De thuiszorg discussie wordt, door tegenstanders van de verhoging van de eigen bijdrage, op vooral emotionele gronden gevoerd. Ouderen en chronisch zieken die zelfstandig thuis willen blijven wonen hebben deze hulp in veel gevallen hard nodig en moeten ze daarom ook krijgen, zo wordt geredeneerd. Een sterk argument, wat we hier dan ook niet verder zullen proberen te ontkrachten. Dat er aan deze centraal georganiseerde hulp een fiks prijskaartje hangt wordt echter genegeerd en over alternatieven voor door overheidswege georganiseerde collectieve hulp wordt al helemaal niet gesproken.

Volgens Hoogervorst dekte de eigen bijdrage van gemiddeld € 4,80 per uur maar 5% van de werkelijke kosten. Een snel rekensommetje leert dan dat aan thuiszorg een prijskaartje van € 96,- per uur hangt. Met recht ‘consultanttarieven’ dus, voor werkzaamheden die voornamelijk bestaan uit “schoonmaken, eten koken, wassen en strijken”.

De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) meldt op haar website (http://www.thuiszorg.nl/inn…) dat de werkelijke kosten voor bovengenoemde ‘huishoudelijke verzorging’ op € 26,70 per uur uitkomen. De overhead is volgens LVT minimaal en bedraagt slechts 15% – dit tegenover 44,5% overhead voor ‘de overheid in het algemeen’ – en daar kan niet in gesneden worden daar dit risico’s met zich mee zou brengen. Berenschot zegt hierover: “de dienstverlening van de overheadafdelingen in welzijn, onderwijs en zorg is op dit moment te sober en dat brengt risico’s voor de bedrijfsvoering met zich mee.”

€ 26,70 per uur voor “schoonmaken, eten koken, wassen en strijken” is een enorm bedrag, maar natuurlijk stukken lager dan de € 96,- per uur van Hoogervorst. Ligt de waarheid hier in het midden…?

Wat bedragen invullend in de eigen bijdrage calculator van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten leert dat de maximale eigen bijdrage aan het uurtarief voor thuiszorg rond de € 45,- ligt (bv 12/70000, 4/120000). Uitgaande van de veronderstelling dat niemand meer betaalt dan het ‘dekkingspercentage’ van € 11,80 (bijdrage uurtarief 2004) / € 26,70 (uurtarief) = 44 %, bedragen de werkelijke kosten per uur dus; € 102,27. Een thuiszorger verdient € 10,58 per uur (http://www.bndestem.nl/regi…). De overhead die LVT creëert is dus geen 15%, maar 89,6%!

Voor meer schimmige berekeningen, zie de website van het CAK-BZ: http://www.cak-bz.nl

Concluderend kan worden opgemerkt dat alleen de eigen bijdrage aan het uurtarief van € 11,80 (met een minimum van € 16,- per vier weken) dus al hoger is dan het markttarief van € 10,58 waarvoor een particulier de mouwen opstroopt en voor de hulpbehoevende aan de slag gaat…

5 REACTIES

 1. Hier ziet u de all in tarieven inclusief overhead, geldig vanaf 1 januari 2004. De briefschrijver heeft dus veel fantasie !

  Voor alle info: kijk op ctgzorg.nl onder beleidsregels onder II-623 ? III – 802

 2. Ook op ctgzorg.nl staat voor thuiszorg ‘huishoudelijke verzorging’, een uurtarief van € 26,70.

  Achtenvijftig gulden vijfenzeventig voor dingen als boodschappen doen, de was ophangen en de ramen lappen!

  U durft toch niet te beweren dat u dit een gering bedrag vindt…

 3. Die korte tijd dat ik als thuishulp heb gewerkt kreeg ik echt geen 10,58 per uur. Dat zou ik krijgen na enkele jaren werkervaring. En in de situaties waar ik bij veel mensen thuis ben geweest zouden somige particulieren ( zwart werksters bijvoorbeeld)in ruil voor mijn salaris hartelijk voor bedanken. Wel eens ramen gelapt bij een door ziekte ter dood veroordeelde jonge vrouw? Denk je dat dat makkelijk is? Er komt veel meer bij kijken dan alleen de afwas. En wat zou het kosten als de thuiszorg bij haar of bij die oude dementerende man niet komt? Verpleegtehuizen zijn ook niet gratis. Verhoging van de eigen bijdragen klinkt voor ons misschien als pinuts in de oren maar ik ben bij genoeg mensen geweest waar een tehuis daardoor de enige optie zou worden en wat de staat veel meer zal kosten.

 4. Jessy, jouw reactie sterkt in feite de strekking van dit artikel: thuiszorg is door zijn centralistische organisatiestructuur en daaraan verbonden hoge overhead (26,70 tegen 10,58 is een overhead van zo’n 60%!) veel te duur.

  Alternatieven met marktpartijen die onderling concurreren zullen ongetwijfeld tegen een aantrekkelijker tarief kunnen werken.

  Het zou dus al helpen als hulpbehoevenden de subsidie op thuiszorg zelf in handen zouden krijgen (een vouchersysteem) en vrij zouden zijn dit geld te besteden aan de thuiszorgfirma (of individu) naar keuze.

 5. En zeggen dat de gemiddelde poetsvrouw het voor 8,00 per uur doet (in het zwart uiteraard, maar al de rest is toch maar overhead).

Comments are closed.