Referendum in opkomst.

Door op 27 juni 2003 om 07:24 | Reacties uitgeschakeld voor Referendum in opkomst. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Over een "referendum" wordt de laatste tijd vooral gesproken betreffende de nieuwe EU-grondwet. Met als eerste vraag, of er wel een referendum zal komen. In deze kolom, en bij andere libertarische gelegenheden, wordt er over gediscussieerd of een dergelijk referendum positief of negatief uitwerkt. Vooral omdat door de enorme reclame- en manipulatiemogelijkheden van de overheid de uitslag hoogstwaarschijnlijk ten gunste van de overheid zal uitkomen.Maar dat hoeft niet zeker te zijn, zeker als het referendum meer gebruikt gaat worden. Zo wil de vakcentrale FNV dit najaar een referendum hebben over de bezuinigingen van het NL kabinet. FNV voorzitter, L de Waal, merkte daarbij op dat een referendum wel eens effectiever zou kunnen zijn de een "demonstratie". Het is nog niet bekend hoe zij zich dat voorstellen, maar het kan nuttig zijn om dat nauwlettend te volgen. Al is het alleen maar om van te leren!!En uiteraard om onze houding te bepalen.

EU-grondwet geen interesse?

Door op 26 juni 2003 om 12:54 | Reacties uitgeschakeld voor EU-grondwet geen interesse? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Na de juichtonen bij de presentatie in Griekenland van de concept grondwet (in leer gebonden) is er nu in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Daarbij vallen direct drie dingen op: De Nederlandse Premier Balkenende stelde duidelijk dat de regering vindt dat we deze grondwet maar moeten accepteren. Hij vergeleek het met een "bouwwerk, waaruit je niet zo maar steentjes kunt trekken, op straffe van ineenstorting van de hele constructie".Hij had het ook kunnen vergelijken met een "mand appelen, waarin rotte appels zitten". Als je die er niet uithaalt, zijn er in een mum van tijd alleen maar rotte appels! Bij het beschouwen van de verslagen over dit debat in de media valt op dat de inbreng van de politici in de Kamer hoofdzakelijk gaat over de te vergeven baantjes. De President, en de Commissarissen! Heeft dit iets te maken met carrière planning? Heel belangrijk viel op dat er praktisch geen belangstelling was. De NRC schrijft over een "gapend lege publiek- en perstribune [bij] een onderwerp waarvan iedereen beweert dat het de toekomst van ons land en onze staat fundamenteel zal beïnvloeden." We zien hier een demonstratie van de lethargie en de algemene mening dat je er toch niets aan kunt doen. "Ze (de politici) doen toch wat ze al lang bekonkeld hebben." Met deze houding zullen we zeker niets bereiken. Laten we wakker blijven en trachten wat te doen!De plannen van FREE EUROPE om een "Petitie voor uittreding uit de EU" te organiseren lijken een heel reële mogelijkheid om een begin te maken aan het terugdraaien van de huidige negatieve ontwikkelingen. We zullen u hier op de hoogte houden van dit project. Bezoek ondertussen de site www.free-europe.org

De VRIJBRIEF komt totaal op Internet

Door op 26 juni 2003 om 11:59 | Reacties uitgeschakeld voor De VRIJBRIEF komt totaal op Internet |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Enkele dagen geleden deden we een oproep voor hulp om de VRIJBRIEF in zijn geheel op het internet te kunnen zetten. We schreven onder andere:"De papieren Vrijbrief, die bestond van 1975-2000, is een uniek stukje geschiedenis van het begin van het libertarisme in Nederland. Als we dat nu niet elektronisch gaan bewaren, dan is de kans groot dat al die informatie verloren gaat. …….. Een selectie van Vrijbriefartikelen is al gepubliceerd in het jubileumboek “De Markt voor Vrijheid”". " …. worden de totale kosten daarvan dan ongeveer 900 euro.. We krijgen daarmee in een keer een uniek archief van 1200 artikelen. Hier vragen wij donaties voor ….. " Wel, we zijn nu zo dicht bij dit bedrag, dat we besloten hebben om het project door te laten gaan. We hebben al toezeggingen van 800 euro. Nu dus nog maar 100 euro nodig.Wie helpt mee om die te financieren? Mocht er een overschot aan toezeggingen komen, dan is dat nuttig om eventuele tegenvallers toch kunnen betalen. En mocht er dan nog wat over zijn, dan zullen we aankondigen en voorstellen wat er mee zou kunnen gebeuren. Stuur je toezegging plus een specificatie van het bedrag dat je wilt doneren naar Henry, henry@sturman.net We houden u, onder andere op deze HUBlog, op de hoogte van de voortgang

HULP voor Chinese potentiële libertariër.

Door op 26 juni 2003 om 10:07 | Reacties uitgeschakeld voor HULP voor Chinese potentiële libertariër. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Diverse deelnemers aan de geslaagde MeerVrijheidsBijeenkomst in Amsterdam zullen ook Carl ontmoet hebben. Carl is een jonge Chinese student (+/- 19 jaar?) die nu een paar maanden in Nederland is. Op de een of andere manier is hij er in geslaagd om te mogen studeren in Groningen aan een "Hanze" opleiding.. Sindsdien heeft hij al geleerd dat Nederland niet het "vrije land" is dat hij zich ervan had voorgesteld. Een paar feiten:-Carl wil graag aan een NL Universiteit gaan studeren. Liefst ergens in het Westen van het land omdat daar de mogelijkheid tot contacten eenvoudiger is.– Het is nu vakantietijd, en Carl wil graag een baantje. Eventueel voor héél wering geld. Als hij maar kan leren. Voor zijn verblijf en onderhoud zorgt hij zelf. Wie heeft ideeën of mogelijkheden voor Carl? Neem contact op met Hub Jongen < info@libertarian.to >

Openbare Verkoop Libertarische Zaken

Door op 26 juni 2003 om 04:16 | Reacties uitgeschakeld voor Openbare Verkoop Libertarische Zaken |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is de gewoonte om op de Libertarische ISIL Wereldconventie een openbare verkoop te houden van producten die daarvoor ter beschikking zijn gesteld. De opbrengst komt dan ten goede aan de organisatoren. Vaak kun je daardoor aardige dingen te pakken krijgen die je nergens anders meer kunt vinden. Dit jaar (Conventie in Litouwen) is dit uitgebreid tot een openbare verkoop op het internet. Daaraan kan dus iedereen meedoen.Dit dank zij de website van e-libertarian die Henry Sturman hiervoor ter beschikking heeft gesteld. Zelfs als je niets wilt kopen, is het toch aardig om die site eens te bezoeken om te zien wat er wordt aangeboden. En wie weet . . . . !!! De Openbare Libertarische Verkoop is op: www.elibertarian.com

Bankgeheim, wat was dat?

Door op 25 juni 2003 om 11:16 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Er was eens een tijd waarin er voor mensen privacy bestond. Eén van de facetten daarvan was dat je niet hoefde te vertellen wat je salaris was. Dat ging een ander niets aan. Ook hoeveel geld je op de bank had was geheim. De banken waren zelfs tot geheimhouding verplicht. Maar dat is allemaal over. De politici hadden steeds meer geld nodig. Dat kunnen ze alleen maar krijgen door de burgers steeds meer te belasten.De burgers proberen echter op legale, en soms illegale, wijze zo weinig mogelijk te betalen. Vooral proberen ze hun spaarcenten veilig te stellen. Die mensen kregen echter rente van de bank. Dat was een nieuwe prooi voor de politici die bepaalden dat rente "inkomen" is, en daar moet belasting over worden betaald. Een groot aantal mensen gaf dat echter niet op. Die vonden het onzin om over die paar centen ook nog eens belasting te betalen. Geen nood, de politici hieven het bankgeheim op en verplichtten de banken om aan hen te melden hoeveel rente iedere klant ontvangen had. Een aantal mensen brachten hun spaarcenten toen over de grens naar een ander land. Maar ook dat werd een doorn in het oog van de politici en ze gingen met hun collega’s overeenkomsten maken. En met succes. Vandaag hoorden we bij de nieuwsberichten dat Duitse banken de namen van Nederlandse klanten aan de NL overheid hebben opgegeven. Ook van het internationale bankgeheim blijkt hoe langer hoe minder over. * * * * * * Op www.libertarian.nl en www.libertarian.to vindt u uitgebreide beschouwingen over privacy. Onder andere:Burgers bespied – opkomst van de digitale politiestaat. Zie:www.libertarian.nl

EU Uitbreidings-geil

Door op 25 juni 2003 om 10:25 | Reacties uitgeschakeld voor EU Uitbreidings-geil |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De procedures met de serie van 10 landen die nu binnenkort de geneugten van de EU mogen ervaren, is nog niet helemaal afgehandeld. Er zijn zelfs nog landen die eerst een referendum moeten houden.Maar de politici zijn niet bang voor mislukking van hun plan. Want ze zijn alweer bezig met de volgende serie die binnengehaald kan worden. De vijf landen van de westelijke Balkan (Kroatië, Biosnië-Herzegovina, Unie Servië/Montenegro, Macedonië en Albanië) zijn op de recente "Top" in Griekenland namelijk al uitgenodigd. Ze moeten natuurlijk nog aan allerlei eisen voldoen, maar na deze formele uitnodiging is er geen weg meer terug. De politici spreken dan ook al hierover als een "historische" gebeurtenis. De problemen met Kosovo (officieel een Servische provincie) dat onafhankelijkheid wil, zijn nog lang niet opgelost.. Het blijft nog steeds het bekende wespennest. Maar de politici willen kennelijk zo graag landverovertje spelen, dat ze dat maar onderschatten. Welke Nederlandse/Belgische burger heeft er eigenlijk enige inbreng in wat er daar gebeurt?Het gaat wel om het belang (en het belastinggeld) van die burger. Och, de burger heeft toch geen inbreng in alles wat er Brussel gebeurt! Hij zegt: "Je kunt er toch niets tegen doen". En door zo te denken, wordt dat nog waar ook en is het "volk van slaven" is wel angstig dichtbij! Elk succesvol verzet tegen dictatuur is ergens klein begonnen. Help mee de plannen voor bevrijding te verwezenlijken. Zie ook www.free-europe.org

Zwarte dag voor de vrijheid

Door op 24 juni 2003 om 12:08 | Reacties uitgeschakeld voor Zwarte dag voor de vrijheid |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

"Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft in een beladen uitspraak bepaald dat positieve discriminatie in het onderwijs blijft toegestaan. De Amerikaanse Grondwet verbiedt “niet het beperkt op maat gesneden gebruik van ras bij toelatingsbeslissingen in het onderwijs”, zei rechter Sandra Day O’Connor." NOS-Nieuws. Wij hebben al vaker gesteld dat "discriminatie", dat wil zeggen "onderscheid maken", niet strafbaar mag zijn. Iedereen discrimineert de hele dag, bij elke keuze die hij maakt. Ieder mens is een individu en elk individu is anders, met andere voorkeuren en andere weerstanden. In een libertarische samenleving mag iedereen in vrijheid zijn eigen keuzen doen, zo lang hij dezelfde rechten van anderen daarbij niet schendt. Maar een voor een overheid, een rechter of een overheidsinstelling (school/universiteit/ politie/etc) hoort iedereen gelijke rechten te hebben. Een overheid mag geen onderscheid maken, niet positief en niet negatief, tussen personen met een verschillende huidskleur, geslacht, religie of wat dan ook. Positieve discriminatie is ook discriminatie en in beide gevallen wordt er iemand benadeeld. En het is ook nog in strijd met de grondwet!Vandaar dat alle "wettelijk opgelegde "quota systemen" afgekeurd en afgeschaft moet worden. Hieronder hoort uiteraard ook de huidige overheidsvoorkeur voor vrouwen. Politici kunnen wel de mond vol hebben over Waarden en Normen, maar zolang ze dergelijke quota-systemen aanhangen blijven ze zelf immoreel bezig. De uitspraak van het Hoge Gerechtshof in Amerika zal ook invloed hebben op de politici in Nederland, België, de EU. Het zal hen sterken om nog immoreler te worden. Ik vrees dat we hier nog jaren last van zullen ondervinden. ***Over discriminatie /emancipatie / rechten kunt u een keur van artikelen vinden op de sites www.libertarian.nl en www.libertarian.to, waaronderwww.libertarian.nl (spoedloket bedrijven)www.libertarian.nl (art 1 verdwijnen)en de artikelen van Wendy McElroy:www.libertarian.to/topics/overview.php?id=045

Oproep! VRIJBRIEF totaal op Internet (2)

Door op 23 juni 2003 om 11:36 | Reacties uitgeschakeld voor Oproep! VRIJBRIEF totaal op Internet (2) |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Deze oproep plaatsten we twee dagen geleden in deze rubriek. En vandaag ziet het er naar uit dat dit project doorgaat. Alle nummers van de VRIJBRIEF op het Net!!(Zie de oproep op 21 juni voor uitgebreider gegevens) Er zijn namelijk nu al toezeggingen voor 655 euro. Dat wil zeggen dat we nog maar 245 euro nodig hebben! We zijn ervan overtuigd dat er ruim voldoende libertariërs zijn die het belangrijk vinden dat al die publicaties op één plaats terugvindbaar op het internet zullen verschijnen. Als u dat ook vindt, aarzel dan niet en doe nu een toezegging plus een specificatie van het bedrag dat je wilt doneren naar Henry, henry@sturman.net

vrijheid-list

Door op 23 juni 2003 om 11:10 | Reacties uitgeschakeld voor vrijheid-list |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Als u met andere libertariërs wil discussiëren, of een bepaald onderwerp ter discussie wil stellen, kunt u terecht op het Libertarisch Vrijheid-FORUM. (link op www.libertarian.nl ) Maar er is ook een andere mogelijkheid. Namelijk door in te schrijven op de "vrijheid-list". Het FORUM gebruiken, betekent dat u er naar toe moet surfen, waarna u kunt uitzoeken over welk onderwerp u wat wil weten en/of inbrengen. De "vrijheid-list" heeft het voordeel dat u de nieuwe berichten direct ontvangt in uw inbox, en dat u onmiddellijk kunt mailen en antwoorden naar alle andere abonnees. Uit het feit dat deze list al meerdere jaren werkzaam is, en dat er nu ongeveer 85 abonnees zijn, kunt u concluderen dat ze in een behoefte voorziet. U kunt het zelf uitproberen door er aan deel te nemen.Inschrijven kan op: www.sturman.nl Het spreekt vanzelf dat u ook gemakkelijk op elk gewenst moment kunt uitschrijven