Libertarian International site heeft een DOS-attack.

Door op 27 mei 2003 om 03:11 | Reacties uitgeschakeld voor Libertarian International site heeft een DOS-attack. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het gaat om de site www.libertarian.to Kennelijk is dit een "Denial of Service" die veel bezoekers tercht als zeer hinderlijk ervaren. Waar die attack vandaan komt,is ons nog een raadsel.Het probleem is maar wat je er aan kunt doen! Hier volgt het bericht dat de server ons vandaag stuurde:*******As many of you are aware, HostSave experienced a severe Denial of Service (DOS) attack last week resulting in slowness, and in some cases unavailability, of HostSave’s website services. We have improved the performance of the network and it has now returned to normal capacity.[Volgens ons is het nog steeds niet helemaal goed] We will continue to monitor its performance to ensure that it remains at normal levels. While malicious DOS attacks of this magnitude are rare, they are not predictable and are difficult to prevent. However, we continue to evaluate the impact of this attack and we have implemented a number of initiatives that will allow us to better address these types of attacks in the future. We understand and share your frustration with this problem and we’d like to thank you for your patience and understanding. If you’d like more information, or if you have any further questions, please feel free to contact us via our website at www.hostsave.com.Sincerely,Peter Chambers, CEOAffinity Internet, Inc

"Nieuwe" (??) regering.

Door op 27 mei 2003 om 02:48 | Reacties uitgeschakeld voor "Nieuwe" (??) regering. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We zagen de fotosessie op het bordes bij de koningin. Eerst dachten we dat er een vergissing in het spel was en dat ze de foto van de vorige regering lieten zien!Maar bij beter kijken, en toen de kleur beter doorkwam, bleek toch de "vrouwfactor" te zijn opgevoerd. Er is zelfs een record aan vrouwen! Nu hebben we niets tegen vrouwen. Als een vrouw voor een bepaalde taak beter is dan een man, dan graag. Maar als een vrouw een baan moet krijgen alleen al omdat het politiek beter uitkomt, dan is dat een zuivere vorm van discriminatie. Verdere betudering van de foto toont aan dat ook de "Haagse factor" weer zeer versterkt is. Van het bedrijfsleven is weinig te merken. Een relatie merkte zelfs op dat het allemaal personen zijn die nog nooit een uur eerlijk werk hebben verricht. Hij bedoelde daarmee dat ze allemaal in het verleden alleen maar ambtenaar-, commissie-, studie-, overheids-, gesubsidieerd werk hadden gedaan. Nou dat is wel een beetje overdreven. Maar wel is duidelijk dat de oude gevestigde, Haagse trend, waartegen in de tijd van Fortuyn zoveel protest was, weer helemaal terug is. We verwachten dan ook in de toekomst gewoon "meer van hetzelfde".

"Wij" gaan Irak bezetten!

Door op 27 mei 2003 om 01:26 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

"Wij" zijn er trots op dat we een stuk woestijn in Irak mogen gaan bezetten."Wij"zijn door Engeland gevraagd om te helpen."Wij" spelen een belangrijke rol mee op het wereldtoneel. "Wij" hebben wel geen geld genoeg voor ons eigen onderwijs, verkeer, gezondheidszorg,politie, misdaadbestrijding, AOW, WW, enz. "Wij" gaan echter wel geld, energie, mankracht besteden aan lekker belangrijk doen. Hoe kunnen we deze escapades nog stoppen? Er is al een verkenningsmissie naar de streek onderweg om te onderzoeken of het er wel veilig is. Kleine hoop dat die de nieuwe regering zullen adviseren dat "wij"beter thuis kunnen blijven omdat het er toch niet helemaal veilig is! Hoe kunnen we dan de nieuwe regering van dat plan afbrengen? En hen duidelijk maken dat ze al die energie beter kunnen besteden om in eigen land de zaak op orde te brengen? Wie het weet mag het zeggen.

EU__Referendum libertarisch?

Door op 26 mei 2003 om 11:05 | Reacties uitgeschakeld voor EU__Referendum libertarisch? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

We ontvingen een aantal opmerkingen/vragen over ons vorige stukje betreffende het eventueel in Nederland te houden referendum over de nieuwe Europese Grondwet. We zullen die diverse punten, verspreid over enkele keren, trachten te beantwoorden. Waarom tegen "verkiezingen" en voor een "referendum"?Goed opgemerkt, want in wezen is er inderdaad geen verschil. In beide gevallen worden stemmen geteld, en is het de bedoeling dat de meerderheid de minderheid (eventueel met geweld) dwingt te doen wat zij wil. Maar nu spelen ook enkele andere zaken een rol.Door een referendum wordt de beslissing direct bij de kiezers gelegd. De politici kunnen dus minder ritselen en raken iets van hun macht kwijt. Dat is positief. Dat is ook de reden waarom de politici er zo bang voor zijn. Bij het afhouden van een referendum gaan ze zelfs zo ver dat ze stellen dat de kiezer toch te dom is om over bepaalde zaken te oordelen. Dat kunnen zij alleen. Wel is de kiezer zo knap dat hij kan beoordelen op wie hij moet stemmen! Vandaar dat men in het geval van de Europese Grondwet alleen maar een "raadgevend" referendum wil toestaan. Dit heeft het voordeel dat als de burgers dan vóór stemmen, hun macht groter wordt. Ze kunnen dan zeggen dat de burgers achter hun beleid staan. Stemmen ze echter tegen, dan zijn ze niet gebonden en kunnen ze aan het verhaal wel een draai geven om toch hun zin te doen. Overigens zullen ze vele miljoenen euro’s (van het belastinggeld, ook van de tegenstemmers) besteden aan reclame en beïnvloeding van de burgers om hun zin door te drijven. Het is nu al duidelijk dat door die nieuwe grondwet de macht van de Brusselse politici groter wordt, dat een klein land als de "dwerg" Nederland nog minder in zijn eigen tuintje te vertellen krijgt. Daarom zou een referendum waaruit een voldoende aantal tegenstemmers komt, toch een signaal kunnen zijn en de politici misschien iets afremmen om ons nog meer te betuttelen. Daarom zijn wij (met de kennis die we er nu over hebben) voorstander van DIT referendum en zouden we de show wel eens willen zien. Ideeën zijn zeer welkom op info@libertarian.nl Zie ook:www.libertarian.nl www.libertarian.nl En de topic Het Verenigen van Europa zonder de Unie.

Nederland Politiestaat?

Door op 26 mei 2003 om 09:50 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De laatste paar dagen lezen we in de kranten, en zien we op TV, de ene grootscheepse politieoverval na de andere. In Schiphol, Maastricht ennoem maar op. Formeel is er niets aan de hand. ALS je eenmaal een wet maakt dat iemand niet mag roken (tabak of marihuana of wat dan ook), dan moet je die wet ook handhaven. Anders heeft het helemaal geen zin zo’n wet te maken. Het probleem zit hem echter in de "de wet zelf". Was die wet wel nodig?Is die wet rechtvaardig en moreel juist? En daar zit nu precies het cruciale punt. Ieder individu moet en mag in een vrije maatschappij zelf uitmaken wat hij met zijn leven doet en wat hij eet, drinkt of rookt. Een ander heeft daar niets mee te maken, zolang die persoon niet iets doet waarmee hij dezelfde rechten van anderen aantast. Door het bezit, of het gebruiken van bij voorbeeld marihuana, tast niemand de rechten van een ander aan. Daarom zou dit ook niet verboden mogen zijn.Maar het is nu eenmaal een pracht middel voor politici om hun macht te vergroten. Ze promoveren het bezit van dat spul tot een misdaad. Dan wordt het moeilijk om dat pul te krijgen en handelaren zien er daardoor grote winsten in. Een eenvoudig persoon kan die kunstmatig duur gemaakte spullen niet betalen, terwijl hij/zij ze toch wil hebben. De misdaad lonkt! En dan komen dezelfde personen, die het probleem gemaakt hebben door hun verboden, en die gaan aan de kiezers vertellen dat zij het wel zullen oplossen. Wanneer zou dit inzicht doorbreken bij de kiezers en al die geldverspilling en al die misdaad eindelijk eens ophouden? Alleen legalisering van drugs kan dat oplossen. Eventueel alleen al door te beginnen met legalisering van softdrugs zoals marihuana en dergelijke. Zegt het voort.

Atjeh slachtoffer van overheden

Door op 25 mei 2003 om 01:15 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

In Atjeh is oorlog. Een groep mensen die daar wonen willen onafhankelijk worden van Indonesië. Maar de politici in Jakarta willen niet dat hun gebied kleiner wordt. Misschien zijn er zelfs in Atjeh ook mensen die die zelfstandigheid niet wensen. Daar hebben we op dit ogenblik geen goed inzicht in. Maar wat we willen belichten, is dat dit de zoveelste oorlog, met alle gevolgen van moorden en hongersnood, is die in feite wordt veroorzaakt door een overheid. Immers als die mensen los van de oude staat een nieuwe willen hebben, waarom zouden ze dat dan niet mogen? Welk recht hebben de Javanen (?) om over de Atjeeërs te regeren? Let ook op de pers in Nederland (en andere landen) die de "vrijheidstrijders" nu steeds als "rebellen of opstandelingen" beschrijven. Waarom? Wat is het verschil? Kennelijk is het verschil tussen een vrijheidstrijder en een rebel alleen maar aan welke kant je staat. Stel eens dat we op de wereld dit machtsvirus van de politici zouden kunnen uitroeien, en dat ieder "gebied" (land, provincie, etc) het recht krijgt om zich af te scheiden van de centrale overheid.Het grote aantal oorlogen dat we nu hebben, en waarvan de meeste als oorzaak hebben de strijd om wie de baas mag zijn, door zou tot een fractie worden teruggebracht. Zie ook:www.libertarian.nl www.libertarian.nl

Voetbal dank aan belastingbetaler

Door op 24 mei 2003 om 06:53 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Belastingbetaler heel hartelijk bedankt!U hebt weer een voetbalclub gered. Door uw geld wordt het faillissement van de club SPARTA voorkomen.Nu kunnen de jongens doorgaan met voetballen en hun hoge salarissen blijven opstrijken. De politieke partijen in de gemeenteraad van Rotterdam hebben namelijk besloten dat er zo’n zeven miljoen euro tegenaan gesmeten moet worden. Wij zijn benieuwd tot hoelang dit geld voldoende is. Wees echter voorbereid op uw volgende "donatie"! Bedenk ook dat het niet alleen om die zeven miljoen gaat. De directe en indirecte overheid (= belastinggeld) steun die u betaalt, loopt in de honderden miljoenen! Ik heb gezocht in het programma van o.a. de Rotterdamse vóórstemmers CDA en Leefbaar Rotterdam, maar ik heb nog nergens gevonden dat steun aan Sparta een beleidspunt is, dat aan de kiezers is verteld. Zouden de politici dan buiten hun boekje gegaan zijn? Of staat er ergens een bepaling die zo ruim is dat ze toch kunnen doen wat ze willen? Hoe groot is eigenlijk uw invloed door het meedoen aan verkiezingen?

De verzorgingsstaat en geweld

Door op 24 mei 2003 om 04:30 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Premier Balkenende heeft deze week een kogelbrief ontvangen. “De briefschrijver vermeldde dat premier Balkenende de kogelbrief kreeg omdat zijn nieuwe kabinet van plan is om stevig in te grijpen in de WAO.”, aldus de nieuwssite NU.nl Id dit wellicht wat libertariers bedoelen als ze zeggen dat de verzorgingsstaat op geweld is gebaseerd? Je huivert als je je probeert voor te stellen wat er zou gebeuren als de verzorgingsstaat eens echt aangepakt zou worden….

Discriminatie

Door op 23 mei 2003 om 09:20 | Reacties uitgeschakeld voor Discriminatie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

KABINETSFORMATIE = DISCRIMINATIE Iedereen die maar iets van de kabinetsformatie gevolgd heeft, heeft gemerkt dat de grote moeilijkheid aan het einde was om een ..”VROUW” te vinden voor de post Minister voor Vreemdelingenzaken. Dat wil zeggen dat alle mannen die geschikt zijn voor die post, niet eens in aanmerking komen. Mannen worden dus gediscrimineerd OMDAT ze man zijn. Daarom komen ze niet in aanmerking. Geschikt of niet, dat doet er niet toe. Dit exces speelt deze keer vooral in de VVD, maar ook bij de andere politici is dit spel niet vreemd. Lees verder »

EU

Door op 23 mei 2003 om 01:34 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dictatuur van “Brussel” groeit NOS bericht: “Volgens de Britse krant de Financial Times gaat Giscard d’Estaing ook voorstellen om het vetorecht van de EU-lidstaten inzake belastingwetgeving af te schaffen om zo tot meer uniforme regelgeving te komen. Hij wil de zogeheten fiscale concurrentie tegengaan. Nu zijn er bijvoorbeeld landen binnen de unie die hun vennootschapsbelasting verlagen om investeerders aan te trekken. Groot-Brittannië en Ierland hebben al aangegeven hun vetorecht op dit punt niet op te geven.” Waarschijnlijk zal Nederland, (en Bolkestein), echter graag slaafs volgen!Na het afschaffen van dit vetorecht zullen andere rechten worden afgeschaft. Dit proces zet zich ook op andere gebieden voort:"Nederland" heeft bij voorbeeld een ARBO wet. Deze regelt hoe "arbeidsomstandigheden" (moeten) zijn.Dit is dus door Nederlanders bepaald. Weliswaar door de overheid, maar toch. De politici van de EU in Brussel zijn het dat echter niet mee eens en gaan nu van Nederland eisen dat ze bepaalde voorschriften anders gaan doen.Weer een stapje verder naar de Brusselse dictatuur die uitmaakt wat er hier moet gebeuren. Het wordt de hoogste tijd dat er eens meer verzet komt. * * * Voor meer uitgebreide beschouwingen over de EU en haar machtbezoek de site van het LIBERTARISCH CENTRUM: www.libertarian.nl en of LIBERTARIAN INTERNATIONAL : www.libertarian.to