"Hele politiek is schuldig."

Door op 06 juni 2003 om 10:15 | Reacties uitgeschakeld voor "Hele politiek is schuldig." |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze krantenkop stond in BNdeSTEM van 5 juni. Wat zeg je daar nu van? Gaan we nu de "hele politiek" straffen of naar huis sturen? Het gaat over de gebeurtenissen in Sebrenica. Door allerlei "Nederlandse" fouten is daar een groot aantal personen vermoord. De zending was slecht voorbereid, soldaten werden naar een onbekend gebied gestuurd en de organisatie voor back-up hulp deugde niet. Toch is er volgens de Parlementaire Enquête Commissie geen verantwoordelijke aan te wijzen. "Het was een collectieve tekortkoming van Kabinet en Tweede Kamer". Een "collectieve tekortkoming". Nou ja, dan is er dus niemand schuldig. Of zijn "wij allemaal" schuldig? De Tweede Kamer zal wel zeggen dat "wij allemaal" die collectieve schuld moeten erkennen, en dat we belastingen moeten blijven betalen om aan Sebrenica Nederlandse hulp te "blijven verlenen". De nieuwe uitzending van militairen naar Irak staat voor de deur. Zouden we die niet beter achterwege kunnen laten? Wat kunnen we doen om de schuldige politiek daarvan te overtuigen?

Terroristen door rechter vrijgelaten.

Door op 06 juni 2003 om 03:23 | Reacties uitgeschakeld voor Terroristen door rechter vrijgelaten. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De rechter in Rotterdam heeft 12 terroristen vrijgelaten omdat de bewijzen verkregen door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (tegenwoordig AIVD) niet gebruikt mogen worden. Van deze onzin begrijp ik niets. We betalen belasting om een veiligheidsdienst te laten werken en te betalen. Dan betalen we belasting voor het Openbaar Ministerie die misdadigers voor de rechter moet brengen. Dan betalen we belasting voor Justitie om de misdadigers te veroordelen. En dan blijkt dat we met al de verkregen gegevens niets (kunnen) doen. Al het werk is dus voor niets geweest en al dat (belasting)geld is gewoon weggegooid geld. Als je dan ook nog leest dat hetzelfde is gebeurd in december 2002, dan kun je niet anders dan weer denken aan de uitspraak van Harry Browne, "dat alles wat de overheid doet, verkeerd uit komt". En dat dan ook nog met de enige taak die we eventueel bij een overheid zouden willen laten: "Het beschermen van de burgers tegen geweld en fraude." Zelfs dat doen ze niet goed.

Minister wil grip op privé-scholen

Door op 05 juni 2003 om 07:40 | Reacties uitgeschakeld voor Minister wil grip op privé-scholen |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Minister Maria Van der Hoeven van Onderwijs wil grip krijgen op het primaire en voortgezet onderwijs dat niet door de overheid wordt bekostigd. Daarom moeten vanaf 2005 deze particuliere scholen een erkenning aanvragen bij haar departement. Ze kunnen het niet laten. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om meer macht te krijgen. Kinderen op overheidsscholen worden opgeleid tot "goede gehoorzame staatsburgers" die hoe langer hoe slechter kunnen "denken". Op particuliere scholen is die grip veel minder. Maar daar gaat Maria nu wat aan doen. Om de erkenning te krijgen moet er uiteraard aan overheidsvoorwaarden worden voldaan en controle van de inspectie zal dan volgen. Mijn vriend Marshall Fritz vecht in Amerika al jaren voor de scheiding van school en staat. Op de site van zijn stichting worden argumenten verstrekt. Er is ook een voortgaande mogelijkheid om een petitie te tekenen. Deze is nu al door meer dan 21.000 mensen getekend!Zie www.Sepschool.org Ik wil daar aan toevoegen dat: "Onderwijs is zo belangrijk dat we dat niet aan de overheid kunnen overlaten!"

Waar mag je je verjaardag vieren?

Door op 05 juni 2003 om 03:20 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Tineke van der Borst is lid van de voetbalclub DEVO en besloot haar verjaardag in de sportkantine van de club te vieren. Maar dat mag niet! De overheid heeft namelijk door allerlei voorschriften de horecabedrijven zo zwaar belast dat deze feestjes in sportkantines als oneerlijke concurrentie zien. Voor deze kantines gelden immers (nog) minder zware voorschriften. Door dus het vieren van je verjaardag in je eigen club te verbieden, lost de overheid het (door haar zelf veroorzaakte probleem) voor de horeca weer op. Toch fijn dat we een overheid hebben die allerlei problemen voor ons oplost!Maar waar blijft ondertussen onze vrijheid? P.S. Tineke zit nog meer in de problemen omdat ze zelf Gemeenteraadslid is!

Economische toestand nog slechter?

Door op 05 juni 2003 om 01:00 | Reacties uitgeschakeld voor Economische toestand nog slechter? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De meeste publicaties over de ontwikkelingen in de economie hebben een collectivistische achtergrond. Bij voorbeeld de beweringen van de G8 politici op de "top" in Evian. Die zeiden dat de economie in de loop van dit jaar zou verbeteren. Waarschijnlijk weten ze dat dit dan door het volk geslikt wordt, en dat er daardoor minder onrust ontstaat. Maar die verbetering is verre van zeker. Als we de toestand objectief proberen te bekijken, zien we dat er nog heel wat tekenen zijn die aangeven dat we het dieptepunt nog lang niet hebben bereikt. Op de Libertarian International site kunt u een artikel vinden dat een goed inzicht geeft over wat er aan het gebeuren is:"Economic Fascism and Tax Slavery" by Nelson Hultberg, te bereiken op:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art238

Wat is goed Burgerschap?

Door op 04 juni 2003 om 01:21 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ik ben ingegaan op een uitnodiging van de KRO Radio om in hun programma van vanochtend over "Goed Burgerschap" een kort gesprek te hebben. Mijn vrees dat "goed" burgerschap wel zou betekenen dat je je dan moet opofferen voor anderen/de maatschappij werd aanvankelijk bewaarheid. Het gesprek met Remie van de Elsen (?) begon met een aanhaling van John Kennedy: "Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat je voor je land kunt doen." Gelukkig lukte het om snel de libertarische positie te verklaren:Op de eerste plaats is ieder mens verschillend en ieder mens heeft recht op zijn eigen leven. Ieder mens moet dus zelf mogen uitmaken wat hij wel of niet doet, waar hij zelf wel of niet gelukkig mee is. (Zolang hij dezelfde rechten van anderen niet aantast) Als hij/zij denkt gelukkig te zijn door diensten aan anderen te verlenen op het gebied van bejaardenzorg en dergelijke, is dat prachtig en toe te juichen. Maar als een ander diensten wil verlenen door te "produceren" dan is dat ook prachtig en ook toe te juichen. Ik kon zelfs de stelling lanceren dat Bill Gates meer welvaart voor de mensheid heeft gebracht dan "Moeder Theresa". Natuurlijk liggen beide resultaten op een ander terrein. (Gedacht aan een artikel dat vroeger in VRIJBRIEF gestaan heeft, en op www.libertarian.nl wel terug te vinden zal zijn)Dit gaf de kans om op te merken dat "goed doen" met behulp van gestolen geld helemaal geen verdienste is.Trots zijn dat "wij" zoveel aan ontwikkelingshulp doen bij voorbeeld, is een volkomen onterechte trots. Het is zelfs immoreel om daarvoor gestolen geld te gebruiken. Ook was er (kort) gelegenheid om de vraag of er niet een (overheids)orgaan nodig is om voor de "zwakken" te ontzenuwen omdat er altijd onder al de verschillende mensen personen zijn die daar graag een taak van maken. Bovendien vinden bijna alle mensen het prettig om in een omgeving te wonen waar geen ellende is. Bijna iedereen wil in geval van nood de ander helpen. Jammer dat door de staat geleerd wordt dat de overheid wel voor alles zorgt. Er was jammer genoeg onvoldoende tijd om op de eindstelling van Remie in te gaan: "We moeten dus eerst een goed egoïst zijn om een goed altruïst te kunnen zijn!" [ De leidende vraag houdt namelijk in dat het uiteindelijk het beste is om een goed altruïst te zijn. En daar zijn we het helemaal niet mee eens. Bij een volgende aanleiding zullen we daar nog wel eens op terugkomen.]

EU : NL-Kabinet door de knieën.

Door op 03 juni 2003 om 12:16 | Reacties uitgeschakeld voor EU : NL-Kabinet door de knieën. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is nog maar dagen geleden dat de NL-overheid lekker stoer beweerde fel tegen een vaste voorzitter van de EU te zijn. Dit vaste voorzitterschap geeft de grote landen te veel invloed ten koste van de kleinere zoals Nederland en België. De VVD pleitte zelfs voor een veto! We hebben in deze HUBlog en op de site al vaker voorspeld dat onze politici, als puntje bij paaltje komt, toch weer zullen toegeven. We hadden niet gedacht al zo vlug gelijk te krijgen.Gisteren werd immers bekend gemaakt dat het Kabinet met die vaste voorzitter "kan leven".Natuurlijk alleen maar als hij niet "te veel" macht krijgt! Ik kan me niet voorstellen dat zij zelf zulke simpele zielen zijn dat ze dat zelf geloven. Deze formulering is dan ook alleen maar bedoeld om aan de kiezers te vertellen dat "wij" dank zij onze tegenstand wel andere belangrijke punten hebben bereikt. Nou, die andere punten zijn net zo erg als die permanente voorzitter. Die behelzen onder andere dat de Europese Commissie meer macht moet krijgen en dat het Europese Parlement meer macht moet krijgen. Precies die zaken waar we al heel lang voor waarschuwen. Het wordt hoog tijd dat meer mensen bewust worden van dit politiek geritsel. We roepen dan ook iedereen die zijn vrijheid lief heeft op om na te denken en gegevens op te sturen over ideeën die kunnen zorgen dat in Nederland/ België een referendum over deze nieuwe regels gaat houden. En hoe dan deze regels afgewezen zullen worden. Graag aan info@libertarian.nl ****Meer uitgebreide libertarische beschouwingen over opvattingen betreffende de EU vindt u onder andere onder:www.libertarian.nlwww.libertarian.to/topics/overview.php?id=033

Big Webcam is watching you!

Door op 03 juni 2003 om 09:34 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

<i>[We kregen het volgende aardige stuk toegestuurd. Het geeft aan welke toekomst we zouden kunnen verwachten als we niet waakzaam zijn. Dank aan SW.]</i> Sinds de aanslagen van 11 september staat nationale veiligheid hoog op het verlanglijstje van menig Amerikaan. De overheid geeft miljoenen dollars uit aan recherche, politie, preventie en spaart kosten noch moeite om de Amerikaanse samenleving te beschermen tegen mogelijk nieuwe terroristische aanslagen op eigen bodem. Maar nauwelijks twee jaar later is het nog altijd een koud kunstje om één van de 2800 elektriciteitscentrales, 5000 luchthavens, 1800 federale waterreservoirs, 300000 oliebedrijven en duizenden andere kwetsbare plaatsen uit te schakelen. De Amerikaan Jay Walker wil graag zijn steentje bijdragen om de veiligheid van zijn land te verhogen en de meest strategische plaatsen te beschermen. Walker dankte zijn roem en fortuin aan Priceline.com, een veilingsite voor vliegtuigtickets en hotelreservaties. Maar hij zou wel eens in de geschiedenisboeken kunnen komen als de uitvinder van US Homeguard. Het idee achter US Homeguard is even simpel als ingenieus. Walker is van plan een netwerk aan te leggen van duizenden webcams die op strategische, drukke en belangrijke plaatsen in heel Amerika geïnstalleerd worden. Die webcams zouden vervolgens ‘bemand’ (lees: in de gaten gehouden ) worden door een burgerwacht die daarvoor zo’n 10 dollar per uur zouden krijgen. Die kostprijs zou deels betaald worden door de overheid, deels door de bedrijven die gebruik maken van de dienst. Volgens sommigen is het idee van Walker om een nieuwe nationale garde van internauten in het leven te roepen die vanachter hun pc het land dienen erger dan het probleem. Critici verwijten Walker dat hij de 11 september-paranoia uitbuit. Anderen stellen zich dan weer vragen bij de technische kant van het idee. Doordat het systeem afhankelijk is van het internet en andere technologieën stellen zij zich de vraag wat met hackers, elektriciteitspannes en andere mogelijke technische problemen. Maar ondanks het skepticisme en de controverse hebben meer dan 10000 Amerikanen de Website van US Homegaurd al bezocht. een groot deel daarvan heeft ook al ingetekend om bijkomende informatie te ontvangen. Walker is ervan overtuigd dat duizenden Amerikanen de veiligheid van hun land willen verzekeren door op bepaalde momenten naar een webcam te zitten turen. Het spreekt bovendien voor zich dat Walker ook zelf iets wil verdienen aan zijn revolutionair idee. De man is bereid zijn uitvinding voor 1 dollar te verkopen aan de Amerikaanse overheid, mits hij achteraf een soort van fixed fee krijgt op de omzet van US Homeguard. Tja, hij is en blijft ondernemer. ‘The American Dream’ bereik je niet via liefdadigheid, zoveel is zeker. <i>[En daar is niets mis mee! Of wel ??]</i> ZIE ook www.planetinternet.be

Strooit VVD zand in ogen?

Door op 02 juni 2003 om 11:12 | Reacties uitgeschakeld voor Strooit VVD zand in ogen? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Er is op dit moment wel voldoende ergernis over de steun aan voetbalclubs die als een bodemloze put belastinggeld absorberen. De politici, die geleerd hebben dat ze het (kiezers)volk brood en spelen moeten geven, weten er niet goed raad mee. Te meer daar ze ook nog gevaar lopen als ze die steun niet geven. De VVD schijnt een oplossing gevonden te hebben. Zij gaan voorstellen om een soort "Garantiefonds" te stichten. De in nood komende clubs mogen dan niet meer bij de overheid aankloppen voor (belasting)geld. Ze moeten dan in de toekomst bij dat Garantiefonds zijn. Dat Garantiefonds moet dan gefinancierd worden door de clubs zelf, plus de Gemeentes, die hun geld weer uit de belastingbetaler moeten halen. Snapt u de logica? In beide gevallen moet de belastingbetaler gedwongen worden om zijn centen af te staan. De belastingbetaler schiet er dus helemaal niets mee op. Het lijkt alleen maar zo of het geld dan uit dat fonds komt. Het lijkt wel heel erg op zand strooien in de ogen van de kiezer. Hoort dit ook in de categorie dat “Politici moeten wel liegen”?

Roken moet mogen.

Door op 02 juni 2003 om 10:27 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door de nieuw in te voeren tabakswet wil de overheid nu bepalen waarin privé eigendommen wel of niet gerookt mag worden. Onder andere krijgen restaurants een totaalverbod. De eigenaar heeft er niets meer over te zeggen. Wat wordt de volgende stap? Als niet-roker vind ik het prettig als er in mijn buurt niet wordt gerookt. Maar toch verzet ik me fel tegen deze nieuwe inbreuk op het eigendomsrecht. Het is aan de eigenaar om te bepalen wat er in zijn etablissement gebeurt. En voor dat recht komen we op. Daarom, ook niet-rokers, steun de actie van "FORCES Nederland" door op hun site een petitie te ondertekenen die aan de nieuwe regering zal worden aangeboden. Zie www.forces-nl.orgOf het helpt, weet je nooit. Maar in ieder geval kunnen we laten merken dat niet iedereen gediend is van deze verdere inbreuken op onze privacy. Hier volg (een deel) van wat Forces er zelf van zegt en de tekst van de petitie.: —————————————— Forces: Zoals iedereen weet, is was er inmiddels een nieuwe regering. Wat iedereen óók weet is dat er sinds kort een tabakswet door Minister Borst door het parlement is gejaagd waarin, naast de bekende waarschuwingen op sigarettenpakjes, diverse acties tegen de rokers in Nederland worden voorbereid. De maatregelen betreffen het rookvrij maken van alle openbare ruimten en bijeenkomsten, de trein, poppodia en ook daar waar het het meeste pijn doet: op de eigen werkplek. De kans dat hele bedrijven rookvrij worden gemaakt is overduidelijk aanwezig. Via deze petitie wil Forces Nederland de nieuwe regering vragen deze nieuwe tabakswet terug te draaien en ook de waarschuwingen weer van de tabaksproducten te verwijderen. De tekst van de petitie zal als volgt luiden:————————————————————— Geachte regering, parlement, Op 16 april 2002 stemde de Eerste Kamer vóór een nieuwe Tabakswet, die als bedoeling heeft de rokers in Nederland via drukmiddelen er toe te brengen het roken op te geven en de omgeving te beschermen tegen omgevingsrook. Inmiddels zijn de eerste gevolgen van deze wet al te merken. Een groot deel van de bevolking, rokers en niet-rokers, heeft met ontzetting gereageerd op de opdringerige en betuttelende waarschuwingen op de sigarettenpakjes. Hetzelfde geldt voor het voornemen van Minister Borst om roken in pop podia te verbieden. Meerdere maatregelen worden in de Tabakswet aangekondigd die het roken verder moeten ontmoedigen, waaronder de invoering van de rookloze werkplek. Ondergetekenden, rokers en niet-rokers, verzoeken u met klem de genoemde Tabakswet in de huidige vorm terug te draaien en de waarschuwingen van de tabaksartikelen in deze vorm te verwijderen. Niet alleen betekent deze wet een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, maar bovendien gaat de wet uit van verkeerde uitgangspunten met betrekking tot de schadelijkheid van omgevingsrook. Deze schadelijkheid is nooit afdoende wetenschappelijk bewezen: het onderzoek waarop de beweerde carcinogeniteit van omgevingsrook is gebaseerd werd in 1998 door een Amerikaanse rechter voor het belangrijkste deel naar de prullenbak verwezen. Ook een grootscheeps onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 1998 kon geen significant verband tussen omgevingsrook en longkanker aantonen. Wij hopen dat u gevolg wil geven aan deze oproep. Met vriendelijke groet,www.forces-nl.org