Vormen de Verenigde Staten een Democratie?

Bekijk de resultaten
Laden ... Laden ...

Het juiste antwoord is 2) Nee.

De Verenigde Staten vormen een Republiek, en hoewel bijna niemand dit onderscheid nog maakt is een Republiek de antithese van een Democratie. Dat Amerika een republiek is en geen democratie heeft een goede reden: de Founding Fathers hebben bewust gekozen voor een systeem van Checks and Balances dat de burger moet beschermen tegen de machtshonger van de staat. De constitutie spreekt nergens over een Democratie maar consequent van een Republiek.

De twee staatsvormen Democratie en Republiek vormen een sterk contrast tussen de Onbeperkte Meerderheid, waar geen enkele bewaking is van de rechten van Het Individu en De Minderheid, en de Beperkte Meerderheid, waar een Constitutie deze rechten garandeert.

Democratie

Het belangrijkste en meest onderscheidende kenmerk van een Democratie is: Regering door Almachtige Meerderheid. In een Democratie is er geen enkele bescherming van de rechten van Het Individu of een Groep van Individuen. Het is een systeem van Meerderheid tegen één. En de Meerderheid betekent: 50% + 1. Democratie is in de praktijk Regering door een handjevol periodiek gekozenen, die hun eigen ideeën tot wet willen verheffen en daartoe een meerderheid in hun eigen gelederen trachten te verwerven. Zoals Jefferson rond 1782 in zijn “Notes On The State of Virginia” al schreef:

“An elective despotism was not the government we fought for.”

En rond 1788 schreef Madison aan Jefferson:

“Repeated violations of those parchment barriers have been committed by overbearing majorities in every State. In Virginia I have seen the bill of rights violated in every instance where it has been opposed to a popular current.”

Democratie kan met recht omschreven worden als een systeem waarin wettelijke bescherming van de rechten van Het Individu en De Minderheid tegen de onbegrensde terreur van De Meerderheid niet mogelijk is.

Republiek

Het doel van een Republiek, in tegenstelling tot dat van een Democratie, is juist de bescherming van de belangen van Het Individu en De Minderheid veiligstellen. De Republiek dient om De Meerderheid (en alle anderen in de samenleving) strikt te controleren, ter bescherming van de onvervreemdbare rechten van Het Individu, en daarmee ter bescherming van de rechten van Minderheden, en de vrijheid in het algemeen.

De definitie van een Republiek is: een constitutioneel beperkte overheid van het representatieve type, gerealiseerd middels een geschreven Grondwet — aangenomen door het volk en slechts van betekenis te wijzigen door het volk — met haar macht in drie stukken verdeeld: Uitvoerende, Wetgevende en Juridische. De term “het volk” betekent hier natuurlijk het electoraat.

Het grondwettelijke systeem van een Republiek met een beperkte overheid is ontworpen om zowel de “snob-rule” van een regerende Elite als de “mob-rule” van een Omnipotente Meerderheid te voorkomen. Dit is een zeer bewuste keuze van de Founding Fathers geweest; ze hadden immers net een Onafhankelijkheidsoorlog gestreden tegen de niet-representatieve Britse overheid, die alle kenmerken van een Democratie in zich had.

De term “Republiek” wordt op grote schaal verkeerd begrepen en misbruikt, zelfs Plato besprak ik zijn werk The Republic al iets wat in de verste verte niet op een echte Republiek leek. Meestal wordt de term slechts gebruikt om het onderscheid met een Monarchie aan te geven. Maar dat is een incomplete aanduiding, omdat deze ook “Representatieve Democratie” kan betekenen. En dat is iets heel anders dan een “Representatieve Republiek”, waarbij een geschreven Grondwet de macht van de staat en De Meerderheid in toom houdt.

Slot

Na lezing van het bovenstaande zal het de lezer duidelijk zijn dat de Amerikaanse overheid de Constitutie aan alle kanten schendt. Terwijl een President bij zijn inauguratie zweert de Grondwet te eerbiedigen (net als alle leden van het Congress overigens). En De Meerderheid van het Amerikaanse volk, wiens recht op zelfverdediging expliciet in de Constitutie is vastgelegd, nog benadrukt door het Tweede Amendement, vindt het wel best zo.

Dit artikel is schatplichtig aan The American Ideal of 1776, meer specifiek An Important Distinction: Democracy versus Republic.

27 REACTIES

 1. Ik vertegenwoordig na stemming een duidelijk minderheids standpunt en denk dat het dan goed is dat toe te lichten.

  Ik ben het eens met de stelling dat de Amerikaanse overheid de grondwet schendt door onder andere een te ruime interpretatie van de federale macht. En ik ben het eens dat er veel fout is aan de democratie. Een kernpunt van de oplossing in de VS zie ik zelf juist in het federalistische karakter waar het juist de bedoeling was een zwakke gecentraliseerde overheid te hebben die op maar een beperkt aantal gebieden mocht optreden.

  Dit artikel lijkt me vooral te draaien om een definitie kwestie. Daarbij vind ik het aanmatigend om te stellen dat “It is noteworthy here that the above discussion, though brief, is sufficient to indicate the reasons why the label “Republic” has been misapplied in other countries to other and different forms of government throughout history”. (zie: An Important Distinction: Democracy versus Republic). Dit klinkt een beetje als, ik weet het beter, en de rest zit al de hele tijd fout. Een mogelijk terecht standpunt als je iets kan onderbouwen met logica. Maar dat kan hier niet, dit is gewoon hoe je zelf een bepaalde term, republiek, die al millennia lang gebruikt wordt, wenst te definieren.

  Er zijn genoeg andere definities van de term republiek, bijvoorbeeld deze op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek

  In de VS is de democratie volgens mij juist vrij ver doorgeschoten door bijvoorbeeld referenda waarin belangen groepen geregeld een staat dwingen tot het voeren van een bepaald beleid. En waar dus de rekening van de hobby van de een door een ander betaald wordt. Dus op lokaal niveau is democratie zeer duidelijk aanwezig.

  R. Hartman (NI) [13] reageerde op deze reactie.

 2. Nou het was founded als een republic, als ultieme bescherming van het individu.

  Tegenwoordig is het net zo’n democratie als in Nederland, waar politici ook al tientallen jaren geen zak meer te maken hebben met wat de burger eigenlijk wil.

 3. Democratie is een woord en in geen enkel land wat het woord voert heerst een echte democratie.

  In elk van deze landen vinden er namelijk handdelingen plaats die tegen het volk worden gebruikt.In elk van deze landen worden de inkomsten die men van de burger afdwingt uitgegeven aan zaken die niet voor die burger bestemd zijn.

  Op het moment dat liegen en bedriegen een onderdeel vormt van de dagelijkse politieke bedrijfsvoering zit je niet meer in een democratie.

  Het poldermodel staat in feite voor de sorry cultuur in onze politiek.Je hebt iets geheel tegen de regels in gedaan en door sorry te zeggen denk je het hele verhaal afgedaan te hebben en nog dezelfde dag gaat men op die sorry voet verder met het verdraaien van feiten en omstandigheden en het goochelen met cijfers.

 4. Het maakt een groot verschil wat iemand bedoelt:
  –wat op papier staat. of
  –wat er in werkelijkheid gebeurt.

  Zo is er in de werkelijkheid ook in de USA van de “constitution and Bill of Rights” nog maar weinig over.

  Ook vraag is onder welke term valt Nederland?
  –geen democratie: Wil meerderheid volk wordt genegeerd. Zoals bij Verraad van Lissabon heel duidelijk.
  –Geen Republiek. Wat een Grondwet genoemd wordt, verdient die naam niet.
  –Wat wel in werkelijkheid?
  –???Oligarchie?? of aristocratie??? waarin de macht in handen is van een kleine groep? De Haagse Kliek??

  HJ [20] reageerde op deze reactie.

 5. De Amerikaanse samenleving is vele malen democratischer ingericht dan b.v. de onze waar een kongsie van baantjes-hongerige figuren de rijen dicht gesloten houdt en waar je nog niet eens zoiets simpels als een burgemeester mag kiezen.

 6. Every country tells its citizens, and the world at large, that it is a “free country”. The USSR had a constitution with a bill of rights much like that of the USA. Just as in the USA, those rights were not enforced and not enforceable.

  John Gilmore, Entrepreneur and Civil Libertarian

  http://www.toad.com/gnu/

 7. Ik kan hierop niet met Ja of Nee antwoorden.
  Landen voeren de vlag ‘democratie’ of ‘republiek’. Wat precies verstaan ze daaronder? En als dat al duidelijk zou zijn, houden ze zich er vervolgens niet aan.
  Waar hebben we het dus eigenlijk over?

 8. @HJ [1]: Ik kan een heel eind met je meegaan, HJ, in de praktijk wordt de VS steeds meer een democratie met alle gevolgen van dien, en steeds minder een constitutionele republiek. Ik vind dat bijvoeglijke naamwoord wel belangrijk, want zoals het artikel ook al aangeeft kan een republiek zonder meer ook een representatieve (nou ja, in naam dan) democratie zijn.

  Met je opmerking aangaande dat ‘federal’ ben ik het ook wel eens, maar zelfs de staten hebben zich de kaas van het brood laten eten en beginnen pas sinds kort aan het 10e Amendement te denken. Al met al niet fraai, en wat mij betreft het bewijs dat een minarchie op termijn niet kan bestaan. Alleen anarchie op basis van het eigendomsrecht is wat mij betreft een optie, maar dat vergt wel een redelijke welvaart als uitgangspunt.

  Een minarchie is wat mij betreft dan ook een goed uitgangspunt, maar de staat dient geleidelijk aan kleiner te worden totdat zij uiteindelijk verdwijnt. Helaas gebeurt dat nooit, en dijt de staat steeds verder uit, met als (voorlopig) klapstuk de communistische usurpator Obama.

  HJ [18] reageerde op deze reactie.

 9. Ik denk niet dat Amerika een democratie is, net als de EU, die overigens bestuurt wordt door de Amerikaanse puriteinen, is ook geen democratie. Ik durf zelfs te beweren dat de invloed van de puriteinen in de EU groter is dan in Amerika zelf.

  In een democratie luistert men naar de meerderheid of naar het volk, en dat is precies wat niet gebeurd, men luistert naar een minderheid, men luistert naar de grootgeldgrutters en andere haaien, die hun stemmen wegen zwaarder dan de stem van het volk..Democratie is niet alles zaligmakend, maar verlangen doe ik er zo langzamerhand wel naar…Natuurlijk behoord iedereen een stem te hebben, maar ik weet zeker dat via referenda een hoop mensen, indien eerlijk en volgens gezonde spelregels gespeeld, een heel duidelijke en eenduidige stem kunnen laten horen en men hiermee de poten onder de stoelen van de gevestigde orde vandaan schopt.
  IIS [15] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 10. Daarom is wapenbezit in de VS zo’n belangrijk thema. Je hebt het recht (volgens de constitutie) om je met wapens te verdedigen o.a. tegen de staat, als die je grondrechten aantast. Da’s pas een grondrecht!! En in heel veel staten worden wetten aangenomen om die rechten nadrukkelijk nog eens vast te stellen. En zo kent elke staat z’n burgermilities. Een burgerleger, dat klaar staat om desnoods de federale agenten te bevechten.

  HELENA (AP) — Gov. Brian Schweitzer has signed into law a bill that aims to exempt Montana made guns from federal regulation, adding firepower to a battery of legislative efforts to assert states’ rights across the nation. THE MEASURE is one of many introduced by state lawmakers across the nation seeking to confront what some see as a federal overreach into state matters that will be extended with the national stimulus plan. Along with the gun bill, Montana regislators are considering a resolution that AFFIRMS the 10th Amendment principle that THE FEDERAL GOVERNMENT ONLY HAS THOSE POWERS THAT ARE SPECIALLY GIVEN TO IT BY THE U.S. Constitution. “The whole goal is to awaken the people so that we can return to a properly grounded republic,” Rep. Michael More, R-Gallatin Gateway and the Montana resolution’s sponsor, said at a House committee hearing Wednesday. As many as 15 other Legislatures have also been mulling resolutions that buck federal control in states such as New Hampshire, South Carolina, Missouri and Oklahoma. “The balance has swung far to the extreme to the empowerment of the federal government, and to the harm of the individual states,” More said

  http://www.fishingbuddy.com/new_montana_gun_law_signed

  Wat de centrale overheid ook mag beslissen, staten hebben het recht die wetten in hun staat niet te laten gelden. Het enige probleem is, hoe hou je de federale overheid buiten de deur? Op den duur, alleen met geweld. De voorspelling van dat de verenigde staten wel eens uiteen konden vallen als gevolg van een totale economische collaps, is helemaal niet zo onzinnig.

  Wat kan je in een dekocratie? Een spandoek maken en aansluiten voor de gaarkeuken. Op weg daarnaartoe mag je wel stemmen. Stront of poep voor ontbijt?

 11. @IIS [14]: Amerika is bij uitstek datgene geworden (net als NL) waar democratie toe leidt: een elitaire kliek die bij meerderheid (van die kliek!) besluiten neemt: “snob-rule”. Overigens maakt het ethisch weinig uit; “snob-rule” of “mob-rule”, democratie blijft te allen tijde de terreur van de meerderheid, een collectivistisch stelsel waarin voor Het Individu geen plaats is.

  IIS [19] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman (NI) [13]:

  Hartman

  Ik denk dat onze gedachten voor een groot deel overeenkomen. Onze interpretatie van huidige ontwikkelingen — indien slechts gebaseerd op de laatste jaren in NL en de VS — gaat denk ik ook dezelfde kant op. Ik meen echter op te mogen merken dat er niet een noodzakelijkerwijze een “democratische verelendung” ontwikkeling is, een historisch determinisme, waarin de democratie steeds verder in dictatuur verandert. Gelijk Marx met zijn verelendung een vooraf bepaalde onontkoombare ontwikkeling zag die uiteindelijk tot marxisme / communisme zou voeren. Daar zit denk ik het verschil tussen ons beider gedachten.

  Ik zie dat in andere landen waarvan we het 20 jaar geleden niet zouden verwachten (China, India, delen van Oost Europa, Zuid Oost Aziatische landen) toch langzaam aan meer vrijheid komt. Ik zie dat democratie in NL soms, zoals onder Lubbers en Wiegel, in ieder geval toestaat dat de overheid min of meer pas op de plaats maakt. En dat een overheid onder bijvoorbeeld Clinton kan afzien van ambiteuze plannen en gewoon kan zorgen voor overschotten die, indien de republikeinen niet waren afgedwaald van hun basis, gewoon zouden kunnen worden teruggegeven aan de burgers.

  Politici zijn ergens net hoeren. Als blijkt dat een gedeeltelijke ontmanteling van de overheid hun duidelijk meer stemmen zal opleveren, in ieder geval meer stemmen dan de andere partijen, zullen ze dat nastreven. De waarheid is dat we in NL, en zeker ook de VS, ons keer op keer laten overtuigen dat meer overheid meer heil brengt. De Amerikanen laten zich bang maken voor terrorisme, de NL kiezers uit angst voor gebrek aan sociaal vangnet.

  Ik kan in deze naief zijn. Maar ik denk dat als een zeer ruime meerderheid van de burgers in een land een afkeer heeft van politici die een programma hebben dat verder wenst te gaan dan een minarchie, we inderdaad een stabiele minarchie kunnen krijgen. We hebben in dit land na duizenden jaren van religieuze dwalingen toch ook voor een groot deel met het geloof afgerekend. Iets wat in de jaren 50 van de vorige eeuw nog totaal ondenkbaar was. De gewone burger heeft daar in de spiegel gekeken, en weliswaar nogal laat, door het sprookje van de religie heen geprikt. Met als gevolg het opgeven van de troost die het hiernamaals en het eeuwige leven in de hemel kan bieden. Dat is een groot offer en een grote stap voorwaarts. Wellicht kijken ze straks nogmaals in de spiegel en rekenen we de komende decennia af met de collectivistische “droom” en gaan de mensen in hun eigen kracht geloven en gaan ze eindelijk na de religie ook de overheid de middelvinger geven die deze verdient…..

  Determinsime gaat tegen vrijheid in. Er is een keuze! Een individu per keer overtuigen betekent uiteindelijk victorie. Ik denk — op dit moment — dat een democratie niet noodzakelijkerwijze steeds voor meer en meer overheid zorgt. Maar daar kan ik te naief zijn, omdat het een “free ride pass” kan zijn voor groepen die de productievere medemens wensen uit te kleden voor eigen gewin. Aan de andere kant heeft de NL burger uiteindelijk, oke het kostte een paar duizend jaar, afgerekend met het geloof. Dan moet iets als collectivistische politici afzweren toch ook haalbaar zijn? Als we een individu per keer overtuigen komen we daar uiteindelijk.

 13. @R. Hartman (NI) [17]:

  Overduidelijk en volledig met je eens.

  Alleen nu drijven we met z’n allen stuurloos op een losgeslagen ponton zonder houvast op de waanzin van het collectivistische stelsel met een stevige saus van corporatisme. Het gaat niet meer over belangen van de individuele burgers, maar over de belangen van de aanjagers, de jongens met de vinger in de pap, want die leveren en geven dat wat een individu, een groep burgers of burgers in het algemeen niet kunnen geven. Het welzijn van de staat en het grote geld en degenen die met de poppetjes kunnen schuiven, daar draait het in deze wereld om. Mensen zijn te vervangen en niet relevant, maar de bonzen die over de miljarden en triljoenen gaan, die regeren en dicteren. Wij leveren alleen maar voer en als we dat niet meer kunnen, dan zullen ze ons gebruiken als brandstof en ons tot as reduceren. We zijn nu nummers, in de toekomst, zullen we niet meer zijn dan afval, en zullen we wensen dat we nog nummers waren.
  HJ [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [6]:

  Ook vraag is onder welke term valt Nederland?

  Hub

  Ik zou NL willen karakteriseren als een 4 partijen staat (en potentieel een hexa partijen staat). Een 1 partij staat betekent dat 1 partij alle baantjes verdeelt. In dit land verdelen 4 partijen (VVD, CDA, PvdA en D66) onderling de publiek gefinancierde bestuurdersbaantjes. Met een PVV en een SP “ante portas” die nog dienen te worden afgekocht……….

  Met dien verstande dat we onze eigen dictators uitkiezen zolang we niet voor libertarische / minarchistische partijen gaan. We verdienen niet beter dan Balkje en Bos. Dit is de keuze van NL. Dit verdienen we. Geregeerd te worden door partijen waarvan bijna niemand lid is. Totdat we rationeler leren te denken. De rationele minderheid heeft de irrationele meerderheid nog niet overtuigd. Ondanks alle tijd die jij en anderen erin hebben gestoken. We krijgen de regering die we verdienen.

  Hub Jongen [24] reageerde op deze reactie.

 15. @IIS [19]:

  Je hoeft het niet eens te zijn met Ron Paul, maar hij heeft volgens mij bewezen dat je nogal fatalistische stellingname fout is. Hij is de kandidaat die met 20 – 100 dollar per contributie, groot is geworden en veel gelden heeft ontvangen. Vaak in korte tijd en veel meer dan de andere kandidaten. Internet staat de burgers toe een vuist te vormen. Ook tegenover corporatisme.

  Daarnaast. Als we in een paar weken meer dan 50 mln kunnen opbrengen voor Haiti, euro per euro, gift voor gift, in dit landje alleen, dan kunnen we ook grote bedragen voor onze eigen vrijheid opbrengen. Als jij, ik en anderen in staat zijn mensen te overtuigen van de waarde van vrijheid, minarchisme, en een kleinere overheid, dan is veel mogeljk. Internet is een equalizer die burgers een vuist geeft.

 16. Wat maakt het uit of het een democratie is. Democratie, ook heel democratisch uitgevoerd, is helemaal niet ok.

  De terreur van de meerderheid.

  Wil je ook dat het aanbod van de bakker democratisch wordt beslist. Nou, ziedaar de nadelen van democratie.

  Democratie is een gevaar voor vrijheid.

  Van welke dingen die je nu vrij doet wil je dat ze democratisch beslist worden? Geen enkele natuurlijk.

  En wie houdt de republiek in de perken? Niets. Concurrentie tussen staten houdt macht in de perken.

  Daniel Freeman [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Tim [22]:

  “En wie houdt de republiek in de perken? Niets. Concurrentie tussen staten houdt macht in de perken.”

  Tim,

  Dat lijkt me onjuist. Conncurentie tussen bakkers houdt de macht van de bakkers beperkt. Iedereen kan mee gaan doen en brood bakken en verkopen, en iedereen kan vrij eenvoudig wisselen van bakker.
  (Dit alles overigens alleen in een VRIJE markt)

  Bij staten ligt dat toch iets ingewikkelder. Niet iedereen kan – zonder oorlog – een nieuwe staat beginnen, en zelfs als die er zou komen, dan kan niet iedereen even eenvoudig ‘switchen’, en als het niet meer bevalt even later weer terug 🙂

  Als staten dan ook nog eens een vereniging oprichten waarin bijvoorbeeld prijs-afspraken gemaakt worden (VN, WTO, …), dan is er de facto helemaal geen sprake meer van concurrentie tussen staten, maar van een wereldwijde oligarchie.

  De macht in een staat (een virtuele entiteit overigens) wordt uitgeoefend door enkelen, die menen als collectief meer rechten/bevoegdheden te hebben dan ieder afzonderlijk. Een individu mag niet stelen, ‘de staat’ mag wel belasting heffen onder dwang. Zolang de meeste individuen hiermee (impliciet of expliciet) akkoord gaan, zullen er staten bestaan, en zal hun vaak uitdijende macht niet beperkt worden.
  (zie ook “De Filosofie van de Vrijheid” op deze site: http://www.youtube.com/v/Ovl8ip3steM

  Tim [26] reageerde op deze reactie.

 18. @HJ [20]:
  ” Met dien verstande dat we onze eigen dictators uitkiezen …. We verdienen niet beter dan Balkje en Bos. ……..Totdat we rationeler leren te denken. ….. We krijgen de regering die we verdienen.”

  Ik maak bezwaar tegen “WE”.
  Je bedoelt natuurlijk de kliek die de meerderheid manipuleert, en dan ben ik het wel met je eens.

  Zoals je elders opmerkt kan dat rationeel leren denken inderdaad maar een voor een succes hebben.
  Voorlopig is er werk genoeg te doen!!

 19. Nederland is verworden tot een feodale olichargie, een monsterverbond van corporatisme, monarchie en politieke handlangers. Gefinancierd door een slavenleger, die tussen de 55% en 80% van zijn inkomen aan deze machtselite afdraagt en er vervolgens mee onder de duim wordt gehouden door ten principale overbodige instellingen als justitie.
  Deze olichargische machtsconcentratie is schatplichtig aan buitenlandse machtselites, geconcentreerd in de EUSSR, UN, NATO, WHO en uiteindelijk gecontroleerd door een wereldwijd privaat financieel kartel.
  Een daadwerkelijk vrije Republiek kan alleen ontstaan door complete loskoppeling van dat gedachtengoed van de bestaande olichargische wurggreep.
  Repblikeinse Vrijstaat der Nederlanden: een utopie of enig alternatief?

 20. @Daniel Freeman [23]:

  Daniel,

  Dank voor je reactie.

  Als er heel veel staten zijn dan is de concurrentie groot en gedragen staten zich alsof ze in een anarcho-kapitalistische wereld opereren.

  Singapore en Liechtenstein zijn dan wel staten maar ze zijn relatief vrij omdat ze moeten concurreren met omliggen landen in de nabijheid.

Comments are closed.