Ontwikkelingshulp

Door op 24 juli 2003 om 11:50 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Schaf de ontwikkelingshulp af! De laatste paar dagen hebben we weer uitgebreid kunnen lezen en zien dat er met ontwikkelingshulp gezwendeld wordt. Deze keer bij de bouw van scholen in Indonesië.Maar dat is niet het enige dat fout loopt. De Financial Times publiceerde deze week over een rapport dat de Hoge Commissaris voor de minst ontwikkelde landen, Anwarul Chowdhury, in Geneve presenteerde. Daarin bleek onder andere dat minstens 15 van die arme landen er het afgelopen jaar op achteruit zijn gegaan. Als één van de hoofdoorzaken noemde hij de grote landbouwsubsidies die de rijke landen aan hun boeren verstrekken. Daardoor, en door de invoerrechten die het Fort Europa op producten uit arme landen heft, kunnen die landen hun producten helemaal niet kwijt, en blijven arm. Het belangrijkste punt is echter weer de immoraliteit van de politiek. Mensen in de EU moeten belasting betaling om de landbouw te subsidiëren en ontwikkelingsgeld aan overheden in vreemde landen te geven. Tegelijkertijd worden (landbouw)producten uit de derde landen geweerd door invoerrechten. Een immoreel overheidsspel. Gevolgen:EU producten kunnen goedkoop op de markt gebracht worden in de derde wereld. Daar kan de eigen landbouw niet tegen concurreren en kan zich dus niet ontwikkelen. De mensen blijven arm. Ook de "arme" mensen in de EU moeten met het mindere geld dat ze na belasting over houden, eten kopen dat duurder is dan het zou zijn zonder die subsidies en invoerrechten. De oplossing, althans een grote stap voorwaarts zou eenvoudig zijn: Schaf de landbouwsubsidies en de ontwikkelingshulp af. Geef de burgers dat geld terug. Schaf tegelijkertijd de invoerrechten af, en geef de ontwikkelingslanden een eerlijke kans. Iedereen wordt er dan beter van. Misschien met uitzondering van de vele ambtenaren op ministeries en Brussel die nu alleen maar belang erbij hebben dat de mensen in de ontwikkelingslanden arm blijven. Deze oplossing zou er zonder meer zijn in een libertarische of anarcho-kapitalistische maatschappij.Ook hier blijkt dat: "Het morele is tevens het praktische". —————————-Dieper gaande beschouwingen over ontwikkelingshulp e.d. kunt u vinden op:www.libertarian.nl

“Dank zij EU hebben we geen oorlog gehad”!

Door op 24 juli 2003 om 09:09 | Reacties uitgeschakeld voor “Dank zij EU hebben we geen oorlog gehad”! |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op de Libertarische Wereldconventie in Vilnius was een Forumdebat over de EU. Dit panel werd als belangrijk en interessant ervaren. Ramunas Vilpisauskas uit Litouwen was “gematigd vóór de EU” en Erik Lakomaa uit Zweden en uw schrijver (Hub Jongen) waren duidelijk tegen. De discussianten uit de zaal waren overwegend tegen. Er kwamen nu al verzoeken om over dit onderwerp te spreken op de komende Libertarian International in Londen (22 / 23 November) en/of Nederland (3 / 4 april 2004). Allerlei punten kwamen aan de orde; ook soms details. Mogelijk zullen we een aantal punten afzonderlijk in de komende HUBlog stukken nog ter sprake brengen. Een punt dat door voorstanders als heel belangrijk naar voren werd gebracht, is dat in Europa nu “al” 60 jaar geen “oorlog” is geweest. Men bedoelde dan meestal een grote oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. De twee landen die in het verleden voor wereldoorlogen zorgden. De “oorlogen” op de Balkan en dergelijke werden voor het gemak maar als “niet zo erg” ter zijde geschoven. Het zou dus te danken zijn aan de EU (en de ontwikkeling er naar toe) dat die oorlogen zijn uitgebleven.Een stelling die mijns inziens zeer aanvechtbaar is. Er zijn nog veel andere factoren die een rol gespeeld hebben en nog spelen. Misschien wel een veel belangrijker rol. Toch hoor je dit “geen oorlog argument” ook regelmatig gebruiken door politici en door anderen die dat van de politici hebben overgenomen. Ik ben erg benieuwd of er lezers zijn die over dit specifieke punt een inbreng hebben, of die publicaties over dit onderwerp kennen. Het lijkt belangrijk deze m.i. onjuiste opvatting met argumenten te weerleggen. Daarom zien we uw eventuele bijdrage hiervoor bijzonder graag tegemoet.

Zonen Saddam dood.

Door op 23 juli 2003 om 11:36 | Reacties uitgeschakeld voor Zonen Saddam dood. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Twee zonen van Saddam zijn door een Amerikaanse militaire actie gedood. Zij stonden als nummer twee en drie op de lijst van de meest gezochte Irakezen. Als je leest wat de beide zonen in het verleden allemaal op hun geweten hebben, kun je alleen maar blij zijn dat dergelijke types van de aardbodem verdwenen zijn. (Zelfs al zijn we tegen de doodstraf!) Deze liquidatie komt op dit moment George Bush en Tony Blair goed van pas. Zij staan zo erg onder druk vanwege de overdrijvingen over massavernietigingswapens dat ze blij kunnen zijn dat er nieuws is dat de aandacht afleidt. Zij zullen de betekenis van het einde van de twee zonen dan ook ruimschoots aandikken. De werkelijke betekenis is vooral psychologisch. Er zijn symbolen van de misdadige macht uitgeschakeld. In hoeverre dat in de praktijk, in de misdadige organisatie betekenis heeft, moeten we afwachten. Als Saddam zelf nog leeft, zou je je kunnen voorstellen dat zijn belustheid op nog grotere wraak alleen maar zal toenemen. En misschien die van Bin Laden ook wel. Een andere factor die bij dit gebeuren blijkt, is dat het uitloven van beloningen om iemand te vinden, toch wel effect hebben. Deze methode wordt door veel libertariërs verkozen boven een oorlog waardoor een heel land wordt platgebombardeerd; zoals in Afghanistan en Irak gebeurde. Onder andere Harry Browne is daar sterk voor. Die prijs moet dan wel hoog genoeg zijn. En dat is natuurlijk geen probleem als we bedenken dat de 15 miljoen dollar die op het hoofd van de zonen was uitgeloofd, maar een fractie is van het bedrag dat de oorlog in Irak per dag kost.

Ziekenhuizen bouwen welbewust illegaal.

Door op 23 juli 2003 om 01:22 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dat mag natuurlijk niet. Minister Donner gaat dus een scherper handhavingsbeleid voeren. Deze eigen acties van de ziekenhuizen zullen dus in de toekomst moeilijker worden, en dus minder plaats vinden. Dit is goed voor het "handhaven van de orde". Maar, zoals met alles wat een overheid doet, zijn er ook hier weer "onbedoelde consequenties". Immers waarom doen ziekenhuizen dit soort dingen? Ik denk dat we mogen aannemen dat ze bouwen omdat ze die ruimte nodig hebben. En dat zal in de meeste gevallen wel nodig zijn om een betere behandeling van de patiënten mogelijk te maken. Het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam bekent dat zij welbewust gebouwd hebben zonder al de voorgeschreven procedures te volgen. Dat zou namelijk "jaren langer" geduurd hebben. Dat betekent dat een betere patiëntbehandeling jaren langer op zich laat wachten door allerlei voorgeschreven procedures te volgen! De patiënt is dus weer de dupe van allerlei ambtelijke procedures. Omdat de meeste projecten in ziekenhuizen waarschijnlijk wel die procedures volgen, zijn dus veel patiënten daar de dupe van. Hier blijkt ook weer: "Alles wat een overheid doet, gaat ergens fout".In een libertarische maatschappij zou de zorg geheel in particuliere handen zijn. De zorg is te belangrijk om ze in handen van een overheid te geven of te laten.

Kapitalisme is de toekomst.

Door op 22 juli 2003 om 07:38 | 55 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Andrei Ilarionov, economisch adviseur van Poetin stond als spreker op het programma van de libertarische wereldconventie in Litouwen. Edoch, hij werd door zijn baas teruggeroepenDe organisatoren en de deelnemers boften echter dat Yevgeny Volk op de conventie was, en bereid was om voor Iliaronov in te vallen. Yevgeny Volk is de president van de Hayek Foundation Moscow.Een onderdeel van de “Heritage Foundation”.Yevgeny bleek een uitmuntend spreker, en hij is bereid naar Nederland te komen voor een spreekbeurt. Misschien een mogelijkheid voor de Libertarian International Spring Convention in April 2004? Hij maakte voordat hij aan zijn onderwerp begon een extra compliment voor de econoom Eugen von Böhm-Bahwerk en voor Ayn Rand omdat hij het idee had dat deze personen nog wel wat meer lof hadden verdiend. Hij wees ook op de 100ste verjaardag van de geboorte van Ayn Rand in 2005. Mede daardoor werd door L I en ISIL 2005 uitgeroepen tot HET JAAR VAN AYN RAND. Hij stelde dat het belangrijkste obstakel voor grotere vrijheid is de algemene acceptatie van het overheidsinterventie. Hij beschreef op briljante wijze de situatie in Rusland waar de KGB nu het bedrijfsleven heeft overgenomen. Waar de bescherming van eigendomsrechten alles te wensen over laat, en waar de rechtspraak corrupt is.De kreet van Poetin om in 10 jaar het GDP te verdubbelen, is onzin. Het Kyoto verdrag zal ook voor voor Rusland een ramp zijn (als het al wordt toegepast) In September is er in Rusland een wereldconventie over “Global Warming”. Het is interessant om te zien wat er dan daar weer mee gaat gebeuren. Nogmaals, het zou geweldig zijn om deze man voor een lezing naar Nederland te halen.

Het is goed je vijanden te kennen.

Door op 22 juli 2003 om 03:17 | Reacties uitgeschakeld voor Het is goed je vijanden te kennen. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit was de stelling die Jacques de Guenin op de wereldconventie in Litouwen verdedigde. Jacques de Guenin is de burgemeester van de Franse Gemeente Saint Labouer, President van de “Cercle Bastiat” en de organisator van de Libertarische ISIL / LI conventie in DAX (Frankrijk). Hij toonde aan dat er een groot aantal organisaties zijn die allemaal optreden tegen de vrije markt. Praktisch allemaal staan ze onder een Marxistische of Trotskistische leiding.De meeste zijn anarchistisch maar hebben wel de staat nodig om hun doeleinden te verwezenlijken. De financiering komt voor een groot deel uit het “International Forum on Globalisation”, “The Foundation for a deep Ecology”, en uit de vakbonden. Deze hebben weer “International Solidarity Funds” door de overheden gefinancierd. En die overheden . . . . . die financiert u! Jacques de Guenin liet aan de hand van een aantal sheets zien hoe deze organisaties met veel sub-organisaties onderling verweven zijn. Het is een miljoenenindustrie, gefinancierd door u tegen u. Op de site van het Libertarisch Centrum kunt u nog veel meer over deze ondergrondse relaties lezen. Zie o.a.”Eco Nostra”:www.libertarian.nl

Vakantie in Zweden combineren met libertariers?

Door op 22 juli 2003 om 02:02 | Reacties uitgeschakeld voor Vakantie in Zweden combineren met libertariers? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op 22 – 24 augustus is in Barnes, bij Stockholm het 11de FREEDOM FRONT SUMMER SEMINAR:Gegevens:Speakers: Dr Madsen Pirie, President Adam Smith InstiuteDr Sean Gabb, Libertarian AllianceMartin BorgsAnders VarveausBoris Bennolucic+ more The cost- meals and accomodation included – is 950 SEK / 130 USD / 100 EUR The seminar will be held in english and in scandinavian languages. see www.frihetsfronten.se for more information or drop a mail to mats.sylvan@telia.com

De recessie is over!! (Of niet??)

Door op 21 juli 2003 om 10:50 | Reacties uitgeschakeld voor De recessie is over!! (Of niet??) |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het "National Bureau of Economic Research" heeft het zelf gezegd! De recessie die in maart 2001 begon was in feite al over in november van hetzelfde jaar. Maar nu tonen de cijfers het pas goed aan. Toch waarschuwt de "Daily Reckoning" dat het wel gek is. De groei van het GNP stelt niets voor, in tegendeel. De werkloosheid groeit nog steeds, en nationale schulden stijgen nog.Normaal zou zijn dat schulden dalen in een recessie. Normaal zou zijn dat consumenten minder kopen en hun schulden verlagen. De winsten van bedrijven zijn nog steeds erg laag, maar de meeste mensen handelen nog alsof er niets aan de hand is. De Financial Times schrijft in dit verband dat de aandelen koersen ten opzichte van de winsten in het algemeen "bubble-achtige" waardes hebben. Het gevaar van deflatie – dalende prijzen, winsten, lonen en aankopen en stijgende schulden – zoals in de jaren dertig, is dan ook nog niet voorbij. De Daily Reckoning waarschuwt dan ook om verstandig met je geld om te gaan.De recessie mag dan al over zijn, maar ze is nog niet afgelopen De dollar en de euro schijnen een evenwicht gevonden te hebben op de koers Van $ 1,11 en goud schijnt weer een bodem gevonden te hebben op $ 343(Zie grafiek op MAIN van www.libertarian.to Daily Reckoning "adviseert" (ook maar een gevoel!!) om dollargebonden zaken te verkopen en goud te kopen.

Politie in NL werkt slecht. Wie is dat schuld?

Door op 21 juli 2003 om 10:41 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Albert stuurt ons een aantal interessante feiten: "De politie is meer gefocust op het geven van boetes en bekeuringen dan op het oplossen van misdrijven. Een voorbeeld is het prestatiecontract van minister Remkes. Er moeten 180.000 boetes meer worden uitgedeeld, dus meer geld binnenhalen. Het oplossingspercentage van misdrijven is in de laatste 10 jaar van ca. 20% naar 15% gekelderd. In Duitsland is dat gemiddeld 60% en in Nieuw Zeeland is dat boven de 90%. Zoals Frank Chodorov al vertelde in 1954, de Nederlandse staat is van een beschermende instelling naar een roofachtig instituut gegaan. De politie is niet meer dan een ordinair incassobureau geworden. In plaats van in de peperdure wagentjes te rijden zouden ze er beter aan doen om lopend de straat op te gaan (wijkagenten) en de kleine(?) criminaliteit aan te pakken. Jullie weten het wellicht nog wel met Dijkstal, die niet wist hoeveel agenten er werden aangenomen en dat het meeste geld in enorme computersystemen was gestoken." Ik denk dat de verantwoordelijkheid hiervoor gezocht moet worden bij de politici die de voorschriften en bevoegdheden voor de politie vast stellen.

Waarschuwing voor Frans-Duitse overheersing van EU

Door op 21 juli 2003 om 06:48 | Reacties uitgeschakeld voor Waarschuwing voor Frans-Duitse overheersing van EU |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De bekende Engelse professor Anthony Flew beschouwde het recht in een vrije maatschappij. Hij maakte duidelijk dat de ontwikkelingen in de EU levensgevaarlijk zijn voor de vrijheid. Een democratie, waar volgens meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, is op zich al niet rechtvaardig.Het is de situatie waarin twee vossen en een kip bij meerderheid besluiten wat ze voor het avondmaal zullen eten. Even duidelijk is dat de EU niet afstevent op een federatie, maar naar “één land”. De nieuwe grondwet verbergt deze ontwikkelingdan ook helemaal niet. In tegendeel. Dit alles onder leiding van een Frans-Duitse alliantie. Het is bekend dat vlak voor de recente topvergaderingen van de EU Jacques Chirac en Helmut Schröder samen dineren en bepalen wat er de volgende dag gaat besloten worden. Wat Hitler en Napoleon niet konden bereiken met geweld, schijnt nu door deze alliantie op vreedzame wijze wel verwezenlijkt te worden. De “slechtheid” van het proces en het resultaat worden er niet minderdoor. Geen wonder dat Anthony Flew als een “echte Engelsman” Tony Blair eenverrader noemt.