Schwartzenegger de nieuwe President?

Door op 21 augustus 2003 om 11:41 | Reacties uitgeschakeld voor Schwartzenegger de nieuwe President? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De verkiezingen in Californië lijken soms wel op een echte soap. Het is echter wel duidelijk dat er heel veel mensen zijn die van de huidige gouverneur, Gray Davis, af willen. Die heeft er een potje van gemaakt. Het is dan ook een goede zaak dat zo iemand gedurende zijn zittingsperiode ontslagen kan worden. Er kwamen echter zo veel kandidaten dat het niet meer serieus leuk. Totdat Arnold Schwartzenegger zich kandidaat stelde. Nu komen er al steeds meer berichten uit Californië dat veel mensen nu zeggen dat ze voor hem zullen stemmen. Velen zijn de oude gevestigde orde zat. Ze hebben genoeg van al die falende politici, hoge belastingen, misdaad, overregulering enz. Ze verwachten (hopen?) dat Schwartzenegger daar wat aan zal veranderen. De "belofte" dat hij de zaak eens schoon zal vegen en zorgen dat het anders wordt, spreekt al bij veel kiezers aan. Klinkt bekend. Wij vragen ons af, of er in Californië een dergelijk proces aan de gang is als we in Nederland hadden door het optreden van Pim Fortuyn? Alleen daarom is het al interessant, en misschien belangrijk, om dat proces in Californië te volgen. Zie ook site LIBERTARIAN INTERNATIONAL 19 August 2003Chances fot Arnold Schwartzenegger"Total California Recall" by David Horowitzwww.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art349

Vrijheid Werkt! Freedom Works!

Door op 21 augustus 2003 om 10:12 | Reacties uitgeschakeld voor Vrijheid Werkt! Freedom Works! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Groot nieuws. Een nieuw project wordt gelanceerd. In samenwerking met LIBERTARIAN INTERNATIONAL wordt gewerkt aan het "Project-Empowerment". Dit is een groots plan om aan te tonen dat "Vrijheid werkt", dat "You can do it", als je maar de vrijheid hebt (of durft te pakken) om het te doen. Het is ook een antwoord op de opmerking dat libertariërs vooral negatief de bestaande toestand afkraken. Dit project wil positief laten zien hoe individuen, door de vrijheid te nemen, de situatie van zichzelf en/of van hun omgeving hebben kunnen verbeteren. Doe mee! Stuur ons ideeën, stuur anderen dit bericht, en misschien kun je zelf al meedingen met een bijdrage die je elke keer $ 250 – 400 kan opleveren. Stuur je vragen, ideeën, artikelen, enz. naar info@libertarian.nl of rechtstreeks naar editor@project-empowerment.org Voor meer gegevens zie brief op site: www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art352 Of bezoek www.project-empowerment.org

Verrassing bij Betuwelijn.

Door op 21 augustus 2003 om 10:06 | Reacties uitgeschakeld voor Verrassing bij Betuwelijn. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Betuwelijn wordt weer duurder! Wie had dat kunnen denken? Overigens, hij is nog niet klaar, maar hij zal toch niet nog duurder worden?

Politiek is gestunt met auto’s zat.

Door op 21 augustus 2003 om 05:42 | Reacties uitgeschakeld voor Politiek is gestunt met auto’s zat. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) is tegen gestunt met autoprijzen.Burgemeester van Groningen, Wallage, wil een landelijk debat over het aanbieden van auto’s tegen bodemprijzen. De minister wil nog één keer met de branche aan tafel, maar als ze niet doen wat hij wil, dan zal hij zorgen dat er nieuwe wetten gemaakt worden. De oproep is onder andere ingegeven doordat autobedrijven auto’s aanbieden voor één euro per dag. Juristen onderzoeken nu of een verbod via garagevergunningen is af te dwingen. "Kortingacties lokken overmatig autogebruik uit", zegt Wallage. Hij wil nieuwe wetten om dat te verbieden. Het is immers zo dat nu reeds de auto verantwoordelijk is voor het grootste aantal doden. Meerdere per dag. ——–P.S. In bovenstaande stuk uit BNdeStem van 21 augustus is (per ongeluk!) het woord "alcohol" veranderd in "auto"! De nieuwe wet willen de politici omdat zes jaar geleden, in 1997, in Groningen een student bij de ontgroening dood bleef. Door auto’s blijven 5 mensen per dag dood.

Amerika contra Europa!

Door op 20 augustus 2003 om 11:32 | Reacties uitgeschakeld voor Amerika contra Europa! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hoe zien "Amerikanen" Europa? Hoe zien "Europeanen" Amerika? Ik heb het altijd moeilijk als er in dergelijke generalisaties wordt gesproken. De kranten staan er altijd vol van. Zoals: Nederland is vóór de oorlog in Irak. Nederland moet excuses aanbieden voor haar koloniaal verleden. Dan komt ook steeds de neiging om te zeggen:"Mij niet meegeteld!" of "Wie bedoel je precies?" Toch is het zo dat er in die generalisaties wel een grond van waarheid kan zitten. Zo kunnen bepaalde karaktertrekken in de ene streek "gemiddeld" meer voorkomen dan in de andere. En voor een algemene discussie kunnen ze ook wel eens nuttig zijn. Ralph Peters heeft een stuk geschreven waarin hij "de Europeanen" vergelijkt met "de Amerikanen" dat nogal scherp over komt. Zie "Europe: Worlds apart" op de site van L I. (18 augustus) www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art348 Interessant zijn uitspraken als:– Voor Europeanen betekent "VRIJHEID"’ vrij zijn van iets, zoals risico, enz. Voor Amerikanen betekent VRIJHEID vrij te zijn om te "doen". – Amerikanen bewonderen het individu, Europeanen verheerlijken de groep.– Europeanen aanvaarden hun lot, Amerikanen maken hun eigen toekomst. En nog veel meer. Erger je niet, maar bedenk eens of het aardig zou zijn om een "omgekeerd" artikel te maken!

Moeten we ons aansluiten bij de socialisten?

Door op 19 augustus 2003 om 10:07 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze vraag werd weer actueel toen er een discussie ontstond naar aanleiding van de successen van Sabine Herold in Frankrijk. Zij wist daar 100.000 mensen op de been te krijgen voor een protest tegen de macht van de vakbonden. Een project dat veel libertariers wel aanspreekt! Er ontstonden twee verschillende libertarische meningen:a) natuurlijk zijn we tegen die macht, dus meedoen.b) Door mee te doen, versterk je de grote groep demonstranten (met linkse image) omdat je daarin verdrinkt, en (in dit geval) steun je de politiek van de regering.. Je moet niet een korte termijn winst nastreven als je lange termijn verlies daardoor groter is. Dergelijke problemen hebben we in Nederland/België ook al gehad. De vraag is, of voor dit probleem een duidelijke rationele richtlijn kan worden geformuleerd.Graag inbreng! De discussie in Frankrijk is samengevat door de kernen van de argumenten van Jacques de Guenin en Christian Michel te plaatsen op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL website.Zie: 17 August 2003: "Should we join the socialists? When they have a project we agree upon?”www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art347

Goud is sterk in de aandacht (3).

Door op 18 augustus 2003 om 11:51 | Reacties uitgeschakeld voor Goud is sterk in de aandacht (3). |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De eigen spaarcenten, je eigen toekomst, blijkt een onderwerp te zijn dat veel lezers interesseert. Hoewel we op deze HUBlog reacties in het algemeen pas weer behandelen als er een relevante aanleiding voor is, willen we soms belangrijke adviezen zo snel mogelijk beschikbaar maken.Vandaar dat we nu deze reactie van Albert Spits aanbieden: “Beste Aschwin, ik denk dat het belangrijk is om eens goed mijn artikel te lezen over de Kondratiev-cyclus. Er bestaat een duidelijk verband tussen massa-psychologie, markten en investeringsgedrag, dat is een fenomeen, dat al eeuwen bestaat. Dit is niet alleen door Nikolai Kondratiev opgemerkt en uitgewerkt, maar ook door Ralph Elliott (de Elliott Wave wordt veelvuldig gebruikt door traders op alle markten). Op dit moment zitten we in een duidelijke baisse-markt en dat betekent, dat aandelen een hele tijd niets zullen doen, sterker nog deze zullen in elkaar zakken tot een dieptepunt, die vele investeerders, pensioenfondsen, beleggingsfondsen en day-traders voor onmogelijk zullen houden op dit moment (dit is echt geen wishful thinking, want ik wou, dat ik ongelijk had). Baisse- en haussemarkten duren in het algemeen zo’n 16-18 jaar (Kuznetz-golf), deze baissemarkt is begonnen in 2000 en zal dus eindigen tussen 2016-18. Tijdens baissemarkten van! aandelen gaan edelmetalen in haussemarkt-modus (deze staan loodrecht tegenover aandelen, historisch bewezen). Vandaar, dat ik iedereen waarschuw, die investeringen heeft in zowel de aandelen- als de huizenmarkt om in ieder geval deze af te dekken met 10% goud/zilver. Alle rijken op aarde (Warren Buffett, Bill Gates, George Soros, de Rothschilds etc.) hebben minimaal 10% van hun vermogen in goud en/of zilvergerelateerde investeringen zitten. Dit doen ze niet voor niets natuurlijk, dus wordt het niet eens tijd om dit ook aan de andere beleggers door te geven? Zie:www.libertarian.nl Zie ook de eerdere stukken op deze HUBlog:-12 aug: “Goud kopen?”-17 aug: “Goud 2”

Prijsbeheersing goed voor recessie.

Door op 18 augustus 2003 om 10:45 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het zal niemand bevreemden dat we prijsbeheersing door de overheid immoreel en contraproductief vinden. We realiseerden ons dat weer toen we deze week in de krant lazen dat Waldeck, het moederbedrijf van de Leidse Onderwijsinstellingen cursussen niet meer tegen lage prijzen mag aanbieden. Als ze hun cursussen tegen hogere prijzen moeten aanbieden, dan zullen ze er minder verkopen. Mogelijk komen daardoor medewerkers zonder werk en moeten die ontslagen worden.Maar ook klanten zijn de dupe. Die moeten meer voor een cursus betalen, of ze kunnen hem niet betalen en volgen dan maar geen cursus. Gemiddeld blijft de bevolking dommer en de concurrentiepositie van het land wordt slechter. Het "meerdere geld" kunnen de klanten dan niet voor iets anders gebruiken. Uiteraard zijn dat voor dit specifieke geval maar kleine druppeltjes, maar met al die andere prijsbeheersinghen tezamen hebben ze een grote invloed. Er is maar één oplossing: Staat en economie moeten volledig gescheiden worden; net als Staat en Kerk.

Goud kopen? 2

Door op 15 augustus 2003 om 10:45 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Onze vraag (naar aanleiding van een advies van de Sovereign Society, TSS. ) of het verstandig is om nu goud te kopen (nu het nog in de buurt van 350 dollar per ounce is), heeft nogal wat reacties opgeroepen. Een deel daarvan vindt u op deze HUBlog onder "reactie" bij het betreffende artikel van 12 augustus. U vindt daar ook verwijzingen naar een aantal diepergaande artikelen. Niemand "weet" wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar misschien weten we wel wat er "zou moeten gebeuren". Wat betreft de ruilwaarde van goud tegen dollars is het logisch dat als er maar genoeg papieren dollars worden bijgedrukt, dat er dan meer dollars voor dezelfde hoeveelheid goud moeten worden neergeteld. Door het tekort op de begroting plus het tekort op de betalingsbalans vindt vooral de Amerikaanse regering het nodig om op astronomische wijze geld uit dunne lucht te creëren, waardoor de prijzen moeten stijgen. Of je spaarcenten belegt in goud of in iets anders, is een keuze die iedereen zelf moet maken. Uit allerlei dingen die op dit moment gebeuren, kwam TSS tot het advies dat, voor de overzienbare toekomst, goud "zou moeten stijgen". Niemand "weet"dat zeker. Een sterk verstorende factor daarin zijn de overheden. Die willen niet dat goud een echte rol gaat spelen. Dat zou hun ritselen ernstig beperken. Als nu bij voorbeeld de goudprijs gaat stijgen, dan zouden zij veel goud, dat ze nog altijd als "reserves" in hun kelders hebben, op de markt kunnen gooien, waardoor de goudprijs dan weer (tijdelijk) zakt. Ik concludeer echter zelf uit al die artikelen en aanwijzingen, dat het NU inderdaad verstandig is om wat spaarcentjes in goud om te zetten. Maar wie ben ik? Ik eet ook brood! (Op het ogenblik dat ik dit schrijf, is de prijs $ 367.50) PS. Ook al is het niet de bedoeling om op deze HUBlog te "discussieren", het aandragen van nieuwe feiten en gegevens via "reacties"wordt wel zeer op prijs gesteld. En t.z.t. komen we er wel op terug. Op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL vind je op de MAIN een dagelijks bijgehouden grafiek van de goudprijs in dollars. Zie www.libertarian.to

Roken en drinken duurder

Door op 15 augustus 2003 om 10:33 | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De overheid worstelt enorm met tekorten. Ze hebben allerlei dingen aan de kiezers beloofd, en kunnen die nu niet waar maken. Toch proberen ze te redden wat er te redden valt. Er komen straks weer verkiezingen! Maar daarvoor hebben ze geld nodig. De belastingbetaler nog meer uitmelken, is onpopulair. Daarom doen ze het via accijnzen op roken en drinken. Die willen ze aanmerkelijk verhogen.Dat dit loont blijkt alleen al uit het bedrag dat de accijnzen op roken in 2002 opleverde, namelijk 2460 miljoen euro’s, zeg maar 2,5 miljard. Er wordt echter niet minder gerookt. In tegendeel. Dat veel rokers die constante prijsverhoging zat zijn, is te begrijpen. De organisatie "FORCES NEDERLAND" tracht dan ook daar iets tegen te doen. Op haar site is een petitie die je kunt onderschrijven. Kijk eens of je het er mee eens bent, en steun hen. Ga naar: www.forces-nl.org Maar ook op de direct korte termijn wijst Forces de weg naar geldbesparing door sigaretten on line te kopen. Zij schrijven:"Dat raakt de regering waar het het meest pijn doet: in de portemonnee. Niet alleen is het er goedkoper en zijn er geen waarschuwingen op de pakjes aanwezig, maar ook ontvangt Forces €0,15 voor elke slof die je koopt bij discountsmoking.net! ( www.discountsmoking.net ) Met online kopen steun je je eigen portemonnee én je eigen strijd tegen de betutteling! Diverse Forces leden maken al langer gebruik van deze site en het werkt echt fantastisch!