EU- Wie wil dat nog na deze analyse?

Door op 23 juni 2003 om 10:11 | Reacties uitgeschakeld voor EU- Wie wil dat nog na deze analyse? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De Economist heeft een eerste analyse gemaakt van het drama dat zich dreigt te voltrekken met het invoeren van de nieuwe Europese Grondwet. ZIE: Europe’s proposed constitutionWhere to file it ? By: The Economist,op site: www.libertarian.to NEWS van 23 juni. Iedereen die echt geïnteresseerd is in wat er aan het gebeuren is, wordt aangeraden deze "Economist-beschouwing te lezen. Als je dan ook de koude rillingen krijgt, lees dan een aantal van de vroeger hier verschenen stukjes over de EU, en over wat we kunnen doen om te trachten dit te vermijden.

Recordaantal Nederlanders emigreerde in 2002

Door op 23 juni 2003 om 09:32 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bijna 36.000 in Nederland geboren personen zijn in 2002 verhuisdnaar het buitenland. Een record, want sinds 1960 lag dat cijfer niet meer zo hoog. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De populairste verhuisbestemming buiten de landgrenzen is België, op de voet gevolgd door Duitsland. Samen zijn deze twee landen goed voor de helft van de emigratiestroom vanuit Nederland. Driekwart van de Nederlandse emigranten kiest voor een Europees land. Buiten Europa zijn landen als de Verenigde Staten, Canada en Australië favoriet.Hoewel de Nederlandse economie op het moment in een recessie verkeert, vindt CBS-onderzoeker Han Nicolaas het nog te vroeg om de vergelijking te trekken met de situatie van eind jaren ’50 van de vorige eeuw. Het emigratiecijfer lag in die jaren nog hoger dan vorig jaar. Veel Nederlanders ontvluchtten Nederland destijds wegens de slechte economische omstandigheden. Ze vertrokken naar landen als Canada en Australië, doorgaans permanent. Nicolaas sluit niet uit dat sommige Nederlanders naar het buitenlandverkassen wegens de betere economische vooruitzichten daar. “In economischmindere tijden zien we deze trend altijd in een bepaalde mate”, aldus deonderzoeker. “Maar de situatie is nu echt anders dan in de jaren ’50 van devorige eeuw. We hebben de indruk dat mensen nu meer tijdelijk emigreren, omlater weer terug te keren naar Nederland. Ook de belastingen zullen wel eens een rol spelen.” [Red: dit lijkt ons een open deur!] Welke conclusie je hier ook uit kunt trekken, het zal in ieder geval niet zijn dat de (toekomstige) situatie in Nederland als positief wordt beoordeeld.Dit zou echter op eenvoudige wijze sterk te verbeteren zijn als de betuttelende en dictatoriale rol van de overheid sterk geminimaliseerd zou kunnen worden. De libertarische ideeen zullen daarvoor nog meer verbreid moeten worden. [Dank aan Aschwin voor het sturen van dit bericht]

MeerVrijheid Bijeenkomst 14 juni FOTO’s

Door op 23 juni 2003 om 05:37 | Reacties uitgeschakeld voor MeerVrijheid Bijeenkomst 14 juni FOTO’s |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We hebben reeds eerder vermeld dat de MeerVrijheid bijeenkomst in Amsterdam een groot succes was. Als u iets van de sfeer nog wilt proeven, zie dan een selectie van de foto’s op: www.meervrijheid.nl Dit bekijken haalt het natuurlijk bij lange na niet met het werkelijk beleven. Maar het zal u toch een indruk geven en mogelijk stimuleren om een volgende gebeurtenis echt zelf mee te maken.

Hef het leger helemaal op.

Door op 23 juni 2003 om 02:28 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een leger is er om het land te verdedigen tegen buitenlandse aanvallen. Na de val van de Berlijnse muur en het in elkaar klappen van de Russische communistische macht, is het gevaar van een dergelijke aanval tot bijna nul teruggebracht. Dat wil logisch geredeneerd zeggen dat we geen leger meer nodig hebben. Dat hadden politici en legertop ook al jaren geleden door. Maar ze wilden toch dit machtsapparaat niet kwijt en gingen andere taken zoeken. "Vredesmissies" werden uitgevonden en aan den volke als belangrijk verkocht."Nederland speelt op het wereldtoneel zijn rol mee!" Op dit moment moeten er in het leger grote bezuinigingen plaats vinden. Er is sprake van 9 à 10 duizend ontslagen. (Van de totaal 70.000) Is dit niet een pracht gelegenheid om het hele leger op te heffen? Nederland, en België ook, zouden daardoor miljarden euro’s kunnen sparen. Geld dat niet van de belastingbetaler opgeëist hoeft te worden en/of desnoods gebruikt kan worden voor gezondheidszorg, infrastructuur, en dergelijke zaken. (Al vinden we dat ook dat door de particuliere sector verzorgd hoort te worden.) De "verdediging" van het land kan dan, zo nodig, geregeld worden door afspraken met de Verenigde Staten. Die hebben we nu immers ook nodig. Als er in Europa ergens een conflict is (Balkan) dan kunnen al die Europese staten niets doen zonder de hulp van Amerika. Dus dat verandert niets. We kunnen een voorbeeld nemen aan Costa Rica. Dat land heeft ook geen leger en niemand heeft er daar problemen mee.

EU referendum en/of Petitie?

Door op 22 juni 2003 om 07:07 | Reacties uitgeschakeld voor EU referendum en/of Petitie? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We hebben de laatste paar dagen enkele keren ingehaakt op de actualiteit van het presenteren van het concept (in leer gebonden) van de nieuwe EU Grondwet. Het inzien van de noodzaak van een actie om de schade te beperken van die Grondwet, zowel als van de EU zelf, blijkt uit een aantal reacties die we ontvingen. Zowel op de HUBlog als via e-mails. De vraag is, WAT kunnen we doen? Voor de hand ligt om te zorgen dat er bij het eventuele referendum heel duidelijk NEEN wordt gestemd. ALS we tenminste aannemen dat "stemmen" een oplossing is. We kunnen immers ook ons ongenoegen laten blijken als er bij voorbeeld maar 10 % opkomst is! Het referendum is voorlopig alleen nog maar "raadgevend". Welk beleid op dit punt te bepalen, heeft pas zin als we weten dat er inderdaad een referendum komt. Dan kunnen we nog kiezen: werken aan het NEEN-stemmen, of aan het NIET-opkomen. Voorlopig zouden we dus kunnen proberen te werken aan HET LATEN DOORGAAN van dat referendum. Dank zij Niek, heb ik gezien dat er op dit gebied op het internet al het nodige gedaan wordt. Zo is er al een actie voor een referendum aan de gang op: europeesreferendum.nl , (en vandaar uit zijn er links naar nog meer sites). Het zou goed zijn als meer bezoekers van deze HUBlog ook een onderzoek naar die sites zouden doen, en dan adviseren welke wel of niet geschikt zijn om mee samen te werken. Op de net genoemde site is al een mogelijkheid om een oproep aan het parlement te ondertekenen. De tekst daarvan is:"Europa denkt na over een Grondwet. Dat gaat alle burgers aan! De ondertekenaars vragen het Nederlandse parlement om een raadplegend referendum over de Europese Grondwet, zomogelijk tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen van 10 juni 2004." Ik zie er geen probleem in, om die alvast te tekenen. (Als ik iets over het hoofd zie, graag commentaar). En dan ook ideeën en acties genereren om zoveel mogelijk anderen er toe te brengen om ook te tekenen. Los daarvan staat de eerder genoemde "PETITIE" om uit de EU te treden. Daar kom ik een volgende keer op terug.

Russische spionnenechtpaar Rosenberg doodstraf

Door op 22 juni 2003 om 01:41 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Er zullen niet al te veel lezers zijn die zich nog het spraakmakende proces in de Verenigde Staten tegen het echtpaar Rosenberg herinneren. Toch zien we nu, na 50 jaar, weer publicaties die op de onjuistheid of onrechtvaardigheid van dat proces terugkomen. Laat mij voor op stellen dat ik grote bezwaren heb tegen de doodstraf. Ten tweede vind ik het altijd frappant voor de macht van de politici, dat als je maar iets tegen hen, "de staat", doet, dat je dan de zwaarste straffen krijgt. Bedrijfsspionage wordt gestraft, maar spionage tegen de staat is meteen "hoogverraad" en betekent de doodstraf, of levenslang! De andere kant van de medaille, over het gewicht van een dergelijk verraad, wordt benadrukt door een "Open Letter to the Rosenberg Son" van Ronald Radosh op de L I site, zie:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art261 Bedrog in een bedrijf wordt, terecht, gestraft. Maar belastingontduiking voor hetzelfde bedrag wordt gestraft met een veelvoud ervan. U kent wel het mopje wat u moet doen op het moment dat de belastinginspecteur een ontduiking bij u dreigt te ontdekken. Dan moet je hem doodschieten. Dan kun je alleen maar voor moord worden veroordeeld, en dat is altijd gunstiger dan veroordeeld te worden voor belastingontduiking! We hebben nog een lange weg te gaan voordat het primaire belang van IEDER individu weer voorop komt te staan. De enige juiste en morele politieke filosofie die dit uitdraagt, is het LIBERTARISME.

Asielzoekers naar de Falkland eilanden?

Door op 21 juni 2003 om 12:57 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Eén van de eerste nieuwe uitvindingen van de in Griekenland in vergadering zijnde top-politici is het inrichten van asielcentra buiten het ford Europa.Voordeel (?) is dat het dan voor die mensen moeilijker is om te ontsnappen en daardoor dan toch binnen de vestingwallen te zijn. Er zijn landen die dit idee niet goed vinden, en niet meedoen. Maar onze Balkenende en Nicolaï (staatssecretaris van Europese Zaken) schijnen zo enthousiast te zijn, dat zij zeggen dat we het dan desnoods alleen doen.Ik heb nog geen voorstellen gezien van de locatie van die centra. De Falkland Eilanden? Siberië? Hawaï? Of Zwitserland? Ben benieuwd waar ze mee komen. Wel moet voor ieder simpel denkend mens duidelijk zijn dat:– dit veel duurder is dan die mensen gewoon in [ Nederland ] op te vangen waar alle faciliteiten bij de hand zijn. Je hoeft dan immers geen leger ambtenaren, artsen, militairen, bewakers te exporteren.– De communicatie met de opperhoofden in Den Haag moeilijker zal verlopen De twee hoofdstellingen betreffende de werking van een overheid zullen ook hier weer op gaan:– 1. Alles wat een overheid doet zal het tegengestelde resultaat hebben van de aanvankelijk gestelde doelen.– 2. Er zullen onbedoelde onvoorziene consequenties optreden die punt 1 versteken. Conclusie: Gewoon NIET DOEN.

Oproep! VRIJBRIEF totaal op Internet

Door op 21 juni 2003 om 03:55 | Reacties uitgeschakeld voor Oproep! VRIJBRIEF totaal op Internet |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een aantal mensen (Hub Jongen, Henry Sturman, Otto Vrijhof) hebben het idee opgevat dat het leuk zou zijn om het complete archief van het tijdschrift de Vrijbrief op het internet te zetten. Ofwel als aparte site, of als onderdeel van libertarian.nl De papieren Vrijbrief, die bestond van 1975-2000, is een uniek stukje geschiedenis van het begin van het libertarisme in Nederland. Als we dat nu niet electronisch gaan bewaren, dan is de kans groot dat al die informatie verloren gaat. We hebben nu nog een vrijwel compleet pakket aan Vrijbrieven, maar over 10 jaar is dat misschien ook niet meer te vinden. Er wordt op het moment natuurlijk heel veel geschreven door Nederlandse libertariers, op libertarian.nl, meervrijheid.nl en andere plekken. Dat is heel mooi. Maar toch vinden wij het zonde als alle onnoembare tijd en energie van 25 jaar libertarische artikelen verloren gaat. Het kost immers toch minder tijd, geld en moeite om een oud artikel te scannen, dan een nieuw artikel te schrijven. Daarom zouden wij graag alle oude vrijbrieven scannen om alle artikelen op het web te kunnen zetten. Een selectie van Vrijbriefartikelen is al gepubliceerd in het jubileumboek “De Markt voor Vrijheid”. Maar de oplage daarvan is beperkt. Daarom zullen veel meer mensen er wat aan hebben als we alles op internet zetten. Is dat eenmaal gebeurd, dan kost het weinig moeite om het daar blijvend beschikbaar te houden. Omdat dat echter zo’n enorm groot project is, gaat daar echter heel veel tijd moeite in zitten. En er is ook geld nodig. Eerst de moeite. Dat hebben we opgelost. Henry is bereid nadat de vrijbrieven gescand zijn, ze verder te bewerken. Elk artikel moet in een apart tekstbestand komen, waarbij de layout moet worden gecorrigeerd en op orde gemaakt. Dan moet elk artikel worden gecontroleerd op scan- en spelfouten. Otto heeft zich bereid verklaard dat werk op zich te nemen, en we hopen dat we meer vrijwilligers kunnen vinden om daarbij de helpen. En dan gaat Henry een subsite maken voor alle artikelen, met verschillende indexen (per vrijbrief, per schrijver en per onderwerp) en een zoekfunctie, zodat ze voor iedereen makkelijk via internet toegankelijk zijn. Dit is allemaal liefdewerk, dat we onbetaald doen, omdat we het een mooi doel vinden. Nu het geld nog. Het gaat om ongeveer 200 vrijbrieven X 25 pagina’s, een totaal van 5000 pagina’s. Wij hebben na enig rondzoeken een relatief goedkope offerte van een gespecialiseerd bedrijf om dit allemaal in te scannen en met OCR naar tekst om te zetten. Dat kost 15 eurocent per pagina. Inclusief BTW worden de totale kosten daarvan dan ongeveer 900 euro. Dat klinkt heel veel, maar het is slechts 4,5 euro per vrijbrief. Als we schatten dat elke vrijbrief ongeveer 6 artikelen bevat, dan is het 0,75 euro per artikel. En we krijgen daarmee in een keer een uniek archief van 1200 artikelen. Die ook nog eens via de zoekmachines heel veel nieuwe bezoekers kunnen gaan trekken. Hier vragen wij donaties voor. Of liever gezegd, toezeggingen voor donaties. Je hoeft nu nog niks te betalen. Pas als we erin slagen 900 euro aan toezeggingen te krijgen, zodat we weten dat het project doorgaat, wordt je gevraagd het geld te storten. We hebben inmiddels al 250 euro aan toezeggingen binnen, dus we hebben nog 650 euro nodig. Als je dit ook een belangrijk project vind, aarzel dan niet en stuur je toezegging plus een specificatie van het bedrag dat je wilt doneren naar Henry, henry@sturman.net </b/ Hub zal op de HUBlog – www.libertarian.nl – regelmatig het totaal aan toezeggingen vermelden. Het zou geweldig zijn als we het bedrag bij elkaar krijgen! Met vriendelijke groet,Henry Sturman, listmaster vrijheid-list P.S. Onmiddellijk na het verzenden van dit bericht aan de vrijheid-lijst zijn er al toezeggingen binnengekomen. Het totaal daarvan is nu 375 euro, dus nog maar 525.- euro nodig!!

God, EU-troefkaart van Valery

Door op 21 juni 2003 om 02:04 | Reacties uitgeschakeld voor God, EU-troefkaart van Valery |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In de nieuwe Europese Grondwet wordt God (nog) niet genoemd. Maar de NL-premier Balkenende, die "o zo tevreden is" ( BNdeStem) over die Grondwet, verlangt wel dat God in de definitieve tekst terechtkomt. Hij heeft al Polen, Portugal en Spanje aan zijn kant. Er is dus een kans, dat het hem zal lukken. Net zoals het ook gelukt is om de zittingstermijn van de Europese President terug te brengen van 5 jaar, naar 2 x 2 ½ ( = 5 ! ) jaar. (Zie ook in deze HUBlog: President van Europa. op 18-06-2003) Want er is nog verzet van Nederland. Balkenende zegt dat Nederland zal blijven vechten voor zijn vetorecht bij het vaststellen van de meerjarenbegroting. Wel, als de formulering van dit punt nu met een "compromis" zodanig wordt aangepast dat Giscard d’ Estaing toch krijgt wat hij wil, en daarmee tevens het gezicht van Balkenende redt, is de zaak beklonken. Als Giscard dan ook nog God in de tekst smijt, kan de NL premier vol trots, met het gevoel van een "Founding Father" de grootheid van Nederland aan den volke vertonen. Het volk blijft dan achter met weer minder vrijheid en zal de komende jaren de lasten daarvan ondervinden. Het wordt tijd ons meer te oriënteren op de manier waarop Nederland uit deze EU kan treden.

Nederland en de EU

Door op 20 juni 2003 om 12:10 | Reacties uitgeschakeld voor Nederland en de EU |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In de NRC van afgelopen woensdag werd door Hetty van Rooij goed weergegeven hoe in Nederland de feitelijke toestand is ten opzichte van de EU en de nieuwe Grondwet: "De conventie schrijft dat ze nu "namens de burgers van Europa" haar werk gedaan heeft. Maar het zal de burger allemaal een zorg zijn. Hij krijgt niets te zeggen over de toekomstige EU-voorzitter en evenmin over de samenstelling van de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Het Parlement lapt hij aan zijn laars, getuige de lage opkomstcijfers bij Europese verkiezingen." Dat dit inderdaad zo is, merk je heel vaak als je over de EU in gesprek komt. De opmerking: "Och, daar kun je toch niets aan doen" hoor je bijna dagelijks. Tot mijn positieve verrassing werd dit zelfs door het NOS nieuws op de TV bevestigd. Ook de betutteling vanuit Brussel werd daarbij aan de kaak gesteld. Met als voorbeeld de "Europese wet op de gehaktbal". Toch zouden we ons kunnen afvragen of we inderdaad niets kunnen doen. Of ligt hier een kans voor vrijheidsminnende mensen om deze negatieve machtsconcentratie ontwikkeling tegen te houden of er een einde aan te maken?We hebben de kans dat er een referendum over die nieuwe grondwet komt. Kunnen we daar wat mee doen? Of is het plan voor een "petitie" daarvoor beter geschikt? Of beide middelen aangrijpen? In ieder geval is het nuttig dat zoveel mogelijk personen deze negatieve ontwikkeling gaan beseffen. Laten we daarom elke gelegenheid aangrijpen om dit uit te dragen. Ammunitie hiervoor vindt u volop op de site van FREE EUROPE: www.free-europe.org P.S. U weet toch dat u ook een mooi “FREE EUROPE” T-shirt op die site kunt bestellen?