Het spel om een grootste Nederlander te kiezen, doet me denken aan de uitspraak van Nero: “Geef het volk brood en spelen, dan zijn ze rustig”.
Het is net zoiets als “Wat is het lekkerste?” Nassi Goreng, een appel, of zwemmen?

Op de eerste plaats is er niet gedefinieerd wat er onder “grootste” moet worden verstaan. Daardoor hoor je ook dat verschillende personen een andere gedachte hebben over wie ze kiezen.
Ook wordt verwacht dat er op grote schaal manipulatie plaats vindt.
Van een paar honderd kandidaten spelen er tien nu nog mee. En het is typisch dat de eerste drie plaatsen (op dit moment) ingenomen worden door politici. Daarbij is opvallend hoe er vanuit media getracht wordt Pim Fortuyn van de eerste plaats af te praten!
Pas op de vierde plaats komt een wetenschapper, (Antoni van Leeuwenhoek) en op de vijfde een filosoof (Desiderius Erasmus).
Hoewel de afzonderlijke uitzendingen wel aardig waren om iets meer over bepaalde personen te leren kennen, is het meedoen aan die stemmingen, evenals de uitslag waardeloos.