Het is de bedoeling dat er op 11 november een bijeenkomst in Den Haag plaats vindt waarbij Vladimir Putin aanwezig is om een belangrijke overeenkomst te tekenen. Vladimir speelt uiteraard weer zijn politieke spel. Eerst dreigde hij niet te komen, toen weer wel, en het is nog steeds niet zeker wat er gaat gebeuren.
Eén ding is zeker voor ons. Vladimir is de knapste politicus die al die andere om zijn vinger draait. Hij is weer bezig er voor te zorgen dat hij, Rusland, ook uit deze overeenkomst de nodige voordelen zal halen. Net zo als bij de Kyoto procedure Rusland veel geld zal ontvangen uit de EU zonder dat dat ook maar één molecule minder CO2 zal opleveren.
Uiteindelijk gaat dit de belastingbetaler meer geld kosten. Of geld dat beter anders gebruikt had kunnen worden. Niet meedoen aan dat EU-spel zou het beste zijn. Uittreden uit de EU is een stapje op weg naar de vrije libertarische maatschappij.
Eén stapje is de Grondwet afkeuren, dus “EU – NEEN!”