Dat staat in de NRC van 26 /27 juli! Ik durf te beweren dat geen enkele van onze lezers de Europese Conventie "kent". Of wel?
De "constitutie" is op dit ogenblik een in leer gebonden concept Grondwet van 260 pagina’s met 70.000 woorden. (De USA constitutie was 17 pagina’s met 4500 woorden!)

Als je verder leest in de NRC, zie je dat er in Europa 25.000 mensen geënquêteerd zijn met o.a de vraag: "Heeft u wel eens gehoord van de Conventie over de toekomst van Europa?"

Dat is natuurlijk heel wat anders. Maar ook dan blijft er nog een grote twijfel.
Een persoonlijke ervaring had ik toen ik enkele weken geleden iemand vroeg of hij iets wist over de Europese Conventie. Het antwoord was: "Ja, die gaan de volgende week vergaderen in Griekenland." Hij bedoelde de conventie als de vergadering, de conferentie, van de regeringsleiders, en niet de nieuwe "Grondwet". Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen wel eens gehoord hebben van de vele, jarenlang aan de gang zijnde, Europese vergaderingen.
Het zou me niets verwonderen als het juiste percentage over "kennis" (gehoord hebben van) van die Grondwet veel lager is. Zeker als je verder leest dat uit de enquête blijkt dat in Griekenland 81 % van de mensen met de conventie bekend is! (In NL 42 %)

Nog enkele cijfers uit die enquête
Vóór een Europese Grondwet is 70 % uit huidige en 58 % uit toekomstige lidstaten. Voor Nederland is dat 71 %, terwijl Fransen, Belgen, Luxemburgers meer dan 75 % vóór zijn. In Zweden maar 30 %.
Vóór een vaste voorzitter zijn 55 %, in Nederland is dat 54 % terwijl in België ruim 70 % vóór is. Finland 24 %.

En dan staat er nog dat 69 % het Europarlement een stem wil geven in alle kwesties over de toekomst van Europa. Zelfs al twijfel je aan de juistheid hiervan, dan slaat toch de angst je om het hart.
Is Europa nog te redden?.
Hier ligt een grote taak voor FREE-EUROPE!
Wie was dat ook weer die het had over mensen die zelf de strop maken om zich te laten ophangen?
Zie http://www.free-europe.org