subsidie1Onderzoekers kunnen aanspraak maken op ruim 20 miljoen euro voor onderzoek dat Nederland moet voorbereiden op klimaatverandering.

Dat heeft het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat maandag bekendgemaakt.

De in deze organisatie participeren overheden (rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) en bedrijven.

“Centraal staat de vraag hoe we beleid, ruimtelijke investeringen en menselijk gedrag kunnen aanpassen aan het klimaat van de toekomst en tegelijk nieuwe kansen kunnen creëren”, liet een woordvoerder weten.

De onderzoekers die in aanmerking komen voor een deel van het bedrag, kunnen aan de slag met thema’s als infrastructuur, waterveiligheid en stedelijke ontwikkeling.

Universiteiten en kennisinstellingen kunnen vanaf maandag met onderzoeksvoorstellen komen. Per thema krijgt het beste idee subsidie.

Tot zover de media.

Welke organisaties en/of instellingen zitten achter Kennis voor Klimaat?

Wageningen Universiteit en Researchcentrum en de Universiteit Utrecht hebben gezamenlijk de stichting Kennis voor Klimaat opgericht, die ten doel heeft het publiek beschikbaar krijgen van wetenschappelijke gefundeerde en vanuit de maatschappelijke praktijk gevoede kennis voor klimaat en daaraan gerelateerde thema’s als ruimte, infrastructuur en duurzaamheid.

Samen met de andere initiatiefnemers van het Kennis voor Klimaat programma – de VU, KNMI, TNO en Deltares – hebben zij een overeenkomst gesloten ( met de overheid?) om het programma wetenschappelijk uit te voeren.

Kennis voor Klimaat is in juli 2007 goedgekeurd door het Nederlandse kabinet en er is vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) een budget van 50 miljoen euro toegekend met de bedoeling om via de participatie en cofinanciering de inhoud en omvang van dit programma zo vorm te geven, dat het de basis vormt van een lokale, regionale, nationale en internationale klimaatadaptatie strategie.

Tot zover wat gegevens van de website van Kennis voor Klimaat.

Buiten het feit om dat er weer extra geld (subsidie) wordt uitgetrokken, terwijl de scholen en universiteiten over miljarden euro’s aan reserves bezitten, is de doelstelling vrij algemeen gehouden. Wordt er bijvoorbeeld alleen onderzoek gedaan naar “Global warming” of ook naar “Global cooling”?

Wat is het klimaat van de toekomst dan en hoe kan dit onomstotelijk wetenschappelijk bewezen worden?

Tenslotte wil de overheid het menselijk gedrag aan de toekomstige verandering van het klimaat aanpassen, waardoor de een of andere vorm van dwang onafwendbaar is.

Hoeveel miljarden euro’s zullen aan de economie onttrokken worden om doelstellingen te verwezenlijken die achteraf blijken niet nodig te zijn geweest?

Er is niets op tegen om een of meerdere scenario’s te ontwerpen, met betrekking tot bijvoorbeeld de kans op overstromingen. Maar daarvoor hebben de waterschappen ook al de nodige reserves om deze scenario’s hieruit te financieren. Daar is dus geen extra geld voor nodig.

Het lijkt er dus weer op dat de overheid alleen maar bezig is om de hobby’s van anderen te financieren, ten koste van de belastingbetaler.

Natuurlijk is het makkelijker om een toekomstige klimaatverandering te voorspellen dan het weer voor de komende vijf dagen. Elk toekomstig scenario is dan een goed scenario.

Het valt immers nog niet te verifiëren. Het lijkt mij daarom verstandiger om maatregelen te treffen op het moment dat het nodig is en niet eerder.

2 REACTIES

  1. Weer € 20,000,000 door het toilet gespoeld voor iets waarvan de geleerden het niet weten. Het kan volgens de geleerden gaan vriezen of dooien.

  2. ““Centraal staat de vraag hoe we beleid, ruimtelijke investeringen en menselijk gedrag kunnen aanpassen aan het klimaat van de toekomst en tegelijk nieuwe kansen kunnen creëren”, liet een woordvoerder weten.”

    – lees, Hoe kunnen we zoveel mogelijk poen kloppen uit de werkende mens en deze zoveel mogelijk schuldgevoel aanpraten betreffende een theorie die alleszins bewezen is, en sterker nog, al lang en breed onderuit gehaald is. –

    Er is geen wetenschappelijke consensus, er is geen feitelijk bewijs. Er is een middel om de milieubeweging effectief te kapen en te weerhouden van de echte problemen veroorzaakt door grote corporaties die naar gelieven hun gif dumpen en de natuur leegroven. Er is propaganda om eenieder bang te maken en een schuldgevoel aan te praten, met doel tot legitimering van een gecentraliseerde bestuursvorm die steeds minder onder controle te houden is.

    Natuurlijk zijn die 20 miljoen alleen besteedbaar voor de onderzoeksbureaus die de global warming kerk aanhangen en geen kritiek hebben of geven op dit fabeltje. Uiteraard besluit er ergens een commissie of je wel of geen aanspraak maakt op dit geld.

Comments are closed.