Gaan we het Kyoto verdrag slaafs volgen, of zelfs op vooruit lopen, dan betekent dat een prijsverhoging voor de electra consument van 7% ( berekening Delta Lloyd)

Ik vraag me af of iedereen nog zo makkelijk voor het onbewezen CO2 verhaal is wanneer hem duidelijk verteld wordt dat :

– De jaarlijkse electriciteits rekening 7% omhoog gaat, en dit zijn slechts directe kosten.

Maar daarbij komen ook verhogingen door

– Andere CO2 productie processen dan gas- olie- en benzine gestookte dingen.

– alles wat met die productie processen en electriciteit gemaakt wordt, wordt natuurlijk ook duurder.

– gooi er dan ook nog eens de kosten van een legertje (controlerende, wetgevende) bureaucraten bij,

en dan heeft u een aardig recept om 5% per jaar minder uit te kunnen geven.

Maar dan heb je ook wat??

5 REACTIES

 1. Voor een uitleg van het Kyoto protocol, lees hoodstuk 8 en 9 van SUSTAINABLE DEVELOPMENT, edited by JULIAN MORRIS. ( Profile Books, London , ISBN 861974582)

  Wie deze hoofdstukken leest, kan slechts tot de conclusie komen dat het Kyoto- protocol opgesteld is door een bedrieger of door een zwakzinnige. Het gaat om het verlagen van de temperatuur met enkele honderdsten van een graad Celsius ten koste van vele vele miljarden.

 2. Bij de woorden ‘bedrieger’ en ‘zwakzinnige’ moet ik gelijk aan Jan Pronk denken. Gek he?

 3. DE PHOENIX

  Zoals het alwetende socialistische verraderlijke machtsdenken zich bedient van het pseudo-wetenschappelijke Keynesianisme, zo manifesteert het zich op alle terreinen des levens, dus ook op dat van klimaat-"BEHEERSING". Het is daarom zaak het kwaad van de socialistische internationale bij de wortel aan te pakken. We zien hier, hoe de socialistische internationale als een PHOENIX herrijst uit de as van de ineengestorte communistische internationale.

 4. De socialistische internationale is ongetwijfeld druk bezig haar ideeen te realiseren, behalve blijkbaar de idee van de solidariteit van het internationale proletariaat.De praktijk is dat de arbeider in land A de arbeider in land B het licht in de ogen niet gunt. Wie dit niet duidelijk is, moet eens kijken hoeveel aanhang anti-immigratie-ideeen genieten in arbeiderswijken. ( het woord arbeider is hier niet gebruikt in economische , maar in sociologische zin.)

 5. Beste mensen,
  Het is toch duidelijk dat dit allemaal christelijke politiek is: Wie heeft die wordt gegeven en wie niet heeft wordt ontnomen ook wat hij heeft.
  Van de massa wordt het geld ontnomen en komt bij de enkele zeer rijken terecht, die geen belasting betalen.
  Dat wij allemaal CO2 nodig hebben en de wereld er beter aan toe is met een hoger CO2-gehalte in de lucht wordt maar weggepoetst. Minder CO2 betekent minder voedsel en meer honger. En wie het voedsel beheerst, beheerst de hele wereld.
  Kyoto is een opmaat naar Big Brother.

Comments are closed.