Zelf schrijven op de Vrijspreker

Zelf schrijven op Vrijspreker.nl? Dat kan! Stuur uw column per e-mail opsturen naar info@vrijspreker.nl. Vrijspreker.nl behoudt zichzelf het recht voor om columns te weigeren als deze niet binnen het kader van Vrijspreker.nl passen en/of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Hieronder volgen enkele richtlijnen en aandachtspunten die u in gedachten kunt houden bij het schrijven van een geschikte column.

  • Zorg dat het interessant en leesbaar is. Vrijspreker.nl is geen academische website maar wil meningen en ideeën aandragen op een toegankelijke wijze, gericht op de actualiteit.
  • Houd het kort. Een halve tot anderhalve pagina is vrijwel nooit te lang. Wanneer het meer dan twee pagina’s lang is, en van relatief hoge kwaliteit, kunt u zich beraden of uw stuk niet beter tot haar recht zou komen op Libertarian.nl of MeerVrijheid.
  • Gebruik duidelijke en redelijke argumentatie. Vermijd scheldpartijen. Humor, sarcasme en plagerijen zijn uiteraard wel toegestaan en worden toegejuicht!
  • Behandel in een column een duidelijk onderwerp. Besteed liever drie columns aan drie onderwerpen dan drie onderwerpen in één column.
  • Vermeld bij citaten altijd de bron en waar mogelijk een hyperlink naar de originele tekst
  • Voeg onderaan uw column, waar mogelijk, een lijstje met hyperlinks toe waarmee lezers meer informatie kunnen verkrijgen
  • Vermijd spellings- en typefouten.

Vrijspreker.nl zal, bij publicatie, columns volledig overnemen en hierop geen wijzigingen aanbrengen, afgezien van het mogelijk toevoegen van een plaatje en van hyperlinks naar verwante artikelen.

De laatste gepubliceerde ingezonden columns

Open brief aan Paul Blokhuis

Door op 31 augustus 2019 om 11:23 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hai Paul, Hoe is’t? Ik liep je laatst tegen het virtuele lijf op Twitter en kwam er zodoende achter dat je iets met politiek doet. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het toch? (longread alert) Lees verder »

Nieuwe website: wie denkt mee?

Door op 29 augustus 2019 om 18:00 | 61 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De opzet van de Vrijspreker website is jarenlang niet veranderd. Ook de mobiele weergave is gewoon niet goed. Gisteren hebben we eindelijk besloten om te kijken wat we hieraan kunnen doen. De webhoster van de site kwam met een tweetal voorbeelden. We delen deze voorbeelden alvast, zodat we in een vroege fase feedback kunnen krijgen: Lees verder »

Hub spreekt: Kredietcrises? Kan de overheid ons redden?

Door op 23 augustus 2019 om 01:00 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Nu we ruim tien jaar verder zijn kunnen we het volgende artikel van Hub uit 2008 op zijn waarde schatten. Hub: Kredietcrises? Kan de overheid ons redden? Vergeet het maar.  Balkenende, Bos, Bush en anderen houden wel mooie praatjes om het volk kalm te houden. Ook wordt geprobeerd met (verkeerde) stimulerende maatregelen het tij te keren. Maar je kunt een tekort aan geld niet oplossen door nieuw geld bij te drukken, of door geld te goedkoop te maken. (Kunstmatige rentverlagingen) Lees verder »

Onze ereschuld aan de natuur

Door op 17 augustus 2019 om 14:52 | 20 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is vanzelfsprekend dat dieren en mensen voortkomen uit simpelere levensvormen. De dominantie van de mens over andere levensvormen is alleen mogelijk doordat de mens begiftigd is met verstand. Dit is het grootste onrecht dezer tijd. De mens dient een positieve factor te worden in de biodiversiteit. Na eeuwen van destructie dient ieder zijn ereschuld aan de natuur te erkennen en in te lossen. Onze welvaart is een teken van onze erfzonde, generaties voor ons hebben een schuld opgebouwd. Wij hebben de eer om deze schuld in ons tijdperk te voldoen Lees verder »

Hub spreekt: 4 Freedoms Award in strijd met Vrijheid

Door op 02 augustus 2019 om 01:00 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De four freedoms award is een prijs die afwisselend in Middelburg en in New York wordt uitgereikt. Deze grijpt terug op een speech van president Franklin D Roosevelt gehouden in 1941. Algemene prijswinnaars zijn onder meer Bill Clinton (2005), Hillary Clinton (2009) en Angela Merkel (2016). De prijs voor de persvrijheid is onder meer gegaan naar CNN (1998) de New York Times (2001) en Al Jazeera (2012). Hub schreef over deze prijs in 2008 het volgende artikel:  Lees verder »