Letland is nu ook gestrikt!

Door op 22 september 2003 om 12:51 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Zoals te verwachten, is ook het grootste gedeelte van het volk in Letland gezwicht voor de verleidingen van de politici. Alle tien de kandidaat-leden hebben JA gestemd. Ieder misschien met andere argumenten.In de Baltische landen heeft in ieder geval het argument "horen bij Europa", en de angst voor een nieuwe Russische bezetting, een grote rol gespeeld. Waarschijnlijk krijgen ze ook de eerste paar jaar nog een netto uitbetaling van het belastinggeld uit de oudere lidstaten. Vooral uit Nederland waar per hoofd van de bevolking bijna twee keer zoveel belastinggeld naar de EU gaat als van nummer twee! Alle landen krijgen een tweede kans om hun stem te laten horen. Namelijk als er over de Europese Grondwet wordt gestemd. Al is dat alleen een "raadgevende" stem. De overheden hoeven zich daar niets van aan te trekken. Het is onbegrijpelijk hoe de politici het voor elkaar krijgen om het "stemvee" telkens weer naar de stembus te krijgen, als je bedenkt dat 80 %, van bij voorbeeld de Nederlanders, toegeeft dat ze er praktisch niets over weten. En we mogen wel aannemen dat dat percentage in de andere EU landen die mee gaan beslissen over iets waar ze niets van weten, ongeveer gelijk zal liggen.Zo wordt de toekomst van de mensheid bepaald! Uitgebreide beschouwingen over Europa en Internationale Betrekkingen zijn te vinden op:www.libertarian.to/topics/overview.php?id=033

Zijn wij "Links" of "Rechts"?

Door op 22 september 2003 om 04:48 | Reacties uitgeschakeld voor Zijn wij "Links" of "Rechts"? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ik ben al vele jaren gewend dat sommige mensen mij "links" noemen en anderen zeggen dat ik "Rechts" ben. Ik heb daar altijd een beetje moeite mee, omdat in mijn ogen links te maken heeft met socialisme, en rechts met fascisme. Maar fascisme is "nationaal-socialisme". In ieder geval komen beide stromingen neer op het inbreuk maken op de persoonlijke vrijheid van ieder individu. Het is daarom ook beter om niet meer te verklaren dat het Libertarisme het met een aantal zaken in het socialisme eens is, en bij voorbeeld op economisch gebied eens is met het conservatisme. Veel beter is, zoals Carla Howell dat onlangs stelde:Zeg dat het Libertarisme de volledige individuele vrijheid voorstaat, en dat op het ene terrein de socialisten het met ons eens zijn, en op andere gebieden zijn de conservatieven het met ons eens. Maar zowel socialisme als conservatisme zijn niet consequent. De fouten in het linkse socialisme vallen waarschijnlijk meer op. Daardoor lijkt het alsof daar vanuit het libertarisme sneller op gereageerd wordt. Gevolg dat je dan voor "Rechts" uitgemaakt wordt. Voor iemand als Peter Siebelt, die zich gespecialiseerd heeft in de linkse organisaties, geldt dat dan in versterkte mate. Als bij voorbeeld Peter schrijft tegen organisaties als de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), wordt dat dan ook niet eens meer opgemerkt.En ik dacht dat je die clubs toch wel aan de rechtse kant kunt classificeren? Het afkeuren van elke inbreuk op de individuele vrijheid, door wie dan ook, is goed. Het goedkeuren van welke inbreuk dan ook, is slecht. En beide handelingen hoeven natuurlijk niet op elk moment gelijktijdig plaats te vinden.

MeerVrijheid, Politiek Café Amsterdam, Secessie.

Door op 22 september 2003 om 02:34 | Reacties uitgeschakeld voor MeerVrijheid, Politiek Café Amsterdam, Secessie. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Afgelopen donderdag was er weer een bijzonder geslaagde bijeenkomst in Amsterdam. Een kleine dertig deelnemers hadden een gezellige en leerzame avond. Charles Olson, als Richard Henry Lee, hield een voordracht waarin hij voor California een confederatie van kleinere gemeenschappen voorstelde.Deze lezing sprak zeer aan op een moment dat er in Europa naar een steeds grotere machtsconcentratie in de EU wordt gewerkt. Al de nadelen van de Amerikaanse Federatie liepen parallel met de nadelen die nu in de EU steeds sterker en sterker worden. De voordelen van lossere verbanden via een confederatie uiteraard ook. In de nieuwe Europese "grondwet" komt waarschijnlijk een clausule die het, althans in theorie, mogelijk maakt dat elke staat zich uit de EU kan terugtrekken.Dat zou voor Nederland een goede zaak zijn. Nederland betaalt jaar in jaar uit veel geld aan die EU en dat bedrag wordt door de uitbreiding alleen maar hoger. Het heeft geen enkel voordeel om "Kampioen-betaler" te zijn. Het lijkt bijzonder nuttig om voor een eventuele uittredingsmogelijkheid nu reeds gegevens te verzamelen en te onderzoeken wie er allemaal aan een dergelijk project mee willen werken. Zo lang zich nog geen duidelijke (libertarische?) organisatie daarvoor heeft gevormd, kunt u gegevens en ideeën sturen naar info@libertarian.nl .We zullen ze verzamelen en beschikbaar stellen aan het eventuele project. De volgende derde donderdag MeerVrijheid Bijeenkomst is al op 16 oktober.Reserveer al vast in je agenda.

Libertarische Conventie LONDEN

Door op 21 september 2003 om 12:36 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarische Conventie LONDEN |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De LIBERTARIAN INTERNATIONAL FALL Convention wordt dit najaar georganiseerd door de LIBERTARIAN ALLIANCE op 22/23 november. Er zijn nu uitgebreide gegevens bekend over programma, sprekers en kosten.Zie:www.libertarian.to/conventions/fall2003.htmof vraag aan info@libertarian.to Het is weer een heel interessant programma. We zien uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Is er een libertariër in Leiden?

Door op 21 september 2003 om 01:46 | Reacties uitgeschakeld voor Is er een libertariër in Leiden? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De organisatie van de LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING Convention op 3 / 4 april in Leiden komt op gang. Daarbij spelen allerlei lokale zaken een grote rol. Zalen, restaurants, bezienswaardigheden en dergelijke. Maar ook de lokale contacten, zoals met de Universiteit en studenten. Hulp van personen die in Leiden wonen, of er goede contacten hebben, wordt zeer op prijs gesteld. Het organiseren van een conventie is bovendien leuk werk en een nuttige ervaring.Wie wil meewerken, of wie kent iemand die daarin interesse heeft? Mail naar info@libertarian.nl

"Health Fascism"

Door op 21 september 2003 om 01:36 | Reacties uitgeschakeld voor "Health Fascism" |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Is daar een Nederlands woord voor? Henry Sturman is bezig met een onderzoek (voor een publicatie)naar "health fascism". Over hoe de overheid ons onderdrukt onder het mom van bescherming van onze gezondheid. Dat kan bij voorbeeld over de anti-rookterreur gaan (recht op werkvrije werkplek, accijnzen, etc.), dat is actueel. Maar ook over verbod op drugs, verplicht veiligheidsgordels in auto, verplicht in ziekenfonds, alcoholaccijnzen, medicijnen alleen op recept, door de overheid vastgestelde kwaliteitseisen voor voeding en andere producten, verplichte inentingen (of is dat niet zo?). Nu is de vraag van Henry: wie heeft alvast meer voorbeelden van health fascism die ik kan verwerken? Of eventuele andere suggesties.

Demonstreren in Amsterdam!

Door op 20 september 2003 om 02:57 | Reacties uitgeschakeld voor Demonstreren in Amsterdam! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Doordat we onderweg waren, in Leiden bezig met het organiseren van de libertarische conventie in april, konden we onderstaand, voorgaand, bericht pas nu verwerken. Vandaag wordt in Amsterdam geprotesteerd tegen de plannen van de regering, die overigens wel al door het parlement zijn goedgekeurd. Uit de eerste berichten die ons bereikten lijkt het of deze demonstratie geen groot succes zal worden. Terwijl er toch enorm veel bezwaren tegen de regeringsplannen zijn.Veel bezwaren komen uiteraard voort uit het niet meer krijgen van allerlei door belastinggeld gefinancierde faciliteiten. Dit is op zich geen "libertarisch bezwaar". Het terugdringen van de verzorgingsstaat, zou zelfs positief beoordeeld kunnen worden. De libertarische bezwaren liggen meer op het gebied van de manier waarop dit alles gebeurt. Er zijn allerlei spelregels gemaakt, beloftes gedaan, contracten gesloten, en die worden nu zo maar van de baan geveegd. En er wordt geen alternatief geboden. Het is alsof je in een vacuüm valt. Je krijgt iets gewoon niet meer. Daar komt dan nog bij dat er op allerlei zaken helemaal niet wordt bezuinigd, die voor libertariërs eerder daarvoor in aanmerking komen. Neem ontwikkelingshulp, milieuactiviteiten, vredesoperaties. Ook zou al het geld aan "Cultuur" zwaar verminderd kunnen worden. Iedereen kan zelf wel bepalen voor welk schilderij of toneelstuk hij wil betalen. Wij vrezen echter dat de demonstratie inderdaad alleen maar een eenzijdig beeld zal laten zien. Ook een opmerking van Mira slaat de spijker op zijn kop: "”Meer eigen verantwoordelijkheid” is een loze kreet omdat het niet gepaard gaat met meer eigen vrijheid."

Lastenverzwaring? Sodemieter op!

Door op 20 september 2003 om 02:45 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Wederom staat de miljoenennota vol met kreten uit de Linkse Kerk. Wederomblijven budgetten voor ontwikkelings- en milieuactiviteiten – in verhouding tot de lastenverzwaring voor de Nederlandse burger (1,9 miljard) – buiten schot.Internationaal blijft Nederland aan de leiband lopen van de linkse netwerken. Via hun mislukte beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en conflictpreventie wil men de armoede in de wereld blijven bestrijden. Ook de komende jaren weer voor een aardig bedrag. (x ? miljard)Ontwikkelingssamenwerking 2003 2004 2005 2006 2007Netto-uitgaven (ODA) 4,3 4,3 4,5 4,7 4,9 Ook de vredesoperaties in samenwerking met de Verenigde Naties (VN), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Europese Unie (EU), en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) mogen een centje kosten. (x ? miljard)*Vrede en veiligheid 2003 2004 2005 2006 2007Netto-uitgaven 6,7 6,8 6,8 6,5 6,5 Het jaarlijkse budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt op 0,8% van het Bruto Nationaal Product (BNP) gehandhaafd. Tot deze 0,8% BNP behoren ook de middelen voor het internationaal milieubeleid.Ondanks de vele miljarden hulp die ieder jaar vanuit ons land in de bodemloze put van ontwikkelingslanden vloeit, groeien hun buitenlandse schulden.Veelal worden deze landen geregeerd door corrupte politici en ambtenaren die niet alleen de mensenrechten schenden, maar zich ook immens verrijken over de ruggen van hun burgers. Ons geld is er goed voor.Al jarenlang hanteert Nederland voor dit soort landen een schuldkwijtschelding. Miljarden schulden worden weggestreept. Er verandert niets; hun schulden blijven oplopen. Ondanks de slechte economische situatie in ons land heeft de regering Balkenende besloten de reeds bestaande schuldkwijtschelding met ingang van 2003 nog eens met 300 miljoen euro extra te verhogen. Ook hier is Nederland weer haantje de voorste.Volgens de miljoenennota houdt Nederland zich hiermee aan de internationale afspraken. Geklets. In deze moeilijke periode kan het op zijn minst 1,9 miljard minder. Trouwens, in verhouding tot andere landen is Nederland al jarenlang haantje de voorste en voldoet meer dan ruimschoots aan haar afspraken.Nu is het tijd om te stoppen. Eerst de zaken op orde in eigen land. En zeker niet met een lastenverzwaring van 1,9 miljard, ten koste van de Nederlandse burger.Op 20 september organiseert de Linkse Kerk onder de noemer ‘Keer het tij’ een landelijke demonstratie tegen het Kabinet Balkenende. Vakbeweging, kerken, PvdA, GroenLinks, SP en meer dan tweehonderd gesubsidieerde organisaties doen er aan mee. Een toonbeeld van volksverlakkerij. Ze zijn vergeten waarom ze de verkiezingen verloren hebben en dat zij nota bene degene zijn die met hun waanideeën ons land in de huidige toestand hebben gebracht.Het wordt tijd dat anderen hun stem laten horen en meelopen in de demonstratie van ‘Keer het tij’. Zij het met andere eisen dan zij die het probleem gecreëerd hebben. Peter Siebelt

“Woorden zijn Wapens”

Door op 19 september 2003 om 09:23 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze uitdrukking gebruikte Michael Cloud in een cursus communicatie voor libertariërs. Hij wil daarmee zeggen dat het zeer belangrijk is welke woorden je in een discussie gebruikt. Elk woord heeft niet alleen zijn eigen betekenis, maar ook zijn eigen gevoelswaarde. Politici weten dit zeer goed en maken er ruim gebruik van. Een bekend voorbeeld is dat politici het vaak hebben over het “Algemeen Belang”. Het “algemeen” belang is letterlijk het belang van iedereen.Niemand uitgezonderd. Maar steeds als zij deze term gebruiken, bedoelen ze het belang van een bepaalde groep ten koste van een aantal anderen.Bovendien, als iets in het algemeen (voor iedereen) belang is, hoef je echt geen wet te maken. Deze week was er een voorbeeld van Frits Bolkestein. Bij het harmoniseren van de belastingen in de EU, (bedoeld is in elk land elke belasting optrekken naar het hoogste tarief) stelde hij dat “iedere belastingbetaler moet betalen wat hij of zij “schuldig” is”.Wel, de mensen hebben geen belasting SCHULD gemaakt. Het te betalen bedrag is door de overheid gewoon “opgelegd”. Maar door het woord schuld er in te lassen, wordt wel een “schuldgevoel” gekweekt. Dit ging gepaard met “Om een eenduidig beleid in Europa te krijgen moeten we wel het BTW tarief van de kappers en dergelijken optrekken van 6 naar 19 %.Dit om concurrentie vervalsingen tegen te gaan.Hierin zitten minstens twee trucs. Op de eerste plaats is het nergens voor nodig om deze tarieven gelijk te trekken. De kapper in Emmen is echt geen concurrent van de kapper in Barcelona.Ten tweede, ALS je al gelijk wilt trekken, kun je ook alles naar 6 %brengen. De Zweedse premier leverde een mooi voorbeeld door te zeggen dat “Het referendum is mislukt”, terwijl het net zo goed geslaagd was. Een heel grote opkomst!! De NRC tot slot verklaarde dat, bij het praten van de politici over hetStabiliteitsplan voor de euro, “flexibiliteit” een politiek eufemisme isvoor lamlendigheid en onmacht om de echte oplossingen aan te dragen.