Ik ben een anarcho-kapitalist. Ik behoor tot diegenen die van oordeel zijn dat geen enkele staat,ook niet de allerkleinste, de nachtwakerstaat, wenselijk is. De redenering is dat een nachtwakerstaat een afgedwongen monopolie op geweld heeft of claimt.

Nu weet iedere libertariër – anderen willen het gewoon niet weten of willen de overtuiging niet met onverbiddelijke logica tot haar uiterste consequenties handhaven – dat een gedwongen monopolie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leidt tot hoger prijzen en lagere kwalititeit van de geleverde goederen en diensten. En zelfs al zou de monopolist de onmetelijke goedheid hebben van absoluut geen misbruik te maken van zijn afgedwongen monopolie, dan nog zitten we met een pragmatisch probleem. Door het ontbreken van een markt bestaat er ook geen enkel referentiekader. Het is noch voor de producenten, noch voor de afnemers van de goederen en diensten mogelijk om te weten of de diensten wel de hoogste kwaliteit en de laagste prijs worden aangeboden. Er zijn de facto geen andere diensten of goederen waarmee vergeleken kan worden.

Wat niet goed werkt voor gewone goederen en diensten, zal, met aan waarschijnlijkheid grenzende zekerheid, ook niet werken voor de goederen en diensten die de overheid levert. Dus de staat die beperkt is tot de functies van bescherming (tegen geweld, diefstal, bedrog) en het afdwingbaar maken van contracten, zal zeer waarschijnlijk een slechtere dienst leveren tegen een hogere prijs, dan wanneer er voor die diensten een markt zou bestaan.

In een uiteenzetting uit 2004 heeft Roderick T. Long geprobeerd 10 tegenargumenten of bezwaren tegen het anarcho-kapitalisme te weerleggen. Ik wil ze de komende 10 weken aan u voorleggen, in de hoop dat daaruit, door discussie en interactie, meer inzicht voor u en misschien voor mij uit voortvloeit.

De eerste tegenargumenten kan worden beschreven als het vermoeden van stilzwijgende instemming. De proponenten van deze stelling beweren dat het loutere feit dat men zich op een bepaald territorium begeeft inhoudt dat men met de regels van de gevestigde politieke instellingen minstens stilzwijgend heeft ingestemd.
Wanneer u een café binnenloopt en er een biertje bestelt, dan wordt u niet expliciet gezegd dat u voor dat biertje ook moet betalen. Het contract tussen u en de uitbater van de zaak komt stilzwijgend tot stand. Zo ook, wordt geredeneerd, wanneer u in een land gaat wonen en er de overheidsdiensten accepteert.

Long merkt op dat ook al zou het argument werken, dan nog het pragmatische probleem hiermee niet opgelost is. Maar er is een veel fundamenteler probleem met dit argument.

Wellicht zal niemand ontkennen dat de eigenaar van een huis zelf mag bepalen or er in zijn huis gerookt mag worden of niet. En dat hij wie zich niet aan de regels houdt de deur mag wijzen. Maar de vergelijking doortrekken naar de legitimatie van de staat loopt hierin mank dat zij een legitiem recht van diezelfde staat die gelegitimeerd moet worden vooronderstelt.

Een ander probleem met het ‘sociaal contract’ argument is de vaagheid ervan. In het voorbeeld van het biertje is het bijzonder duidelijk: het gewenste product wordt uitdrukkelijk bij naam genoemd, de prijs is min of meer bekend en in ieder geval gemakkelijk te achterhalen en dat je de prijs moet betalen kan dus gemakkelijk als stilzwijgend contractsbeding worden aanvaard. Daar hebben we geen duurbetaalde geleerden die dikke burgerlijke wetboeken bij elkaar schrijven voor nodig. Maar de diensten waar je precies een beroep op kan doen wanneer je je in een bepaald land vestigt zijn bijzonder vaag en om de prijs die voor het dienstenpakket gevraagd wordt te kunnen bevatten heb je heel wat tijd, kennis of hulp nodig. Van een stilzwijgende instemming kan in redelijkheid geen sprake zijn.

8 REACTIES

 1. Interessant Arjen ! Ik heb mij ook altijd afgevraagd waarom klassiek liberalen en minarchisten nu precies de grens van de overheidsinvloed trekken waar zij hem trekken.

  Immers, als er enkele maatschappelijke behoeften zijn die de staat beter kan invullen dan de vrije markt, waarom zou de staat dan niet ALLE maatschappelijke behoeften beter kunnen invullen ? Of, omgekeerd, als er een groot aantal maatschappelijke behoeften zijn die de vrije markt beter kan invullen dan de staat, waarom zou de vrije markt dan niet ALLE maatschappelijke behoeften kunnen invullen ?

  Dat een staat je als pasgeboren wereldburger binnen de staatsgrens regels mag stellen lijkt mij overigens nogal voor de hand te liggen. Als je toevalligerwijs in een taxi geboren wordt, mag de eigenaar van de taxi bepalen wat er met je gebeurt: hij vervoert je, tegen betaling, naar het ziekenhuis, of hij zet je zonder meer uit zijn taxi. Dan moet je niet gaan zeuren, zoals veel libertariërs doen, dat je wordt afgeperst. 😉

 2. Met een overheid kan je er wel voor zorgen dat bepaalde vrijheden gehandhaafd blijven. Het is namelijk goed denkbaar dat mensen in een anarchie zelf staatjes maken, waaruit een overheid bestaat. Mensen die in zo’n staatje wonen kunnen dan, gewild of ongewild, ook onderdrukt worden. Misschien zit het wel van nature in mensen dat ze overheden en samenlevingen maken? De enige manier om dan zo veel mogelijk vrijheid te krijgen is door mensen hun stemgedrag te beinvloeden.

 3. "Maar de diensten waar je precies een beroep op kan doen wanneer je je in een bepaald land vestigt zijn bijzonder vaag en om de prijs die voor het dienstenpakket gevraagd wordt te kunnen bevatten heb je heel wat tijd, kennis of hulp nodig."

  Een metafoor (zoals met dat biertje) is meestal een simplificering van het bedoelde argument. Dat de werkelijkheid gecompliceerder is maakt het argument niet ongeldig.
  In dit geval; Als je je in een land vestigt aanvaard je de daar gestelde normen en regels. Indien deze jou niet duidelijk zijn is het jouw verantwoordelijkheid je daarvan op de hoogte te stellen. Dat dit enige moeite kost, jouw probleem.

 4. [3] En als je een nachtwakersstaat hebt met een vlaktax van 10%, waarmee ze je veiligheid beschermen en je eigendom geldig verklaren is het redelijk duidelijk. In principe heb ik ook geen problemen met een anarchie, maar het werkt volgens mij niet omdat de mens toch vanzelf weer machtsgroepen gaat vormen. Of als je het in NL zou ‘invoeren’ dan zouden andere landen grondgebied pakken.

 5. [4]
  Dat is weer een ander verhaal, maar ik vraag me ook af hoe eigendomsrechten gegarandeerd en veiliggesteld worden in een autoriteitsloze samenleving.
  Maar daar zal Arjen ongetwijfeld nog op ingaan…

 6. Off topic, maar moet je eens zien hoe deze radicaal-linkse boekhandel zich noemt (zie rechtsboven). Nog even en krakers noemen zich straks ook ‘libertarier’…

 7. [5]

  Lees het hoofdstukje “Police, Courts and Law – On the Market” (29) uit David D. Friedman’s boek Machinery of Freedom maar eens:

  “Police, Courts and Law – On the Market”
  MofF Chapter 29
  Link:
  http://www.daviddfriedman.c

  “The Machinery of Freedom – Guide to a Radical Capitalism”
  David D. Friedman, Open Court Publishing 1989
  Links:
  http://books.google.nl/book

  http://www.daviddfriedman.c

  “Law’s Order – What Economics Has To Do With Law And Why It Matters”
  David D. Friedman, Princeton University Press 1999-2001
  Link:
  http://www.daviddfriedman.c

Comments are closed.