Een aantal moslims is (met advocaat R. Moscovitsch) naar de rechter gestapt en eist dat de komende film van Hirsi Ali verboden zal worden.
Ook willen deze moslims dat de rechter Hirsi Ali verbiedt om zich voortaan nog kwetsend, grievend of godslasterlijk uit te laten over de islam.

De Tweede Kamer heeft het enkele dagen geleden niet aangedurfd om de wet die Godslastering verbiedt, te schrappen. Deze bestaat dus nog en nu willen een aantal moslims alle andere Nederlanders verbieden die film te zien!
“Hans” schreef daar al over:” Te gek voor woorden, ten eerste weten ze niet wat er in film precies gezegd gaat worden. Tevens zou de indruk kunnen ontstaan dat ze tegen een film zijn die gaat over de onderdrukking van het individu. Dom en niet rationeel.
Het lijkt me dan ook sterk dat de rechter de eis zal toewijzen, indien hij/zij dat wel doet, wordt het tijd het land achter ons te laten.” En
“Libje”: ” zou leuk zijn als de rechter die eis wel toewees: dan is er meteen jurisprudentie om immans te muilkorven.”
Het gekke begint al bij het maken van die wet. Maar dat is iets van 50 jaar (?) geleden gebeurd onder Opa Donner. De wet was echter slapende en werd nauwelijks gebruikt, totdat Piet Hein Donner hem uit de kast haalde en de wet weer fel wilde gaan toepassen.
Enkele politici wilden dat voorkomen en de wet afschaffen. Maar we weten dat wetten afschaffen iets is wat politici moeilijk kunnen verdragen. Hij werd, toen puntje bij paaltje kwam, dan ook niet afgeschaft. En nu kunnen een paar moslims dus proberen er gebruik van te maken.

Dit is weer een frontale aanval op de Vrijheid van Meningsuiting (VvM). Het lijkt me nuttig dat iedereen bij elke kans die hij/zij daarvoor krijgt, probeert fel te protesteren tegen een verdere uitholling van VvM. Ook is het goed om er dan tevens op te wijzen dat die betreffende wet alsnog moet worden afgeschaft.
Zie ook het eerdere stukje over deze film hieronder op maandag 29 november: “Hirsi Ali en Submission II”