[HTML1]

G. Edward Griffin, de schrijver van de bestseller “The creature from Jekyll Island” legt nog eens klip en klaar uit, hoe het Federal Reserve System in elkaar zit en hoe de burger erdoor op de meest geniepige wijze bestolen wordt. Inflatie is niets anders dan sluikbelasting t.b.v. de bankiers en de politici. Hij geeft ook aan, dat dit moet leiden tot slavernij, tot een totalitair  systeem (35´)  en hoe dit kan worden voorkomen (39´00″).

10 REACTIES

 1. “Recapture control of power centers”
  “To Replace the leadership”
  “Come to power”

  Executie is al lang genoeg uitgesteld. Ik heb niet zo’n zin in de oneindige cyclus der gelegitimeerd geweld. Laat die totalitaire staat snel komen en uit de doeken gedaan worden voor wat het is, of uit de doeken gedaan worden voor wat het is en tot in het beginsel uit elkaar vallen.

  Van controle overnemen, immoreel dat het is, moet ik niets hebben.
  Spy-Nose [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Spy-Nose [2]:

  Die invloedrijke netwerken zullen dan indirect berusten op (dreiging met) geweld.

  Voorbeeld: anti-zionistische clubs. Doordat allerlei politiek correcte maatschappelijke organisaties jarenlang subsidie (geld dat oorspronkelijk is verkregen door gebruik te maken van dreigen met geweld) hebben ontvangen wordt de westerse zelfhaat en de indoctrinatie met de westerse zelfhaat via een systeem met dreigen met geweld aan de basis bekostigd. Met als uiteindelijk gevolg dat mensen Israel, beschouwt als westers, zien als boosdoener en lid worden van een anti-zionistische club. Ook al zou die anti-zionistische club zelf geen subsidie ontvangen, dat deze club überhaupt kan bestaan heeft wel te maken met (dreiging met) geweld.

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [3]:
  “Voorbeeld: anti-zionistische clubs. Doordat allerlei politiek correcte maatschappelijke organisaties jarenlang subsidie (geld dat oorspronkelijk is verkregen door gebruik te maken van dreigen met geweld) hebben ontvangen wordt de westerse zelfhaat en de indoctrinatie met de westerse zelfhaat via een systeem met dreigen met geweld aan de basis bekostigd. Met als uiteindelijk gevolg dat mensen Israel, beschouwt als westers, zien als boosdoener en lid worden van een anti-zionistische club.”

  Hoezo “allerlei politiek correcte maatschappelijke organisaties”?
  Je lijkt nogal te generaliseren. Ik zie het verband niet. Kun je concrete voorbeelden geven?

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Spy-Nose [4]:

  Nou, zoals daar zijn anti-discriminatiebureau’s, publieke omroepen en staatsonderwijs. Of dacht u dat de westerse zelfhaat een fenomeen is dat spontaan is ontstaan? Of dacht u dat de invloed van de Frankfurter Schule ook zonder de staat wel ingang zou hebben gevonden?

 5. Dat de criminelen aan de basis zitten van het stelsel staat als een paal boven water getuigen van dit criminele stelsel kan je zien in http://www.sdnl.nl. Hier kan je zien hoe de klokkenluiders door die criminelen worden afgestraft en hoe slecht de regering die mensen beschermt om het failliete systeem in stand te houden. Wat inhoud dat wij door de hele regering belazerd worden met mooie inhoudsloze woorden, omdat zij elkaar niet afvallen en de zaken met de media en de rechters en justitie onder de pet houden,wat inhoud dat nederland een banenkoninkrijk is van de NSBers.

  Spy-Nose [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Spy-Nose [7]: De islam is een nazistische ideologie, waarmee die link naar NSBers het cirkeltje weer rond maakt. Het simpele feit dat de IS net zulke warme banden met de islam onderhoudt als Hitler deed maakt het onderscheid tussen internationaal- en nationaalsocialisten dan ook niet echt duidelijker.

  Ik benoem ze dan voor het gemak meestal ook maar gewoon (inter)nationale socialisten, of kortweg (inter)nazi’s.

  Overigens vond ik ‘banenkoninkrijk’ ook wel erg toepasselijk, daar de ‘elite’ elkaar de lucratieve baantjes toeschuift 😉
  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.

 7. @R. Hartman (NI) [8]:
  “De islam is een nazistische ideologie”
  Ik vraag me af, of je dat wel zo kunt zeggen. De islam was er eerder dan het Nazidom en is, in tegenstelling tot dat Nazidom, internationalistisch.

  De “sympathie” van de Nazi’s voor de Islam was een gelegenheidsmotief. Hij kwam voort uit de wens het “Joodse vraagstuk” op te lossen door de “Joden” uit Europa naar Palestina te laten emigreren.

  Van fundamentalistisch Islamitische kant zag men in de tanende Britse invloed in het M.-Oosten een kans om het Ottomaanse Rijk te herstellen. De jihad werd uitgeroepen en de haat werd gezaaid en gepredikt o.l.v. Amin Al Husseini, de grondlegger van de Moslimbroederschap.

  Voordien hadden Joden en Moslims in het M.-Oosten eeuwen in vrede naast elkaar geleefd.

  http://www.tellthechildrenthetruth.com/amin_en.html

  Het onderscheid tussen nationalisme en internationalisme is echter van essentieel belang om:
  1) de (geschiedenis van de) machtsverhoudingen in de wereld t/m de huidige te begrijpen,
  2) de juiste politieke analyses en gevolgtrekkingen te maken,
  3) de juiste beleidsdoelstellingen te ontwikkelen en
  4) de juiste strategieën te bepalen.

 8. @R. Hartman (NI) [8]:
  “Het simpele feit dat de IS net zulke warme banden met de islam onderhoudt als Hitler deed maakt het onderscheid tussen internationaal- en nationaalsocialisten dan ook niet echt duidelijker.”

  De Socialistische Internationale haalt de banden met de Islamitische landen aan vanuit het perspectief, dat het de nationale identiteit ondermijnt en de Westerse samenlevingen destabiliseert. Dat doet zij, omdat zij wordt aangestuurd door de elite die de internationale bankkartels en monopolies controleert.

  Zodra daardoor sociale onrust en massale armoede optreden, waardoor oorlogen uitbreken, slaan ze toe om de absolute macht te grijpen en hun winsten te incasseren.

Comments are closed.