Trollen

trol_3De Vrijspreker appreciëert uw betrokkenheid en moedigt elke bezoeker aan actief de discussie aan te gaan. Weest u wel beducht voor het fenomeen trollen.

Trollen zijn bezoekers die zich voordoen als normale reageerders maar proberen discussies naar hun hand te zetten met oneigenlijke argumenten.

Trollen bedienen zich onder andere van de volgende tactieken:

  1. Zij dichten hun opponent opvattingen toe die niet door die opponent geventileerd zijn.
  2. Zij citeren hun opponent opzettelijk verkeerd om vervolgens dat citaat aan te vallen in een poging de opponent in diskrediet te brengen.
  3. Zij proberen hun opponent als dom of minderwaardig af te schilderen, omdat zij op argumenten hun casus, zo die er al is, niet kunnen onderbouwen.
  4. Zij proberen de discussie te verstoren door meningen als feiten te presenteren en te pogen de discussie off-topic te sturen door niet-inhoudelijk te reageren.
  5. Zij zullen zelden of nooit proberen hun beweringen te staven met objectief verifieerbare bronnen.
  6. Zij hanteren oneigenlijke argumenten, die bij weerlegging niet verdedigd maar simpelweg vervangen worden door nieuwe oneigenlijke argumenten

Soms bedienen ook serieuze bezoekers zich van deze tactieken, als gevolg van onervarenheid, onwetendheid of gewoon gebrek aan argumenten. De serieuze bezoeker zal zich in de regel echter bereid tonen hiermee te stoppen, nadat men daar vriendelijk (of soms ook niet) door forummedewerkers of medebezoekers op attent is gemaakt.

Trollen zullen echter in hun gedrag volharden.  Zo zal een trol op een libertarisch forum steeds weer beginnen over hoe nuttig en noodzakelijk de Staat is, en hoe verderfelijk en onzinnig de libertarische wens om met rust gelaten te worden.

Als u meent een trol te herkennen kunt u deze het beste negeren: Don’t feed the Trolls!

Wikipedia zegt over het fenomeen trollen dit:

Trol (internet)

De trol zaait onrust door mensen waar mogelijk tegen de haren in te strijken. Een trol op een niet-rokers-forum zal telkens weer beginnen over hoe prettig roken is. Ook is een gevolgde methode het uitlokken van reacties of discussies over niet ter zake doende onderwerpen of schijnargumenten te geven, met als enkel doel om gebruikers binnen de gemeenschap expres en bewust te frustreren. Het komt ook wel eens voor dat iemand iets zegt alsof dat een feit is, terwijl het in werkelijkheid een mening betreft. Dit is niet per definitie negatief, maar hoe provocerend dit kan zijn, blijkt uit een voorbeeld als “Aids is Gods straf voor homoseksuelen”. Ingebracht als slogan zonder verdere nuancering, is het vrij voorspelbaar dat forumdeelnemers zich dan ergeren aan de uitgesponnen “threads” (conversatielijnen) die daarop volgen en de conversatie amper verrijken.

Trollen worden nog wel eens verward met querulanten; vaak is een trol ook een querulant. Er is echter een belangrijk verschil. De trol zeurt, zuigt, zeikt en zevert met geen ander doel dan verstoren; het trollen kan soms instrumenteel zijn om discussies te domineren en te beïnvloeden maar dat is voor de trol bijzaak, de querulant daarentegen heeft altijd een doel, trollen wordt daarbij gehanteerd als middel.

Een trol maakt bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt, en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust en onduidelijkheid, en zal daarbij niet vermelden dat in feite een ander (min of meer) geciteerd wordt. Een trol keert zich nooit tegen een hele groep, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren. Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een trol die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden. Door tevens controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een trol de indruk serieus bezig te zijn, terwijl het werkelijke doel van zijn acties gelegen is in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen elkaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door middel van leugens en halve waarheden. Trollen houden van discussiëren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel noch einde: daarom is het niet uitzonderlijk wanneer een trol (met de truc van “al wat je zegt, ben je zelf!”) anderen van trollen beschuldigt.

De echte trol valt voor de oplettende lezer echter al snel door de mand door het gebrek aan samenhang in zijn reacties, en het feit dat hij zich bedient van tactieken die hij anderen verwijt, niet in de laatste plaats de persoonlijke aanval, de ad hominem tactiek.

Ook komt het voor dat een trol onder verschillende namen met zichzelf ‘in discussie’ gaat, om te doen voorkomen dat hij medestanders heeft die zijn geloofwaardigheid moeten vergroten.

De Vrijspreker wenst u prettige, zinvolle en voor alle deelnemers inzicht vergrotende discussies toe!