Op de Libertarian.nl geeft Prof. Thoenes een uitstekende verhandeling over klimaatsveranderingen. In een reactie beweert een ecoloog, genaamd Gunter Van den Bossche, dat er wel degelijk een klimaatsverandering aanwezig, want zo zegt hij ,,als ecoloog merk ik nu al duidelijk de gevolgen van klimaatsverandering, en we staan nog maar aan de voet van de CO2-conc. die ons te wachten staat’. Dit is een perfect voorbeeld van subjectieve waarneming.

Elke wetenschapper verifieert via gedegen objectieve waarnemingen of zijn of haar stelling houdbaar is. Dit kan alleen gebeuren door middel van onderzoek op diverse niveau’s, in het geval van klimaat moet dit zijn op geologisch, meteorologisch en natuurkundig gebied. Daarbij moet elk sensationalisme worden vermeden, iets dat vaak helaas gebeurt, zonder daarbij met concrete bewijzen te komen.

Daarom denk ik, dat de ecoloog Van den Bossche een grote denkfout maakt en dat is dit: klimaatveranderingen hebben altijd plaatsgevonden in de geschiedenis van de aarde, geologen bevestigen dit met strata-onderzoek. Men weet nog steeds niet zeker of bepaalde veranderingen plotseling zijn geweest, of zich deze over duizenden jaren hebben afgespeeld. Met betrekking tot het broeikaseffect, over het CO2 gehalte en de zogeheten opwarming van de aarde, heb ik dan ook het volgende te zeggen.

Er zijn op dit moment drie onzekerheden, die als zekerheden worden geponeerd door de ecologische lobby:

1. Men moet eerst zeker weten, dat het klimaat op aarde warmer wordt, wetenschappelijk is er geen sluitend bewijs hiervoor, ongeacht de beweringen van Gunter Van den Bossche. Hooguit, dat er een consensus bestaat dat in bepaalde regio van de aarde er een zekere opwarming of afkoeling plaatsvindt en dan nog maar op grondniveau. De bovenste luchtlagen ondervinden helemaal geen opwarming, want dit is geconstateerd door weerballonnen en satellieten. Als de aarde zou opwarmen, dan zouden ook deze luchtlagen een verandering moeten ondergaan.

2. Als er een opwarming of afkoeling van de aarde plaatsvindt, zou dan de menselijke activiteit hiervoor verantwoordelijk zijn. U ziet, dat dat ook een zeer speculatief gegeven is, zoals Prof. Thoenes en tevens andere wetenschappers hebben aangetoond.

3. Wanneer er een opwarming van de aarde zou plaatsvinden, zou dat dan een slechte zaak blijken te zijn. Dat betekent, dat de regenval in de woestijngebieden zou stijgen, waardoor de vruchtbaarheid toeneemt. Tevens zouden hoger gelegen gebieden weer toegankelijk worden voor de landbouw. Dit zou dus de wereldvoedselproductie ten goede komen, omdat kooldioxide (CO2) voor planten is, wat zuurstof is voor mensen, namelijk onontbeerlijk voor overleving.

Zoals men ziet zitten er meer haken en ogen aan het debat over klimaatveranderingen dan de ‘wetenschappelijke zekerheden’, die worden verkondigd door de ‘groene lobby’. Het is daarom zo spijtig, dat men zich te veel richt op het CO2-debat in plaats van te kijken naar andere mogelijke oorzaken en deze aan een grondige wetenschappelijke analyse te laten blootstellen. De discussie is in feite beland op een basaal niveau van welles-nietes en dat vind ik een trieste zaak.

Voor meer informatie met betrekking tot deze discussie verwijs ik u graag naar de volgende websites, waar ook verder op andere oorzaken wordt ingegaan:

http://news.nationalgeograp…

http://www.co2science.org/e…

http://www.cato.org/pubs/re…

http://www.cato.org/pubs/pa…

http://www.skepticism.net/f…

http://www.vision.net.au/~d…

Ook wil ik u een weblink aanbevelen van de ecoloog Dr. Moore, waarop hij waarschuwt voor eco-extremisme en de verzanding in sensationalistische dogma’s

http://www.lumenfds.com/doc…

Albert Spits is bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting.

13 REACTIES

 1. Er bestaat een connectie tussen de continentendrift en klimaat. Als continenten over één of beide polen liggen, dan kan zich daar ijs vormen.

  Meestal zijn de polen NIET bedekt met land. Dat betekent in feite, dat de temperatuur van de Aarde op dit moment juist UITZONDERLIJK LAAG is.

  Op dit moment bevindt zich een landmassa boven de zuidpool, en Groenland zorgt ervoor dat niet alle warme water bij de noordpool kan komen. De condities voor een ijstijd zijn perfect. In feite hebben wij de afgelopen tijd om de 100.000 jaar een ijstijd, die afgewisseld wordt door een periode van ongeveer 10.000 jaar waarbij er geen ijs is. We zitten toevallig in zo’n interim periode.

  Het einde van de Dinosauriër werd niet alleen veroorzaakt door die komeet. Die gaf aleen de genadeklap. Er was allang een achteruitgang gaande, die kwam doordat de zuidpool met land bedekt werd, waardoor het steeds kouder werd.

  De nieuwe ijstijd kan op elk moment uitbreken. De 3% CO2 die de mens toevoegt aan het CO2 gehalte houdt deze ijstijd misschien zelfs enigszins tegen, alhoewel de bijdrage van de mens vermoedelijk te laag is.

  Als beide polen bedekt zijn met land, dan kan het ijs zich zelfs over de hele planeet verspreiden. Zoiets heet dan een SUPERIJSTIJD. Volgens de chaostheorie leidt zoiets altijd tot een explosieve nieuwe ontwikkeling. Het verklaart de sprongen in de evolutie.

  De laatste superijstijd was 200 miljoen jaar geleden, die de zogenaamde Eucariotische cel zijn kans gaf. Daaruit zijn toen ALLE meercellige organismen ontstaan, dus zo’n beetje het hele planten en dierenrijk.

  Een superijstijd duurt ongeveer 1 miljoen jaar. Hij wordt doorbroken door een super-broeikaseffect, doordat vulkanen doorgaan met het uitstoten van CO2, zonder dat dit door het water opgenomen kan worden. (Want dat is bedekt met ijs.) Het ijs kan dan binnen één jaar totaal smelten, terwijl er extreme tornado’s woeden over de aarde.

  Er is ook een kosmisch verband. Een nieuwe ijstijd begint, als het zonnestelsel één van de armen van de melkweg binnengaat. Daardoor is er meer intergalaktische straling, die de wolkvorming bevordert, waardoor, in combinatie met land op de polen, ijs in de zomer blijft liggen, met als gevolg het toenemen van ijs. Dit gebeurt met een frequentie van 143 miljoen jaar. Juist in deze periodes, in combinatie met landmassa’s over de polen, zijn er ijstijden.

  Op dit moment verlaat ons zonnestelsel zo’n arm. Dat is de voornaamste oorzaak van de huidige opwarming, die oploopt tot 8 graden.

  De rol van broeikasgassen is in dit alles volkomen te verwaarlozen. De ‘broeikasroepers’ kunnen er niet meer naast zitten.

 2. 1. Kunt u verklaren waarom de temperatuur van de lagere stratosfeer sinds 1979 (sinds het begin van de metingen) stelselmatig aan het dalen is? Ik voeg erbij dat de stratosfeer de laag boven de troposfeer is en dat broeikasgassen geproduceerd in de troposfeer niet kunnen emigreren naar de stratosfeer wegens de scherpe temperatuursgradiënt tussen deze 2 lagen. Naar mijn inzien is de daling van de temperatuur in de lagere stratosfeer te verklaren doordat er minder warmtestraling de troposfeer kan ontsnappen en dit omdat het broeikasdeken dikker wordt. Indien u een andere verklaring heeft wil ik deze graag weten.

  2. Klimaatsveranderingen zijn er altijd geweest en zijn in het verleden oorzaak geweest van massaal uitsterven van soorten. Daar is niks mis mee aangezien elk extinctie een nieuw begin is. Maar niet de klimaatsveranderingen zijn het probleem, wel de snelheid waarmee deze huidige klimaatsverandering gepaard gaat. In het verleden zijn er extincties geweest waarbij tientallen percenten van het totaal aantal soorten van de kaart werden geveegd. Dit gaat niet als de klimaatsverandering traag zou zijn geweest aangezien de natuur zich gemakkelijk aanpast. Er moet al heel veel gebeuren om op korte tijd een massaal uitsterven te bewerkstelligen. Ik ben zeker dat indien dit weer het geval zou zijn de mens het gaat overleven -de mens is één van de meest flexibele soorten- maar dat de westerse beschaving deze klap zou overleven, daarvoor durf ik mijn handen niet in het vuur steken.

  3. Niet alleen geologen, meteorologen en natuurkundigen maar ook biologen/ecologen kunnen een sterke bijdrage leveren om dit concept beter te meten en te begrijpen! De migratie van insekten (domein van de bioloog) is een betere meetwaarde omtrent klimaatsverandering dan de ‘gemiddelde’ temperatuurwaardes waar tegenstanders van het broeikaseffect kritiek op hebben wegens vooral gelegen in stedelijke gebieden.

 3. Allereerst moet ik stellen, dat 25 jaar van metingen bitter weinig is om dan al zo’n stellige mening te verkondigen van een eventuele opwarming (of afkoeling)van de aarde. Ook hebben er wel degelijk in het verleden snelle klimaatomwentelingen plaatsgevonden. Een daarvan heeft het uitsterven van soorten als de mammoet veroorzaakt zo’n 10.000 jaar geleden. In Siberie werden mammoeten gevonden, die plotseling zijn ingevroren met het onverteerde voedsel van een gematigd klimaat in hun maag. Heeft u hier een verklaring voor?

  Ook blijkt dus tussen broeikasonderzoekers veel verschil van mening te bestaan omtrent een opwarming van de aarde of zoals u beweert een eventuele afkoeling.

  De klimaatverandering tussen het Perm en Trias zo’n 252 miljoen jaar geleden, is volgens geologisch onderzoek de hevigste geweest, want de aarde warmde toen in korte tijd op met 10 graden C, de oorzaak werd gelegd bij de uitbarsting van de Siberische vallen in samenwerking met de opbranding van het koolstof 12 (C12) in de aardkorst onder de zeebodem. U ziet dus, dat er meerdere oorzaken kunnen zijn van deze opwarming of zo u zegt afkoeling. En dat blijft dan ook mijn betoog, onderzoek niet een mogelijke oorzaak, maar onderzoek meerdere, want om nu miljarden uit te geven om iets te stoppen, wat helemaal niet zeker is, of dat de opwarming veroorzaakt, vind ik op zijn zachtst gezegd, voorbarig en getuigen van alarmisme en subjectivisme.

 4. Beste Albert Spits,

  ten eerste: De afkoeling in de lagere stratosfeer is juist een bewijs dat het hier opwarmt! Ik weet dat het paradoxaal klinkt maar als je uw natuurkunde kent weet je dat er een behoud van energie is. Ik dacht dat ik dat goed had uitgelegd in mijn vorig betoog.

  ten tweede: of het nu afkoelt of opwarmt interesseert mij als wetenschapper niet zo erg. Het is de snelheid waarmee het gebeurt! In het verleden zijn er snelle klimaatsveranderingen geweest met catastrofale uitwerking. Naar mijn mening onderschatten we dit fenomeen omdat dit een bewijs is dat klimaatsverandering een kliksysteem is; niet moeilijk aangezien de meeste feedbacks positief zijn of het klimaatseffect versterken (zowel bij afkoeling als temperatuurstijging).

  ten derde: dat dit vele miljarden zou kosten? Dat is natuurlijk het stokpaardje voor degenen die het bij het oude willen laten. Onze economie draait om het maken van winst en die zal er altijd zijn, zonder of met maatregelen om klimaatsverandering tegen te gaan. Alleen de groep van bedrijven die winsten zal maken zal verschillen. Aan bedrijven om daar creatief op in te spelen.

  ten vierde: eerlijk gezegd, ik heb metingen, tabellen, grafieken over dit onderwerp bekeken en geanalyseerd tot het bot. Ik ben al jaren bezig met dit onderwerp en onafhankelijke bronnen (via testen) meten mij een analytische gave aan. Ik wil best met ieder discussiëren (ik hou ervan om me alsmaar te verbeteren) maar verwijt me aub niet met subjectivisme. Ik ken genoeg feiten om je murw te slaan. Alleen spijtig dat zoveel mensen hieromtrent een mening hebben terwijl ze niet eens de mechanismen kennen. Als je meer wilt weten, hier vindt u informatie: http://users.pandora.be/zon

  Het is niet mijn bedoeling om u af te breken want daar bereikt niemand iets mee. Ik wil gewoon kennis delen om zodoende het niveau van begrip (zowel bij mij als bij anderen) over het broeikaseffect te verhogen.

  Met vriendelijke groeten

 5. Reuze-voorraden methaangas zit volgens een wetenschapper in Science magazine, Brooks Hanson, normaalweg wereldwijd op de zeebodem opgeslagen binnen zgn. "clathrates globules" — maar dit methaangas ontsnapt regelmatig in reuze-oprispingen tijdens onderzeese aardverschuivingen.

  Ze bestudeerden 27 bekende aardverschuivingen en trokken hun conclusies na vergelijking van de gepaardgaande klimaatsveranderingen die daartijdens plaatsvonden.

  En door deze reuze-winden van Moeder Aarde ontstaan er dan inderdaad dan ook zeer snel een dramatisch broeikaseffect.

  Door het opwarmen van de aarde smelt dan bovendien het poolijs waardoor er nog meer aardverschuivingen ontstaan, en dus nog meer methaangas vrijkomt. Het veroorzaakt dus een domino-effect.

  De wetenschappers die dit nog steeds blijven onderzoeken hebben nu zeer sterke aanwijzingen gevonden dat de grote voorraden ontsnapt methaangas vanonder de zee tijdens specifieke, bekende zeebevingen een zeer grote invloed gehad hebben op de in hetzelfde tijdperk ontstane broeikaseffecten.

  Ik geloof dus al hoe meer dat onze hardwerkende boer Postma en de zijnen die onze economie al eeuwenlang zo schitterend draaiend hebben gehouden met hun kaas, melk- en yoghurtplassen, hun veestapel gerust mogen uitbreiden i.p.v. inkorten zoals nu gepland wordt — de Nederlandse koeien kunnen in vergelijking tot deze reuze-emissies van Moeder Aarde zelf duidelijk niet eens een bijdrage leveren tot het broeikaseffect.

  Ze mogen van mij gezellig weer in de wei — en bovendien hoop ik dat al het vaderlands vee er nog vele millenia flink op los mag knallen met hun piepkleine, duidelijk ondoeltreffende methaangaspoepjes!

 6. Inderdaad, de natuur heeft de mens niet nodig om snelle klimaatsveranderingen te bewerkstelligen. Het verleden heeft dat al meermaals bewezen.

  Is dat een reden om onze verantwoordelijkheid ter zijde te schuiven? Persoonlijk vind ik van niet. Misschien lijkt de invloed van de mens klein maar denk eens: als één trekmier je pad kruist en je aanvalt dan trap je ze plat, als 6 miljard trekmieren je pad kruisen en je aanvallen moet je maken dat je wegloopt wil je niet tot een skelet getransformeerd worden. Dat noemt men de macht van het getal!

  De natuur is op geologische tijdschaal humeurig; klimaatsveranderingen kunnen bruusk zijn, zowel richting ijstijd als broeikas. Het zou interessant zijn om deze humeurige veranderingen der natuur te bufferen door een vorm van ‘climate management’, alleen is dit heden een utopie. De mens is nog niet in staat om het HIV-virus onder controle te krijgen, laat staan dat ze een greep kan hebben op het klimaat. En elke invloed die de mens heeft op het klimaat kan zowel positief of negatief zijn voor de maatschappij omdat de mens de mechanismen van klimaat nog niet ten volle begrijpt.

  Dat weerhoudt me niet om te zeggen dat we dit thema duidelijk onderschatten. In welke mate zal de toekomst uitwijzen… .

 7. Voor de leken omtrent het broeikaseffect: vooraleer iemand te geloven of een mening te hebben over dit thema is het best om zelf zoveel mogelijk informatie op te zoeken, en dit zowel van de ‘believers’ als van de ‘non-believers’. Een zeer degelijke en uitgebreide website met grafieken en tabellen over het broeikaseffect is http://www.klimaatsverander

 8. Na het lezen van de kritische aantekeningen die Albert Spits geeft bij de vindingen van ecologen en klimaatwetenschappers, zou ik graag zijn reactie vragen op het volgende:

  Ik ben zelf wetenschapper, namelijk natuurkundige, en het is mijn ervaring dat stellingen en beweringen in wetenschappelijke literatuur nauwgezet worden gecontroleerd door ‘peer review’. Daardoor is er vaak een ‘general consensus’ over de stand van zaken. De interpretatie hiervan gaat vaak pas mis als er politici en belanghebbenden aan te pas komen, die hun eigen mening willen vinden in de resultaten.

  Een werkelijk interessante illustratie van dit effect is nu verschenen: de Union of Concerned Scientists, een ofhankelijke Amerikaanse organisatie van vooraanstaande wetenschappers, waaronder 20 nobelprijswinnaars, heeft een rapport gepubliceerd waarin ze de Amerikaanse regering beschuldigen van het manipuleren van wetenschappelijke bevindingen.

  Het rapport is te vinden op http://www.ucsusa.org/globa

  En dan vraag ik me af: wie spreekt er nu onwaarheid? Zijn het de klimaatwetenschappers die met gevaar voor hun aanzien en betrouwbaarheid onwaarheden publiceren, zonder daar winst uit te halen? Of zijn het politici, wiens politieke programma onderuit gehaald dreigt te worden door de vindingen van wetenschappers.

  Ter illustratie zijn hier enige beschuldigingen die geuit worden, aangaande wijziging van een rapport van de EPA aangaande klimaarverandering, voor publicatie:

  The deletion of a temperature record covering 1,000 years in order to, according to the EPA memo, emphasize "a recent, limited analysis [which] supports the administration’s favored message"

  The removal of any reference to the NAS review – requested by the White House itself – that confirmed human activity is contributing to climate change."

  The insertion of a reference to a descredited study of temperature records funded in part by the American Petroleum Institute.

  The elimination of the summary statement – noncontroversial within the science community that studies climate change – that "climate .change has global consequences for human health and evironment"

  Hopende op uw reactie,

  vriendelijke groeten,

  Mathijs Romans

 9. Graag wil ik een reactie geven op de vraag van Mathijs Romans. Het is altijd mijn ervaring geweest, dat er nooit een ‘general consensus’ is geweest. Na veel testen en toetsen van de materie komt men tot de ontdekking, dat iets waar is of niet waar. Een heel goed voorbeeld daarvan is de zwaartekrachttheorie van Isaac Newton, die 2 1/2 eeuw later werd ontkracht door Albert Einstein met zijn relativiteitstheorie. Ook nu zie ik het zelfde gebeuren met deze ‘consensus’ over klimaatverandering. Ik zie bijvoorbeeld nauwelijks kritisch commentaar in de Nederlandse media op de soms meest wilde verwachtingen van de ecologen. Andere mogelijke oorzaken worden hierbij volledig genegeerd, zoals op de website van Gunther Vandenbossche wordt gezegd, dat Venus vele malen warmer is dan de aarde, omdat er een groot broeikaseffect is ontstaan, maar Venus staat miljoenen kilometers dichter bij de zon dan de aarde. Zou dat er ook niets mee te maken hebben. Nergens zie ik zo’n analyse. Een ander voorbeeld op zijn website is de materiele schade die is aangericht over het afgelopen decennium, berekend naar ik aanneem in dollars in vergelijking met de decennia daarvoor. Heeft het niet mee te maken, dat alles veel kostbaarder is geworden en dat de waarde enorm gestegen is de afgelopen 10 jaar. Daarom zelf als kritisch onderzoeker plaats ik wel degelijk grote vraagtekens bij het IPCC-onderzoek. U moet wel begrijpen, dat wellicht de zaken worden gemanipuleerd door grote bedrijven, maar deze worden ook wel degelijk gemanipuleerd door overheidsinstanties. Daarvan zijn heel veel voorbeelden van bekend. Kijk, een overheidsonderzoeker evenals een bedrijfsonderzoeker is afhankelijk van zijn inkomen. Als zo’n onderzoeker de wildste voorspellingen doet, dan is de kans groot, dat dit onderzoek verder wordt gefinancierd of gesubsidieerd. Let wel er worden door de klimaatalarmisten computermodellen gebruikt. Het is duidelijk aangetoond, dat deze van uiterst beperkte waarde zijn, omdat het wereldklimaat uit enorm veel factoren bestaat en de input van deze modellen is alleen datgene, wat de alarmist wil onderzoeken, bijv. CO2. Andere factoren worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Daarom is het ook voor u belangrijk als natuurkundige om te alle scenario’s door te lopen, alvorens men een stelling mag verkondigen op basis waarvan dan bewijzen moeten worden getoond. Dat heb ik op de universiteit moeten leren, dus verwacht ik dat ook van de ‘alarmisten’. Anders is zo’n onderzoek geen knip voor de neus waard en wordt het terecht door sceptici weggehoond.

 10. Het is jammer dat u niet inhoudelijk op het rapport ingaat, maar u schrijft toch enkele interessante dingen, waar ik graag op wil reageren.

  U stelt dat een wetenschapper die wilde dingen voorstelt, zekerder kan zijn van zijn budget. Daarbij gaat u voorbij aan het feit dat zijn vindingen wel ergens op moeten slaan, anders zal hij nooit een publicatie kunnen doen en daarbij aantonen dat hij met grensverleggend onderzoek bezig is.

  U geeft een uitstekend voorbeeld: Waarom heeft u nog nooit gehoord van een analyse die zegt dat Venus warmer is omdat hij dichter bij de zon staat, ipv door het ‘broeikaseffect’?

  Nou, daar waagt het algemene publiek van wetenschappers zich niet aan, omdat dat nergens op slaat. Een korte berekening, die elke student kan doen, illustreert dit:

  Aannemende dat de zon een zwarte straler is met een temperatuur van 5800 Kelvin, is het instralend vermogen op onze afstand tot de zon ongeveer 1360 Watt. Aangenomen dat de aarde alle straling van de zon absorbeert, en alle warmte weer uitstraalt in alle richtingen als een zwarte straler, rolt uit de berekening gelijk de temperatuur van de aarde. Anders gezegd:

  T{aarde}=T{zon} * (Straal{zon}/2*Afstand{zon-aarde})^1/2

  hieruit volgt: T{aarde}=6 graden celcius. De gemiddelde temperatuur van onze aarde is echter 15 graden celcius. Het verschil is op rekening van het broeikaseffect. Hier is qualitatief geen twijfel mogelijk. Een iets betere berekening houdt rekening met de reflectie van aarde en komt uit op T{aarde}=-17 graden.

  Zelfde berekening voor Venus geeft T{venus}=56 graden. De werkelijke temperatuur aan het oppervlak is echter zo’n 470 graden celcius. Nogal een verschil! Het wekt echter minder verbazing als ik zeg dat de atmosfeer voor 96% uit CO2 bestaat, en de druk 92 keer zo hoog is.

  Als er nu wel een klimatoloog was geweest die tot de conclusie was gekomen dat Venus warmer is omdat de planeet dichter bij de zon staat, dan had u hem hier geciteerd, vermoed ik. Laten we ons dus niet leiden door wat we willen dat onderzoek ons verteld, maar afgaan op de gemiddelde stemming onder klimatologen. En die stemming ondersteunt het broeikaseffect sterk, zoals ook het genoemde rapport al aangeeft.

  Met vriendelijke groet,

  Mathijs Romans

 11. Bedankt voor uw inzichten.

  Inderdaad is het zo, dat de atmosfeer op Venus voor 96,5% uit CO2 en 3,5$ uit stikstof bestaat, hoewel daar geen enkele menselijke activiteit heeft plaatsgevonden. Wat zijn de natuurlijke processen geweest, waarop Venus zo’n hoog CO2-gehalte heeft opgenomen? Is dat door vulkanische activiteiten geweest, door interactie of invloed van de zonnestraling, door het achterwege blijven van kosmische straling of de oorspronkelijke opbouw van de Venusiaanse atmosfeer?

  We weten in ieder geval heel veel over het broeikaseffect en hoe zich dat verhoudt met het leven op aarde (anders was er geen leven mogelijk geweest).

  De vraag is nu of de menselijke activiteit enige invloed heeft op de stijging van de temperatuur. Alle rapporten, die ik heb gelezen over dit onderwerp bevatten geen sluitend bewijs hiervoor. En dat is ook moeilijk te geven, omdat er veel factoren zijn, die hier van invloed op kunnen zijn. Men heeft maar voor 1 factor gekozen en dat is de uitstoot van CO2 door de mens. Daar vanuit is men gaan extrapoleren via computerprogramma’s en is men tot voorbarige en uiterst onzekere conclusies gekomen.

  U gaat er ook van uit dat de aarde de zelfde warmte uitstraalt, die ze opneemt. Dat reguleert ze zelf, want bij een hogere temperatuur zou er meer neerslag moeten plaatsvinden en deze neerslag komt uit bewolking. Deze bewolking zorgt niet alleen, dat het de warmte verhindert te ontsnappen, maar ook dat het zorgt dat de warmte van de zon wordt weerkaatst.

  Verder zijn onze oceanen (71% van het aardoppervlak) uitstekende opnemers van CO2 en reguleren zij het klimaat. Dit proces is al honderden miljoenen jaren aan de gang.

  Zelfs de oorspronkelijke wetenschapper, die met de opwarming van de aarde aankwam in de jaren 80, James Hansen heeft recent nog verklaard, dat waarschijnlijk CO2 toch niet de boosdoener zou zijn voor de opwarming van de aarde, maar in plaats daarvan roetdeeltjes, die neerdalen op het aardoppervlak.

  Het probleem waar ik mee zit is, dat de ‘alarmisten’ met gebrekkige informatie werken en daarom hun voorspellingen nooit accuraat kunnen zijn. En toch worden aan de hand daarvan allerlei belangrijke beslissingen door diverse overheden genomen, waar ontzettend veel geld mee gemoeid is. Geld, dat bijvoorbeeld beter besteed zou kunnen worden om voor economische groei te zorgen, waarop we onszelf beter kunnen bewapenen tegen een eventuele opwarming of afkoeling van de aarde, welke beide te allen tijde mogelijk zijn, dat heeft de geologische geschiedenis ons al duidelijk gemaakt, zonder toedoen van de mens.

  Met vriendelijke groeten

 12. Beste Albert Spits,

  Naar mijn inzien heeft u juist de neiging om sommige details uit het broeikaseffect te extrapoleren. Bvb. een hogere temperatuur versnelt de watercyclus (zoals u aangeeft) waardoor er meer wolken worden geproduceerd die een deel van het zonlicht overdag weerkaatsen. Maar waarom spreekt u niet over de hogere concentratie aan waterdamp in de atmosfeer hetgeen een broeikasgas is? En hebben wolken geen warmtehoudend effect ’s nachts?

  Een tweede feit: in de onderste laag van de atmosfeer zijn er zodanig veel bewijzen (temperatuurmetingen, soortenmigratie,…) dat er globaal gezien een temperatuurstijging bezig is op Aarde. Samen met de duidelijke en continue daling van de stratosfeer (de laag juist boven onze atmosfeer en dus de laag juist buiten het broeikasdeken) is dit een bewijs van het dikker worden van het broeikasdeken. Dit is als het ware een vingerafdruk voor het klimaat.

  Klimaatsverandering is inderdaad een complex thema waardoor sommigen door het bos de bomen niet meer zien. Maar als men stilstaat aan de hoeveelheid aan bewijzen (nu al) en de mechanismen achter het broeikaseffect kan ik moeilijk begrijpen dat er nog ‘kenners’ zijn die halstarrig het tegenovergestelde willen vertellen en hierbij zaken uit de context rukken of verzwijgen.

  Bon, u zult hiervoor wel een reden hebben… .

  Met vriendelijke groeten

Comments are closed.