“Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.” – Benjamin Franklin (1706 – 1790).

Ik ben het volledig eens met Franklin, maar helaas is de keuze tussen vrijheid en veiligheid niet meer aan mijzelf. De overheid heeft voor ons beslist dat veiligheid véél belangrijker is dan vrijheid. De laatste tijd word ik hiermee direct geconfronteerd.

Op 1 januari 2001 ontstond er een brand in café het Hemeltje in Volendam, waarbij 14 doden en 180 gewonden vielen. Een verschrikkelijke gebeurtenis, gelukkig zeldzaam in zijn soort. Na de brand kregen de burgemeester en wethouders de zwarte piet toegespeeld, omdat ze niet voldoende zouden hebben toegezien op de brandveiligheid in de horeca.

Dit heeft de landelijke politiek en gemeentebesturen in heel Nederland doen besluiten om de brandveiligheidseisen aan te scherpen en streng toe te zien op de toepassing ervan. Zij willen de kans dat iemand door brand omkomt in hun gemeente volledig uitbannen. Naast horecabazen zijn ook huisbazen de pineut bij deze regelzucht.

In Leiden zit geen enkele rem op de macht van wethouders en brandweer en hier wordt gretig misbruik van gemaakt. De nieuwe regels gelden alleen voor panden met méér dan vier huurders, voornamelijk studentenhuizen dus. Huisbazen worden gedwongen om brandtrappen te maken voor hoger gelegen kamers, brandvrije deuren in te bouwen, brandblusapparatuur in iedere gemeenschappelijke ruimte of gang te hangen, rookmelders in iedere ruimte te hangen die op lichtnet én batterijen werken, vluchtroutes aan te geven, zgn. “brandgangen” te bouwen en onveilige ruimtes af te sluiten.

Verder mogen er geen posters aan de muren hangen, moeten gangen volledig leeg zijn, mag er een maximaal aantal jassen aan een kapstok hangen, moeten huurders verplicht een “brandvrije” prullenbak op hun kamer hebben en mogen er geen verlengsnoeren gebruikt worden. Kortom, de brandveiligheidseisen voor krappe monumentale grachtenpandjes zijn dezelfde als die voor Schiphol.

Wanneer een huisbaas niet aan de eisen voldoet, wordt een pand onbewoonbaar verklaard en afgesloten. Brandweercontroles hoeven niet vantevoren te worden aangekondigd.

De eisen worden ook ieder jaar naar willekeur aangepast, want was het vorig jaar nog afdoende om een brandblusser in de gemeenschappelijke woonkamer in mijn huis te hangen, dit jaar is deze afgesloten omdat er niet genoeg vluchtwegen inzitten. 30 jaar nostalgie in de vorm van souveniertjes, foto’s, boeken, meubilair en prullaria zit nu achter slot en grendel. En de vluchtweg die twee jaar geleden moest worden aangelegd, moet nu worden verwijderd, omdat hij op een dak uitkomt.

De meeste huisbazen geven er de brui aan, of zorgen dat er niet meer dan vier huurders in een pand zitten. Alleen de woningstichtingen volgen de eisen van de gemeente, maar die hebben dan ook “geen winstbejag”, en krijgen daar vast subsidie voor.

Ik verwacht dat in de toekomst het aantal huurders niet meer uitmaakt voor de eisen. Nog een paar jaar later zal het beleid wellicht ook worden toegepast op koophuizen, het zou me niets verbazen, je mag immers ook niet zomaar een dakkapel op je eigen huis zetten. De studenten zijn lekker makkelijk om mee te beginnen, want die hebben toch geen middelen om te protesteren. Ook geen motivatie, want binnen vijf jaar vertrekken ze sowieso uit hun studentenhuis.

Natuurlijk is het goed om in een brandveilig huis te wonen, echter dit is de verantwoordelijkheid van huurders in samenspraak met een verhuurder. Ambtenaren moeten zich daar niet mee bemoeien, of zich beperken tot advisering. Een foldertje van de brandweer, dat is alleen maar weggepist belastinggeld. Maar de huidige razzia-aanpak is een ernstige inbreuk op de individuele vrijheid.

3 REACTIES

  1. Absurdistan in Leiden dus. Im Amsterdam bouwt de gemeente/woningcorporaties studentenhuizen in zeecontainers die 5-hoog gestapeld worden maar die schijnen juist brandgevaarlijk te zijn vanwege hun constructie. Zoals gebruikelijk is de gemeente zelf vrijgesteld van het eigen beleid, of wordt het eenvoudig aan den laars gelapt.

  2. Volgens eene Jan Nagel is Nederland … helemaaaal NIET overbevolkt … maar is het er gezellig druk …

    Zooo "gezellig" dat men d.m.v. grote en kleine regels, voorschriften en dwinglanderijen strax "per ongeluk" met elkaar auto genocide pleegt.

    Maja, Nederlanders zijn ook gewend om autoriteit te respecteren en "hogeren" naar de ogen te kijken …

  3. Dit beleid is allemaal gebaseerd op het "voorzorgbeginsel" en streeft naar een 100% maakbare en risicoloze wereld.

Comments are closed.