt dat we deze grondwet maar moeten accepteren. Hij vergeleek het met een "bouwwerk, waaruit je niet zo maar steentjes kunt trekken, op straffe van ineenstorting van de hele constructie".Hij had het ook kunnen vergelijken met een "mand appelen, waarin rotte appels zitten". Als je die er niet uithaalt, zijn er in een mum van tijd alleen maar rotte appels! Bij het beschouwen van de verslagen over dit debat in de media valt op dat de inbreng van de politici in de Kamer hoofdzakelijk gaat over de te vergeven baantjes. De President, en de Commissarissen! Heeft dit iets te maken met carrière planning? Heel belangrijk viel op dat er praktisch geen belangstelling was. De NRC schrijft over een "gapend lege publiek- en perstribune [bij] een onderwerp waarvan iedereen beweert dat het de toekomst van ons land en onze staat fundamenteel zal beïnvloeden." We zien hier een demonstratie van de lethargie en de algemene mening dat je er toch niets aan kunt doen. "Ze (de politici) doen toch wat ze al lang bekonkeld hebben." Met deze houding zullen we zeker niets bereiken. Laten we wakker blijven en trachten wat te doen!De plannen van FREE EUROPE om een "Petitie voor uittreding uit de EU" te organiseren lijken een heel reële mogelijkheid om een begin te maken aan het terugdraaien van de huidige negatieve ontwikkelingen. We zullen u hier op de hoogte houden van dit project. Bezoek ondertussen de site www.free-europe.org

De VRIJBRIEF komt totaal op Internet

Door op 26 juni 2003 om 11:59 | Reacties uitgeschakeld voor De VRIJBRIEF komt totaal op Internet |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Enkele dagen geleden deden we een oproep voor hulp om de VRIJBRIEF in zijn geheel op het internet te kunnen zetten. We schreven onder andere:"De papieren Vrijbrief, die bestond van 1975-2000, is een uniek stukje geschiedenis van het begin van het libertarisme in Nederland. Als we dat nu niet elektronisch gaan bewaren, dan is de kans groot dat al die informatie verloren gaat. …….. Een selectie van Vrijbriefartikelen is al gepubliceerd in het jubileumboek “De Markt voor Vrijheid”". " …. worden de totale kosten daarvan dan ongeveer 900 euro.. We krijgen daarmee in een keer een uniek archief van 1200 artikelen. Hier vragen wij donaties voor ….. " Wel, we zijn nu zo dicht bij dit bedrag, dat we besloten hebben om het project door te laten gaan. We hebben al toezeggingen van 800 euro. Nu dus nog maar 100 euro nodig.Wie helpt mee om die te financieren? Mocht er een overschot aan toezeggingen komen, dan is dat nuttig om eventuele tegenvallers toch kunnen betalen. En mocht er dan nog wat over zijn, dan zullen we aankondigen en voorstellen wat er mee zou kunnen gebeuren. Stuur je toezegging plus een specificatie van het bedrag dat je wilt doneren naar Henry, henry@sturman.net We houden u, onder andere op deze HUBlog, op de hoogte van de voortgang

HULP voor Chinese potentiële libertariër.

Door op 26 juni 2003 om 10:07 | Reacties uitgeschakeld voor HULP voor Chinese potentiële libertariër. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Diverse deelnemers aan de geslaagde MeerVrijheidsBijeenkomst in Amsterdam zullen ook Carl ontmoet hebben. Carl is een jonge Chinese student (+/- 19 jaar?) die nu een paar maanden in Nederland is. Op de een of andere manier is hij er in geslaagd om te mogen studeren in Groningen aan een "Hanze" opleiding.. Sindsdien heeft hij al geleerd dat Nederland niet het "vrije land" is dat hij zich ervan had voorgesteld. Een paar feiten:-Carl wil graag aan een NL Universiteit gaan studeren. Liefst ergens in het Westen van het land omdat daar de mogelijkheid tot contacten eenvoudiger is.– Het is nu vakantietijd, en Carl wil graag een baantje. Eventueel voor héél wering geld. Als hij maar kan leren. Voor zijn verblijf en onderhoud zorgt hij zelf. Wie heeft ideeën of mogelijkheden voor Carl? Neem contact op met Hub Jongen < info@libertarian.to >

Openbare Verkoop Libertarische Zaken

Door op 26 juni 2003 om 04:16 | Reacties uitgeschakeld voor Openbare Verkoop Libertarische Zaken |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is de gewoonte om op de Libertarische ISIL Wereldconventie een openbare verkoop te houden van producten die daarvoor ter beschikking zijn gesteld. De opbrengst komt dan ten goede aan de organisatoren. Vaak kun je daardoor aardige dingen te pakken krijgen die je nergens anders meer kunt vinden. Dit jaar (Conventie in Litouwen) is dit uitgebreid tot een openbare verkoop op het internet. Daaraan kan dus iedereen meedoen.Dit dank zij de website van e-libertarian die Henry Sturman hiervoor ter beschikking heeft gesteld. Zelfs als je niets wilt kopen, is het toch aardig om die site eens te bezoeken om te zien wat er wordt aangeboden. En wie weet . . . . !!! De Openbare Libertarische Verkoop is op: www.elibertarian.com

Bankgeheim, wat was dat?

Door op 25 juni 2003 om 11:16 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Er was eens een tijd waarin er voor mensen privacy bestond. Eén van de facetten daarvan was dat je niet hoefde te vertellen wat je salaris was. Dat ging een ander niets aan. Ook hoeveel geld je op de bank had was geheim. De banken waren zelfs tot geheimhouding verplicht. Maar dat is allemaal over. De politici hadden steeds meer geld nodig. Dat kunnen ze alleen maar krijgen door de burgers steeds meer te belasten.De burgers proberen echter op legale, en soms illegale, wijze zo weinig mogelijk te betalen. Vooral proberen ze hun spaarcenten veilig te stellen. Die mensen kregen echter rente van de bank. Dat was een nieuwe prooi voor de politici die bepaalden dat rente "inkomen" is, en daar moet belasting over worden betaald. Een groot aantal mensen gaf dat echter niet op. Die vonden het onzin om over die paar centen ook nog eens belasting te betalen. Geen nood, de politici hieven het bankgeheim op en verplichtten de banken om aan hen te melden hoeveel rente iedere klant ontvangen had. Een aantal mensen brachten hun spaarcenten toen over de grens naar een ander land. Maar ook dat werd een doorn in het oog van de politici en ze gingen met hun collega’s overeenkomsten maken. En met succes. Vandaag hoorden we bij de nieuwsberichten dat Duitse banken de namen van Nederlandse klanten aan de NL overheid hebben opgegeven. Ook van het internationale bankgeheim blijkt hoe langer hoe minder over. * * * * * * Op www.libertarian.nl en www.libertarian.to vindt u uitgebreide beschouwingen over privacy. Onder andere:Burgers bespied – opkomst van de digitale politiestaat. Zie:www.libertarian.nl