Niet zo lang geleden heeft toenmalig staatssecretaris van onderwijs Wallage een onderzoek laten instellen naar de volledige scheiding van jongens en meisjes in het onderwijs, dit uit respect voor de Islam. Let wel, ook voor Nederlandse kinderen.

Verder heeft voormalig minister van justitie Sorgdrager geprobeerd om in Nederland veelwijverij toe te laten, ook al uit respect voor de Islam. PvdA kopstuk Hedy d’Ancona heeft niet zo lang geleden voorgesteld om om de leerplicht naar 2 jaar te verlagen zodat kinderen al vanaf die leeftijd in staatscrèches multicultureel (=pro-Islam) en antiracistisch konden worden opgevoed, ongeacht wat de ouders daarvan vinden.
En wie herinnert zich nog VVD-voorman Dijkstal die officieel als minister van binnenlandse zaken de buitenlanders hier uitvoerig bedankte voor hun verrijking van onze cultuur ?
Nog recenter was het PvdA-plan om het suikerfeest als nationale feestdag in te voeren zodat wij allemaal verplicht door de staat Islamitische feestdagen zouden moeten gaan vieren.
Dit weekend stelden premier Balkenende en minster Donner voor om alle kritiek op de Islam te verbieden.
De Nederlandse staat als zendingsorganistatie van de Islam.