Eindelijk eens goed nieuws!

Er was alleen al in dit jaar 71 miljoen euro voor steun uitgetrokken. Dat betekent logisch een vermindering van het begrotingstekort, of een teruggave aan de belastingbetaler.

Ik kan niet verhelen dat ik toch een kleine vrees heb dat geen van deze beide logische stappen gedaan zullen worden. Ik vrees dat de politici al lang besloten hebben om het dan aan iemand anders te geven.

Ook vrees ik dat een andere logische stap niet gedaan zal worden. Er gaat ook belastinggeld naar een aantal Quango’s (quasi-non-governmental-organisations), die het dan weer aan India geven. De overheid zou dus nu ook onmiddellijk die geldstroom moeten stoppen.
Maar ik vrees alweer dat ook dat niet gaat gebeuren.

Ik vraag me wel af hoeveel (belasting)geld naar die quango’s gaat. Als iemand dat weet, zou ik het graag vernemen. Het gaat om (onder ander ?) NOVIB, ICCO, Cordaid, Hivos, Plan Nederland.

Wanneer zou de belastingbetaler wakker worden en gaan protesteren?
Wie bindt de kat de bel aan?

* * *
Voor libertarische opvattingen over ontwikkelingshulp, zi:
http://www.libertarian.nl/topics/internationale_betrekkingen.html#4
en vooral het boek van Johan Norberg:
http://www.libertarian.nl/artikelen/article021125_000000.html

2 REACTIES

  1. Elk jaar ontvangt India van Nederland een bedrag aan ontwikkelingshulp van ongeveer 300 miljoen gulden. Ruim 200 miljoen daarvan, de zogenaamde bilaterale hulp, gaat rechtstreeks van de Nederlandse naar de Indiase regering. Voor Nederland is India het land dat de meeste bilaterale hulp ontvangt. De resterende 100 miljoen wordt grotendeels besteed via internationale organisaties zoals de EG, de Wereldbank en organisaties van de Verenigde Naties. Daarnaast wordt ongeveer 30 miljoen per jaar uitgegeven via de medefinancieringsorganisaties NOVIB, CEBEMO, ICCO en HIVOS, die daarmee projecten van particuliere organisaties in India ondersteunen. De Nederlandse bilaterale hulp bestaat voor ongeveer de helft uit leningen met een lage rente en voor de helft uit schenkingen. Naar schatting wordt de helft van de hulp in Nederland besteed (!), bijvoorbeeld aan kunstmest en baggerschepen. Het gaat daarbij voor een groot deel om "gebonden" hulp die India verplicht in Nederland moet uitgeven. Die binding leidt tot duurdere importen dan nodig zou zijn als India de vrije keuze zou hebben bij het besteden van de hulpgelden. Met andere woorden: een groot deel van de hulp is niet meer dan een verkapte subsidiëring van het Nederlandse bedrijfsleven. In plaats dat dergelijk subsidiegeld rechtstreeks overgemaakt wordt naar Nederlandse bedrijven, maakt dat geld de ingewikkelde omweg naar India en weer terug naar Nederland. En dat alles om de schijn van ontwikkelingshulp hoog te houden, en om grootschalige projecten in India te financieren, zoals stuwdammen en andere infrastructurele projecten, die in elk geval volstrekt niet het belang van de armsten dienen, veeleer juist een drastische verslechtering van hun positie ten gevolge hebben (verdrijving van hun landbouwgronden, milieuvernietiging op grote schaal, enzovoorts). Dergelijke projecten zijn dan ook met name bedoeld om het karwei van het maken van winst, het werk van multinationals, soepeler te laten verlopen. LEES DIT EENS MANNETJE WEET ALLES.

  2. Is bekend hoe dit afgelopen is?
    Ik bedoel: wat er besloten werd met de 71 mln te doen?

Comments are closed.